Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Guia Recursos Gabinet Dret Humans i Centre DIH Creu Roja Catalunya 2014 2015

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Gabinet de Drets Humans i 
Centre de Dret Internacional Humanitari 
GUIA D’EXPOSICIONS, RECURSOS I 
CAMPANYES DE SENSIBILI...
2 
ÍNDEX 
 EXPOSICIONS ......................................................................................................
3 
EXPOSICIONS 
Guia de recursos 2014-2015 Versió 10.0 15.09.2014 Humanitat Imparcialitat Neutralitat Independencia Caràct...
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 47 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a Guia Recursos Gabinet Dret Humans i Centre DIH Creu Roja Catalunya 2014 2015 (20)

Más de CreuRojaCatalunya_DretsHumans (20)

Anuncio

Guia Recursos Gabinet Dret Humans i Centre DIH Creu Roja Catalunya 2014 2015

 1. 1. Gabinet de Drets Humans i Centre de Dret Internacional Humanitari GUIA D’EXPOSICIONS, RECURSOS I CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ 2014-2015 Versió 10.0 15.09.2014 Humanitat Imparcialitat Neutralitat Independència Caràcter Voluntari Unitat Universalitat
 2. 2. 2 ÍNDEX EXPOSICIONS ...................................................................................................... 3 Exposició “Els Principis Fonamentals de la Creu Roja” ........................................ 4 Plafons “Dones davant la guerra” ........................................................................ 5 Plafons “Principis bàsics del DIH” ........................................................................ 6 Plafons “La guerra no és un joc d’infants!” ........................................................... 7 Universalitat Unitat RECURSOS .......................................................................................................... 8 Butlletins d’actualitat ............................................................................................ 9 Voluntari Tríptics ............................................................................................................... 11 Declaració Universal dels Drets Humans ........................................................... 13 Targeta dels Principis Fonamentals de la Creu Roja ......................................... 14 Adhesius” Dia Mundial dels Drets Humans” ....................................................... 15 Caràcter Bloc de Notes “Declaració Universal dels Drets Humans” .................................. 16 El Joc dels Drets Humans; coneguem-los ......................................................... 17 Maleta Pedagògica “Conflicte armat o cultura de la pau” ................................... 19 Titelles per la pau .............................................................................................. 20 Independencia Ciutat10, el joc dels DH a la ciutat ..................................................................... 23 Manual de butxaca sobre DIH ............................................................................ 28 Manual Bàsic de Principis i Valors ..................................................................... 30 Un tomb per la ciutat .......................................................................................... 31 Altres recursos complementaris - Llapis de color CR i globus Pau - .................. 33 Catàleg de DVD ................................................................................................. 34 Neutralitat CAMPANYES I EXPOSICIONS DE SENSIBILITZACIÓ ..................................... 36 Campanya “Salut en conflicte. La salut es vida, no li donen Guerra” ................. 37 Imparcialitat Campanya “Dones davant la Guerra” ................................................................ 40 Campanya ”Camí cap a la Pau” ......................................................................... 41 Campanya “Món en guerra” ............................................................................... 42 Campanya “150 anys d’acció humanitària” ........................................................ 43 Campanya “Més Drets, més Humans” - Aplicació i figures - .............................. 44 Humanitat Campanya “Davant la crisi el valor de les persones” ......................................... 46 Guia de recursos 2014-2015 Versió 10.0 15.09.2014
 3. 3. 3 EXPOSICIONS Guia de recursos 2014-2015 Versió 10.0 15.09.2014 Humanitat Imparcialitat Neutralitat Independencia Caràcter Voluntari Unitat Universalitat
 4. 4. NOVA EDICIÓ 2014 4 L’EXPOSICIÓ “PRINCIPIS FONAMENTALS DE LA CREU ROJA” Descripció i objectius L’exposició dels Principis Fonamentals de la Creu Roja, té per objectiu promoure i donar a conèixer els Principis Fonamentals de la nostre Institució. Amb dibuixos i els seus corresponents enunciats, en set cartells de kapabloc (cartró ploma) amb els seus aparadors, mostra la forma en que el Moviment de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja realitza la seva missió en el dia a dia. A nivell intern, es vol oferir aquesta exposició a les Assemblees Locals de la Creu Roja com un recurs més a partir del qual difondre i sensibilitzar sobre els Principis Fonamentals de la Creu Roja. Continguts Els set principis amb el seu enunciat i un dibuix que mostra gràficament el significat del principi. Destinataris L’ exposició va dirigida tant a nivell intern de la Institució, i especialment als voluntaris que treballen en Principis i Valors, com a la societat en general i es recomana el seu ús en actes institucionals, formacions, fires i altres actes socials. Despeses L’Assemblea Local recollirà i tornarà el recurs a la seu del Gabinet de Drets Humans i s’encarregarà de les despeses de transport oportunes. En cas de desperfectes, es compromet a fer-se càrrec de les despeses de la reparació. Per a més informació adreceu-vos a El Gabinet de Drets Humans i Centre de Dret Internacional Humanitari de la Creu Roja. Persona de contacte: Alexandra Gabarró. Tel. 93.489.01.61 Guia de recursos 2014-2015 Versió 10.0 15.09.2014 Humanitat Imparcialitat Neutralitat Independencia Caràcter Voluntari Unitat Universalitat
