Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

DDB Digital Academy - Social Foto / Social Video

Pierwsze spotkanie z cyklu nosi tytuł “social foto / social video. Kultura młodych ludzi od Instagramu do Snapchata". Jak zmienił się kanon fotografii od apartu fotograficznego do smartfona. Jak powstają i rozprzestrzeniają się memy i które z nich obecnie są najbardziej popularne? Jak wygląda fotografia w czasach generacji narcyzów? Skąd wziął się Snapchat i Instagram? Jakie są obecnie najpopularniejsze fotografie na świecie? Jak używać hasztagów? Dlaczego mniej znaczy więcej i dlaczego krócej jest lepiej niż dłużej? Na te wszystkie pytania odpowiemy podczas godzinnego wykładu prezentującego najciekawsze sposoby użycia tych kanałów komunikacji.

Libros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo

Audiolibros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo

DDB Digital Academy - Social Foto / Social Video

 1. 1. DUB DIGITAL AOAOEMY, MUZEUM SZTUKI NOWOOZESNEJ, O4 GHUÜNIA 2014 SOCIAL FOTO / SOCIAL VIOEO OZYLI KULTURA MLOOYOH LUOZI OO INSTAORAMA OO SNAPOHAÏA
 2. 2. SOCIAL FOTO? SOCIAL VIOEO? KULTURA MLOOYCH LUOZI? A PO CO?
 3. 3. BRIEF: _ I JAK ZAANGAZOWAC MLODYCH LUDZI?
 4. 4. KTO JEST NAJLEPSZYM PRZYJACIELEM MARKETERA? A IN CII Z POSTEM MARKI W STOSUNKU DO LICZBY FANÚW LUB FOLLOWERÚW 4 SÜCIALWEBTRACK ESTER RE , 1201 4,21% 037% 0,03°/ o ü l’! Y
 5. 5. ZIIIII IIIIIÏLIÏAIIHJIAIIIII III IPIILI} IE E EiI III I II III I IÏIEEIII IIIIIIIIIIIZIAIIIII a Iii Hui! gang ZIIIHI ÏILI
 6. 6. DDB° INSTAOBAM SNAPCHAT VINE fifiü
 7. 7. DDB° CO LACZY IIIISTAORAIIII, SNAPCHAT I IIIIIE? SILA WIZUALNEJ HISTORII PROSTOTA MIEISCE, CDZIE NIE MA RODZICÚW
 8. 8. , . «_. y ,1, II’ I"]: ¡I| III , ,¡ In‘ . . ‘LI l I ¡ ‘ ‘n r I" vIII- I I‘ ' II "I I ¡I 1 II I u‘ A, ;_“I AILN‘ y ¡”LI ». ,JA"_f--"*, ‘.r‘ s1‘ ¡"V¡ÁI III II I I 3* I ; IIÏII III" uII: In‘ I A‘ IVIIILI ‘II’ III/ IE III un IvIMIÍÏL IVTIIIIII . t‘ 1' I ‘II r I I LVIIÏI1I f. II"“II I
 9. 9. BRIEF: _ I JAK ZAANGAZOWAC MLODYCH LUDZI?
 10. 10. DDB° IÏIIIIIIJIIIIKACTDI IIITIÏEIÍIIIÏTIIIIA INE O IIIIÏIIÏIZEIÏZIACII CZI’ TIÏCIIIIIOLOCII. ‘¿I IÍOIIIIJÍIIIIÍACLIILE IÍ'ÏIIIiI: iIáIII I- OIIII-E ESTO KIIIÁTIJTIZE.
