L'Atenció Centrada en la Persona en discapacitats intel·lectuals - Janeta Camps

Consorci de Salut i Social de Catalunya
Consorci de Salut i Social de CatalunyaConsorci de Salut i Social de Catalunya
ATENCIÓ CENTRADA EN LA PERSONA
a la Fundació AMPANS
Janeta Camps
Directora Serveis a les Persones
Índex
1. Context Fundació AMPANS
2. ACP, canvi de model
3. Fases del procés:
a. Identificació
b. Disseny
c. Implantació
d. Avaluació
4. Resultats
5. Claus d’èxit /facilitadors
Context Fundació AMPANS
MISSIÓ
Treballar per promoure l'educació, la qualitat de vida i la inserció laboral de les
persones amb discapacitat intel·lectual, i també malaltia mental i altres col·lectius
en risc d'exclusió, creant i gestionant centres, serveis, programes, suports i
activitats empresarials amb criteris d'excel·lència
Educatius Diürns Residencials Treball
Formació
i Inserció
Tutela
222 alumnes
Escola d’educació
especial (3 a 21 anys)
351 persones
• Servei prelaboral
• 3 Centres
ocupacionals
• Centre de dia
342 persones
• 3 Residències
especialitzades
• 4 Residències
• de nens
• 9 llars residència
• Suport a
l’autonomia
189 persones
• Centre Especial
de treball
• Treball amb suport
1.244 persones
• 221 Insercions
• 166 Empreses
comarcals
• 44 Centre Especial
de Treball
• 11 Pràctiques
93 persones
Tutelades
La Fundació atén a persones amb discapacitats amb diferents nivells d'autonomia
personal i social
ACP, canvi de model
La persona és el centre de l’atenció
PACIENT - CLIENT
La persona és el protagonista
CIUTADÀ DE PLE DRET
Noves expectatives de serveis
NOU MODEL D’ATENCIÓ
família
societat família
societat
Què necessita aquest model per funcionar?
• Procés de promoció de drets
• Disposar de canals / espais
• Desplegar el pla de participació
• Formació dels professionals
• Revisió dels processos
d’atenció continuada
• Establir sistemes de mesura
d’avaluació dels resultats
Apoderar a les
persones en drets i
autodeterminació
Disposar d’eines per
afavorir els drets i
l’autodeterminació
Fases del procés
1.
Identificació
2. Disseny
3.
Implantació
4. Avaluació
1. Identificació
Instruments utilitzats:
• Escala de Qualitat de Vida FEAPS, eina d’autoavaluació de les
pràctiques professionals en relació a les 8 àrees de qualitat de vida
(entre elles drets, inclusió social i autodeterminació). En aquest
procés d’avaluació i participen famílies, usuaris i professionals
• Gencat, escala de Qualitat de vida individual (escala objectiva)
• Enquestes satisfacció (avaluació subjectiva i de percepció)
Hi ha un compromís de l’entitat en treballar els drets, la inclusió social i
l’autodeterminació que es recull:
 En les polítiques
 En el pla estratègic
 Pla funcional
2. Disseny
3. Implantació
• Formació al professionals sobre drets i autodeterminació
• Comissió interna de treball sobre autodeterminació
• Sessions de capacitació / formació sobre els drets de CNU per les
persones amb discapacitat
• Oferir espais i oportunitats perquè les persones puguin realitzar
eleccions i prendre decisions
• Garantir que la informació estigui disponible i accessible
• Projectes europeus: Força (ciutadania activa) i Enable (coproducció)
Eines / estratègies:
• Aplicació del model de qualitat de vida de Robert Schalock en la
realització dels plans individuals.
• Assemblees
• Grups d'auto gestors
• Metodologia Planificació centrada en la persona
• Recollir les preferències, gustos, desgrats i temors de la persona
amb discapacitat per tal de poder-los incorporar en la planificació
quotidiana i d’activitats de la persona
• Lectura fàcil (accessibilitat cognitiva)
4. Avaluació
Interna Externa
• S'involucra usuaris, professionals i
famílies
• L’avaluació permet identificar àrees
de millora
• Obtindré indicadors de qualitat ens
ajuda a comparar-nos amb altres
entitats.
• Es busca col·laboració de col·legi
professionals i d’advocats
• L’avaluació permet visualitzar els
resultats
Tipus d’avaluació:
Resultats
Impacte en l’organització:
• Les puntuacions d’inclusió social, drets i autodeterminació han millorat
en els darrers anys
• La cultura de l’entitat ha canviat, s’han creat espais de participació,
representació i coproducció (serveis – programes)
• Els processos d’atenció a les persones en clau d’ACP afavoreixen els
drets i l’autodeterminació
• El pla de formació de professionals i de capacitació de les persones
inclou l’àrea de drets
• Disposem de diferents grups d’autogestors
Resultats
Impacte en la societat / comunitat:
més visibilitat
més presència
més ciutadania activa
més persones amb discapacitat amb un rol social valorat
més proximitat
En resum: UNA MIRADA MÉS POSITIVA VERS LA DIVERSITAT
Claus d’èxit / facilitadors
- Que l’organització adopti el paradigma dels drets de
les persones i de qualitat de vida
- Que l’organització proveïdora de serveis garanteixi
que la persona sigui la responsable de les seves
pròpies decisions
- Que l’entitat disposi d’un sistema de qualitat i mesura
- Disposar d’espais de reflexió ètics
Continuem treballant per avançar i garantir
els drets i l’autodeterminació de les persones
amb discapacitat
1 de 15