 5. 5. 5 PLAFONS “DONES DAVANT LA GUERRA” Descripció Milers de dones es veuen afectades pels conflictes armats de múltiples maneres: enviduen, són desplaçades, detingudes, separades dels seus familiars, víctimes de la violència, etc. Les dones demostren, amb freqüència, que saben trobar els recursos i l’enteresa per fer front a la pèrdua i a la destrucció que afecten a la seves vides. Les dones també participen activament en la guerra com combatents. El dret internacional humanitari atorga una àmplia protecció a les dones en la guerra, ja siguin civils o combatents capturades. Si s’observessin millor aquestes normes, les dones sofririen molt menys en la guerra. Objectius Donar a conèixer de quina manera les dones es veuen afectades pels conflictes armats i com el dret internacional humanitari les intenta protegir. Continguts Les principals conclusions extretes de l’estudi publicat pel Comitè Internacional de la Creu Roja Dones davant la guerra, de Charlotte Lindsay, així com també les principals disposicions del dret internacional humanitari que protegeix a les dones en temps de conflicte armat. 5 roll ups amb diferents imatges que contemplen diverses situacions en les quals es poden trobar les dones en temps de conflicte armat. Universalitat Unitat Voluntari Caràcter Independencia Neutralitat Destinataris i Despeses Imparcialitat Dirigit al públic en general i per a totes les edats. L’Assemblea Local recollirà i tornarà el recurs a la seu del Gabinet de Drets Humans i s’encarregarà de les despeses de transport oportunes. En cas de desperfectes, es compromet a fer-se càrrec de les despeses de la reparació. Humanitat Per a més informació adreceu-vos a El Gabinet de Drets Humans i Centre de Dret Internacional Humanitari de la Creu Roja. Persona de contacte: Alexandra Gabarró. Tel: 93.300.65.65 Guia de recursos 2014-2015 Versió 10.0 15.09.2014
 6. 6. 6 PLAFONS “PRINCIPIS BÀSICS DEL DIH” Descripció El DIH és un conjunt de normes d’origen que estableixen restriccions al ús de les armes i els mètodes de guerra que protegeixen a les persones que no participen o han deixat de participar en les hostilitats i té per objecte protegir la dignitat humana i limitar el patiment en temps de guerra. Objectius Donar a conèixer què és el DIH, la seva importància i el seu funcionament (quan s’aplica, a qui protegeix, etc.). Alhora també es pretén difondre la tasca que realitza el CICR com a guardià i promotor del DIH arreu del món. Universalitat Unitat Voluntari Caràcter Continguts Inspirat en el treball previ del Comitè Internacional Independencia de la Creu Roja “Principis bàsics del Dret Internacional Humanitari” s’han creat 8 plafons gràfics amb la informació fonamental per conèixer les principals característiques del DIH i la tasca que desenvolupen el CICR i el Gabinet envers aquesta temàtica. Neutralitat Destinataris Dirigit a tota la població en general. Imparcialitat Per a més informació adreceu-vos a El Gabinet de Drets Humans i Centre de Dret Internacional Humanitari de la Creu Roja. Persona de contacte: Alexandra Gabarró. Tel: 93.300.65.65 Humanitat Guia de recursos 2014-2015 Versió 10.0 15.09.2014
 7. 7. 7 PLAFONS “LA GUERRA NO ÉS UN JOC D’INFANTS!” Descripció Actualment al món trobem múltiples conflictes armats actius i situacions de violència generalitzada. La guerra té efectes devastadors en els infants. Nens i nenes sovint hi perdent la vida, poden ser mutilats, obligats a combatre, empresonats o fins i tot, víctimes de violència sexual. Objectius Donar a conèixer la realitat que viuen avui dia molt infants degut als conflictes armats així com les normes dels drets humans i del drets internacional humanitari que els protegeixen, a fi de prevenir tals situacions i també promoure mitjans de resolució de conflictes alternatius a la violència. Universalitat Unitat Voluntari Continguts Caràcter L’exposició està formada per 11 plafons de sensibilització. Properament s’editarà material de difusió propi elaborat amb els nous recursos fotogràfics del Comitè Internacional de la Creu Roja i els seus darrers informes publicats sobre la Independencia temàtica. Destinataris Dirigit a tota la població en general. Per a més informació adreceu-vos a Neutralitat Gabinet de Drets Humans i Centre de Dret Internacional Humanitari de la Creu Roja. Persona de contacte: Alexandra Gabarró. Tel: 93.300.65.65 Imparcialitat Humanitat Guia de recursos 2014-2015 Versió 10.0 15.09.2014
 8. 8. 8 RECURSOS Guia de recursos 2014-2015 Versió 10.0 15.09.2014 Humanitat Imparcialitat Neutralitat Independencia Caràcter Voluntari Unitat Universalitat
 9. 9. 9 BUTLLETINS D’ACTUALITAT Descripció El Butlletí d’Actualitat és una publicació que tracta temes sobre drets humans i dret internacional humanitari en els quals intervé la Creu Roja i que des del Gabinet de Drets Humans i Centre de Dret Internacional Humanitari (Gabinet de DH i Centre de DIH) es considera que se n'ha de fer ressò a la societat i que són d’actualitat. En aquest butlletí es tracta un tema monogràfic, de manera sintètica, però rigorosa i seriosa, en el qual s’explica també la posició de la Creu Roja al respecte. Objectius L’objectiu de la publicació, que forma part del Programa d’Estudi i Investigació del Gabinet de DH i Centre de DIH, és dotar a la Institució d’un missatge de compromís amb els drets humans i el dret internacional humanitari, així com també establir sistemes de treball que permetin situar a la Creu Roja com a líder d’opinió ne temes socials, d’actualitat nacionals o internacionals. A nivell intern, es vol oferir aquesta publicació a les Assemblees Locals de la Creu Roja, com un recurs més a partir del qual treballar temes d’actualitat sobre els drets humans i el dret internacional humanitari. Universalitat Unitat Voluntari Caràcter Independencia Neutralitat Butlletí nº1. La Creu Roja, factor de Pau Continguts Els temes que es tracten al Butlletí d’Actualitat estan relacionats amb els drets humans, el dret internacional humanitari i amb la Creu Roja, i estan a l’ordre del dia i/o Imparcialitat de debat en la societat. Destinataris La publicació va dirigida tant a nivell intern de la Institució, i especialment als voluntaris Humanitat que treballen en Principis i Valors, com a la societat en general i a totes les persones que volen aprofundir en temes d’actualitat relacionats amb els drets humans i el dret internacional humanitari i que d’alguna manera també estan vinculats a la Creu Roja. Guia de recursos 2014-2015 Versió 10.0 15.09.2014
 10. 10. 10 Butlletins d’actualitat editats Núm.1 La Creu Roja, factor de pau (octubre 2005) Núm. 2 El mur de Cisjordània (novembre 2005) Núm. 3 Dia Mundial dels Drets Humans (desembre 2005) Núm.4 La Cort Penal Internacional (febrer 2006) Núm. 5 La Salut en els conflictes armats, (Juliol 2006) Núm. 6 Drets Humans a la Ciutat, (Setembre 2006) Universalitat Properament: Núm. 7 Els emblemes d’Humanitat Núm. 8 Les dones davant la guerra Unitat Núm. 9 Respectem els drets de les persones grans. Despeses L’Assemblea s’haurà de fer càrrec de les despeses de l’enviament del mencionat Voluntari material. Caràcter Per a més informació adreceu-vos a El Gabinet de Drets Humans i Centre de Dret Internacional Humanitari de la Creu Roja. Persona de contacte: Alexandra Gabarró. Tel. 93.300.65.65 Independencia Neutralitat Imparcialitat Humanitat Guia de recursos 2014-2015 Versió 10.0 15.09.2014
