Textul scris

TEXTUL SCRIS
ETAPELE DE ELABORARE
PROIECT DIDACTIC
CLASA A X-A
Data: 23.09.2019
Clasa a X-a ”U”
Instituția: L.T.Țibirica
Subiectul: Textul scris. Etapele de elaborare. Actualizare
Obiective operaționale:
O1- Să enumere tipurile de text scris, reperând și caracteristicile de scriere a acestora;
O2- Să producă un text scris, în bază de algoritm,
O3- Să determine regulile de redactare a unui text scris, aplicându-le ulterior în textul propriu.
Strategii de învățare:
Braistorming, clustering, scrierea liberă, pixuri în pahar.
Activitate frontală, individuală.
Competența Specifică 4 – Producerea textelor scrise de diferit tip și pe suporturi variate, manifestând comportament
lingvistic autonom și originalitate.
Ce tipuri de text scris
cunoașteți?
Textul descriptiv,
narativ(tablou, portret
literar, compunere
narativă), argumentativ
Texte
metaliterare:comentariul
literar, compuneri paralele,
Eseul în baza unui citat ...
Textul informativ:
reportajul, știrea etc.
Textul funcțional: CV-ul,
cererea, procesul-verbal,
procura etc.
Textul epistolar:
Scrisoarea. Felicitarea etc.
Textul descriptiv poate fi un text literar de tip tablou sau portret, caracterizat prin subiectivitate și printr-o expresivitate
sporită , sau de tip nonliterar, descriind un anumit aspect al realității într-un limbaj obiectiv, impersonal și prin acumularea
unei sume de detalii.
Textul narativ este de obicei un text literar epic în care emițătorul își transmite indirect sentimentele prin intermediul
acțiunii și personajelor; și unele texte nonliterare pot avea caracter narativ, în special cele din domeniul publicistic.
Textul informativ este prin excelență un text nonliterar care într-un limbaj concis oferă informații despre un anumit aspect
al realității. Dintr-un asemenea text lipsesc și mărcile afectivității și ale expresivității.
Textul argumentativ este un text personalizat deoarece exprimă punctul de vedere al emițătorului. Pornește de la o ipoteză
pe care o dezvoltă cu argumente finalizând-o cu o concluzie. Limbajul este elevat și ideile sunt legate prin conectori.
Textul beletristic este textul luat dintr-o operă literară, are caracter particular fiind rezultatul imaginației unui singur scriitor,
este singurul care folosește cuvinte din toate compartimentele lexicului, folosește valori denotative și conotative și
predomină funcția expresivă a limbajului.
Textul științific are caracter general pentru că exprimă adevăruri universal valabile, preferă neologismele, este concis
impersonal, lipsit de expresivitate, folosește numai cuvinte cu sens propriu, iar elementul verbal poate fi completat de
anumite simboluri, cifre, numere.
Textul juridic administrativ: în acest stil sunt redactate compunerile cu destinație oficială
precum cererea, procesul verbal, CV-ul și articolele de legi; caracter obiectiv, impersonal,
termeni cu sens propriu, numai funcție informativă, utilizează clișee lingvistice și de regula are
o anumită așezare în pagină.
Textul publicistic: prin caracterul de regulă impersonal se aseamănă cu științificul și prin
prezența rara a unor elemente expresive cu beletristicul; utilizeaza clișee lingvistice; are atât
funcție informativă cât și funție conativă (persuasivă); cunoaște specificități de limbaj în
funcție de tema articolului sau de tipul publicației.
Textul eseistic este în majoritatea cazurilor un text argumentativ, aici încadrându-se textele de
critică literară. Apar neologisme, limbaj elevat (academic), posibile trimiteri la alte domenii
artistice.
Textul epistolar este reprezentat prin scrisori, cu un limbaj colocvial cu termeni uzuali și cu
caracteristici precum localitatea, data, formula de început și formula de încheiere.
După T. Cartaleanu, activitățile vizează parcurgerea următoarelor etape consecutive:
1. Alegerea subiectului în conformitate cu o tematică bine definită
2. Documentarea sau invențiunea care implică un proces de sinteză a cunoștințelor la care se adaugă sensibilitatea
proprie. Documentarea implică și o anticipare a structurii conținutului compunerii, în funcție de materialul faptic adunat
3. Dispozițiunea sau planul, se realizează conform elementelor structurale cunoscute, introducere, cuprins și
încheierea .
4. Elocuțiunea sau redactarea propriu-zisă, stilizarea. Este etapa seriilor de ciorne. În această etapă, planul de
expunere se materializează într-un discurs literar convingător, în forma redactată.
5. Revizuirea compunerii de către elev.• Aplicarea diverselor tipuri de exerciții pentru a automatiza regulile asimilate.
6. Redactarea variantei finale, pe curat.
Preferând mai mult scrierea la tastieră, exigențele față de redactare sunt mai acute. Și la treapta liceală, profesorul va
insista ca elevii să demonstreze abilitățile de a produce: forma de litere scrise cursiv cu minuscule și majuscule;
ortografia cuvintelor, inclusiv contradicțiile curente;
• semnele de punctuație și utilizarea lor; respectarea diacriticilor; convențiile tipografice și varietățile corpurilor de
litere.
7. Verificarea compunerii de către profesor.
8. Analiza compunerilor prin lecții speciale.
Care sunt exigențele de care vei ține seamă
la redactarea unui text?
Recomandări pentru elev:
• Scrie textul mai întâi pe ciornă;
• Analizează corectitudinea argumentelor și elimină erorile de logică, de relevanță;
• Structurează argumentele conform modului natural în care gândesc oamenii:
deducții, inducții, analogii etc.
• În ordine descrescătoare, următoarele aserțiuni au putere de convingere: fapte,
judecăți, mărturii, credințe personale, prejudecăți;
• Corectează greșelile de redactare/scriere, erorile de gramatică sau de stil;
• Încadrează textul în pagină, astfel încât să apară clar paragrafele cu alineate, care
să marcheze principalele părți ale textului;
• Redactează formă finală.
Realizează o comunicare scrisă conform parametrilor specifici.
Eseu în baza unui citat
1. Pornind de la citatul propus, emite două idei antitetice.
2. Selectează una dintre ele și formulează unul/două argumente de adeziune la
ea.
3. Reformulează teza prin acord/dezacord.
4. Interpretează vizionar teza.
5. Exemplifică plauzibil din literatură, știință viață, experiența personală.
6. Analizează contextual exemplul, relaționarea cu teza.
7. Concluzia.
Motto: Poezia apare când emoția și-a găsit gândul și gândul și-a descoperit cuvintele." Robert Frost
1 de 10

