Proiectarea didactica

Constantin Ghiorghieasa
Constantin GhiorghieasaDirector General
PROIECTAREA
DIDACTICA
1. Delimitări conceptuale
 Proiectarea didactică sau designul
instrucţional reprezintă un demers complex şi
sistematic de fixare mentală a paşilor, de
anticipare a desfăşurării activităţii instructiv-
educative.
 La nivel macro, proiectarea pedagogică a
procesului de învăţământ presupune anticiparea
ansamblului acţiunilor şi operaţiilor în cadrul
activităţilor de instruire şi educare, în vederea
asigurării funcţionalităţii acestuia din punct de
vedere managerial şi strategic.
 La nivel micro, vorbim de proiectarea didactică,
care presupune anticiparea finalităţilor,
conţinuturilor, strategiilor de instrucţie şi educaţie
şi a strategiilor de evaluare.
2. Nivele ale proiectării (1)
 Elementele componente ale curriculumului, în raport cu
dimensiunea timp, pot fi anticipate prin operaţii specifice
de:
• Prognozare (pentru un ciclu şcolar) - vizează
proiectarea strategiei generale de realizare a
scopurilor şi obiectivelor - cadru; elementele de
prognoză sunt concretizate în întocmirea
instrumentelor la nivelul strategiei generale
educaţionale;
• Planificare (proiectare specifică) – oferă
răspunsuri privind problemele de bază ale
anticipării pe durate medii: un an, un semestru,
un capitol, o săptămână;
2. Nivele ale proiectării (2)
• Programarea (proiectare delimitată) – este o
activitate de anticipare a obiectivelor specifice şi
operaţionale pe durate şi secvenţe mici, scurte
(lecţii, activităţi concrete, acţiuni, situaţii);
• Schiţarea – presupune înlăturarea detaliilor
într-un program şi enunţarea doar a liniilor
directoare a elementelor curriculare, pentru o
secvenţă de instruire la nivel micro: obiective
operaţionale, conţinut esenţializat, strategii şi
modalităţi de evaluare.
Raportul dintre prognozare –
planificare – programare –
schiţare
Modalităţi de proiectare
curriculară (perspectivă diacronică)
a. MODELUL DIDACTICIST b. MODELUL CURRICULAR
Centrat pe conținuturi și acțiuni
specifice procesului pedagogic;
Centrat pe obiective;
Conținuturile își subordonează
obiectivele, metodologia,
evaluarea didactică în logica
învățământului informativ;
Obiectivele: în spiritul
învățământului formativ, bazat
pe valorificarea potențialului
fiecărui cursant;
Relațiile dintre elementele
activității didactice se stabilesc
sub presiunea conținuturilor și
sarcinilor de predare;
Raporturi de interdependență
între elementele activității
didactice – determinate de
obiectivele pedagogice;
Dezechilibru între pregătirea de
specialitate (monodisciplinară) și
cea pedagogică a formatorilor.
Echilibru între pregătirea de
specialitate și cea pedagogică a
formatorilor –
multidisciplinaritate.
c. Modelul curricular cognitiv-constructivist
al proiectării pedagogice
3. Caracteristici ale proiectării la
nivel micro
ETAPE:
 Lectura personalizată a programei şi a
manualelor şcolare;
 Elaborarea planificării calendaristice;
 Efectuarea proiectării secvenţiale, pe termen
scurt a unităţilor de învăţare şi a lecţiilor sau
activităţilor didactice.
a. Lectura personalizată a programei şi
a manualelor şcolare
Presupune:
 adaptarea activităţii de proiectare la structura
colectivului clasei, în raport cu conţinuturile
programei şi a manualelor şcolare.
 adaptarea conţinuturilor la potenţialul clasei
(păstrare, adaptare, înlocuire, omitere),
valorificarea personalizată a programei (nu este
obligatorie parcurgerea acesteia în întregime),
alegerea corectă a manualului alternativ.
b). Elaborarea planificării calendaristice
Etape:
 stabilirea asocierilor şi a corespondenţelor dintre
obiectivele de referinţă, competenţele specifice şi
conţinuturile prin intermediul cărora se ating acestea;
 împărţirea conţinuturilor în unităţi de învăţare;
 stabilirea succesiunii de parcurgere a unităţilor de
învăţare;
 verificarea concordanţei dintre traseul educaţional
propus de profesor şi oferta de resurse materiale de
care poate dispune (manuale, ghiduri, îndrumătoare);
 alocarea resurselor de timp considerate necesare
pentru fiecare unitate de învăţare.