 11. 11. 11 TRÍPTICS Descripció Els Tríptics són publicacions senzilles que tracten sobre diversos temes, els quals intervé la Creu Roja i que des del Gabinet de Drets Humans i Centre de Dret Internacional Humanitari (Gabinet de DH i Centre de DIH) es considera que se n’ha de fer ressò a la societat. Objectius L'objectiu general dels tríptics, publicació de la que forma part del Programa d’Estudi i Investigació del Gabinet de DH i Centre de DIH, és dotar a la Institució d’eines senzilles per a la promoció i difusió dels valors i principis bàsics que es desprenen dels Drets Humans i del Dret Internacional Humanitari. A nivell intern, es vol oferir aquesta publicació a les Assemblees Locals de la Creu Roja, com un recurs més a partir del qual treballar temes relacionats amb els drets humans, el dret internacional humanitari i els Principis i Valors. Universalitat Unitat Voluntari Caràcter Continguts El Tríptic “Drets Humans i Dret Internacional Humanitari, treballant per protegir les persones”: té per objectiu difondre què son els Drets Humans i què és el Dret Independencia Internacional Humanitari, així com senyalar les principals diferencies que existeixen entre ambdós. El Tríptic “Principis i valors humanitaris, fes – te’n voluntari”: Busca presentar el Gabinet de Drets Humans i Centre de Dret Internacional Humanitari al seu destinatari i informar-lo sobre aquelles accions que pot portar a terme a la seva respectiva Neutralitat Assemblea per tal formar part de la Xarxa Provincial de Promotors i Referents en Principis i Valors humanitaris. Imparcialitat Humanitat Guia de recursos 2014-2015 Versió 10.0 15.09.2014
 12. 12. 12 Destinataris La publicació va dirigida tant a nivell intern de la Institució, als voluntaris que treballen en Principis i Valors, i aquelles persones que tot i no ser voluntàries, tenen interès en temes relacionats amb els drets humans, el dret internacional humanitari i els Principis i Valors de la Institució. Despeses L’Assemblea s’haurà fer càrrec de les despeses de l’enviament del mencionat material. Per a més informació adreceu-vos a El Gabinet de Drets Humans i Centre de Dret Internacional Humanitari de la Creu Roja. Persona de contacte: Alexandra Gabarró. Tel. 93.300.65.65 Universalitat Unitat Voluntari NOVA EDICIÓ Caràcter Independencia Neutralitat Cares exterior i interior del tríptic “DH i DIH treballant per protegir a l’esser humà” Imparcialitat Humanitat Guia de recursos 2014-2015 Versió 10.0 15.09.2014
 13. 13. 13 DECLARACIÓ UNIVERSAL DELS DRETS HUMANS Descripció En motiu del 60è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans s'ha editat la Declaració amb un nou format. El nou i atractiu disseny té la particularitat de transformar-se en un pòster i recull els 30 articles de la Declaració Universal dels Drets Humans Objectiu Donar a conèixer què són els Drets Humans. Destinataris Dirigit al públic en general i per a totes les edats. Universalitat Unitat Voluntari Per a més informació adreceu-vos a Caràcter El Gabinet de Drets Humans i Centre de Dret Internacional Humanitari de la Creu Roja. Persona de contacte: Alexandra Gabarró. Tel. 93.300.65.65 Independencia Neutralitat Imparcialitat Humanitat Guia de recursos 2014-2015 Versió 10.0 15.09.2014
 14. 14. 14 TARGETA DELS PRINCIPIS FONAMENTALS DE LA CREU ROJA Descripció Es tracta d’una petita targeta on hi consta la definició de cada un dels set principis i un dibuix que mostra gràficament el seu significat. Objectius La Targeta dels Principis Fonamentals de la Creu Roja té per objectiu promoure i donar a conèixer els Principis Fonamentals de la nostra Institució. Destinataris La publicació va dirigida tant a nivell intern de la Institució, i especialment als voluntaris que treballen en Principis i Valors, com a la societat en general i a totes les persones que tenen un interès en tots aquells temes relacionats amb els drets humans, el dret internacional humanitari i els Principis i Valors de la Institució. Universalitat Unitat Voluntari Caràcter Per a més informació adreceu-vos a Independencia El Gabinet de Drets Humans i Centre de Dret Internacional Humanitari de la Creu Roja. Persona de contacte: Alexandra Gabarró. Tel. 93.300.65.65 Neutralitat Imparcialitat Humanitat Guia de recursos 2014-2015 Versió 10.0 15.09.2014
 15. 15. 15 ADHESIU “DIA MUNDIAL DELS DRETS HUMANS” Descripció Per tal de commemorar el Dia Mundial dels Drets Humans, el 10 de desembre de cada any, el Gabinet de Drets Humans i Centre de Dret Internacional Humanitari ha elaborat un adhesiu. Universalitat Objectius Recordar els drets i les llibertats fonamentals reconeguts a la Declaració Universal dels Drets Humans. Unitat Recordar que cal vetllar pel respecte de la dignitat humana i els drets fonamentals de tota persona. Recordar la data de celebració del Dia Mundial dels Drets Humans. Voluntari fer promoció i difusió dels drets humans. Tenir material de difusió que pugui distribuir-se a la població en general a fi de commemorar el dia mundial dels drets humans. Caràcter Continguts La data de la Declaració Universal dels Drets Humans i el lema del Moviment Internacional de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja: Protegint la dignitat humana. Independencia Adhesiu del Dia Mundial dels Drets Humans. Destinataris Dirigit al públic en general i per a totes les edats. Neutralitat Despeses L’Assemblea s’haurà fer càrrec de les despeses de l’enviament del mencionat material. Imparcialitat Per a més informació adreceu-vos a El Gabinet de Drets Humans i Centre de Dret Internacional Humanitari de la Creu Roja. Persona de contacte: Alexandra Gabarró. Tel 93.300.65.65 Humanitat Guia de recursos 2014-2015 Versió 10.0 15.09.2014
 16. 16. 16 BLOC DE NOTES ”DECLARACIÓ UNIVERSAL DELS DRETS HUMANS” Descripció Aquest pràctic recurs és una petita llibreta per prendre notes. La seva característica principal és que a cada un dels fulls hi trobem un article un de la Declaració Universal dels Drets Humans. Objectius Recordar dia a dia els drets i les llibertats fonamentals reconeguts a la Declaració Universal dels Drets Humans, així com recordar que cal vetllar pel respecte de la dignitat humana i dels drets fonamentals de tota persona. Continguts Els articles de la Declaració Universal dels Drets Humans i els Principis Fonamentals de la Institució. Material Destinataris Dirigit al públic en general i per a totes les edats. Per a més informació adreceu-vos a El Gabinet de Drets Humans i Centre de Dret Internacional Humanitari de la Creu Roja. Persona de contacte: Alexandra Gabarró. Tel 93.300.65.65 Guia de recursos 2014-2015 Versió 10.0 15.09.2014 Humanitat Imparcialitat Neutralitat Independencia Caràcter Voluntari Unitat Universalitat
 17. 17. 17 EL “JOC DELS DRETS HUMANS, CONEGUEM-LOS” NOVA EDICIÓ Descripció Recurs per a l’ensenyament/aprenentatge dels drets humans a través d’un joc basat en la dinàmica del joc de la oca. Es troba en format de joc de taula, així com també en format més gran. Objectius Donar a conèixer els drets reconeguts en la Declaració Universal dels Drets Humans de manera pràctica i dinàmica. Continguts Aquest joc gira a l’entorn de la Declaració Universal dels Drets Humans i intenta ésser una eina per apropar-se a aquest text fonamental per tal que el contingut sigui prou conegut i s’insereixi en la realitat quotidiana dels infants. Universalitat Unitat Voluntari Caràcter Independencia Joc de taula: 1 tauler 4 peons Neutralitat 1 dau 46 targetes de preguntes (dos nivells de dificultat) adaptació de la Declaració Universal dels Drets Humans Imparcialitat Joc gegant: Tauler de 3m x 3m Fitxes: poden ser fitxes humanes Dau gegant 46 targetes de preguntes (dos nivells de dificultat) Humanitat adaptació de la Declaració Universal dels Drets Humans Destinataris Dirigit a nenes i nens a partir de 9 anys. També adaptable per a col·lectius vulnerables. Guia de recursos 2014-2015 Versió 10.0 15.09.2014