Recomendados

Atelierul-de-lectură.pptx por
Atelierul-de-lectură.pptxAtelierul-de-lectură.pptx
Atelierul-de-lectură.pptxDaniela Munca-Aftenev
3.2K vistas19 diapositivas
Atelierul de comunicare por
Atelierul de comunicareAtelierul de comunicare
Atelierul de comunicareDanielaMuncaAftenev
3.1K vistas20 diapositivas
Comunicarea orala por
Comunicarea oralaComunicarea orala
Comunicarea oralaRodica B
1.3K vistas8 diapositivas
Metode si instrumente de evaluare por
Metode si instrumente de evaluareMetode si instrumente de evaluare
Metode si instrumente de evaluareSzolosi Gheorghe
3K vistas13 diapositivas
Importanta marilor clasici por
Importanta marilor clasiciImportanta marilor clasici
Importanta marilor clasiciBianca Pavel
23.6K vistas49 diapositivas
CREAREA FIȘELOR CU EDUCATIEINTERACTIVA.MDpptx por
CREAREA FIȘELOR CU EDUCATIEINTERACTIVA.MDpptxCREAREA FIȘELOR CU EDUCATIEINTERACTIVA.MDpptx
CREAREA FIȘELOR CU EDUCATIEINTERACTIVA.MDpptxDaniela Munca-Aftenev
1.8K vistas16 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

