DLL Quarter 1 Week 1 MAPEH 4.docx

GRADES1 to 12
DAILY LESSON LOG
School: GradeLevel: IV
Teacher: CREDITS TO DEPED LearningArea: MAPEH
TeachingDatesand
Time: JUNE 3 – 7, 2019 (WEEK 1) Quarter: 1ST QUARTER
MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY
I. OBJECTIVES
A. Content Standards Demonstrates understanding
of concepts pertaining to
rhythm and musical symbols
Demonstrates understanding of
lines,textures and shapes;balance
of size and repetition of
motifs/patterns trough drawings
Demonstrates understanding
awareness of body parts in
preparation for participation in
physical activities.
1. understands the importance of
readingfood labels in selecting
healthier and safer food
2. understands the importance of
followingfood safety principles in
preventing common food-borne
diseases
3. understands the nature and
prevention of food borne
diseases
ADMINISTRATION OF PHYSICAL
FITNESS TEST
B. Performance Standards Creates rhythmic patterns in:
1. Simple signature 2. Simple
one measure ostinato
pattern
1.Practices variety of culture in
the community byway of attire,
body accessories, religious
practices and lifestyle
2. Creates a unique design of
houses, and other household
objects used by cultural groups
3.Writes a comparative
description of houses and
utensils used by selected cultural
groups from different provinces
Performs with coordination
enjoyable movements on body
awareness .
1.Understands the significance
of readingand interpreting food
label in selectinghealthier and
safer food
2. practices daily appropriate
food safety habits to prevent
foodborne disease
C. Learning Competencies/
Objectives
Identifies different kinds of
notes and rests (MU4RH-Ia-
1)
1. Appreciates the rich variety of
cultural communities in the
Philippines and their uniqueness
(A4EL-Ia)
2.Distinguishes distinctive
characteristicsof several cultural
communities in terms of attire,
body accessories,religious
practices and lifestly (A4EL-Ib)
1.Describes the different parts of
the body and their movements
through enjoyablephysical
activities (PE1BM-Ia-b-)
2. recognizes the importanceof
participatingin fun and enjoyable
physical activities(PE1PF-Ia-h-)
1. Identifies information
provided in food label (H4N-Ia-
22)
2. Explains theimportance of
readingfood labels (H4N-Ib-23)
II. CONTENT
( Subject Matter)
Aralin 1: Ang mga Simbolo at
Konsepto sa Musika
Aralin 1: Mga Disensyo sa
Kultural na Pamayanan sa Luzon
Aralin 1:Ang Physical Activity
Pyramid Guide para sa
Batang Filipino
Aralin 1: “Sustansiyang Sukat at
Sapat”
III.LEARNING RESOURCES
A. References
1. Teacher’s Guide pages p.2-5 p.194-197 p.1-5 p.6
2. Learner’s Material pages p.5-7 p.145-149 p.4-11 p.7-8
3. Textbook pages
4. Additional Materials from
Learning Resource LR portal
B.Other Learning Resources charts pictures
5. PROCEDURE
A. Reviewing previous Lesson
or presenting new lesson
Ipaalalaangheaddress o putong
na ginawa ng mga mag-aaral
noong ikatlongbaiting.
Itanong kung ano-anongmga
gawaingpisikal angkanilang
natatandaan atnatutuhan sa
IkatlongBaitang.Talakayin ang
halaga nangpatuloy na paggawa
ng mga gawaingpisikal.
Ipalabassamga mag-aaral ang
mga paboritong pagkain at
inumin.
B. Establishing a purpose for
the lesson
Ipapalakpak an gang
rhythmic pattern sa
dalawahan,tatluhan at
apatan.
PictureAnalysis:Ipakitaang