 11. 11. SELFIE IITAOI MEMY SOCIAL PROOF CELEBRYCI
 12. 12. l l I _ . - _ N N T u N Il I I p ul L. | N ¡T . . N y I l I l ' _ . . In I | Í
 13. 13. MIKE HOPKINS KOSMICZNE SELFIE 2013
 14. 14. ICIEFILIIIIEÉKÏ ‘I:
 15. 15. 0bama’s New Boss ¿Iron McCain vs. Brzezinski 5%”. TIME Millennials are lazy, entitled nardssists whostill live with their parents Why ïheyllsave usall MARKA TO JA MLODZI LUDZIE CZESTÜ SA UTOZSAMIANI Z NARCYSTYCZNYMI MILLENIALSAMI. SA NATURALNYMI SPECJALISTAMI OD SWOJECO WIZERUNKU. CIAGLE KREUJA SIEBIE, PONIEWAZ NIEUSTANNIE ICH WYGLAD ZOSTAIE PODDAWANY OCENIE ZNAJOMYCH I INNYCH UZYTKOWNIKÚW SOCIAL MEDIA.
 16. 16. Iritzlrïsimir COIIIlZILAINIIEIEiVIVISI, IIC: II v iïïlllíllllillIïlI AIPOIII‘ ‘r n In; nur "4I. KI: irxi: -:*H; "Iï; ruiz}; irszzminuatlflvm EQÍINIIEÉEL‘ :2‘ al: IIIIIIE Rift. {INIIE-ÏIIEIIIIIIIIIIÏY SII, f irmmrvrli lE-II ¿srïumxirvrl I llltíïlíg. ’ r1: ZIlI/ Illliilltigïtlt {iltïxïffgíil IEIIMIE r1: zaavrvrrlïtillr IIZWIIVIITIVII‘ reunir» llwcllllflillífitllt tlíjál m: NI. Iurcnrvrlïainmqc. IIEíHIICII vrillrflmr. "un zïllrflt}: SIEBIE.
 17. 17. u- 1 . Oscary
 18. 18. DDB° SELFIE ZOIA Mistrzostvva Swiata 2014
 19. 19. y SELFIE 2014 Fani Papieza Franciszka
 20. 20. .3 p, e2- s: finita: ‘lavnrn: 71'17;
 21. 21. ‘A; 1.9‘ ' w493i - ïraïnr ‘fu’, f‘ ‘h v __ ‘ .5. 24.273,; v r_-
 22. 22. STAR WARS SELFIE
 23. 23. DDB° IIIIIIIIIIEI. fiïII-EIñItjIñIï-É
 24. 24. DDB° . automovilista "tiene:
 25. 25. Q Tha Evil Ounon Magic OMirroiOnTheWaII who ia the ¡anos! one ol all’! time «mycell wbeautitul aitottotvime Q Mlrroronïhownll Von aiei But Q MÍrrorOnThaWnll WHO ic the girl behind you’ Q ThLEviLQuoon WHAT“? Hercules iigym viiraming aim wiiiness thealth aiwoikoui unooyouiiuing umoiivanon irineoest ¿,9 Feeling good . and teel like a God! Meg You look amazing á v& ¿ 4ZEUS+ ‘Ï-‘I Phll Dude please stop wastmg time and trauned! ‘ ultltntnnnlnfinum 1 ¡‘f Cinderella Love my Oulltl. and detmiiety teva my SHOES‘ k Ïhanks lo ornnycnamnineioesignv wiomghiismymghi NihadtenmlhnltwtsItwIIIEnmclIut? FnlryGodmothovbonlgn A new pair oi shoes can change youi lite believe mel I have the magic touch a Anuuuuln Damn they're MINEH“ Drinllu No‘ mine" Take them o" NOWII! ”
 26. 26. JAK WYKORZYSTAC SELFIE W KOMUNIKACJI? Selfie Iest ju: bardzo czesto wykorzystywanym trendem vv komunikacji. Jedne z najwiekszych vvydarzerfi marketingowych ostatniego roku opleraly sie na motyvvie selfie — vvystarczy przypomriieó sobie bardzo subtelna reklame Samsuhga vv Czasie zdjecia z Oscaróvv autorstwa Ellen DeGeneres. Marka moze zacheció celebrytóvv, by roblli sobie selfie vv reklamie albo zorganizovvac’ korikurs, vv Którym poprosi uzylkovvriikóvv o vvystylizovvane zdjecia ich samych.