Modele de planificări anuale /
semestriale:
B. Construcţia programului de realizare
Variantă de planificare calendaristică
Proiectarea unităţilor de învăţare
Succesiune de întrebări care pregătesc demersul
anticipativ al unei unităţi de învăţare:
Modele / variante de proiecte de
unităţi de învăţare
Modele / variante de proiecte de
unităţi de învăţare
Modele / variante de proiecte de
unităţi de învăţare
Proiectarea lecţiei/activităţii
didactice (designul instrucţional). Etape (M. Ionescu,
2003, M. Bocoş, D. Jucan, 2007)
Variante de proiectare a lecţiei
Proiectarea didactica
Sarcini de reflecţie
1. Analizaţi modelele de proiectare pedagogică, stabilind
caracteristicile fiecăruia, avantajele şi dezavantajele.
Sarcini de reflecţie
Bibliografie
 Ausubel, D.P., Robinson, F.G. (1981). Învăţarea în
şcoală. O introducere în psihologia pedagogică.
Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică
 Bernat, S. E. (2003). Tehnica învăţării eficiente.
Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană
 Bocoş, M. (2003). Instruire interactivă. Repere
pentru reflecţie şi acţiune, ediţia a II-a, revăzută.
Cluj-Napoca: Editura Presa Universitară Clujeană
 Bocoş, M., Jucan, D. (2007). Teoria şi metodologia
instruirii. Teoria şi metodologia evaluării, ediţia a II-
a, Piteşti: Editura Paralela 45
 Bontaş, I. (1998). Pedagogie, ediţia a IV-a revăzută
şi adăugită. Bucureşti: Editura All Educational
 Cerghit, I. (2006). Metode de învăţământ, ediţia a
IV-a, revăzută şi adăugită. Iaşi: Editura Polirom
 Ionescu, M., Chiş, V. (1992). Strategii de predare şi
învăţare. Bucureşti: Editura Ştiinţifică
 Ionescu, M., Radu, I. (1995). Didactica modernă, ediţia I,
Cluj- Napoca: Editura Dacia
 Neacşu, I. (1990). Instruire şi învăţare. Bucureşti:
Editura Ştiinţifică
 Nicola, I. (2003). Tratat de pedagogie şcolară. Bucureşti:
Editura Aramis
 Oprea, C. L. (2003). Pedagogie – alternative
metodologice şi interactive. Bucureşti: Editura
Universităţii din Bucureşti
 Oprea, C. L. (2007). Strategii didactice interactive.
Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică R.A.
 Pânişoară, I-O. (2006). Comunicarea eficientă. Ediţia a
III-a, revăzută şi adăugită. Iaşi: Editura Polirom
 Potolea, D. (1988). Teoria şi metodologia obiectivelor
operaţionale, în Curs de pedagogie. Bucureşti:
Universitatea Bucureşti.
1 de 24

Recomendados

14. Proiectarea Activitatiilor Didactice por
14. Proiectarea Activitatiilor Didactice14. Proiectarea Activitatiilor Didactice
14. Proiectarea Activitatiilor Didacticeanamaria89
16K vistas10 diapositivas
Incluziune adaptari curriculare_2015 (2) (1) por
Incluziune adaptari curriculare_2015 (2) (1)Incluziune adaptari curriculare_2015 (2) (1)
Incluziune adaptari curriculare_2015 (2) (1)Valeriu Sandru
7.7K vistas26 diapositivas
Plan educaţional individualizat por
Plan educaţional individualizatPlan educaţional individualizat
Plan educaţional individualizatCristina Moraru
26.1K vistas7 diapositivas
„Managementul clasei de elevi”, Tatiana Lungu por
 „Managementul clasei de elevi”, Tatiana Lungu „Managementul clasei de elevi”, Tatiana Lungu
„Managementul clasei de elevi”, Tatiana LunguDaniela Munca-Aftenev
1.6K vistas53 diapositivas
Standarde de competență profesională ale cadrelor didactice por
Standarde de competență profesională ale cadrelor didacticeStandarde de competență profesională ale cadrelor didactice
Standarde de competență profesională ale cadrelor didactice dorinavacari