larawan ngtela ng Ifugao,Kalinga
at Gaddang.
Ano-anong linya,kulay athugis
ang kanialngnakita?
Ipasagotanggawaingpampasigla
na nasa LM p.5. Banggitin na lapis
lamanganggamitin sa pagsagot.
Magtawag ng mga mag-aaral
upang sumuri ng kaniyang
pagkaingnakalagay sa pakete
C. Presenting examples/
instances of the new lesson.
Iparinigatawitin ang
“Magandang araw”.
Tanungin kung anu-anong
mga simbolo angkanilang
nakita sa awitin.
Basahin atpag-usapan ang
Paglalahad sa p.195-196 ngTG.
Ipaliwanaganggamitng Physical
Activity Pyramid Guide para sa
Batang Pilipino atkungano ang
maitutulong nito sa kalusugan ng
mga mag-aaral na kasalukuyang
aktibo at kasalukuyanghindi
gaanongaktibo.
Itanong attalakayin angmga
sumusunod:
•Ano ang napansin ninyo sa mga
pagkain atinuminginyong
dinala?
•Bakit kailangangmay mga
nakalimbagsa paketeng
pagkain/ inumin?
•Ipatago muna sa mga mag-
aaral angpaboritongpagkain at
inumin.
D. Discussing new concepts and
practicing new skills.#1
Talakayin angiba’tibanguri
ng nota. Ipakilalaang
simbolo nito at bilangng
kumpas.
Anong klasengdisenyo ang
kanialngnakita? Saan maaaring
maihalintulad angmga disenyong
ito?
Ipasuri samga mag-aaral ang
kanilangsagotsa Simulan Natin at
itanongang mga sumusunod:
- Alingmga gawain sa tsartang
ginagawa mo na naaayon sa
rekomendasyon ng pyramid?
- Alingmga gawain angsa tingin
Talakayin angbawatbahagi ng
Nutrition Facts. Gamitin bilang
gabay ang mga sumusunod:
1.servingsize
2. calories
3. saturated, unsaturated and
trans fat
mo ay dapatmong dalasan pa ang
paggawa?
4.carbohydrates,protein,
vitamins and minerals.
E. Discussing new concepts and
practicing new skills #2.
Talakayin angiba’tibanguri
ng rest o pahinga.Ipakilala
ang simbolo nito atbilangng
kumpas.
Gawin ang GawaingPansining.
Sumangguni sa LM p.146-147.
F. Developing Mastery
G. Finding practical application
of concepts and skills in daily
living
Kung ikaway bahagi ng
pamayanangkultural sa Luzon,
kaya mo bangipagmalaki ang
mga kultura at inyongsining?
Alin ang dapatmong bawasan ang
dalas ngpaggawa? Bakit?
Halimbawa ay Buwan na ng
Nutrisyon,anong talent ang
maaari mong ipakita kung
lalahok ka sa palatuntunan?
H. Making Generalizations and
Abstraction about the
Lesson.
Ano angkahalagahan ngmga
note at rests sa
pagsusulat/pagrerekord ng
musika?
Bilangmag-aaral,paano mo
maipapakita angiyongkakayahan
at talent nang may lakas ngloob?
Ano anguna mong titingnan sa
pakete ng pagkain/inumin na
iyongbibilhin?
•Ano-anong sustansiyaang
makukuha rito?
•Gaano kahalaga angpagbabasa
ng Nutrition Facts?
I. Evaluating Learning Sagutin ang Pagtataya sa p.
7 LM
Ipagawa anggawain sa LM. Huwag
mag-alinlangan na baguhin ang
iyongsagot batay sa iyong
natutuhan
Ipagawa ang Pagsikapan Natin
sa p. 238 ng LM.
V.Additional Activities for
Application or Remediation
J. REMARKS
K. REFLECTION
No. of learners earned 80%in the
evaluation.
No. of learners who required
additional activities for
remediation who scored below
80%
Did the remedial lesson work? No.
of learners who have caught up
with the lesson.
No. of learner who continue to
require remediation
Which of my teaching strategies
worked well? Why did these
work?
What difficulties did I encounter
which my principal or supervisor
can help me solve?
What innovation or localized
materials did I used/discover
which I wish to share with other
teachers?
1 de 4

