Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Nevi inkoopdag 2017 Agile en BVP faciliteren benodigde wendbaarheid in Procurement

BVP en Agile faciliteren de benodigde wendbaarheid in( IT) procurement

Ø Technologie ontwikkelt razendsnel (inclusief behoefte aan data)

Ø Klantverwachting is enorm hoog (werkprocessen moeten beter en sneller)

Men moet snel kunnen inspelen op de steeds veranderende vraag er is behoefte aan wendbare informatievoorziening.

Het standaard inkoop proces is langdurend , resources zijn lastig beschikbaar en

-Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg-

BVP stelt ons in staat om de leverancier, of in ons geval partner, te selecteren die ons helpt met de invulling van de digitale transitie (het HOE). Hiermee geven we leveranciers de kans om vanuit hun innovatieve kracht en creativiteit onze vraag (het WAT) te beantwoorden. Met zijn kennis vergroot de partner onze benodigde wenbaarheid.

Door binnen inkoop de agile methode toe te passen kan je het standaard inkoopproces drastisch verkorten. Door deze methode toe te passen waren wij instaat om 95% van een RFP in drie dagen te schrijven. Uitgangspunt daarbij is om alles transparant en zichtbaar te maken en een praktische brug te slaan tussen de klant(wens) en de business. Zo kan een organisatie makkelijker sturen op het gewenste resultaat.

Spreker(s)


Jeroen van de Rijt »
Best Value Expert

Corine van Weijen »
Product owner Contracting & Sourcing ICT

 • Inicia sesión para ver los comentarios

Nevi inkoopdag 2017 Agile en BVP faciliteren benodigde wendbaarheid in Procurement