2.4K vistas20 diapositivas
Integrarea elevilor cu CES Tatiana Lungu PPT_Sesiunea 1.02.08.22.pptx por
Integrarea elevilor cu CES Tatiana Lungu PPT_Sesiunea 1.02.08.22.pptxIntegrarea elevilor cu CES Tatiana Lungu PPT_Sesiunea 1.02.08.22.pptx
Integrarea elevilor cu CES Tatiana Lungu PPT_Sesiunea 1.02.08.22.pptxDanielaMuncaAftenev
3.7K vistas67 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Metode interactive (lim. lit. rom) por
Metode interactive (lim. lit. rom)Metode interactive (lim. lit. rom)
Metode interactive (lim. lit. rom)Mary Dulits
31.9K vistas25 diapositivas
”TOȚI SUNTEM COPII”- ppt ces.pptx por
”TOȚI SUNTEM COPII”- ppt ces.pptx”TOȚI SUNTEM COPII”- ppt ces.pptx
”TOȚI SUNTEM COPII”- ppt ces.pptxNadyaRacila
2.6K vistas24 diapositivas
FORMARE ATESTAREA CADRELOR DIDACTICE.pptx por
FORMARE ATESTAREA CADRELOR DIDACTICE.pptxFORMARE ATESTAREA CADRELOR DIDACTICE.pptx
FORMARE ATESTAREA CADRELOR DIDACTICE.pptxDaniela Munca-Aftenev
13.2K vistas59 diapositivas
Proiectarea de lungă durată și proiectarea de scurtă durată por
Proiectarea de lungă durată și proiectarea de scurtă duratăProiectarea de lungă durată și proiectarea de scurtă durată
Proiectarea de lungă durată și proiectarea de scurtă duratăStella Grama
9.4K vistas36 diapositivas
Sedinta cu parintii por
Sedinta cu parintiiSedinta cu parintii
Sedinta cu parintiiLiceul Banatean Otelu Rosu
31K vistas10 diapositivas
Metode si procedee active si incluzive por
Metode si procedee active si incluziveMetode si procedee active si incluzive
Metode si procedee active si incluziveviorelfaina
15.1K vistas18 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Metode interactive (lim. lit. rom) por Mary Dulits
Metode interactive (lim. lit. rom)Metode interactive (lim. lit. rom)
Metode interactive (lim. lit. rom)
Mary Dulits31.9K vistas
”TOȚI SUNTEM COPII”- ppt ces.pptx por NadyaRacila
”TOȚI SUNTEM COPII”- ppt ces.pptx”TOȚI SUNTEM COPII”- ppt ces.pptx
”TOȚI SUNTEM COPII”- ppt ces.pptx
NadyaRacila2.6K vistas
Proiectarea de lungă durată și proiectarea de scurtă durată por Stella Grama
Proiectarea de lungă durată și proiectarea de scurtă duratăProiectarea de lungă durată și proiectarea de scurtă durată
Proiectarea de lungă durată și proiectarea de scurtă durată
Stella Grama9.4K vistas
Metode si procedee active si incluzive por viorelfaina
Metode si procedee active si incluziveMetode si procedee active si incluzive
Metode si procedee active si incluzive
viorelfaina15.1K vistas
Conceptia evaluarii performantelor scolare (proiect) por Serghei Urban
Conceptia evaluarii performantelor scolare (proiect)Conceptia evaluarii performantelor scolare (proiect)
Conceptia evaluarii performantelor scolare (proiect)
Serghei Urban12.9K vistas
Evaluarea initiala, evaluarea formativa, evaluarea sumativa strategii compl... por Mariellbee
Evaluarea initiala, evaluarea formativa, evaluarea sumativa  strategii compl...Evaluarea initiala, evaluarea formativa, evaluarea sumativa  strategii compl...
Evaluarea initiala, evaluarea formativa, evaluarea sumativa strategii compl...
Mariellbee29.7K vistas
„MODALITĂŢI DE ACTIVIZARE A ELEVILOR PRIN METODE ACTIV-PARTICIPATIVE ÎN PRED... por Livia Dobrescu
„MODALITĂŢI DE ACTIVIZARE A ELEVILOR PRIN METODE ACTIV-PARTICIPATIVE ÎN PRED...„MODALITĂŢI DE ACTIVIZARE A ELEVILOR PRIN METODE ACTIV-PARTICIPATIVE ÎN PRED...
„MODALITĂŢI DE ACTIVIZARE A ELEVILOR PRIN METODE ACTIV-PARTICIPATIVE ÎN PRED...