 27. 27. NATIONAL GEOGRAPHIC: SELFIES
 28. 28. DDB° OUT THEM. . ', 1 '. a 1 1 ; 1 r 1 z 1 5 9 men: Ant’ Lars or rmniBLE ANMAL PKTIJRES out z
 29. 29. "Il ini” "IIIIÍI. ïiÍ j-"IÍI ÍiliilIVliIíII a oí‘ ——-——- l ‘s. ¡ s -s «l i T" . . T T _ i zu. l J, “ fi _. ._‘ u’ y . . ' mee- . «- V W- — —- ‘aH-Ïg- _ ÉTÏÁQA-JÁ" ¡‘Jaggmneí
 30. 30. KZIEFILIIlIEÉIÏ 2: -_, _. «kh; a ¡Jekliau ¿»LJ »<«I'. *<i n‘. J lsztg A4."; "I l _LL. A_. ik‘; ¡ . J.s E n, -J-. ':_, . _). H¿{; n .4 _. _’-__Ji_. '—lhl; n_ a ’J*lu; I‘í_, Á_! ¿‘LJ “in; n‘. J 5;: _4 .445, i l i I_l i l l l l l i, i _ _i _ _ _ _l . , i _ l_l y ll l_l i, i _
 31. 31. DDB° IiIEIiI Tll IiIIE TIILIïïíÏlI IiIIiIIiII, IIIEÍBOLECAIIÍ.
 32. 32. DDB° BRIEAIIKTHE INTÉÉNET KIMïKAnnAsi-¡IAN
 33. 33. Qilrte. fiettetlïeirizie {IIM IHIIIIIIIÏIIIIIII Illllllflll‘"ilíílfiïllllí Qlnnisrtvivilmïri / r ‘y y 3 ér- l l’. q 3T ' E‘: É/ - f» i l! / i‘ ll. ..‘ " ’: L _3'-. '=: «¡ _. i _ l ïz‘ ’ ‘f i ua > v ul i ‘i I f . , ‘l ‘ ' , .’ a, : ‘ . l, í 1' l . ,3 .1’ -
 34. 34. DDB° INLTIÉtWÏLI-IIIIÉIÏÍIE-ILIÉLITIEWFTIÉIÍLIÏWITIÉT BREAK THE IÑTERNET KIM KAPDASHIAN
 35. 35. {JIM IJIIIIIIIÏIIIIWI IIlllIlAiÏ'I| íí| l““ÉlIIIí I Qu ¡mi g. ¡gi Qmialzifiï? @l' ¡el i‘ teni Iïicllli
 36. 36. mmm I i 1' i141: {JIM {Jllllilllíilllil illllll; illl"'llíïli“ @I¡‘I: ti‘ti'1‘ti'iii'i. i:vil' @ivi: iiIt: iui= i‘i‘t: iie
 37. 37. DDB° CHAMPACNE INCIOENT: JEAN-PAULE COUOE NEW YORK ‘ WINTER 2014 S10 BREAK THE IÑTERNET KIM KApDAsHIAN 2014 1976
 38. 38. ZaraZIivvy vvzorzec informaci, povvielariy przez pasozytniczo A M zainfekovvahe Iudzkie umysly i modyfikujacy ich zachovvariie, povvodujacy, Ze rozprzestrzeriiaja oril ten vvzorzeo.
 39. 39. DDB° III/ III ll II IïíLÏEIlI
 40. 40. DDB°
 41. 41. DDB°
 42. 42. DDB° t ¿ÉÍIIILIIIIIÉATTAIIIIENCE
 43. 43. . i 41.! .. . :1: ; , . / i ¡r w . .. v .7 id. ..‘ o . . y! .