FORMARE ATESTAREA CADRELOR DIDACTICE.pptx por
FORMARE ATESTAREA CADRELOR DIDACTICE.pptxFORMARE ATESTAREA CADRELOR DIDACTICE.pptx
FORMARE ATESTAREA CADRELOR DIDACTICE.pptxDaniela Munca-Aftenev
13.2K vistas59 diapositivas
Proiect didactic verbul - cls. a VI-a por
Proiect didactic  verbul - cls. a VI-a Proiect didactic  verbul - cls. a VI-a
Proiect didactic verbul - cls. a VI-a Calin Popet
7.7K vistas7 diapositivas
Comunicarea por
ComunicareaComunicarea
Comunicareadsmlacatus
24K vistas53 diapositivas
Evaluarea initiala, evaluarea formativa, evaluarea sumativa strategii compl... por
Evaluarea initiala, evaluarea formativa, evaluarea sumativa  strategii compl...Evaluarea initiala, evaluarea formativa, evaluarea sumativa  strategii compl...
Evaluarea initiala, evaluarea formativa, evaluarea sumativa strategii compl...Mariellbee
29.7K vistas96 diapositivas
Lectia por
LectiaLectia
LectiaCarolinaChiriac
717 vistas13 diapositivas
Lectie comunicarea por
Lectie comunicareaLectie comunicarea
Lectie comunicareaChelariu Mihai
22.1K vistas29 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Proiect didactic verbul - cls. a VI-a por Calin Popet
Proiect didactic  verbul - cls. a VI-a Proiect didactic  verbul - cls. a VI-a
Proiect didactic verbul - cls. a VI-a
Calin Popet7.7K vistas
Comunicarea por dsmlacatus
ComunicareaComunicarea
Comunicarea
dsmlacatus24K vistas
Evaluarea initiala, evaluarea formativa, evaluarea sumativa strategii compl... por Mariellbee
Evaluarea initiala, evaluarea formativa, evaluarea sumativa  strategii compl...Evaluarea initiala, evaluarea formativa, evaluarea sumativa  strategii compl...
Evaluarea initiala, evaluarea formativa, evaluarea sumativa strategii compl...
Mariellbee29.7K vistas
14. Proiectarea Activitatiilor Didactice por anamaria89
14. Proiectarea Activitatiilor Didactice14. Proiectarea Activitatiilor Didactice
14. Proiectarea Activitatiilor Didactice
anamaria8916K vistas
Observarea sistematic ___a_comportamentului__elevului_1 por Lau Laura
Observarea sistematic ___a_comportamentului__elevului_1Observarea sistematic ___a_comportamentului__elevului_1
Observarea sistematic ___a_comportamentului__elevului_1
Lau Laura15.9K vistas
Evaluarea scolara por Serghei Urban
Evaluarea scolaraEvaluarea scolara
Evaluarea scolara
Serghei Urban61.4K vistas
Vasile alecsandri por paladish
 Vasile alecsandri Vasile alecsandri
Vasile alecsandri
paladish3.8K vistas
Comunicarea scrisa por Rodica B
Comunicarea scrisaComunicarea scrisa
Comunicarea scrisa
Rodica B5.3K vistas
Cls 1 metoda fonetica-analitico_sintetica por Larisa Naidin
Cls 1 metoda fonetica-analitico_sinteticaCls 1 metoda fonetica-analitico_sintetica
Cls 1 metoda fonetica-analitico_sintetica
Larisa Naidin16.1K vistas
Cum sa-scrii-un-eseu por Isidhor
Cum sa-scrii-un-eseuCum sa-scrii-un-eseu
Cum sa-scrii-un-eseu
Isidhor212.7K vistas

Similar a Textul scris

Cm cl9 ursu vasile cl22 por
Cm cl9 ursu vasile cl22Cm cl9 ursu vasile cl22
Cm cl9 ursu vasile cl22RodicaSava4
123 vistas3 diapositivas
proiect test por
proiect testproiect test
proiect testCory Corina
1K vistas10 diapositivas
Unitatea1cls5 por
Unitatea1cls5Unitatea1cls5
Unitatea1cls5alinaprigoana
979 vistas4 diapositivas
PROIECT DE LECŢIE_finala_Jurnalul.docx por
PROIECT DE LECŢIE_finala_Jurnalul.docxPROIECT DE LECŢIE_finala_Jurnalul.docx
PROIECT DE LECŢIE_finala_Jurnalul.docxOrtenzia Gotcu
61 vistas9 diapositivas
Lb. engleza por
Lb. englezaLb. engleza
Lb. englezaHarovici Zînica Simona
1.5K vistas8 diapositivas
Anexa 1 la ordinul nr. 4115 din 10 aprilie 2020 por
Anexa 1 la ordinul nr. 4115 din 10 aprilie 2020Anexa 1 la ordinul nr. 4115 din 10 aprilie 2020
Anexa 1 la ordinul nr. 4115 din 10 aprilie 2020AurelianCranga
111 vistas27 diapositivas