 18. 18. 18 Despeses L’Assemblea Local recollirà i tornarà el recurs a la seu del Gabinet de Drets Humans i s’encarregarà de les despeses de transport oportunes. En cas de desperfectes, es compromet a fer-se càrrec de les despeses de la reparació. Per a més informació adreceu-vos a El Gabinet de Drets Humans i Centre de Dret Internacional Humanitari de la Creu Roja. Persona de contacte: Alexandra Gabarró. Tel. 93.300.65.65 Universalitat Unitat Voluntari Caràcter Independencia Neutralitat Imparcialitat Taulell del “Joc dels Drets Humans, Coneguem-los “ Humanitat Guia de recursos 2014-2015 Versió 10.0 15.09.2014
 19. 19. 19 MALETA PEDAGÒGICA “CONFLICTE ARMAT O CULTURA DE LA PAU?” Descripció i objectius És un material didàctic d’educació en valors dissenyat especialment per a promoure entre adolescents i joves la incorporació de coneixements, actituds i valors indispensables per al foment d’una cultura de la pau. Hi ha material de difusió propi del recurs: tríptics i enganxines. Continguts El programa s’estructura a partir de 4 mòduls interdependents: Universalitat Unitat Voluntari Mòdul 1: Conceptualització La pau, cosa de tots i totes Caràcter Mòdul 2: Reflexió Benvinguts a l’infern Mòdul 3: Experimentació Independencia En guerra! Mòdul 4: Valors I tu, a quin bàndol ets? Destinataris Neutralitat El material està dissenyat per desenvolupar-se entre l’alumnat de Segon cicle d’ESO o Batxillerat. Els continguts s’ajusten a la línia curricular d’Educació per a la Ciutadania, alhora que treballen objectius afins a altres àrees com Ciències Socials, Filosofia o Ètica i Història de les Religions. El material també es pot aplicar en contextos Imparcialitat d’educació no formals. Despeses Si es vol adquirir un exemplar de la maleta, el seu cost de producció és de 70€. Humanitat Per a més informació adreceu-vos a El Gabinet de Drets Humans i Centre de Dret Internacional Humanitari de la Creu Roja. Persona de contacte: Alexandra Gabarró, 93.489.01.60 Guia de recursos 2014-2015 Versió 10.0 15.09.2014
 20. 20. 20 TITELLES PER LA PAU NOVA EDICIÓ Descripció Consisteix en una representació que els voluntaris/es de la Creu Roja preparen per a nens i nenes d’educació primària gràcies a unes divertides titelles que representen uns voluntaris de la Creu Roja. Universalitat Unitat Objectius Voluntari Promoure els principis i valors humanitaris als infants per a poder influir en el seu comportament i donar a conèixer la tasca que realitza el Moviment Internacional de la Creu Roja en temps de pau i en temps de conflicte armat i l’especial vinculació amb Caràcter aquests principis i valors. Destinataris/es Independencia Nens i nenes del 1º cicle de Primària, entre 6 i 8 anys tot i que es pot adaptar amb nens i nenes més grans, de 2º cicle de Primària i més petits. Metodologia Neutralitat La sessió es desenvolupa a través d’un diàleg pautat entre un moderador/a (voluntari/a de la Creu Roja), les titelles i els nens i nenes. El moderador és el conductor del diàleg i és qui interactua amb els nens i - nenes i les titelles, promovent la implicació i participació dels infants. Imparcialitat Les titelles simbolitzen la tasca solidaria que caracteritza al voluntariat de la - Creu Roja. Els nens i nenes, a mesura que van descobrint què és i què fa la Creu Roja - aniran coneixent que i quins són els principis i valors humanitaris i el perquè Humanitat son importants en el nostre dia a dia. Durada 45 minuts aproximadament Guia de recursos 2014-2015 Versió 10.0 15.09.2014
 21. 21. 21 Material necessari proporcionat pel Gabinet de DH i Centre de DIH - Proposta de power point - Proposta de guió a seguir - Titelles - Escenari: inclou teles o lones, barres de ferro i 4 trípodes - DVD: Historia de una idea, CICR i Helpman, CICR Universalitat Ordenador - Projector - Altaveus - Micròfons - Focus - Unitat Voluntari Caràcter Independencia Neutralitat Imparcialitat Humanitat Guia de recursos 2014-2015 Versió 10.0 15.09.2014
 22. 22. 22 NOVETATS 4 titelles estil muppet Universalitat Unitat Escenari “Un tomb per la ciutat” Voluntari Caràcter Independencia Nous guions i decàleg del titellaire” Neutralitat Imparcialitat Guants, pilota del món inflable... Humanitat Guia de recursos 2014-2015 Versió 10.0 15.09.2014
 23. 23. 23 CIUTAT10, EL JOC DELS DRETS HUMANS A LA CIUTAT Descripció Recurs per a la sensibilització en els drets humans inspirat en la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la ciutat. Universalitat Objectius - Donar a conèixer els principis que constitueixen la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la ciutat. Unitat - Fomentar la reflexió i el coneixement d’aquelles accions i recursos que poden portar a terme els Voluntari municipis per garantir els drets humans dels ciutadans. Caràcter El Joc Ciutat10 és una eina adient per: 1. Introduir els conceptes de drets i deures dels ciutadans 2. Comprendre i analitzar les característiques principals d’una ciutat que Independencia respecta i garanteix els drets dels seus ciutadans/es 3. Conèixer els recursos existents a les ciutats que promouen els drets humans A través de Ciutat10 es treballen temes de Drets Humans de proximitat a partir dels Drets recollits a la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat i els seus principis bàsics: ciutat democràtica, ciutat cívica i participativa, ciutat per a Neutralitat tothom, ciutat del benestar i ciutat compromesa Metodologia Imparcialitat Mitjançant el joc CIUTAT10, els jugadors i jugadores hauran d’aconseguir accions i recursos (intercanviant cartes de puntuació per cartes d’accions i recursos) pels seus propis taulers de ciutat. Cada jugador/a, a mesura que vagi aconseguint més cartes d’accions i recursos, anirà convertint la seva ciutat en una Ciutat10. I per què serà una Ciutat10? Perquè Humanitat garanteix els principis bàsics de la Carta Europea de Salvaguarda dels DH a la Ciutat: Guia de recursos 2014-2015 Versió 10.0 15.09.2014