Más contenido relacionado

Similar a L'Atenció Centrada en la Persona en discapacitats intel·lectuals - Janeta Camps(20)

Metodologia ApS en el marc del Servei ComunitariMetodologia ApS en el marc del Servei Comunitari
Metodologia ApS en el marc del Servei Comunitari
Roser Batlle Suñer1.5K vistas
Preparacio avaluacio carmelPreparacio avaluacio carmel
Preparacio avaluacio carmel
Isabel Montaner382 vistas
Competir CompartintCompetir Compartint
Competir Compartint
Departament de Justicia392 vistas
Taller base socialTaller base social
Taller base social
Observatori del Tercer Sector244 vistas
La base social a les entitats de custòdiaLa base social a les entitats de custòdia
La base social a les entitats de custòdia
Observatori del Tercer Sector109 vistas
Ctic jivixCtic jivix
Ctic jivix
JIVIX498 vistas
Presentació Avaluació InterxarxesPresentació Avaluació Interxarxes
Presentació Avaluació Interxarxes
Jordi Díaz Gibson604 vistas
Processos d’Orientació i inserció laboral de dones treballadores sexuals - Pr...Processos d’Orientació i inserció laboral de dones treballadores sexuals - Pr...
Processos d’Orientació i inserció laboral de dones treballadores sexuals - Pr...
Agència de Salut Pública de Barcelona - ASPB758 vistas
Com millorar el PIDCESCom millorar el PIDCES
Com millorar el PIDCES
comunitatjoventut226 vistas
Millora de l’atenció social i sanitària per a persones de 65+ anys de Sabadel...Millora de l’atenció social i sanitària per a persones de 65+ anys de Sabadel...
Millora de l’atenció social i sanitària per a persones de 65+ anys de Sabadel...
Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS)143 vistas
Grup1 Esbós del projecte "identitats"Grup1 Esbós del projecte "identitats"
Grup1 Esbós del projecte "identitats"
disseny amb les TIC314 vistas
Competències i EpDCompetències i EpD
Competències i EpD
Edualter290 vistas
Innovant en voluntariat d empresaInnovant en voluntariat d empresa
Innovant en voluntariat d empresa
Enric Madrigal173 vistas
Programa La Mar de saludable, de promoció de la salut Programa La Mar de saludable, de promoció de la salut
Programa La Mar de saludable, de promoció de la salut
Societat Gestió Sanitària218 vistas
Power plePower ple
Power ple
Tomeu Peri340 vistas