Similar a Textul scris(20)

Cm cl9 ursu vasile cl22 por RodicaSava4
Cm cl9 ursu vasile cl22Cm cl9 ursu vasile cl22
Cm cl9 ursu vasile cl22
RodicaSava4123 vistas
PROIECT DE LECŢIE_finala_Jurnalul.docx por Ortenzia Gotcu
PROIECT DE LECŢIE_finala_Jurnalul.docxPROIECT DE LECŢIE_finala_Jurnalul.docx
PROIECT DE LECŢIE_finala_Jurnalul.docx
Ortenzia Gotcu61 vistas
Anexa 1 la ordinul nr. 4115 din 10 aprilie 2020 por AurelianCranga
Anexa 1 la ordinul nr. 4115 din 10 aprilie 2020Anexa 1 la ordinul nr. 4115 din 10 aprilie 2020
Anexa 1 la ordinul nr. 4115 din 10 aprilie 2020
AurelianCranga111 vistas
Plan de lect subst actualizare por Andreea Ilie
Plan de lect subst actualizarePlan de lect subst actualizare
Plan de lect subst actualizare
Andreea Ilie1.5K vistas
Abordarea integrată a competențelor de comunicare por Stella Grama
Abordarea integrată a competențelor de comunicareAbordarea integrată a competențelor de comunicare
Abordarea integrată a competențelor de comunicare
Stella Grama394 vistas
Gramatica_limbii_engleze.pdf por BalabanElena
Gramatica_limbii_engleze.pdfGramatica_limbii_engleze.pdf
Gramatica_limbii_engleze.pdf
BalabanElena8 vistas
Gramatica limbii engleze por liviuciubara
Gramatica limbii englezeGramatica limbii engleze
Gramatica limbii engleze
liviuciubara4.7K vistas
1. limba_si_literatura_romana_national_curriculum.pdf por RamonaDragnea1
1. limba_si_literatura_romana_national_curriculum.pdf1. limba_si_literatura_romana_national_curriculum.pdf
1. limba_si_literatura_romana_national_curriculum.pdf
RamonaDragnea137 vistas

Más de Corinaurcanu1

Tipuri de lectori por
Tipuri de lectoriTipuri de lectori
Tipuri de lectoriCorinaurcanu1
803 vistas7 diapositivas
Motivarea por
MotivareaMotivarea
MotivareaCorinaurcanu1
233 vistas20 diapositivas
Basmul ”Fata babei și fata moșneagului” de I.Creangă. Valori promovate în operă. por
Basmul ”Fata babei și fata moșneagului” de I.Creangă. Valori promovate în operă.Basmul ”Fata babei și fata moșneagului” de I.Creangă. Valori promovate în operă.
Basmul ”Fata babei și fata moșneagului” de I.Creangă. Valori promovate în operă.Corinaurcanu1
545 vistas14 diapositivas
” Moartea căprioarei” de N.Labiș. por
” Moartea căprioarei” de N.Labiș. ” Moartea căprioarei” de N.Labiș.
” Moartea căprioarei” de N.Labiș. Corinaurcanu1
445 vistas17 diapositivas
” Moartea căprioarei” de N.Labiș. Lecție de totalizare. por
” Moartea căprioarei” de N.Labiș. Lecție de totalizare.” Moartea căprioarei” de N.Labiș. Lecție de totalizare.
” Moartea căprioarei” de N.Labiș. Lecție de totalizare.Corinaurcanu1
789 vistas18 diapositivas
Textul nonliterar.Rețete por
Textul nonliterar.RețeteTextul nonliterar.Rețete
Textul nonliterar.RețeteCorinaurcanu1
848 vistas17 diapositivas

Más de Corinaurcanu1(9)