Recomendados

DLL_MAPEH 4_Q1_W1.docx por
DLL_MAPEH 4_Q1_W1.docxDLL_MAPEH 4_Q1_W1.docx
DLL_MAPEH 4_Q1_W1.docxrorydalumpines
10 vistas4 diapositivas
DLL - MAPEH 7 (Week 6).docx por
DLL - MAPEH 7 (Week 6).docxDLL - MAPEH 7 (Week 6).docx
DLL - MAPEH 7 (Week 6).docx5011611
5 vistas7 diapositivas
1. Why did the Roman Catholic Church come to stress celibacy for i.docx por
1. Why did the Roman Catholic Church come to stress celibacy for i.docx1. Why did the Roman Catholic Church come to stress celibacy for i.docx
1. Why did the Roman Catholic Church come to stress celibacy for i.docxpaynetawnya
4 vistas11 diapositivas
DLL_MAPEH 6_Q1_W1.docx por
DLL_MAPEH 6_Q1_W1.docxDLL_MAPEH 6_Q1_W1.docx
DLL_MAPEH 6_Q1_W1.docxJennilynDescargar2
2 vistas5 diapositivas
Lesson plan healthy eathing por
Lesson plan healthy eathingLesson plan healthy eathing
Lesson plan healthy eathingyangmezi
528 vistas10 diapositivas
21st_Week 1.docx por
21st_Week 1.docx21st_Week 1.docx
21st_Week 1.docxJaredLeynes2
18 vistas5 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a DLL Quarter 1 Week 1 MAPEH 4.docx