 44. 44. .i 5 i m y . s n l;
 45. 45. DDB°
 46. 46. “ITIL; l li? liliiliii iliFÍiliI IIIII III l IlIlI I IIIIIIAI ll IIS“ l-—i .4 I'm ‘I. 'IF‘IÏl‘IliIÁilIiiIl"‘ F ENE llill. PLILÏIIE Z. F’EIlilIIEI_. ÁllliI‘l” lïïTllllElltlilE IIIQÍEIFIILIE El. IEÉIÏAIÉIAIIIIIY” NIE EILIEIEIIIIIAIÍ? Illfiïlilïllllllllí
 47. 47. DDB° INSTA KLASYKA A IIFOODPORN IlCLOUDPÜRN
 48. 48. DDB° INSTA KLASYKA IINAILART
 49. 49. DDB° INSTA KLASYKA IIFEETONTHEBEACH IICIRCLEOFFEET
 50. 50. DDB° INSTA KLASYKA . ilHOTDUGS iIAIRPLANEWING
 51. 51. SELFIE? DDB°
 52. 52. DDB° IIIiliAIiIiIiítIIIO
 53. 53. KCIEFILINIEÉIÏ El:
 54. 54. EÜM FEAR OF MISSING oui THERE IS NO KNOWN CURE. FEAR OF MISSINO OUT FOMO TO NIEPOKOJ ZWIAZANY Z TYM, ZE COS NAS MOZE OMINAC. TO WRAZENIE, ZE NASI ROWIESNICY RUBIA COS LEPSZEOO NIZ MY. TO UCZUCIE ZAWSZE ISTNIALÜ, ALE ZOSTALO TERAZ WZMÜCNIONE PRZEZ CIACLE AKTUALIZACIE DOSTEPNE PRZEZ SMARTFON. MLODZI LUDZIE SA ATAKOWANI NIEUSTANNIE STATUSAMI, ZDIECIAMI, FILMAMI I NEWSAMI OD SPELNIONYCH ZNAJOMYCH.
 55. 55. lili Ii IITINIIIIIE lïlliliiiEiïii‘i ii BUDOWANIE SWOJEJ POZYCJI JEST PODSTAWA ECZYSTENCJI MILLENIALSÚW. CHCA BYC LIDERAMI. OSOBAMI WPLYWOWYMI, GWIAZDAMI WSROD ZNAIOMYCH. DBAIA O SWÚI ASPIRACYINY WIZERUNEK, KTORY NIE WYRAZA SIE TYLKO PRZEZ SELFIE - TO TEZ INNE AKTYWNOSCI. KTÚRE MAJA DAC IM DOWÚD, CZYLI SOCIAL PROOF. DDB°
 56. 56. I “ii” Il ii fllilllïf. ¡It lillliílllli II : ;;‘¡; ;x': ii iiizijfiii ¡IPIZIILIIC tina; J PICK ii: -:I llllltl? ’ iiiillliái’ iii iii: i.ii"iii L': ;.liiiiiiic; g‘. í;iilii : ;;‘. tiii: ;:l ¿‘t Li ‘tr llltligtt lll {tlllllllllí ¡ti! rin-iii! t. tiii: ;It-2iii INIIIZHï ¡NII Vil III NI: IIlilIIí. , .
 57. 57. y‘ r y , i _ [y i ¡ V y v I‘ '_‘ ‘ Pfiiliatl ¿‘mili rita piel-Wi ‘¡al! El“! !! L_ti: t,'rtiiiAv1i, i:ir'ii= _i Istmo LAI T Vi i I “I. Ti’ y í Ii LSXVÍIFH gtaiuvikikiw — tw ellnzllllfil iïuriaigsifil _ _i—'_I| _I _I_i I M‘ ” ' r‘ I LAEII'II= IIÏIÍXYAVEIFL_ 51h31: manita; ÉLVAVÍISLCÏIIZXQYÁÏ> tiïurativnli ÏJFÍILI izïisirteai CHÍIIQV]. T I ¡»inutil ¡W125i vivigglkcingvnltiivivraiï» ¿item — KÏIEIGIPIVAHJII Ioïiriktiitleiïviiïl simil — ZSKCIHLQIIZEJFK‘ trígiiikczmvinfikcïtiiii cito "(sign ‘ «ïitmveillll atte ÍIÏIIÍIÏGIÍTÏÏG‘ I? ‘ I JI 62741 "fué: ÏEJIFIGXSHZ. ‘ viv ari ‘ , filial, CID giiggiiriïesfiite: ini ‘ ’l y í niteiivilkgi iigriairiteizsi-ál ‘ ¿Anieitcianiï/ citwi, aiteïaikirjxei i ' REtQIÍClCÍLY/ ‘CICÏI Illilikíl; : _¿1iLlu! -__Ji_. -.l. ',E a , J—k. ¿“í. a,i ¿‘LJ ><<". ’<i n‘. J 5;: ,4 A4."; "I , -‘_L, .LL4_. 