Basmul ”Fata babei și fata moșneagului” de I.Creangă. Valori promovate în operă. por Corinaurcanu1
Basmul ”Fata babei și fata moșneagului” de I.Creangă. Valori promovate în operă.Basmul ”Fata babei și fata moșneagului” de I.Creangă. Valori promovate în operă.
Basmul ”Fata babei și fata moșneagului” de I.Creangă. Valori promovate în operă.
Corinaurcanu1545 vistas
” Moartea căprioarei” de N.Labiș. por Corinaurcanu1
” Moartea căprioarei” de N.Labiș. ” Moartea căprioarei” de N.Labiș.
” Moartea căprioarei” de N.Labiș.
Corinaurcanu1445 vistas
” Moartea căprioarei” de N.Labiș. Lecție de totalizare. por Corinaurcanu1
” Moartea căprioarei” de N.Labiș. Lecție de totalizare.” Moartea căprioarei” de N.Labiș. Lecție de totalizare.
” Moartea căprioarei” de N.Labiș. Lecție de totalizare.
Corinaurcanu1789 vistas
Textul nonliterar.Rețete por Corinaurcanu1
Textul nonliterar.RețeteTextul nonliterar.Rețete
Textul nonliterar.Rețete
Corinaurcanu1848 vistas
” Limba noastră” de A.Mateevici. Mesajul textului. por Corinaurcanu1
” Limba noastră” de A.Mateevici. Mesajul textului.” Limba noastră” de A.Mateevici. Mesajul textului.
” Limba noastră” de A.Mateevici. Mesajul textului.
Corinaurcanu11.1K vistas
Lecție de dezvoltarea personală. Emoții.Tipuri de emoții. por Corinaurcanu1
Lecție de dezvoltarea personală. Emoții.Tipuri de emoții.Lecție de dezvoltarea personală. Emoții.Tipuri de emoții.
Lecție de dezvoltarea personală. Emoții.Tipuri de emoții.
Corinaurcanu1829 vistas