Livia Dobrescu12.4K vistas
Obiective operationale por econsiliere
Obiective operationaleObiective operationale
Obiective operationale
econsiliere47K vistas
4. Evaluarea. Verificarea și aprecierea rezultatelor.ppt por ssuser45866c
4. Evaluarea. Verificarea și aprecierea rezultatelor.ppt4. Evaluarea. Verificarea și aprecierea rezultatelor.ppt
4. Evaluarea. Verificarea și aprecierea rezultatelor.ppt
ssuser45866c758 vistas
Evaluarea scolara por Serghei Urban
Evaluarea scolaraEvaluarea scolara
Evaluarea scolara
Serghei Urban61.5K vistas
Cls 1 metoda fonetica-analitico_sintetica por Larisa Naidin
Cls 1 metoda fonetica-analitico_sinteticaCls 1 metoda fonetica-analitico_sintetica
Cls 1 metoda fonetica-analitico_sintetica
Larisa Naidin16.1K vistas
Cercetare pedagogica cosma por Diana Borleanu
Cercetare pedagogica cosmaCercetare pedagogica cosma
Cercetare pedagogica cosma
Diana Borleanu13.5K vistas
Rolul parintilor in dezvoltarea armonioasa a copilului por Lumi Codrescu
Rolul parintilor in dezvoltarea armonioasa a copiluluiRolul parintilor in dezvoltarea armonioasa a copilului
Rolul parintilor in dezvoltarea armonioasa a copilului
Lumi Codrescu8.3K vistas

Similar a Proiectarea didactica

Cartea De Abilitati Practice por
Cartea De Abilitati PracticeCartea De Abilitati Practice
Cartea De Abilitati PracticeVeronica Vladescu
66.7K vistas77 diapositivas
Carte abilitati practice por
Carte abilitati practiceCarte abilitati practice
Carte abilitati practiceNicoleta Cristea
3.9K vistas79 diapositivas
Metodica def (1) por
Metodica def (1)Metodica def (1)
Metodica def (1)Elena Luminita Sandu
3.5K vistas77 diapositivas
_Metodica_Predarii_Activitatilor_Instructiv_Educative_in_Gradinita_de_Copii.pdf por
_Metodica_Predarii_Activitatilor_Instructiv_Educative_in_Gradinita_de_Copii.pdf_Metodica_Predarii_Activitatilor_Instructiv_Educative_in_Gradinita_de_Copii.pdf
_Metodica_Predarii_Activitatilor_Instructiv_Educative_in_Gradinita_de_Copii.pdfElenaSandu11
78 vistas77 diapositivas
Ghidul profesorului cl 7_2012 por
Ghidul profesorului cl 7_2012Ghidul profesorului cl 7_2012
Ghidul profesorului cl 7_2012dragos-voda
432 vistas14 diapositivas
Dirigintele.pptx por
Dirigintele.pptxDirigintele.pptx
Dirigintele.pptxSvetlanaUrsachi1
5 vistas21 diapositivas

Similar a Proiectarea didactica(20)

_Metodica_Predarii_Activitatilor_Instructiv_Educative_in_Gradinita_de_Copii.pdf por ElenaSandu11
_Metodica_Predarii_Activitatilor_Instructiv_Educative_in_Gradinita_de_Copii.pdf_Metodica_Predarii_Activitatilor_Instructiv_Educative_in_Gradinita_de_Copii.pdf
_Metodica_Predarii_Activitatilor_Instructiv_Educative_in_Gradinita_de_Copii.pdf
ElenaSandu1178 vistas
Ghidul profesorului cl 7_2012 por dragos-voda
Ghidul profesorului cl 7_2012Ghidul profesorului cl 7_2012
Ghidul profesorului cl 7_2012
dragos-voda432 vistas
4. pedagogie-titularizare-2 nooouu.pdf por ElenaSandu11
4. pedagogie-titularizare-2 nooouu.pdf4. pedagogie-titularizare-2 nooouu.pdf
4. pedagogie-titularizare-2 nooouu.pdf
ElenaSandu11259 vistas
Modul 1 didactici si evaluare 0 por Marius Marius
Modul 1 didactici si evaluare 0Modul 1 didactici si evaluare 0
Modul 1 didactici si evaluare 0
Marius Marius1.8K vistas
Agricultura horticultura programa_titularizare_2010_p por Doru Anton
Agricultura horticultura programa_titularizare_2010_pAgricultura horticultura programa_titularizare_2010_p
Agricultura horticultura programa_titularizare_2010_p
Doru Anton244 vistas
De la strategie la demers didactic in interdisciplinaritate por Livia Dobrescu
De la strategie la demers didactic in interdisciplinaritateDe la strategie la demers didactic in interdisciplinaritate
De la strategie la demers didactic in interdisciplinaritate
Livia Dobrescu2.9K vistas
curriculum.pptx por IoanaEpure3
curriculum.pptxcurriculum.pptx