51.‘; l yJsif n, -J-. ':_, - AJEQ; n .4 _-_’-__. H_. «UL a , J.ls. ¿‘i_a_, ¿‘LJ “in; n‘. J 5;: _4 A4.”; "I , -‘_L, LL4_. 51.‘; l yJsif n, - ’. l—-| l l_l l v _il l _ i _ i_i , l l I_l l v _il l _ i
 58. 58. IZIEFILIAIEÉIJ Al:
 59. 59. IISYMBOL IIZNACZENIE IIAOREGOWANIE IIWYSZUKIWANIE DDB°
 60. 60. l-—i .4 I'm .1 A II¡I ‘l. .lillílllíltlll lili: ÍÏAIPAIIVIIIETVlillllllïllt 2LIllIllTWIIIIIIANÏYICIHI Illl IEIÁILAIIIAI I¿N| IIII_‘: _NIIT; _I_ ¿IIÏIÏAIIT e -‘ i l j. . I III INI IÏI zi iiiiii: :ii: rl": ::iiiiiuzuciii llïlillíllttlí iiiii-iitzi y, y Si y y Al. IIAIACIVC}: IEIINKÜIIIIIAILAIIINÍJ II I I I'M} ii liliPlRIIIIIIIAIITZÏALIAEYICI} i: "A ilil! ll‘i‘lill
 61. 61. NI T N NI, i T _ N, N w NT _ _ i . i_ Ii _ i iT _ I IP N n u J T. l _
 62. 62. DDB° iIAISIiEITUIÏIIIiIIIIGS . ..- ZLHAB:
 63. 63. DDB° TÉTTICAITTIIÍIIS
 64. 64. DDB° ¿‘ÏÉILEETÉATTI
 65. 65. Ï 435 13g 1 Cable C1r 1 i o liltisieti-ii i m 9 4 [Trgifl " ‘ ' 368 riiiweciiai -— .7 i " h 1M ‘TÍTÏ-‘ÏINIIYIÉ J, HHH En E-Ïvfliik .2. wi ‘ ii_, , i u _ T ¡15 a y, ’ sanirinnnrirri * h’: Depl ll-ie Warfielu V 160 J y u 7V 11 ‘ 53 6 UÍÏSF TI TMÍIHMIÑÏ Bay — . y o ' o . _ l y “' ' itaiii il I I
 66. 66. DDB°
 67. 67. IMLMLF ¿IiÏlÏlliI'i: IiII AIiILII I I IIII IiÏiI y y ‘l. TIA i‘; tia, tïitiitt iiic: NIE IIIINIBZÏAI I I :1. NA ri t: a. {CÏTIIIIE IIIÍ’ latina IA, l cinta‘; ziiiicziii Si iii ‘i: i: t: lÏÍIÍlillE iiiiiiillttiztiiiiiiii EIREIVIIIEÏÉ} . miei b . _‘: ÁLETLL‘H7I --lh| ;i_ a , J—l‘¿“í. a,i ¿‘LJ ><<T'. ’<i n‘. J l‘; :,4 A4."; "I , -‘_L, .LL. T_. 51.‘; T ‘Jsif n, -J-. ':_, - AJEQ; n .4 ‘¿JJ ‘UL a , J.l‘¿‘i_a_i ¿‘LJ ‘¿Lai 2:. J l‘; :_4 A4.”; "I , -,L, LL. T_. 51.‘; T ‘Jsif n, - ’. l—| ll ll l ll II i:2 Il ill I l l , i ll ii l ll II i:2 ii ill i