Textul scris

 • 2. PROIECT DIDACTIC CLASA A X-A Data: 23.09.2019 Clasa a X-a ”U” Instituția: L.T.Țibirica Subiectul: Textul scris. Etapele de elaborare. Actualizare Obiective operaționale: O1- Să enumere tipurile de text scris, reperând și caracteristicile de scriere a acestora; O2- Să producă un text scris, în bază de algoritm, O3- Să determine regulile de redactare a unui text scris, aplicându-le ulterior în textul propriu. Strategii de învățare: Braistorming, clustering, scrierea liberă, pixuri în pahar. Activitate frontală, individuală.
 • 3. Competența Specifică 4 – Producerea textelor scrise de diferit tip și pe suporturi variate, manifestând comportament lingvistic autonom și originalitate. Ce tipuri de text scris cunoașteți?
 • 4. Textul descriptiv, narativ(tablou, portret literar, compunere narativă), argumentativ Texte metaliterare:comentariul literar, compuneri paralele, Eseul în baza unui citat ... Textul informativ: reportajul, știrea etc. Textul funcțional: CV-ul, cererea, procesul-verbal, procura etc. Textul epistolar: Scrisoarea. Felicitarea etc.
 • 5. Textul descriptiv poate fi un text literar de tip tablou sau portret, caracterizat prin subiectivitate și printr-o expresivitate sporită , sau de tip nonliterar, descriind un anumit aspect al realității într-un limbaj obiectiv, impersonal și prin acumularea unei sume de detalii. Textul narativ este de obicei un text literar epic în care emițătorul își transmite indirect sentimentele prin intermediul acțiunii și personajelor; și unele texte nonliterare pot avea caracter narativ, în special cele din domeniul publicistic. Textul informativ este prin excelență un text nonliterar care într-un limbaj concis oferă informații despre un anumit aspect al realității. Dintr-un asemenea text lipsesc și mărcile afectivității și ale expresivității. Textul argumentativ este un text personalizat deoarece exprimă punctul de vedere al emițătorului. Pornește de la o ipoteză pe care o dezvoltă cu argumente finalizând-o cu o concluzie. Limbajul este elevat și ideile sunt legate prin conectori. Textul beletristic este textul luat dintr-o operă literară, are caracter particular fiind rezultatul imaginației unui singur scriitor, este singurul care folosește cuvinte din toate compartimentele lexicului, folosește valori denotative și conotative și predomină funcția expresivă a limbajului. Textul științific are caracter general pentru că exprimă adevăruri universal valabile, preferă neologismele, este concis impersonal, lipsit de expresivitate, folosește numai cuvinte cu sens propriu, iar elementul verbal poate fi completat de anumite simboluri, cifre, numere.
 • 6. Textul juridic administrativ: în acest stil sunt redactate compunerile cu destinație oficială precum cererea, procesul verbal, CV-ul și articolele de legi; caracter obiectiv, impersonal, termeni cu sens propriu, numai funcție informativă, utilizează clișee lingvistice și de regula are o anumită așezare în pagină. Textul publicistic: prin caracterul de regulă impersonal se aseamănă cu științificul și prin prezența rara a unor elemente expresive cu beletristicul; utilizeaza clișee lingvistice; are atât funcție informativă cât și funție conativă (persuasivă); cunoaște specificități de limbaj în funcție de tema articolului sau de tipul publicației. Textul eseistic este în majoritatea cazurilor un text argumentativ, aici încadrându-se textele de critică literară. Apar neologisme, limbaj elevat (academic), posibile trimiteri la alte domenii artistice. Textul epistolar este reprezentat prin scrisori, cu un limbaj colocvial cu termeni uzuali și cu caracteristici precum localitatea, data, formula de început și formula de încheiere.
 • 7. După T. Cartaleanu, activitățile vizează parcurgerea următoarelor etape consecutive: 1. Alegerea subiectului în conformitate cu o tematică bine definită 2. Documentarea sau invențiunea care implică un proces de sinteză a cunoștințelor la care se adaugă sensibilitatea proprie. Documentarea implică și o anticipare a structurii conținutului compunerii, în funcție de materialul faptic adunat 3. Dispozițiunea sau planul, se realizează conform elementelor structurale cunoscute, introducere, cuprins și încheierea . 4. Elocuțiunea sau redactarea propriu-zisă, stilizarea. Este etapa seriilor de ciorne. În această etapă, planul de expunere se materializează într-un discurs literar convingător, în forma redactată. 5. Revizuirea compunerii de către elev.• Aplicarea diverselor tipuri de exerciții pentru a automatiza regulile asimilate. 6. Redactarea variantei finale, pe curat. Preferând mai mult scrierea la tastieră, exigențele față de redactare sunt mai acute. Și la treapta liceală, profesorul va insista ca elevii să demonstreze abilitățile de a produce: forma de litere scrise cursiv cu minuscule și majuscule; ortografia cuvintelor, inclusiv contradicțiile curente; • semnele de punctuație și utilizarea lor; respectarea diacriticilor; convențiile tipografice și varietățile corpurilor de litere. 7. Verificarea compunerii de către profesor. 8. Analiza compunerilor prin lecții speciale.
 • 8. Care sunt exigențele de care vei ține seamă la redactarea unui text?
 • 9. Recomandări pentru elev: • Scrie textul mai întâi pe ciornă; • Analizează corectitudinea argumentelor și elimină erorile de logică, de relevanță; • Structurează argumentele conform modului natural în care gândesc oamenii: deducții, inducții, analogii etc. • În ordine descrescătoare, următoarele aserțiuni au putere de convingere: fapte, judecăți, mărturii, credințe personale, prejudecăți; • Corectează greșelile de redactare/scriere, erorile de gramatică sau de stil; • Încadrează textul în pagină, astfel încât să apară clar paragrafele cu alineate, care să marcheze principalele părți ale textului; • Redactează formă finală.
 • 10. Realizează o comunicare scrisă conform parametrilor specifici. Eseu în baza unui citat 1. Pornind de la citatul propus, emite două idei antitetice. 2. Selectează una dintre ele și formulează unul/două argumente de adeziune la ea. 3. Reformulează teza prin acord/dezacord. 4. Interpretează vizionar teza. 5. Exemplifică plauzibil din literatură, știință viață, experiența personală. 6. Analizează contextual exemplul, relaționarea cu teza. 7. Concluzia. Motto: Poezia apare când emoția și-a găsit gândul și gândul și-a descoperit cuvintele." Robert Frost