Más de Consorci de Salut i Social de Catalunya(20)

Respostes a les preguntes sobre LOPD-GDDRespostes a les preguntes sobre LOPD-GDD
Respostes a les preguntes sobre LOPD-GDD
Consorci de Salut i Social de Catalunya773 vistas
Solidaritat en xarxa - Manel Gastó Solidaritat en xarxa - Manel Gastó
Solidaritat en xarxa - Manel Gastó
Consorci de Salut i Social de Catalunya305 vistas
Nuevas tendencias en la compra de medicamentos - Jaume Puig JunoyNuevas tendencias en la compra de medicamentos - Jaume Puig Junoy
Nuevas tendencias en la compra de medicamentos - Jaume Puig Junoy
Consorci de Salut i Social de Catalunya483 vistas
La contaminació atmosfèrica i els seus efectes en la salut - Laia FontLa contaminació atmosfèrica i els seus efectes en la salut - Laia Font
La contaminació atmosfèrica i els seus efectes en la salut - Laia Font
Consorci de Salut i Social de Catalunya191 vistas
Programa de treball contra la contaminació de l'aire - Cristina CastellsPrograma de treball contra la contaminació de l'aire - Cristina Castells
Programa de treball contra la contaminació de l'aire - Cristina Castells
Consorci de Salut i Social de Catalunya199 vistas
Gestió de l'accés als medicaments - Joaquim DelgadilloGestió de l'accés als medicaments - Joaquim Delgadillo
Gestió de l'accés als medicaments - Joaquim Delgadillo
Consorci de Salut i Social de Catalunya387 vistas
Vull seguir decidint - Josep CarnéVull seguir decidint - Josep Carné
Vull seguir decidint - Josep Carné
Consorci de Salut i Social de Catalunya112 vistas
Les Unitats de convivència: "De la utopia a la realitat"Les Unitats de convivència: "De la utopia a la realitat"
Les Unitats de convivència: "De la utopia a la realitat"
Consorci de Salut i Social de Catalunya360 vistas
Bones Pràctiques i ACP en atenció intermèdia - Montse SoléBones Pràctiques i ACP en atenció intermèdia - Montse Solé
Bones Pràctiques i ACP en atenció intermèdia - Montse Solé
Consorci de Salut i Social de Catalunya232 vistas
Primer Persones: Cuidar com ens agradaria que ens cuidessin - Cristina SeguraPrimer Persones: Cuidar com ens agradaria que ens cuidessin - Cristina Segura
Primer Persones: Cuidar com ens agradaria que ens cuidessin - Cristina Segura
Consorci de Salut i Social de Catalunya110 vistas
Anticipar la innovació - Josep Maria GuiuAnticipar la innovació - Josep Maria Guiu
Anticipar la innovació - Josep Maria Guiu
Consorci de Salut i Social de Catalunya321 vistas

