Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Similar a El repte de l'avaluació de l'acció comunitària - Isabel Garrido(20)

Publicidad

Más de Consorci de Salut i Social de Catalunya(20)

Publicidad

El repte de l'avaluació de l'acció comunitària - Isabel Garrido

 1. gencat.cat/ics La SALUT COMUNITÀRIA AL TERRITORI El repte de l’avaluació de l’acció comunitària 29 de Juny de 2017 Col.legi Major Sant Jordi M.Isabel Garrido EAP Chafarinas
 2. gencat.cat/ics Avaluació de l’acció comunitària 2 •L’avaluació ha d’incorporar-se dins el pla d’acció comunitària •Cal un procés de revisió exhaustiu dels objectius del programa de intervenció per tal de poder analitzar si la intervenció esdevé efectiva •Analitzar les causes per les quals no s’han assolit els resultats esperats
 3. gencat.cat/ics Avaluació de l’acció comunitària 3
 4. gencat.cat/ics Quan l’avaluació truca a la porta........... 4
 5. gencat.cat/ics Quan l’avaluació truca a la porta........... 5
 6. gencat.cat/ics Grup d’acompanyament........... 6
 7. gencat.cat/ics Quan l’avaluació truca a la porta........... 7 L’avaluació a nivell d’EAP es la part de l’activitat comunitària menys reconeguda Al professional no li agrada: manca de formació Es la part que més inseguretat ens genera, i per tant no es motivadora
 8. gencat.cat/ics Avaluació COMSALUT 2015 • Inici de la participació en el Projecte COMSalut • Dificultats identificades en el desenvolupament del projecte : – Formació professionals – Temps i organització del treball intern de l’EAP – Suport del grup d’acompanyament del projecte COMsalut – Suport econòmic per la difusió i realització d’activitats – Avaluació del cost en hores dels professionals – Avaluar canvis fets en el procés de les activitats
 9. gencat.cat/ics 2015:EINES QUE ES PODEN NECESSITAR • Fase d’intervenció – Selecció d’intervencions basades en l’evidencia – Implementació d’intervencions comunitàries – Dissenyant l’avaluació d’una intervenció comunitària • Salutogenesi i model dels actius en salut – Coneixements teórics sobre salutogenesi i actius en salut – Dinàmiques per a la recollida d’actius – Eines per a volcar els actius d’una manera sostenible i compartible • Dissenyant l’avaluació d’un procés comunitàri • Participació i intersectorialitat – Dinàmiques participatives • Bones practiques: Llistat d’intervencions ja avaluades que responen a problemas de salut comunitàris identificats (de Catalunya, d’Espanya…) amb descripció, elements clau, persona de contacte si es vol replicar.
 10. gencat.cat/ics COMSALUT EAP CHAFARINAS • Assoliments 2015: • Participació de tot l’EAP • Culturització tema Comunitària • Quantitativament : major nº activitats • Assoliments 2016: • Formació tema Comunitària • Qualitativament: Avaluar
 11. gencat.cat/ics Quan l’avaluació truca a la porta........... 11
 12. gencat.cat/ics Fase 0: Etapa preliminar Legitimació del procés Cerca d’aliances amb agents del territori Preparar el terreny: formació, cerca evidències, exemples propers Fase 1: Coneixement de la comunitat i priorització Detecció de necessitats i actius en salut i priorització - Quantitatives, qualitatives Inventari de recursos i intervencions Establiment d’un mapa de necessitats d’intervenció Fase 2: Planificació i implementació d'intervencions Implementació / adaptació d'intervencions en marxa Desenvolupament d'intervencions noves Fase 3: Disseny del seguiment i avaluació Adaptat de Salut als Barris a Barcelona Procés de salut comunitària: fases
 13. gencat.cat/ics
