Más contenido relacionado

Similar a Presentació 7è estudi Lleida(20)

Más de Creu Roja a Catalunya(20)

Último(20)

Presentació 7è estudi Lleida

 1. 7è estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja a Catalunya 7è estudi L’impacte de la crisi en la salut de les persones #SalutEnCrisi Lleida, 12 de novembre de 2014
 2. Sumari 7è estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat 1. Introducció 2. Conclusions de l’estudi i principals dades 3. Accions de la Creu Roja Dades d’àmbit autonòmic Dades demarcació –Lleida-
 3. 7è estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat 1. Introducció
 4. Introducció 7è estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat Univers de l’ estudi Persones ateses en el Programa de Lluita contra la Pobresa de la Creu Roja durant l’any 2014 (població activa) “Aquest és el primer estudi de l’Observatori que tracta íntegrament la relació entre crisi i salut” Marge d’error 3% 1 Lleida: 168 enquestes
 5. 7è estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat • PERFIL DE LES PERSONES ENQUESTADES 60,8% dones 39,2% homes 40 anys 51% població autòctona 4 membres – el 67,5% conviu amb menors de 14 anys 1 Introducció (% sobre els 1.026 enquestats – medianes) 57,7% dones 42,3% homes 36,5 anys 46% població autòctona 4 membres – el 70,2% conviu amb menors de 14 anys
 6. 7è estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat 2. Conclusions de l’estudi i principals dades: 2.1. La crisi afecta seriosament la salut
 7. La crisi afecta seriosament la salut 7è estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat • PERCEPCIÓ DE LES PERSONES DEL SEU ESTAT DE SALUT El 59% valora el seu estat de salut com a bo, molt bo o excel·lent. Percentatge molt per sota del de població general, on el 75% pensa que el seu estat de salut és bo o molt bo. 2.1 1,8% 10,7% 46,4% 33,9% 7,1%
 8. 2.1. La crisi afecta seriosament la salut 7è estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat • Malalties cròniques, discapacitats, dependència o alguna limitació 40,5% 19%
 9. 2.1. La crisi afecta seriosament la salut 7è estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat • Percepció de l’afectació de la crisi en la salut El 38,7%, afectació física amb o sense El 76% considera tractament que es veu afectada la seva salut com a conseqüència de la seva situació El 68,5%, afectació emocional amb o sense tractament 73% 36,3% 62,5% 12% 1,8%
 10. 2 7è estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat 2. Conclusions de l’estudi i principals dades: 2.2. Canvis d’hàbits amb conseqüències en la qualitat de vida
 11. Canvis d’hàbits amb conseqüències en la qualitat de vida 7è estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat • Alimentació 198 enquestats 30 enquestats per motius econòmics 2.2 4,8% 44,6% 14,3% 4,2% 32,1% 0% 32 enquestats 18% 94%
 12. 7è estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat 2.2 Canvis d’hàbits amb conseqüències en la qualitat de vida • Hores de son (multiresposta) 60,7% 3,6% 32% 17% 3% 6,5% 64,3%
 13. 7è estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat 2.2 Canvis d’hàbits amb conseqüències en la qualitat de vida • Consums i activitat física 18,5% 23,8% 11,3% 16,1% 2,4% 4,8% 7,7% 9% 2,3% 10,7% 0.6%
 14. 7è estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat 2.2 Canvis d’hàbits amb conseqüències en la qualitat de vida • Activitat sexual i planificació familiar 41,1% 1,2% 28% 2,4% 42,3% 30,4%
 15. 7è estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat 2.2 Canvis d’hàbits amb conseqüències en la qualitat de vida • Un altre factor que afecta en la qualitat de vida: la pobresa energètica La pobresa energètica incideix no només en la qualitat de vida, sinó també definitivament en la salut de persones a través de malalties respiratòries, reumes, probabilitat de patir accidents domèstics…. v 61,7% 66%
 16. 7è estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat 2. Conclusions de l’estudi i principals dades: 2.3. Nous paradigmes per al sistema de salut pública
 17. Nous paradigmes per al sistema de salut pública 7è estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat 2.3 • Accés al sitema sanitari El 96% - 94,6% - de les persones disposa de targeta sanitària i només un 3,7% -3,6%- té algun tipus d’assegurança privada El 92,7% - 97,6%- va regularment al metge i d’aquests el 54,4% -51%- ho fa de manera periòdica El 66,7% -67,4%- té despeses sanitàries fixes al mes de fins a 30 € de mitjana