DLL_MAPEH 3_Q2_W8.docx por
DLL_MAPEH 3_Q2_W8.docxDLL_MAPEH 3_Q2_W8.docx
DLL_MAPEH 3_Q2_W8.docxCRISTILEANNGESMAN
7 vistas2 diapositivas
Mg w plan w1 por
Mg w plan w1Mg w plan w1
Mg w plan w1JerwinJavier2
221 vistas4 diapositivas
Q1 Grade 10 PE DLL Week 1.docx por
Q1 Grade 10 PE DLL Week 1.docxQ1 Grade 10 PE DLL Week 1.docx
Q1 Grade 10 PE DLL Week 1.docxPantzPastor
107 vistas14 diapositivas
english-8-dll-3rd.docx por
english-8-dll-3rd.docxenglish-8-dll-3rd.docx
english-8-dll-3rd.docxBenjieBarlaan
39 vistas6 diapositivas
english-8-dll-3rd (1).docx por
english-8-dll-3rd (1).docxenglish-8-dll-3rd (1).docx
english-8-dll-3rd (1).docxBenjieBarlaan
177 vistas6 diapositivas
DLL-MAPEH-10-1st-Quarter-Week-(Aug. 22-24, 2022).docx por
DLL-MAPEH-10-1st-Quarter-Week-(Aug. 22-24, 2022).docxDLL-MAPEH-10-1st-Quarter-Week-(Aug. 22-24, 2022).docx
DLL-MAPEH-10-1st-Quarter-Week-(Aug. 22-24, 2022).docxJoshP13
4 vistas4 diapositivas

Similar a DLL Quarter 1 Week 1 MAPEH 4.docx(20)

Q1 Grade 10 PE DLL Week 1.docx por PantzPastor
Q1 Grade 10 PE DLL Week 1.docxQ1 Grade 10 PE DLL Week 1.docx
Q1 Grade 10 PE DLL Week 1.docx
PantzPastor107 vistas
english-8-dll-3rd (1).docx por BenjieBarlaan
english-8-dll-3rd (1).docxenglish-8-dll-3rd (1).docx
english-8-dll-3rd (1).docx
BenjieBarlaan177 vistas
DLL-MAPEH-10-1st-Quarter-Week-(Aug. 22-24, 2022).docx por JoshP13
DLL-MAPEH-10-1st-Quarter-Week-(Aug. 22-24, 2022).docxDLL-MAPEH-10-1st-Quarter-Week-(Aug. 22-24, 2022).docx
DLL-MAPEH-10-1st-Quarter-Week-(Aug. 22-24, 2022).docx
JoshP134 vistas
dll-comparative-analysis-on-abrahamic-religion_compress.pdf por VincentAcapen
dll-comparative-analysis-on-abrahamic-religion_compress.pdfdll-comparative-analysis-on-abrahamic-religion_compress.pdf
dll-comparative-analysis-on-abrahamic-religion_compress.pdf
VincentAcapen500 vistas
Dll week 6 july 8 12, 2019 por JanaGascon
Dll week 6 july 8 12, 2019Dll week 6 july 8 12, 2019
Dll week 6 july 8 12, 2019
JanaGascon379 vistas
DLL English 10 _Module 1_Lesson 6_Analects from Confucius, zen Parables, Prac... por JenniferOestar3
DLL English 10 _Module 1_Lesson 6_Analects from Confucius, zen Parables, Prac...DLL English 10 _Module 1_Lesson 6_Analects from Confucius, zen Parables, Prac...
DLL English 10 _Module 1_Lesson 6_Analects from Confucius, zen Parables, Prac...
JenniferOestar3404 vistas
DLL - MAPEH - 10 2ND QUARTER - WEEK 8 (PE).docx por JoshP13
DLL - MAPEH - 10 2ND QUARTER - WEEK 8 (PE).docxDLL - MAPEH - 10 2ND QUARTER - WEEK 8 (PE).docx
DLL - MAPEH - 10 2ND QUARTER - WEEK 8 (PE).docx
JoshP1336 vistas
Science Dll Grade 7 Q1 Week 6.docx por Clay Adrian
Science Dll Grade 7 Q1 Week 6.docxScience Dll Grade 7 Q1 Week 6.docx
Science Dll Grade 7 Q1 Week 6.docx
Clay Adrian374 vistas
Bilingualism and Congintive Abilities-en por Marjola Roshi
Bilingualism and Congintive Abilities-enBilingualism and Congintive Abilities-en
Bilingualism and Congintive Abilities-en
Marjola Roshi228 vistas
Fs4 2 por IA Awa
Fs4 2Fs4 2
Fs4 2
IA Awa469 vistas