 1. 1. Effective IT Procurement “Van A naar Beter” Jeroen van de Rijt Corine van Weijen
 2. 2. Even voorstellen
 3. 3. Wie hebben we in de zaal? Publiek / Privaat? Facilitair? IT? Werken? Iets anders?
 4. 4. Agenda Uitdagingen / aanleiding Het project & de projectdoelstellingen Agile werken De aanbesteding Lessen en ervaringen Vragen
 5. 5. 5 Uitdagingen Enexis Snelheid en impact van energietransitie nemen toe 2015 2020 2025 2030 Richting geven aan ons werk de komende 4 jaar
 6. 6. 6 Het energiesysteem verandert van 1-weg energie E en G naar 2-weg systemen voor E, G, W en Data Tennet Gasunie EnexisEnergie-centrales Tennet Gasunie Enexis Grootschalige productie en vanuit buitenland Regionale distributienetten Landelijke transportketen offshore windparken • Van: distributeur • Naar: Distributeur en coördinator woningen kantoren industrie Export/ import Energie-centrales (rest)warmte wind PV woningen kantoren industrie Elektrisch vervoer Groen gas E+G E+G data
 7. 7. 7  Technologie ontwikkelt razendsnel  Klantverwachting is enorm hoog (werkprocessen moeten beter en sneller)  Maatschappelijk geld Onze uitdagingen ICT als enabler Future Ready ICT: Wendbare informatievoorziening - Processen en systemen waarmee we snel kunnen inspelen op de veranderende vraag onder andere op data-gebied (data-driven company/ digital DSO)
 8. 8. 8 ICT ENABLED WENDBAARHEID DOOR EEN CLOUD NATIVE ARCHITECTUUR
 9. 9. 9 Doelen CNA aanbesteding Wendbaar Betrouwbaar Betaalbaar Leerbaar Innovatief Elke wijziging van idee tot en met implementatie wordt binnen 3 maanden gedaan. Het vergroten van de wendbaarheid van Enexis willen we o.a. bereiken door ICT-diensten te ontkoppelen op processen, systemen en data. Tijdens de digitale transitie moet de stabiliteit van de ICT dienstverlening moet geborgd zijn en de bedrijfscontinuïteit en betrouwbaarheid, veiligheid en ontsluiting van data gegarandeerd De betaalbaarheid van de diensten op lange termijn, past bij de strategische scenario’s 2030. Randvoorwaardelijk is het realiseren van de doelstellingen zoals beschreven in het OGSM 2020. Enexis heeft tot doel een lerende organisatie te worden op basis van een enineering cultuur om mee te denken en richting te geven in de digitale transformatie gedreven vanuit de Energietransitie Enexis wil een actieve rol nemen in het realiseren van het Energieakkoord met belangrijke thema’s zoals bijvoorbeeld warmte, elektrisch vervoer en opslag van energie.
 10. 10. 10 Deliverables
 11. 11. 11 Design Principes  Self-service  Meetbaar  Design voor failure  Hoge beschikbaarheid  OTAP  Meetbaar  Up-to-date  Automatisering  Kostenefficient  Standaardisering  Meetbaar  Cloud-Native  Cloud agnostisch  Automatisering  Self-service  Meetbaar  Schaalbaar  Loosely-coupled  Stateless
 12. 12. 12 Hoe zoeken wij die partner ? Standaard Inkoopproces…… 1. Langdurend proces 2. Resources lastig beschikbaar 3. Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg Wendbaar ? Flexibel ?
 13. 13. 13 Agile: ervaringen?
 14. 14. 14 Door de digitalisering van de maatschapij komt er een enorme druk op snelheid, doorlooptijd en wendbaarheid Sneller inspelen op veranderingen in de markt. Wendbaar en flexibel zijn. Dat is waar het om draait bij Agile. Of… Agile & Lean? Effectief in teams werken aan concrete doelen met de wens van de klant centraal zodat een praktische brug ontstaat tussen vraag en oplossingen. Volledig transparant met hoge autonomie in de teams zodat de organisatie en het gewenste resultaat gemanaged kunnen worden met minimale effort
 15. 15. 15 Team aanbesteding Inkoop/ PO Service Manager Diverse specialisten Contract Manager Security Architect BVP Coach Stakeholders Jurist Scrum master
 16. 16. 16 Noodzaak van de markt vraagt wendbaarheid Agile manier van werken Korte iteraties Stabiele multidisciplinaire teams (Pi shape) Constant uitleveren van werkende resultaten Lean management Voortdurend vermijden van verspilling Hoge proces hygiene Volledige & voortdurendetransparantie (teamleden & stakeholders)
 17. 17. 17 Onze Werkwijze 3 dagen 2 uur per sprint Elke dag alle onderwerpen Elke dag STARFISH Creatief met werkwijze
 18. 18. 18
 19. 19. 19 Milestones “Agile & Lean” werken TEAM ONTWIKKELING Omgaan met druk versus kwaliteit Consensus (deep democracy) Uitbreiden T-Shape  ¶-Shape Humor & Plezier in het werk
 20. 20. 20 • Korte doorlooptijd aanbesteding • Transparantie • Openheid • Flexibiliteit • Expertise versus old management Resultaten Agile werken
 21. 21. 21 Keuze afweging procedure Best Value (“BVP”) De opdracht: Dermate innovatief dat we wel het WAT maar niet het HOE exact kunnen beschrijven. De Inschrijver: vanuit hun innovatieve kracht en creativiteit onze vraag te beantwoorden.
 22. 22. 22 Ervaring met Best Value?
 23. 23. 23 Wat is Best Value ? • Toepasbaar zowel binnen publieke- als private sector • Publiek op basis van PKV = Prijs Kwaliteit Verhouding (voorheen EMVI) • BVP kenmerkt zich door het omschrijven van de doelen van het project door de opdrachtgever, zonder dat de opdrachtgever (in detail) voorschrijft hoe deze doelen dienen te worden bereikt met een plafond budget. • Dus : de wat-vraag aangeven, maar niet (of zo min mogelijk): de hoe-vraag voorschrijven. • Hoe: wordt overgelaten aan de leveranciers die experts zijn binnen hun vakgebied en het beste met (innovatieve) oplossingen kunnen komen. HOE LEVERANCIER WAT ENEXIS
 24. 24. 24 Traditioneel……
 25. 25. 25
 26. 26. 26 Best Value leverancierstraining….
 27. 27. 27 Ervaring Best Value • DOEN ! complexe, innovatieve aanbesteding • Bereid je goed voor en bereid je omgeving voor • Veel betere focus door de diepgang en de intensiteit • Creativiteit komt boven • Transparantie van twee kanten • Korte doorlooptijd traject
 28. 28. 28 Ervaring met combinatie BV en Agile?
 29. 29. Best Value & Agile ? Ja ! Focus, korte iteratieve processen. Samenwerking. It fit’s like a glove !
 30. 30. 31 Lessons learned Vaker BVPBorg de kennis Pressure cookers Tussentijdse stakeholder sessie Deep Democracy All systems in the room Expertise in the lead Humor
 31. 31. 32 Terugkoppeling Leveranciers op Agile en BVP Gaaf proces ! Wennen aan rol To the point, geen aanbestedingskunstjes Gedwongen worden naar de prestaties te kijken Terug near de kern Pragmatische BVP werd erg op prijs gesteld (BVP op maat) Zelf ook Agile gaan werken
 32. 32. 33
 33. 33. Vragen? Corine.van.weijen@enexis.nl rijt@bestvalue-group.nl +31611169642 +31650272855 https://www.linkedin.com/in/corinevanweijen/ https://www.linkedin.com/in/jeroenvanderijt/

×