curriculum.pptx
IoanaEpure3545 vistas
Proiectarea unui curs_optional por Batca Anca
Proiectarea unui curs_optionalProiectarea unui curs_optional
Proiectarea unui curs_optional
Batca Anca127 vistas
Limbajul pedagogic por Sima Sorin
Limbajul pedagogicLimbajul pedagogic
Limbajul pedagogic
Sima Sorin1.7K vistas
Limbajul pedagogic por Sima Sorin
Limbajul pedagogicLimbajul pedagogic
Limbajul pedagogic
Sima Sorin1.1K vistas
Limbajul pedagogic por Sima Sorin
Limbajul pedagogicLimbajul pedagogic
Limbajul pedagogic
Sima Sorin587 vistas
Didactica ariei curriculare om si societate por lucianivascu3
Didactica ariei curriculare om si societateDidactica ariei curriculare om si societate
Didactica ariei curriculare om si societate
lucianivascu3928 vistas
Formarea continuă a profesorilor de istorie şi geografie în societatea cunoaş... por lucianivascu3
Formarea continuă a profesorilor de istorie şi geografie în societatea cunoaş...Formarea continuă a profesorilor de istorie şi geografie în societatea cunoaş...
Formarea continuă a profesorilor de istorie şi geografie în societatea cunoaş...
lucianivascu3223 vistas

Proiectarea didactica

 • 2. 1. Delimitări conceptuale  Proiectarea didactică sau designul instrucţional reprezintă un demers complex şi sistematic de fixare mentală a paşilor, de anticipare a desfăşurării activităţii instructiv- educative.  La nivel macro, proiectarea pedagogică a procesului de învăţământ presupune anticiparea ansamblului acţiunilor şi operaţiilor în cadrul activităţilor de instruire şi educare, în vederea asigurării funcţionalităţii acestuia din punct de vedere managerial şi strategic.  La nivel micro, vorbim de proiectarea didactică, care presupune anticiparea finalităţilor, conţinuturilor, strategiilor de instrucţie şi educaţie şi a strategiilor de evaluare.
 • 3. 2. Nivele ale proiectării (1)  Elementele componente ale curriculumului, în raport cu dimensiunea timp, pot fi anticipate prin operaţii specifice de: • Prognozare (pentru un ciclu şcolar) - vizează proiectarea strategiei generale de realizare a scopurilor şi obiectivelor - cadru; elementele de prognoză sunt concretizate în întocmirea instrumentelor la nivelul strategiei generale educaţionale; • Planificare (proiectare specifică) – oferă răspunsuri privind problemele de bază ale anticipării pe durate medii: un an, un semestru, un capitol, o săptămână;
 • 4. 2. Nivele ale proiectării (2) • Programarea (proiectare delimitată) – este o activitate de anticipare a obiectivelor specifice şi operaţionale pe durate şi secvenţe mici, scurte (lecţii, activităţi concrete, acţiuni, situaţii); • Schiţarea – presupune înlăturarea detaliilor într-un program şi enunţarea doar a liniilor directoare a elementelor curriculare, pentru o secvenţă de instruire la nivel micro: obiective operaţionale, conţinut esenţializat, strategii şi modalităţi de evaluare.
 • 5. Raportul dintre prognozare – planificare – programare – schiţare
 • 6. Modalităţi de proiectare curriculară (perspectivă diacronică) a. MODELUL DIDACTICIST b. MODELUL CURRICULAR Centrat pe conținuturi și acțiuni specifice procesului pedagogic; Centrat pe obiective; Conținuturile își subordonează obiectivele, metodologia, evaluarea didactică în logica învățământului informativ; Obiectivele: în spiritul învățământului formativ, bazat pe valorificarea potențialului fiecărui cursant; Relațiile dintre elementele activității didactice se stabilesc sub presiunea conținuturilor și sarcinilor de predare; Raporturi de interdependență între elementele activității didactice – determinate de obiectivele pedagogice; Dezechilibru între pregătirea de specialitate (monodisciplinară) și cea pedagogică a formatorilor. Echilibru între pregătirea de specialitate și cea pedagogică a formatorilor – multidisciplinaritate.