Último

Introduction to Physiotherapy and Electrotherapy por
Introduction to Physiotherapy and ElectrotherapyIntroduction to Physiotherapy and Electrotherapy
Introduction to Physiotherapy and ElectrotherapySreeraj S R
82 vistas10 diapositivas
Geology of Ethiopia and the Horn Chapter 2 GeES 1011.pptx por
Geology of Ethiopia and the Horn Chapter 2 GeES 1011.pptxGeology of Ethiopia and the Horn Chapter 2 GeES 1011.pptx
Geology of Ethiopia and the Horn Chapter 2 GeES 1011.pptxbehailugetu
104 vistas42 diapositivas
Guess Papers ADC 1, Karachi University por
Guess Papers ADC 1, Karachi UniversityGuess Papers ADC 1, Karachi University
Guess Papers ADC 1, Karachi UniversityKhalid Aziz
119 vistas17 diapositivas
Peripheral artery diseases by Dr. Garvit.pptx por
Peripheral artery diseases by Dr. Garvit.pptxPeripheral artery diseases by Dr. Garvit.pptx
Peripheral artery diseases by Dr. Garvit.pptxgarvitnanecha
147 vistas48 diapositivas
Introduction to AERO Supply Chain - #BEAERO Trainning program por
Introduction to AERO Supply Chain  - #BEAERO Trainning programIntroduction to AERO Supply Chain  - #BEAERO Trainning program
Introduction to AERO Supply Chain - #BEAERO Trainning programGuennoun Wajih
142 vistas78 diapositivas
PRELIMS ANSWER.pptx por
PRELIMS ANSWER.pptxPRELIMS ANSWER.pptx
PRELIMS ANSWER.pptxsouravkrpodder
58 vistas60 diapositivas

Último(20)

Introduction to Physiotherapy and Electrotherapy por Sreeraj S R
Introduction to Physiotherapy and ElectrotherapyIntroduction to Physiotherapy and Electrotherapy
Introduction to Physiotherapy and Electrotherapy
Sreeraj S R82 vistas
Geology of Ethiopia and the Horn Chapter 2 GeES 1011.pptx por behailugetu
Geology of Ethiopia and the Horn Chapter 2 GeES 1011.pptxGeology of Ethiopia and the Horn Chapter 2 GeES 1011.pptx
Geology of Ethiopia and the Horn Chapter 2 GeES 1011.pptx
behailugetu104 vistas
Guess Papers ADC 1, Karachi University por Khalid Aziz
Guess Papers ADC 1, Karachi UniversityGuess Papers ADC 1, Karachi University
Guess Papers ADC 1, Karachi University
Khalid Aziz119 vistas
Peripheral artery diseases by Dr. Garvit.pptx por garvitnanecha
Peripheral artery diseases by Dr. Garvit.pptxPeripheral artery diseases by Dr. Garvit.pptx
Peripheral artery diseases by Dr. Garvit.pptx
garvitnanecha147 vistas
Introduction to AERO Supply Chain - #BEAERO Trainning program por Guennoun Wajih
Introduction to AERO Supply Chain  - #BEAERO Trainning programIntroduction to AERO Supply Chain  - #BEAERO Trainning program
Introduction to AERO Supply Chain - #BEAERO Trainning program
Guennoun Wajih142 vistas
GSoC 2024 .pdf por ShabNaz2
GSoC 2024 .pdfGSoC 2024 .pdf
GSoC 2024 .pdf
ShabNaz250 vistas
JRN 362 - Lecture Twenty-Two por Rich Hanley
JRN 362 - Lecture Twenty-TwoJRN 362 - Lecture Twenty-Two
JRN 362 - Lecture Twenty-Two
Rich Hanley41 vistas
Education of marginalized and socially disadvantages segments.pptx por GarimaBhati5
Education of marginalized and socially disadvantages segments.pptxEducation of marginalized and socially disadvantages segments.pptx
Education of marginalized and socially disadvantages segments.pptx
GarimaBhati559 vistas
Women From 1850 To 1950 Essay por Amy Williams
Women From 1850 To 1950 EssayWomen From 1850 To 1950 Essay
Women From 1850 To 1950 Essay
Amy Williams41 vistas
Guidelines & Identification of Early Sepsis DR. NN CHAVAN 02122023.pptx por Niranjan Chavan
Guidelines & Identification of Early Sepsis DR. NN CHAVAN 02122023.pptxGuidelines & Identification of Early Sepsis DR. NN CHAVAN 02122023.pptx
Guidelines & Identification of Early Sepsis DR. NN CHAVAN 02122023.pptx
Niranjan Chavan48 vistas
The Future of Micro-credentials: Is Small Really Beautiful? por Mark Brown
The Future of Micro-credentials:  Is Small Really Beautiful?The Future of Micro-credentials:  Is Small Really Beautiful?
The Future of Micro-credentials: Is Small Really Beautiful?
Mark Brown131 vistas
Ask The Expert! Nonprofit Website Tools, Tips, and Technology.pdf por TechSoup
 Ask The Expert! Nonprofit Website Tools, Tips, and Technology.pdf Ask The Expert! Nonprofit Website Tools, Tips, and Technology.pdf
Ask The Expert! Nonprofit Website Tools, Tips, and Technology.pdf
TechSoup 68 vistas