 24. 24. 24 Al final de la partida es valorarà el tauler de ciutat de cada participant i guanyarà aquell que tingui més puntuació, atenent a les cartes d’accions i recursos que hagi aconseguit en el transcurs del joc. Elements del joc: 6 taulers il·lustrats amb els cinc principis d’una Ciutat10 1 tauler per col·locar les cartes d’accions o recursos 1 tauler per col·locar les cartes de punts 1 llibret d’instruccions 35 cartes il·lustrades amb els diversos recursos i accions que porten a terme les Universalitat administracions locals per garantir els drets humans a la ciutat 5 cartes especials de reconeixement internacional Unitat 70 cartes de puntuació 1 carta de final de partida Voluntari També s’inclou una proposta didàctica amb: Caràcter 1. Consells per dinamitzar una sessió de joc 2. Activitats complementàries per segon cicle d’Educació Primària i per Educació Secundària Obligatòria Independencia 3. CD amb les fitxes de les activitats, la carta Europea de salvaguarda dels Drets humans i amb recursos per a la seva promoció Destinataris Neutralitat Infants de 9 anys en endavant en diversos àmbits: Recurs didàctic per l’Educació Primària i l’Educació Secundària Obligatòria Recurs per l’educació no formal (ludoteques, esplais…) Imparcialitat Joc per jugar en família Població en general Humanitat Guia de recursos 2014-2015 Versió 10.0 15.09.2014
 25. 25. 25 RECURSOS COMPLEMENTARIS CIUTAT 10, EL JOC DELS DRETS HUMANS A LA CIUTAT Contingut 5 plafons on es recull la informació principal del joc i que serveixen per ambientar l’espai on es desenvolupi l’activitat. Universalitat Unitat Voluntari Caràcter Independencia Una lona gegant de 2x2m facilita la comprensió de la dinàmica d’una partida. Neutralitat Imparcialitat Humanitat Guia de recursos 2014-2015 Versió 10.0 15.09.2014
 26. 26. 26 Vinils decoratius Universalitat Unitat Voluntari Caràcter Independencia Samarretes pels monitors/es i/o dinamitzadors/es. Neutralitat NOVETATS Joc versió gegant Logotips en 3 dimensions Imparcialitat Humanitat Guia de recursos 2014-2015 Versió 10.0 15.09.2014
 27. 27. 27 Memòria USB Clauer obsequi Universalitat Properament Unitat Aplicació per a dispositius mòbil: que es basarà en un espai de geolocalització dels recursos (serveis, equipaments, etc.) vinculats a la cobertura de les necessitats i a la Voluntari garantia dels Drets Humans partint de les 54 cartes d’accions i recursos del joc Ciutat 10. Caràcter Independencia Versions en anglès i castellà Neutralitat Imparcialitat Humanitat Per a més informació adreceu-vos a El Gabinet de Drets Humans i Centre de Dret Internacional Humanitari de la Creu Roja. Persona de contacte: Alexandra Gabarró. Tel. 93.300.65.65 Guia de recursos 2014-2015 Versió 10.0 15.09.2014
 28. 28. 28 MANUAL DE BUTXACA DE DIH “NOCIONS BÀSIQUES I NORMES FONAMENTALS” Descripció El Dret Internacional Humanitari: Nocions bàsiques,i normes fonamentals. La realitat de la guerra i la resposta del Dret és un manual de butxaca publicat per la Creu Roja a Catalunya. Es presenta com una eina per sensibilitzar sobre la importància de respectar i fer respectar el DIH, per prevenir i alleujar el patiment que causen els conflictes armats i acostar aquest conjunt normatiu, de manera senzilla i atractiva, a les persones interessades (Dimensions: tancat 11x17cm, obert 22x17cm, nº de pàgines 32). Objectius L'objectiu principal d'aquesta publicació és facilitar la promoció i comprensió de les normes i els principis bàsics del Dret Internacional Humanitari per contribuir així a la difusió d'una cultura fonamentada en el respecte de les persones i de la vida humana. També persegueix, així mateix, formar i sensibilitzar la població en general pel que fa a la importància i necessitat de promoure i desenvolupar contínuament les normes del Dret Internacional Humanitari. Universalitat Unitat Voluntari Caràcter Independencia Continguts Neutralitat El Manual tracta les següents temàtiques: I. Nocions bàsiques de DIH II. Principis fonamentals del DIH Imparcialitat III. Aplicabilitat del DIH IV. El DIH i el Dret Internacional dels DH V. La Creu Roja i el DIH Humanitat Es complementa amb un quadre annex on es poden veure els principals convenis internacionals i normes de DIH i un quadre de signes protectors. Guia de recursos 2014-2015 Versió 10.0 15.09.2014
 29. 29. 29 Destinataris Són destinataris d'aquest manual totes les persones interessades a conèixer el Dret Internacional Humanitari i els principis i valors que se'n desprenen. I, de forma molt especial, aquells col·lectius que, d'una manera o l'altra, s'hi troben particularment vinculats per raó de la seva professió i de les activitats que exerceixen: grups armats, població civil, cooperants, advocats, periodistes i personal sanitari, entre d'altres. Per a més informació: Universalitat Gabinet de Drets Humans i Centre de Dret Internacional Humanitari de la Creu Roja a Catalunya, Alexandra Gabarró: 93.489.01.61. Unitat Voluntari Caràcter Independencia Neutralitat Il·lustracions del Manual de butxaca DIH Imparcialitat Humanitat Guia de recursos 2014-2015 Versió 10.0 15.09.2014
 30. 30. 30 MANUAL BÀSIC DE PRINCIPIS I VALORS Descripció El Manual bàsic de Principis i Valors és una publicació que ofereix un marc teòric de referència sobre el Moviment Internacional de la Creu Roja, els Drets Humans i el Dret Internacional Humanitari. És un bon material de suport pel voluntariat de la Creu Roja que participa en accions formatives relacionades amb aquestes temàtiques. Objectius Aquest manual, senzill i pràctic, és una eina de gran utilitat tant pel voluntariat de la Creu Roja com pel personal de la Institució ja que pretén facilitar el treball diari, ajudar en la interpretació humanitària dels esdeveniments locals i mundials i en l’aplicació precisa de les normes exigibles que garanteixin la dignitat de les persones en qualsevol circumstància. Continguts El Manual es divideix en tres mòduls: Universalitat Unitat Voluntari Caràcter Independencia I. El Moviment Internacional de la Creu Roja II. Els Drets Humans III. El Dret Internacional Humanitari Neutralitat Es complementa amb un glossari de termes i una amplia webgrafia. Destinataris Imparcialitat Són destinataris d'aquest manual el voluntariat de la Institució així com el personal tècnic. Per a més informació: Gabinet de Drets Humans i Centre de Dret Internacional Humanitari de la Creu Roja a Humanitat Catalunya, Alexandra Gabarró: 93.489.01.61. Guia de recursos 2014-2015 Versió 10.0 15.09.2014
 31. 31. 31 UN TOMB PER LA CIUTAT NOVETAT Descripció És reconegut per varis experts que els contes tenen un alt valor educatiu. Per aquest motiu el Gabinet ha treballat en la creació d’un conte per acolorir, que alhora transmeti els principis i valors als més petits. Universalitat Objectius El conte té per objectiu promocionar actituds i valors humanitaris que afavoreixin la transformació social i la cultura de la pau. La Unitat història es desenvoluparà en un context de ciutat, entenent aquesta com un espai col·lectiu que pertany a tots els seus habitants Voluntari que tenen dret a trobar-hi les condicions per a la seva realització política, social i ecològica, cosa que comporta assumir també deures de Caràcter solidaritat. Contingut Conte en format llibret de 21x21cm, Independencia pòster amb historia completa i guia amb activitats educatives. També es disposa de llapis de color de la Creu Roja per fer pintar els dibuixos que té el conte al seu interior. És pot complementar amb el Neutralitat recurs Titelles per la pau que disposa d’un escenari específic del conte (narració del conte mitjançant les titelles Destinataris Imparcialitat Dirigit principalment a infants d’entre 3 i 5 anys. Per a més informació adreceu-vos a Humanitat Gabinet de Drets Humans i Centre de Dret Internacional Humanitari de la Creu Roja. Persona de contacte: Alexandra Gabarró. Tel: 93.300.65.65 Pòster/auca DinA2 Guia de recursos 2014-2015 Versió 10.0 15.09.2014