 18. 7è estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat 2.3 Nous paradigmes per al sistema de salut pública • Consums de medicació 58,3% 22% 1,8% 6,5% 6% 3,6% 1,8% El 30,3% de les persones enquestades ha augmentat el consum de medicació respecte fa dos anys 37% CAT
 19. 7è estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat 2.3 Nous paradigmes per al sistema de salut pública • Dificultats per fer front a les despeses de medicaments 31% 12% 3,6% 49,4% 3% 69%
 20. 7è estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat 2.3 Nous paradigmes per al sistema de salut pública • Malalties cròniques De les persones que pateixen o conviuen amb algú amb malaltia crònica només un 35% -33,8%- té el tractament finançat al 100% De les persones que no tenen el tractament finançat al 100%: 6,8% 13,6% 11,3% 68% 18%
 21. 7è estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat Nous paradigmes per al sistema de salut pública • Tractaments especialitzats i necessitats De les persones que ho necessiten, un 81,4% 83,4% NO poden anar al dentista i el 73,1% 75% NO pot revisar o canviar-se les ulleres perquè és molt car “En quin aspecte pensa vostè que la Creu Roja el pot ajudar a millorar la seva salut?” La mida de les paraules és proporcional a la freqüència de les respostes 2.3
 22. 7è estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat 3. Accions de la Creu Roja a Lleida
 23. Accions de la Creu Roja a Lleida 7è estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat AJUDES DIRECTES 3 Programes de suport a l’alimentació Alimentació 2013 2014 (set) Beques Menjador Targetes prepagament 54 infants 2.034 persones ateses 2.141 persones ateses 65 infants 69 infants 80 infants #Menjarsalinsti 8 joves (Projecte pilot) 11 joves
 24. Accions de la Creu Roja a Lleida 7è estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat AJUDES DIRECTES 3 Altres ajudes 2014 (oct) Suport vivenda Lloguers 252 famílies 83 ajudes Kits socials 1.006 kits 16.281€ Subministraments 275 ajudes Material Escolar 300 infants 20.000€
 25. Accions de la Creu Roja a Lleida 7è estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat AJUDES DIRECTES 3 Altres ajudes 2013 2014 (set) Farmàcia i Parafarmàcia Ulleres i Dentista 217 persones 547 ajudes 9 ajudes 7 òptiques i 2 bucodentals 7 ajudes òptica 193 persones 439 ajudes Ajudes tècniques 420 persones ateses 483 productes prestats 310 persones ateses 369 productes prestats
 26. Accions de la Creu Roja a Lleida 7è estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat PROJECTES DE SUPORT 3 Suport emocional / Formació cuidadors 2013 2014 (set) Respir Cuidadors zones rurals 4 cursos 39 participants 3 cursos 40 participants Cuidadors 6 cursos 145 participants 6 cursos 124 participants - 52 persones usuàries 146 intervencions
 27. Accions de la Creu Roja a Lleida 7è estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat PROJECTE PROMOCIÓ SALUT INFÀNCIA I JOVES 3 2013 2014 (jul) Projecte SOM.NIT de Creu Roja Joventut 2013 2014 (set) 3.125 persones ateses 25 intervencions Prova Pilot Primers auxilis a les escoles 2014 (oct) 5 escoles Programes de Promoció i Educació per a la salut 2013 2014 (jul) 1.028 persones ateses 268 persones ateses Infància Hospitalitzada 2.503 persones ateses 870 persones ateses 100 alumnes
 28. Accions de la Creu Roja a Lleida 7è estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat PROJECTE PROMOCIÓ SALUT POBLACIÓ GENERAL 3 Parentalitat 2013 2014 (jul) 8 xerrades 579 persones ateses Banc de sang i teixits 2013 2014 (oct) 79 voluntaris 77 intervencions 64 voluntaris 86 intervencions Altres activitats • Cursos de primers auxilis • Commemoració dies Mundials • Celebració del dia Europeu de la Reanimació Cardio – pulmonar • Xerrades de precaució durant les Revetlles de Sant Joan • Campanya de vacunació • Onada de fred, onada de calor (“A l’estiu, estimat molt”)
 29. 7è estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat Humanitat Imparcialitat Neutralitat Independència Voluntariat Unitat Universalitat www.creuroja.org 902 22 22 92 Amb l’assessorament científic de: : @CreuRojaCAT / #SalutEnCrisi fb.me/CreurojaCatalunya