L'Atenció Centrada en la Persona en discapacitats intel·lectuals - Janeta Camps

 • 1. ATENCIÓ CENTRADA EN LA PERSONA a la Fundació AMPANS Janeta Camps Directora Serveis a les Persones
 • 2. Índex 1. Context Fundació AMPANS 2. ACP, canvi de model 3. Fases del procés: a. Identificació b. Disseny c. Implantació d. Avaluació 4. Resultats 5. Claus d’èxit /facilitadors
 • 3. Context Fundació AMPANS MISSIÓ Treballar per promoure l'educació, la qualitat de vida i la inserció laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual, i també malaltia mental i altres col·lectius en risc d'exclusió, creant i gestionant centres, serveis, programes, suports i activitats empresarials amb criteris d'excel·lència Educatius Diürns Residencials Treball Formació i Inserció Tutela 222 alumnes Escola d’educació especial (3 a 21 anys) 351 persones • Servei prelaboral • 3 Centres ocupacionals • Centre de dia 342 persones • 3 Residències especialitzades • 4 Residències • de nens • 9 llars residència • Suport a l’autonomia 189 persones • Centre Especial de treball • Treball amb suport 1.244 persones • 221 Insercions • 166 Empreses comarcals • 44 Centre Especial de Treball • 11 Pràctiques 93 persones Tutelades La Fundació atén a persones amb discapacitats amb diferents nivells d'autonomia personal i social
 • 4. ACP, canvi de model La persona és el centre de l’atenció PACIENT - CLIENT La persona és el protagonista CIUTADÀ DE PLE DRET Noves expectatives de serveis NOU MODEL D’ATENCIÓ família societat família societat
 • 5. Què necessita aquest model per funcionar? • Procés de promoció de drets • Disposar de canals / espais • Desplegar el pla de participació • Formació dels professionals • Revisió dels processos d’atenció continuada • Establir sistemes de mesura d’avaluació dels resultats Apoderar a les persones en drets i autodeterminació Disposar d’eines per afavorir els drets i l’autodeterminació
 • 6. Fases del procés 1. Identificació 2. Disseny 3. Implantació 4. Avaluació
 • 7. 1. Identificació Instruments utilitzats: • Escala de Qualitat de Vida FEAPS, eina d’autoavaluació de les pràctiques professionals en relació a les 8 àrees de qualitat de vida (entre elles drets, inclusió social i autodeterminació). En aquest procés d’avaluació i participen famílies, usuaris i professionals • Gencat, escala de Qualitat de vida individual (escala objectiva) • Enquestes satisfacció (avaluació subjectiva i de percepció)
 • 8. Hi ha un compromís de l’entitat en treballar els drets, la inclusió social i l’autodeterminació que es recull:  En les polítiques  En el pla estratègic  Pla funcional 2. Disseny
 • 9. 3. Implantació • Formació al professionals sobre drets i autodeterminació • Comissió interna de treball sobre autodeterminació • Sessions de capacitació / formació sobre els drets de CNU per les persones amb discapacitat • Oferir espais i oportunitats perquè les persones puguin realitzar eleccions i prendre decisions • Garantir que la informació estigui disponible i accessible • Projectes europeus: Força (ciutadania activa) i Enable (coproducció)
 • 10. Eines / estratègies: • Aplicació del model de qualitat de vida de Robert Schalock en la realització dels plans individuals. • Assemblees • Grups d'auto gestors • Metodologia Planificació centrada en la persona • Recollir les preferències, gustos, desgrats i temors de la persona amb discapacitat per tal de poder-los incorporar en la planificació quotidiana i d’activitats de la persona • Lectura fàcil (accessibilitat cognitiva)
 • 11. 4. Avaluació Interna Externa • S'involucra usuaris, professionals i famílies • L’avaluació permet identificar àrees de millora • Obtindré indicadors de qualitat ens ajuda a comparar-nos amb altres entitats. • Es busca col·laboració de col·legi professionals i d’advocats • L’avaluació permet visualitzar els resultats Tipus d’avaluació:
 • 12. Resultats Impacte en l’organització: • Les puntuacions d’inclusió social, drets i autodeterminació han millorat en els darrers anys • La cultura de l’entitat ha canviat, s’han creat espais de participació, representació i coproducció (serveis – programes) • Els processos d’atenció a les persones en clau d’ACP afavoreixen els drets i l’autodeterminació • El pla de formació de professionals i de capacitació de les persones inclou l’àrea de drets • Disposem de diferents grups d’autogestors
 • 13. Resultats Impacte en la societat / comunitat: més visibilitat més presència més ciutadania activa més persones amb discapacitat amb un rol social valorat més proximitat En resum: UNA MIRADA MÉS POSITIVA VERS LA DIVERSITAT
 • 14. Claus d’èxit / facilitadors - Que l’organització adopti el paradigma dels drets de les persones i de qualitat de vida - Que l’organització proveïdora de serveis garanteixi que la persona sigui la responsable de les seves pròpies decisions - Que l’entitat disposi d’un sistema de qualitat i mesura - Disposar d’espais de reflexió ètics
 • 15. Continuem treballant per avançar i garantir els drets i l’autodeterminació de les persones amb discapacitat