 32. 32. 32 Guia amb activitats complementaries Universalitat Unitat Voluntari Caràcter Independencia Neutralitat Imparcialitat Dibuixos per pintar (interior del conte) Humanitat Guia de recursos 2014-2015 Versió 10.0 15.09.2014
 33. 33. 33 ALTRES RECURSOS COMPLEMENTARIS LLAPIS DE COLOR CR I GLOBUS DE PAU Descripció Material per complementar activitats de sensibilització com xerrades en Principis i Valors, exposicions y campanyes, fires solidaries, etc. ideal per nens i nenes d’educació primària. Objectius Dotar de recursos a les assemblees locals i comarcals per tal de poder desenvolupar activitats educatives i lúdiques amb menors d’edat. Continguts Universalitat Unitat Voluntari Caràcter Llapis de color CR: caixa de cartró amb 6 llapis de color i l’emblema de Creu Roja. Un exemple d’activitat a desenvolupar seria pinta per la pau, que consistiria en, un cop explicades les nocions principals del concepte de Pau, la Independencia realització de dibuixos relacionats amb la temàtica per part dels menors. Globus “Camí cap al Pau”: globus i vara amb l’emblema “Camí cap a la Pau” i el logo de la Creu Roja. Neutralitat Un exemple d’activitat seria missatges de pau, que consisteix en enganxar un desig de pau escrit pel menor a un globus bé per que Imparcialitat se l’emporti a casa o per fer-ne un mural conjunt Destinataris Menors de 5 a 12 anys i públic en general. Humanitat Per a més informació adreceu-vos a El Gabinet de Drets Humans i Centre de Dret Internacional Humanitari de la Creu Roja. Persona de contacte: Alexandra Gabarró. Tel. 93.300.65.65. Guia de recursos 2014-2015 Versió 10.0 15.09.2014
 34. 34. 34 CATÀLEG DE DVD Descripció El Gabinet de Drets Humans i Centre de Dret Internacional Humanitari de Creu Roja a Catalunya, a través del seu programa de Promoció i Sensibilització, ha vist la necessitat de fomentar l’educació lúdica com una eina pràctica per treballar els temes, que per la seva missió li competeixen, amb la finalitat de maximitzar els resultats en la difusió en Principis Fonamentals de la pròpia Institució, així com de Drets Humans i del Dret Internacional Humanitari. La filmoteca, recurs del Gabinet, està composta per una sèrie pel·lícules i documentals que tracten temes sobre Drets Humans i Dret Internacional Humanitari, així com els Principis Fonamentals de la nostra institució. El present document té per objectiu mostrar i posar a la vostra disposició les pel·lícules i documentals que el Gabinet posseeix en el seu centre de recursos. Universalitat Unitat Voluntari Caràcter Independencia Neutralitat Imparcialitat Humanitat Objectius El present document té per objectiu mostrar i posar a la vostra disposició les pel·lícules i documentals que el Gabinet posseeix en el seu centre de recursos. Guia de recursos 2014-2015 Versió 10.0 15.09.2014
 35. 35. 35 Continguts Actualment el catàleg està format per prop de 30 pel·lícules i més de 40 documentals en constant renovació i amb una gran recopilació de documents audiovisuals del Comitè Internacional de la Creu Roja. Destinataris Població en general a partir dels 15 anys. Per a més informació adreceu-vos a Gabinet de Drets Humans i Centre de Dret Internacional Humanitari de la Creu Roja. Persona de contacte: Alexandra Gabarró. Tel: 93.300.65.65 Guia de recursos 2014-2015 Versió 10.0 15.09.2014 Humanitat Imparcialitat Neutralitat Independencia Caràcter Voluntari Unitat Universalitat
 36. 36. 36 CAMPANYES I EXPOSICIONS Guia de recursos 2014-2015 Versió 10.0 15.09.2014 Humanitat Imparcialitat Neutralitat Independencia Caràcter Voluntari Unitat Universalitat
 37. 37. 37 CAMPANYA I EXPOSICIÓ “SALUT EN CONFLICTE. LA SALUT ÉS VIDA, NO LI DONEM GUERRA” Descripció L'esclat d'un conflicte armat acostuma a implicar, d'una banda, la desorganització, l'abandonament i fins tot la destrucció de la totalitat o part del sistema nacional de salut, i de l’altra, generalment produeix un augment del risc d'epidèmies, desnutrició, insalubritat en les víctimes dels conflictes, que a la vegada sofreixen, en la seva majoria, traumes psicològics. Per això el dret internacional humanitari (DIH), en el marc de protecció que dóna a les víctimes dels conflictes, estableix una sèrie de normes i principis orientats a prevenir i alleujar aquestes conseqüències. Complementàriament a aquest marc de protecció, el Comitè Internacional de la Creu Roja (CICR) promou, d’una banda, la difusió entre els Estats del DIH amb l’objectiu de respectar i fer respectar aquesta normativa en tota circumstància. De l’altra, el CICR realitza una sèrie d'activitats d’assistència i protecció per a prevenir i alleujar el sofriment de les víctimes dels conflictes armats. Aquesta campanya dóna a conèixer les conseqüències dels conflictes armats, en aquest cas en relació a un àrea específica com és la salut; les activitats que es realitzen per a alleujar aquestes conseqüències, i finalment difondre l'existència de normes que regulen els conflictes armats, el respecte de les quals permetria prevenir eficaçment aquestes conseqüències. Objectius Transmetre i conscienciar a la societat en general sobre els efectes que produeixen els conflictes armats a la salut de la població i com aquests repercuteixen en la dignitat de cada ésser humà. Donar a conèixer la importància del Dret Internacional Humanitari en la prevenció d’aquests efectes i la tasca que realitza el Moviment Internacional de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja amb l'objecte d'alleujar-los. Universalitat Unitat Voluntari Caràcter Independencia Neutralitat Imparcialitat Humanitat Continguts Que és el dret internacional humanitari, com el seu respecte contribueix a la prevenció de la majoria de les conseqüències que els conflictes armats provoquen a la salut de la població i el sistema sanitari d'un país i les activitats que realitza el Moviment Internacional de la Creu Roja i de la Mitjan Lluna Roja per prevenir i alleujar el sofriment humà fonamentalment en temps de conflicte armat. Guia de recursos 2014-2015 Versió 10.0 15.09.2014