DLL Quarter 1 Week 1 MAPEH 4.docx

  • 1. GRADES1 to 12 DAILY LESSON LOG School: GradeLevel: IV Teacher: CREDITS TO DEPED LearningArea: MAPEH TeachingDatesand Time: JUNE 3 – 7, 2019 (WEEK 1) Quarter: 1ST QUARTER MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY I. OBJECTIVES A. Content Standards Demonstrates understanding of concepts pertaining to rhythm and musical symbols Demonstrates understanding of lines,textures and shapes;balance of size and repetition of motifs/patterns trough drawings Demonstrates understanding awareness of body parts in preparation for participation in physical activities. 1. understands the importance of readingfood labels in selecting healthier and safer food 2. understands the importance of followingfood safety principles in preventing common food-borne diseases 3. understands the nature and prevention of food borne diseases ADMINISTRATION OF PHYSICAL FITNESS TEST B. Performance Standards Creates rhythmic patterns in: 1. Simple signature 2. Simple one measure ostinato pattern 1.Practices variety of culture in the community byway of attire, body accessories, religious practices and lifestyle 2. Creates a unique design of houses, and other household objects used by cultural groups 3.Writes a comparative description of houses and utensils used by selected cultural groups from different provinces Performs with coordination enjoyable movements on body awareness . 1.Understands the significance of readingand interpreting food label in selectinghealthier and safer food 2. practices daily appropriate food safety habits to prevent foodborne disease C. Learning Competencies/ Objectives Identifies different kinds of notes and rests (MU4RH-Ia- 1) 1. Appreciates the rich variety of cultural communities in the Philippines and their uniqueness (A4EL-Ia) 2.Distinguishes distinctive characteristicsof several cultural communities in terms of attire, body accessories,religious practices and lifestly (A4EL-Ib) 1.Describes the different parts of the body and their movements through enjoyablephysical activities (PE1BM-Ia-b-) 2. recognizes the importanceof participatingin fun and enjoyable physical activities(PE1PF-Ia-h-) 1. Identifies information provided in food label (H4N-Ia- 22) 2. Explains theimportance of readingfood labels (H4N-Ib-23)
  • 2. II. CONTENT ( Subject Matter) Aralin 1: Ang mga Simbolo at Konsepto sa Musika Aralin 1: Mga Disensyo sa Kultural na Pamayanan sa Luzon Aralin 1:Ang Physical Activity Pyramid Guide para sa Batang Filipino Aralin 1: “Sustansiyang Sukat at Sapat” III.LEARNING RESOURCES A. References 1. Teacher’s Guide pages p.2-5 p.194-197 p.1-5 p.6 2. Learner’s Material pages p.5-7 p.145-149 p.4-11 p.7-8 3. Textbook pages 4. Additional Materials from Learning Resource LR portal B.Other Learning Resources charts pictures 5. PROCEDURE A. Reviewing previous Lesson or presenting new lesson Ipaalalaangheaddress o putong na ginawa ng mga mag-aaral noong ikatlongbaiting. Itanong kung ano-anongmga gawaingpisikal angkanilang natatandaan atnatutuhan sa IkatlongBaitang.Talakayin ang halaga nangpatuloy na paggawa ng mga gawaingpisikal. Ipalabassamga mag-aaral ang mga paboritong pagkain at inumin. B. Establishing a purpose for the lesson Ipapalakpak an gang rhythmic pattern sa dalawahan,tatluhan at apatan. PictureAnalysis:Ipakitaang larawan ngtela ng Ifugao,Kalinga at Gaddang. Ano-anong linya,kulay athugis ang kanialngnakita? Ipasagotanggawaingpampasigla na nasa LM p.5. Banggitin na lapis lamanganggamitin sa pagsagot. Magtawag ng mga mag-aaral upang sumuri ng kaniyang pagkaingnakalagay sa pakete C. Presenting examples/ instances of the new lesson. Iparinigatawitin ang “Magandang araw”. Tanungin kung anu-anong mga simbolo angkanilang nakita sa awitin. Basahin atpag-usapan ang Paglalahad sa p.195-196 ngTG. Ipaliwanaganggamitng Physical Activity Pyramid Guide para sa Batang Pilipino atkungano ang maitutulong nito sa kalusugan ng mga mag-aaral na kasalukuyang aktibo at kasalukuyanghindi gaanongaktibo. Itanong attalakayin angmga sumusunod: •Ano ang napansin ninyo sa mga pagkain atinuminginyong dinala? •Bakit kailangangmay mga nakalimbagsa paketeng pagkain/ inumin? •Ipatago muna sa mga mag- aaral angpaboritongpagkain at inumin. D. Discussing new concepts and practicing new skills.#1 Talakayin angiba’tibanguri ng nota. Ipakilalaang simbolo nito at bilangng kumpas. Anong klasengdisenyo ang kanialngnakita? Saan maaaring maihalintulad angmga disenyong ito? Ipasuri samga mag-aaral ang kanilangsagotsa Simulan Natin at itanongang mga sumusunod: - Alingmga gawain sa tsartang ginagawa mo na naaayon sa rekomendasyon ng pyramid? - Alingmga gawain angsa tingin Talakayin angbawatbahagi ng Nutrition Facts. Gamitin bilang gabay ang mga sumusunod: 1.servingsize 2. calories 3. saturated, unsaturated and trans fat
  • 3. mo ay dapatmong dalasan pa ang paggawa? 4.carbohydrates,protein, vitamins and minerals. E. Discussing new concepts and practicing new skills #2. Talakayin angiba’tibanguri ng rest o pahinga.Ipakilala ang simbolo nito atbilangng kumpas. Gawin ang GawaingPansining. Sumangguni sa LM p.146-147. F. Developing Mastery G. Finding practical application of concepts and skills in daily living Kung ikaway bahagi ng pamayanangkultural sa Luzon, kaya mo bangipagmalaki ang mga kultura at inyongsining? Alin ang dapatmong bawasan ang dalas ngpaggawa? Bakit? Halimbawa ay Buwan na ng Nutrisyon,anong talent ang maaari mong ipakita kung lalahok ka sa palatuntunan? H. Making Generalizations and Abstraction about the Lesson. Ano angkahalagahan ngmga note at rests sa pagsusulat/pagrerekord ng musika? Bilangmag-aaral,paano mo maipapakita angiyongkakayahan at talent nang may lakas ngloob? Ano anguna mong titingnan sa pakete ng pagkain/inumin na iyongbibilhin? •Ano-anong sustansiyaang makukuha rito? •Gaano kahalaga angpagbabasa ng Nutrition Facts? I. Evaluating Learning Sagutin ang Pagtataya sa p. 7 LM Ipagawa anggawain sa LM. Huwag mag-alinlangan na baguhin ang iyongsagot batay sa iyong natutuhan Ipagawa ang Pagsikapan Natin sa p. 238 ng LM. V.Additional Activities for Application or Remediation J. REMARKS K. REFLECTION No. of learners earned 80%in the evaluation. No. of learners who required additional activities for remediation who scored below 80% Did the remedial lesson work? No. of learners who have caught up with the lesson.
  • 4. No. of learner who continue to require remediation Which of my teaching strategies worked well? Why did these work? What difficulties did I encounter which my principal or supervisor can help me solve? What innovation or localized materials did I used/discover which I wish to share with other teachers?