 • 7. c. Modelul curricular cognitiv-constructivist al proiectării pedagogice
 • 8. 3. Caracteristici ale proiectării la nivel micro ETAPE:  Lectura personalizată a programei şi a manualelor şcolare;  Elaborarea planificării calendaristice;  Efectuarea proiectării secvenţiale, pe termen scurt a unităţilor de învăţare şi a lecţiilor sau activităţilor didactice.
 • 9. a. Lectura personalizată a programei şi a manualelor şcolare Presupune:  adaptarea activităţii de proiectare la structura colectivului clasei, în raport cu conţinuturile programei şi a manualelor şcolare.  adaptarea conţinuturilor la potenţialul clasei (păstrare, adaptare, înlocuire, omitere), valorificarea personalizată a programei (nu este obligatorie parcurgerea acesteia în întregime), alegerea corectă a manualului alternativ.
 • 10. b). Elaborarea planificării calendaristice Etape:  stabilirea asocierilor şi a corespondenţelor dintre obiectivele de referinţă, competenţele specifice şi conţinuturile prin intermediul cărora se ating acestea;  împărţirea conţinuturilor în unităţi de învăţare;  stabilirea succesiunii de parcurgere a unităţilor de învăţare;  verificarea concordanţei dintre traseul educaţional propus de profesor şi oferta de resurse materiale de care poate dispune (manuale, ghiduri, îndrumătoare);  alocarea resurselor de timp considerate necesare pentru fiecare unitate de învăţare.
 • 11. Modele de planificări anuale / semestriale:
 • 13. Variantă de planificare calendaristică
 • 14. Proiectarea unităţilor de învăţare Succesiune de întrebări care pregătesc demersul anticipativ al unei unităţi de învăţare:
 • 15. Modele / variante de proiecte de unităţi de învăţare
 • 16. Modele / variante de proiecte de unităţi de învăţare
 • 17. Modele / variante de proiecte de unităţi de învăţare
 • 18. Proiectarea lecţiei/activităţii didactice (designul instrucţional). Etape (M. Ionescu, 2003, M. Bocoş, D. Jucan, 2007)
 • 21. Sarcini de reflecţie 1. Analizaţi modelele de proiectare pedagogică, stabilind caracteristicile fiecăruia, avantajele şi dezavantajele.
 • 23. Bibliografie  Ausubel, D.P., Robinson, F.G. (1981). Învăţarea în şcoală. O introducere în psihologia pedagogică. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică  Bernat, S. E. (2003). Tehnica învăţării eficiente. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană  Bocoş, M. (2003). Instruire interactivă. Repere pentru reflecţie şi acţiune, ediţia a II-a, revăzută. Cluj-Napoca: Editura Presa Universitară Clujeană  Bocoş, M., Jucan, D. (2007). Teoria şi metodologia instruirii. Teoria şi metodologia evaluării, ediţia a II- a, Piteşti: Editura Paralela 45  Bontaş, I. (1998). Pedagogie, ediţia a IV-a revăzută şi adăugită. Bucureşti: Editura All Educational  Cerghit, I. (2006). Metode de învăţământ, ediţia a IV-a, revăzută şi adăugită. Iaşi: Editura Polirom
 • 24.  Ionescu, M., Chiş, V. (1992). Strategii de predare şi învăţare. Bucureşti: Editura Ştiinţifică  Ionescu, M., Radu, I. (1995). Didactica modernă, ediţia I, Cluj- Napoca: Editura Dacia  Neacşu, I. (1990). Instruire şi învăţare. Bucureşti: Editura Ştiinţifică  Nicola, I. (2003). Tratat de pedagogie şcolară. Bucureşti: Editura Aramis  Oprea, C. L. (2003). Pedagogie – alternative metodologice şi interactive. Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti  Oprea, C. L. (2007). Strategii didactice interactive. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică R.A.  Pânişoară, I-O. (2006). Comunicarea eficientă. Ediţia a III-a, revăzută şi adăugită. Iaşi: Editura Polirom  Potolea, D. (1988). Teoria şi metodologia obiectivelor operaţionale, în Curs de pedagogie. Bucureşti: Universitatea Bucureşti.