 38. 38. 38 La campanya es composa d’una exposició de plafons gràfics i 6 instal·lacions interactives. Exposició “Salut en Conflicte. La salut és vida, no li donem guerra”. Es composa de 16 plafons estructurats en: Introducció: “Salut en conflicte. La salut és vida, no li donem guerra” Bloc I: “L'impacte a la salut de les víctimes dels conflictes armats” Bloc II: “L'impacte dels conflictes armats al sistema sanitari” Bloc III: “L’acció de la Creu Roja” Universalitat Unitat Voluntari Caràcter Independencia Instal·lacions “Protegir la salut”. Es composa de 6 instal·lacions: Neutralitat Fixa els teus ulls al mirall...Protegir la integritat – mines. Mirall que reflecteix només el mig cos del visitant. Sota el mirall es troba un plafó amb la imatge d’unes cames, una de les quals és una pròtesi. Vídeo explicatiu. En el punt de mira... Protegir la vida – franctiradors Instal·lació gràfica amb Imparcialitat projecció en tres lones de civils corrent davant el perill dels franctiradors. Imatges de la ciutat de Sarajevo a la dècada dels ’90. Restabliment de llaços familiars... Protegir els llaços Familiars – recerca. Plafó amb fotografies de nens i nenes. Una càmera fotogràfica i una cadira. Plafó de fotografies i missatges reals de la Guerra Civil espanyola amb una Humanitat il·lustració de fons que reflecteix la tasca que es realitza amb ells. Projecció explicatiu de totes les activitats que realitza la Creu Roja a fi de restablir els llaços familiars en el context d’un conflicte armat. Espai per a realitzar diverses activitats amb voluntaris de la Creu Roja. Veus vives. Instal·lació central de sis plafons de format petit amb testimonis àudio - visuals reals. Guia de recursos 2014-2015 Versió 10.0 15.09.2014
 39. 39. 39 Centre de recursos. Espai còmode i acollidor en el qual el visitant pot asseure’s i veure i escoltar diferents vídeos de la Creu Roja relacionats amb la temàtica de la campanya. Hospital de campanya de la Creu Roja. (Segons disponibilitat). Cadascun dels plafons està en dos idiomes, català i castellà, no obstant això, la llengua principal i destacada de tota la campanya és el català. Destinataris Dirigit al públic en general a partir dels 15 anys. Metodologia La campanya completa abraça una superfície de 250 mt2. No obstant això en la guia de desenvolupament s'ofereixen diferents opcions de muntatge atenent a la dimensió de la sala o espai i els recursos humans i tècnics de qui la sol·licita. Cada proposta de muntatge respecta en tot moment els objectius de la campanya. Per a més informació adreceu-vos a El Gabinet de Drets Humans i Centre de Dret Internacional Humanitari de la Creu Roja. Persona de contacte: Alexandra Gabarró. Tel. 93.300.65.65 Guia de recursos 2014-2015 Versió 10.0 15.09.2014 Humanitat Imparcialitat Neutralitat Independencia Caràcter Voluntari Unitat Universalitat
 40. 40. 40 CAMPANYA I EXPOSICIÓ “DONES DAVANT LA GUERRA” Context Milers de dones es veuen afectades pels conflictes armats de múltiples formes: enviduen, són desplaçades, detingudes, separades dels seus familiars, víctimes de la violència, etc. El dret internacional humanitari atorga una àmplia protecció a les dones en la guerra, ja siguin civils o combatents capturades. Si s’observessin millor aquestes normes, les dones sofririen molt menys en la guerra. L’objectiu general és donar a conèixer de quina manera les dones es veuen afectades pels conflictes armats i com es pot fer front a les seves necessitats. Descripció L'exposició “Dones davant la guerra” comprèn una introducció i està dividida en 5 seccions: les dones combatents, les dones com a part de la població civil, les dones davant la violència sexual, les dones detingudes i les dones desplaçades i refugiades. L’espai necessari és d’aproximadament uns 200 m2. Universalitat Unitat Voluntari Caràcter L'eix principal de l'exposició són els testimonis de dones de diferents parts del món que donen a conèixer la seva Independencia experiència, i que es troben tant el DVD de testimonis de dones com en els diferents plafons i recursos de l’exposició. L’exposició està formada per fotografies Neutralitat impreses sobre teles, seqüències de testimonis impreses en format Kapabloc i textos sobre caixes de cartró amb precinte de la Creu Roja. EL material és molt lleuger, per penjar i fàcil de transportar. Imparcialitat Destinataris L’exposició “Dones davant la guerra” va dirigida a la població en general, a partir dels 15 anys. Per a més informació adreceu-vos a Humanitat El Gabinet de Drets Humans i Centre de Dret Internacional Humanitari de la Creu Roja. Persona de contacte: Alexandra Gabarró. Tel. 93.300.65.65. Guia de recursos 2014-2015 Versió 10.0 15.09.2014
 41. 41. 41 CAMPANYA I EXPOSICIÓ “CAMÍ CAP A LA PAU” Descripció Camí cap a la Pau ens mostra els diversos agents que intervenen en un conflicte armat i coma través de certes accions concretes es poden afavorir actituds i comportaments que tinguin com a finalitat la resolució pacífica de les controvèrsies. Objectiu Amb aquesta exposició, interactiva i lúdica, la Creu Roja pretén sensibilitzar sobre la responsabilitat de tots i totes en la transformació pacífica dels conflictes armats i la importància de respectar i fer respectar les normes que es desprenen dels Drets Humans i del Dret Internacional Humanitari. Universalitat Unitat Voluntari Caràcter Imatge del cub central de l’exposició a la ciutat de Lleida, el 12 de novembre de 2008 Continguts Independencia Deu figures representades a mida natural ens apropen a agents tan diversos com els combatents, els civils, els periodistes o els infants i proposen als visitants fer un recorregut dinàmic amb l’objectiu de posar a prova el seu enginy i la seva capacitat de deducció. Destinataris Neutralitat Població en general. L’exposició posa a disposició dels centres d’educació un dossier pedagògic dirigit a escolars del Cicle Superior d’Educació Primària i del Primer Cicle d’Educació Secundària Obligatòria amb activitats i orientacions didàctiques que complementen la visita a l’exposició. Imparcialitat Per a més informació adreceu-vos a El Gabinet de Drets Humans i Centre de Dret Internacional Humanitari de la Creu Roja. Persona de contacte: Alexandra Gabarró. Tel. 93.300.65.65 Humanitat Guia de recursos 2014-2015 Versió 10.0 15.09.2014
 42. 42. 42 CAMPANYA I EXPOSICIÓ “EL NOSTRE MÓN EN GUERRA” Descripció La base de la campanya de sensibilització que presentem és l’exposició fotogràfica “Our world at war”, una iniciativa del Comitè Internacional de la Creu Roja (CICR). S’emmarca en la campanya mundial: El nostre món, la teva acció, per recordar-nos que el nostre món afronta reptes sense precedents. Els conflictes armats i els seus efectes especialment entre les dones i els infants, el canvi climàtic i les migracions internacionals, en són només alguns exemples. Objectius Documentar les realitats que es viuen a les guerres i apropar aquesta realitat als destinataris de l’exposició. Universalitat Unitat Voluntari Motivar a les persones perquè actuïn a favor de les víctimes dels conflictes armats. Caràcter Transmetre la importància de respectar el DIH per limitar les conseqüències dels conflictes armats. Perquè durant la guerra no tot està permès, els conflictes armats tenen límits i serà a Independencia través del respecte a aquests que podrem mitigar les seves conseqüències. Continguts La campanya consta de 32 fotografies de 8 països de 60x33 cm, amb llegenda en 3 idiomes (català, castellà i anglès), material de difusió propi (tríptic i cartell) i material Neutralitat multimèdia de suport (DVD). Novetat lona 2x2 per ambientar. Destinataris Població en general a partir dels 15 anys. Imparcialitat Per a més informació adreceu-vos a Gabinet de Drets Humans i Centre de Dret Internacional Humanitari de la Creu Roja. Persona de contacte: Alexandra Gabarró. Humanitat Tel: 93.300.65.65 NOVETAT Guia de recursos 2014-2015 Versió 10.0 15.09.2014