 14. gencat.cat/ics Els agents: Proveïdors de salut (Salut Pública, APS, Smental i drogues, hospital, farmàcies), Municipi (Salut, Serveis Socials, educació i altres regidories), Consell Comarcal, Diputació. I la comunitat, els veïns, les entitats, escoles, parroquia,associacions... Determinants de Salut (distribució) Recursos Actius Treball en xarxa Intersecto- rialitat Intervenció Comunitaria • Perspectiva d’Equitat (Edat, Sexe, NSE) • Participació • Basat en evidència Millora dels determinants de Salut (distribució) Millora de la salut Apoderament de la comunitat Fase de diagnòstic Potenciació dels actius Fase de planificació i disseny Fase d’Avaluació Participació de la comunitat Participació de la comunitat Participació de la comunitat Marc conceptual de la Salut Comunitària:
 15. gencat.cat/ics Diferents tipus d’avaluació 15 Avaluació clínica Avaluació epidemiològica Avaluació financera Avaluació econòmica Avaluació de procés Avaluació de resultats micro Avaluació sumativa
 16. gencat.cat/ics Que fem 16 Avaluació del procés: •Cobertura: població diana •Qualitat: desenvolupament de les activitats projectades d’acord amb el protocol establert •Satisfacció: de tots Avaluació de resultats: •Immediats •A mig/llarg termini
 17. gencat.cat/ics Característiques dels Indicadors 17 •cost-efectiu •Sensible •Operatiu •Rellevant •Específic •fiable
 18. gencat.cat/ics Característiques dels Indicadors 18 Indicadors seleccionats: •Satisfacció •Rellevància: col·laboració amb la comunitat en anàlisis d’incidents i temes de salut •Cost: absència de duplicitat de serveis •Universalitat
 19. gencat.cat/ics Com millorar 19 Quan més sigui la varietat de serveis que es presten, més gran serà el grau de coordinació necessari: quins mètodes tenim per assegurar que tota la població diana rep la oferta i participen en les intervencions?
 20. gencat.cat/ics Com millorar 20 •Hem de mesurar l'adhesió •Valorar si determinats professionals estan més qualificats o més motivats •Comparar amb altres formes d’atenció per mesurar l'impacta • La consecució d’objectius ha de millorar progressivament amb el pas del temps •Registre de dades: la informació relacionada amb l’activitat comunitària s’ha de poder obtindre des de la HC
 21. gencat.cat/ics D Justícia PINSAP Pla Interdepartamental de Catalunya
 22. gencat.cat/ics Quan l’avaluació truca a la porta........... 22 Intervencions compartides: rol col·laboració Avaluar la part que aportem
 23. gencat.cat/ics Grup d’acompanyament 23 AVALUAR PROCÉS COMSALUT Com les accions han influït en el propi procés Analitzar propi procés des dels diferents agents Avaluar recursos, tempos AVALUACIÓ D’ACTIVITATS COMUNITÀRIES Que vols fer i amb quina finalitat Mesurar satisfacció, millora Replantejament si cal Disseny d’estratègies per afavorir participació
 24. gencat.cat/ics Grup d’acompanyament 24 Avaluar des de el principi: •Per saber si s’han assolit els objectius •Per emprendre accions de millora •Per motivar als professionals a treballar en aquesta línea •Per la visualització de la feina feta •Per acceptar o refusar projectes
 25. gencat.cat/ics 25 Grup d’acompanyament AVALUACIÓ EN OBJECTIUS DE CATSALUT MOTIVADOR/ CONTINUITAT AVALUACIÓ EN OBJECTIUS DE EAP IMPLEMENTACIÓ
 26. gencat.cat/ics Quan l’avaluació truca a la porta........... 26
 27. gencat.cat/ics 27 ....... Roquetes Barceloneta Vallcarca Casanova El Carmel Chafarinas Badalona - Nova Lloreda La Roca CASAP – Can Bou Cervera Reus IV Castellar del Vallès Sallent Pineda Sabadell Sud Salt Eaps COMSALUT
 28. gencat.cat/ics 28 Torn obert Comentaris i suggeriments:
 29. gencat.cat/ics gencat.cat/ics

Notas del editor

 1. 21
Publicidad