Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

De la Renda Mínima d'Inserció a la Renda de Ciutadania. Parlament de Catalunya

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 13 Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Anuncio

Similares a De la Renda Mínima d'Inserció a la Renda de Ciutadania. Parlament de Catalunya (20)

Más de Creu Roja a Catalunya (20)

Anuncio

De la Renda Mínima d'Inserció a la Renda de Ciutadania. Parlament de Catalunya

 1. 1. De la Renda Mínima d’Inserció a la Renda de Ciutadania Un pacte de país contra la pobresa i l’exclusió social
 2. 2. Sumari <ul><li>Un desafiament humanitari sense precedents moderns </li></ul><ul><li>La Renda Mínima d’Inserció. </li></ul><ul><ul><ul><li>1.2. Una mesura històrica d’èxit </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>1.3. Propostes de millora continuada </li></ul></ul></ul><ul><li>La Renda de Ciutadania </li></ul><ul><ul><ul><li>2.1. U n nou contracte social </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>2.2. El paper actiu de les entitats socials </li></ul></ul></ul><ul><li>Conclussions finals </li></ul>De la Renda Mínima d’Inserció a la Renda de Ciutadania. Una pacte de país contra la pobresa i l’exclusió social
 3. 3. 1. El repte humanitari De la Renda Mínima d’Inserció a la Renda de Ciutadania. Una pacte de país contra la pobresa i l’exclusió social
 4. 4. De la Renda Mínima d’Inserció a la Renda de Ciutadania. Una pacte de país contra la pobresa i l’exclusió social <ul><li>1. Un desafiament humanitari sense precedents moderns </li></ul><ul><li>Atur i dades de pobresa: ocupació. </li></ul><ul><ul><li>Octubre 2011, a Catalunya: 600.930 persones registrades a l'atur. </li></ul></ul><ul><ul><li>336.797 persones no cobren l'atur a Catalunya dels quals 161.262 no tenen cap cobertura. </li></ul></ul><ul><ul><li>El 70% dels catalans (173.495 persones) que cobren l'atur deixaran de rebre el subsidi entre l'octubre i el març. </li></ul></ul><ul><li>Situació a dia d’avui. </li></ul><ul><ul><li>1 de cada 5 catalans és pobre. Un 20,4% de la població catalana viu sota el llindar pobresa. </li></ul></ul><ul><ul><li>4 de cada 10 famílies monoparentals són pobres. I 6 de cada 10 famílies nombroses també són pobres. </li></ul></ul><ul><ul><li>Prop de la meitat d’usuaris atesos en programes per la Creu Roja el 2010 són nouvinguts a la pobresa. </li></ul></ul>
 5. 5. 2. La Renda Mínima d’Inserció De la Renda Mínima d’Inserció a la Renda de Ciutadania. Una pacte de país contra la pobresa i l’exclusió social
 6. 6. <ul><li>2.1. RMI: Una mesura històrica d’èxit </li></ul><ul><li>Reformulació i revisió del model vigent des dels anys 80. </li></ul><ul><li>Una eina útil per als col·lectius destinataris, però en cal una revisió profunda . </li></ul><ul><li>Taxa d’inserció: 27% amb col·lectius cronificats. </li></ul><ul><li>Suport psicològic i empoderament dels usuaris. </li></ul>Col·laboració de la Creu Roja amb el Departament de Benestar Social i Família
 7. 7. <ul><li>2.2. RMI: Propostes de millora continuada </li></ul><ul><li>Transversalitat i integralitat del seguiment personalitzat almenys d’1 any i mig. </li></ul><ul><li>Imprescindible un creuament de les diferents bases de dades d’usuaris: informe laboral, informe social, habitatge. </li></ul><ul><li>Anàlisi personalitzat de les situacions familiars específiques : membres de la unitat familiar, infància, altres ajuts, menors de 25 anys, etc. </li></ul><ul><li>Equiparació al salari mínim interprofessional (640€). </li></ul><ul><li>Més i millor suport a les empreses col·laboradores . </li></ul>Col·laboració de la Creu Roja amb el Departament de Benestar Social i Família
 8. 8. 3. La Renda de Ciutadania De la Renda Mínima d’Inserció a la Renda de Ciutadania. Una pacte de país contra la pobresa i l’exclusió social
 9. 9. <ul><li>3.1. Renda de Ciutadania: un nou contracte social </li></ul><ul><li>Resposta a una situació d’emergència social a Catalunya. </li></ul><ul><li>Integració dins el Pacte Nacional de Lluita contra la pobresa : repte imprescindible i consens de país. </li></ul><ul><li>Nou contracte social d’ajut universal per a qui no rep cap prestació (drets i deures, prestacions i contraprestacions) i incorporació al catàleg de serveis d’acció social . </li></ul><ul><li>Seguiment personalitzat . </li></ul><ul><li>Definició clara dels requisits i criteris dels usuaris: ingressos, habitatge, situació laboral, formació, ocupabilitat. </li></ul>Col·laboració de la Creu Roja amb el Departament de Benestar Social i Família
 10. 10. <ul><li>3.2. Renda de Ciutadania: el paper actiu de les entitats socials </li></ul><ul><li>Compromís com a voluntariat social adaptat al perfil de cada participant. </li></ul><ul><li>Inclusió de les entitats des de la fase de detecció, disseny i disseny continuat de les persones participants. </li></ul><ul><li>Seguiment continuat i actiu dels casos per part de les entitats en col·laboració amb els serveis de Benestar Social i del Servei d’Ocupació de Catalunya. </li></ul>Col·laboració de la Creu Roja amb el Departament de Benestar Social i Família
 11. 11. 4. Conclussions finals De la Renda Mínima d’Inserció a la Renda de Ciutadania. Una pacte de país contra la pobresa i l’exclusió social
 12. 12. <ul><li>4. Conclusions finals </li></ul><ul><li>No podem abandonar les persones a la seva sort: cal invertir-hi. </li></ul><ul><li>Hem d’estar decidits a lluitar contra el desànim de les persones més directament afectades. </li></ul><ul><li>És responsabilitat de tots els actors socials i de la societat en general, canalitzant-ho a través d’una crida a la xarxa de solidaritat ciutadana . </li></ul><ul><li>Les organitzacions socials estem determinades a ajudar, ara més que mai, i a construir un futur social més just, solidari, equitatiu i sostenible . </li></ul>Col·laboració de la Creu Roja amb el Departament de Benestar Social i Família
 13. 13. www.creuroja.org 902 22 22 92 Humanitat Imparcialitat Neutralitat Independència Voluntariat Unitat Universalitat

×