 43. 43. 43 EXPOSICIÓ “EL NOSTRE MÓN EN GUERRA” Descripció L’exposició 150 anys de la Creu Roja i l’acció humanitària és un nou recurs nascut en motiu dels 150 aniversari de la Creu Roja i que vol donar a conèixer a la ciutadania la tasca de la institució durant aquest 150 anys. L’exposició, que consta de 4 elements per a l’exterior (1 cub i 3 estructures triangulars), aprofita també l'efemèride del naixement de l’acció humanitària per part del Comitè Internacional de la Creu Roja. Universalitat Unitat Voluntari Objectius Caràcter L'objectiu principal de l’exposició és celebrar els 150 anys d’acció humanitària de la Creu Roja. Independencia Alhora l’exposició buscar informar i captar l’atenció dels ciutadans (és tracta d’un recurs pensat per exhibir-se a exteriors) conjugant fotografia i text per fer un repàs a temes com: els principis humanitaris, el moviment Neutralitat internacional de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja, el Dret Internacional Humanitari i la Pau entre d’altres. Continguts Imparcialitat L’exposició està formada per 1 cub central (346cm ample x 249cm llarg x 188cm alt) i 3 estructures triangulars (base 190x135x135cm i 190cm alt) Destinataris Humanitat Dirigit a tota la població en general Per a més informació adreceu-vos a Gabinet de Drets Humans i Centre de Dret Internacional Humanitari de la Creu Roja. Persona de contacte: Alexandra Gabarró. Tel: 93.300.65.65 Guia de recursos 2014-2015 Versió 10.0 15.09.2014
 44. 44. 44 MÉS DRETS, MÉS HUMANS (APLICACIÓ DIGITAL) Descripció +Drets + Humans és una aplicació digital. La persona que vulgui participar ha d’escollir un dels 15 personatges que representen els diferents Drets Humans recollits a la Declaració Universal dels Drets Humans i s’uneix a una cadena virtual per tal d’expandir el respecte pels Drets Humans. Per poder-hi accedir es pot anar directament a la web: www.mesdretsmeshumans.org o bé buscar la pàgina Més drets Més humans al Facebook. Objectius L’objectiu principal de l’aplicació és la promoció els Drets Humans mitjançant les possibilitats que ofereixen internet i les xarxes socials. Alhora es pretén divulgar el coneixement i el respecte dels Drets Humans i donar a conèixer la tasca de la Creu Roja com a institució referent en la promoció dels Drets Humans així com les seves actuacions i recursos. Continguts Aplicació virtual. Es disposa d’un model de newsletter promocional per enviar per correu electrònic. Novetat punt de llibre. Destinataris Dirigit a tota la població en general. Per a més informació adreceu-vos a Gabinet de Drets Humans i Centre de Dret Internacional Humanitari de la Creu Roja. Persona de contacte: Alexandra Gabarró. Tel: 93.300.65.65 Universalitat Unitat Voluntari Caràcter Independencia Neutralitat Imparcialitat Humanitat NOVETAT Guia de recursos 2014-2015 Versió 10.0 15.09.2014 NOVETAT
 45. 45. 45 MÉS DRETS, MÉS HUMANS (FIGURES) Descripció Figures a mida real inspirades en els personatges del projecte digital Més Drets Més Humans per tal de poder realitzar dinàmiques sobre la crisi amb infants i altre col·lectius. Com a novetat destaquem dues noves figures que representen als voluntaris de la institució. Guia de recursos 2014-2015 Versió 10.0 15.09.2014 Humanitat Imparcialitat Neutralitat Independencia Caràcter Voluntari Unitat Universalitat NOVETAT Objectius Ambientar espais per facilitar que la gent s’apropi a la Creu Roja i conegui millor la tasca que realitzem. També és poden desenvolupar dinàmiques amb les figures, per exemple escrivint missatges en post-it. Continguts 15 figures a mida real i 2 noves figures “voluntaris” amb forat per fer-se foto. Destinataris Dirigit a tota la població en general amb Propostes específiques per treballar amb infant i adults. Per a més informació adreceu-vos a Gabinet de Drets Humans i Centre de Dret Internacional Humanitari de la Creu Roja. Persona de contacte: Alexandra Gabarró. Tel: 93.300.65.65
 46. 46. 46 DAVANT LA CRISI, EL VALOR DE LES PERSONES Descripció “Davant la crisi, el valor de les persones” és una proposta de sensibilització i reflexió al voltant dels valors de la solidaritat i la convivència en la nostra quotidianitat. Consisteix en una activitat de participació activa que a partir de 10 figures a mida natural promou la implicació mitjançant la paraula, les accions i la responsabilitat dels participants per a transformar la realitat propera de la seva comunitat, barri o ciutat. Objectius L’objectiu és conèixer l’entorn i les diverses situacions de vulnerabilitat que pateixen les persones davant l’actual context de crisi i identificar de forma conjunta accions de suport, projectes, serveis o xarxes de solidaritat que es poden desenvolupar per donar resposta a aquestes situacions. Metodologia Mitjançant dues guies pedagògiques, el dinamitzador pot introduir les sessions que fomentaran la participació dels assistents per tal de donar resposta entre tots a les necessites actuals d’alguns del col·lectius més vulnerables, tot recolzant-se en les capacitats de la pròpia ciutadania com a exemple de participació ciutadana. Universalitat Unitat Voluntari Caràcter Independencia Neutralitat Destinataris/es Tots els públics. El projecte consta d’una guia per escoles i una altre per adults. Imparcialitat Per a més informació adreceu-vos a El Gabinet de Drets Humans i Centre de Dret Internacional Humanitari de la Creu Humanitat Roja. Persona de contacte: Alexandra Gabarró. Tel. 93.489.01.61 Guia de recursos 2014-2015 Versió 10.0 15.09.2014 NOVETAT
 47. 47. 47 Per a més informació contacteu amb: Gabinet de Drets Humans i Centre de Dret Internacional Humanitari Creu Roja a Catalunya Telèfon: 93.300.65.65 (Ext. 0161, 0158) Alexandra i Ferran E-mail: dhumans@creuroja.org Universalitat També podeu seguir-nos a: Unitat Creu Roja_Gabinet de Drets Humans i Centre de Dret Internacional Humanitari Voluntari Caràcter @DH_DIH_creuroja Independencia Neutralitat Imparcialitat Barcelona Girona C/ Joan d'Àustria, 120 - 124 C/ Bernat Boades, 6 08018 Barcelona 17001 Girona Telèfon: 93.300.65.65 Telèfon: 97.221.60.00 dhumans@creuroja.org dhumansgirona@creuroja.org Humanitat Lleida Tarragona C/ Henry Dunant, 1 Av. Andorra, 61 25006 Lleida 43002 Tarragona Telèfon: 97.327.99.16 Telèfon: 97.724.47.69 dhumansLlleida@creuroja.org dhumanstng@creuroja.org Guia de recursos 2014-2015 Versió 10.0 15.09.2014

×