 68. 68. lili il ILIWAIT ¡iii il? ll I; ll li l: Ill til? l I i? ïllllí: ‘¡II II IllI>I¿-"i ‘III I Illll I: ‘¡TI-I ll [I EW. ‘ " ‘¡IILÉLII ¡Ill Il ‘IïIIllIAILílr ‘iiï- ll IIIÏ: ‘TTÍIIIIEAIÍI? l’; " ‘siii ti lïlïlli iii, ‘ ‘li‘i‘ llviliiifi ‘lili-i_i; ‘lili ‘llllili’ ‘Ji-ti till ‘illiilv’ ' iii-V ll ll iiiiivii. ll. ;‘. liili—2 ill "i ljuH ilEAi lliil? ‘lll-“lllllllli” :1 i ‘li‘i‘llliii ïlllililt"i'ilill. ‘illili’ lili}? liltïl ill i fillililï: ÍÍIIIIIZIÏII’ IHEÉIlAi ‘i ïiïliIIILIIIIEITIL ïiilllliïï LÍÁILIIÏE
 69. 69. DiGiorno Pizza 7 i @D¡G¡ornoPizza #WhyIStayed You had pizza. 9/8/14.11:11 PM Keosha Varela KáFK . J Writes 1h . So many courageous ppl sharing their stories re: iiwhyistayed and #whyileft. Domestic violence is often a hidden issue, bring ¡t to light! Adrienne Alrhart tglcraydrienne 1h l couldn't face the fact that l was a textbook statistic: if (step)daddy hurts you, so will hubby. llwhylstayed IIWHYISTAYEO DDB°
 70. 70. IISUSANALBUM
 71. 71. DDB° ÉÉÍIIOTAEEAIÏLOIIESTO Ti‘!
 72. 72. KZIEFILIITIEÉTÏ «Ei:
 73. 73. _ l 5:‘ Illlllllíi lili x Lim: i. .. n- —‘_J-. ‘A _, e F _« j e t‘, , i i i i ILT "x iiiiii {lllll
 74. 74. l; :ll"'Ill : :i l. iillililiiifllilillll .4" , r’ i rw. s77, á‘ cali ‘it 1 c’: ‘x. Ii " 2 ,41» ” l ¡ ‘ ’ ‘ . . (¿:5 t‘ T - JE’. T" l ¡iïEI . ÉÏIIÉ I f" ÏÏTÏTÍ IIIIÏ ÍIÍIÉI
 75. 75. l‘. (“LILIÉÉIIIILÉTJ IiIILIIEIililllliiiilllrllll —_. i— k I, _, .,. min-i'm f‘ — I y l y »/ j’; I I I _ I I . I “s; , . I I v’ I >‘ ‘In’ . . . . -, LJ/ u’ 2 I‘ ¿uni g h) al mu. 1 n
 76. 76. DDB° 5. SELENAOOMEZ 6. KEÍIDALLJEIIIIER i‘ / i l / .‘ . , .6 y rw’ L "i; _‘ lII ¿“,13 / l . - #55‘ , .- ¡O r3 i t, ’ » i: 104111.7 10013343
 77. 77. TAI IIIIl ii AIN}: “si Iii ci Tun; ug Il | ‘¡. _Ii 2;:
 78. 78. i iili¡i*tÍlí. lI¡-‘ii'il‘
 79. 79. NAJBABDZIEJ 00101310115 20115015 2400 000 V . 2.4711 likes C 55 5k comments IIITSÏLIKTLHN. 1
 80. 80. DDB° NÁJCZEÉCIEJ (ÜRÏIEÍÉÁTMRUÏKNE ZDJECIE "i ‘i "i 000 Í
 81. 81. '11’ ll “llfiíí; 111‘ [VXHIWLX , m ¡»H-v », a 1 , ¡‘un-y un. .. 5 n. ‘ .1 . v H u y u ' 1* “n. ” "1 . .»1s 1.a. » a ¡ ¡ni J‘ u _! -,_&u» vuuwwq ur u r1 1.1 " - j ‘Arm . .-. ..1¡. m mu, ‘ r. ¡‘JW ¡‘Ji ÍÍh‘ l] 13M? {ÏÏHIÏ 5{MÉXIÏVllïflïhnfl1ïi M ¡N1 L”; 1C. Jiixulíífltli-ï; 121.3121: 11391311C}! ÏÉ- V 35.1.’! L‘, ÍHII — 51h31” 13,1111 LA‘ « 212.134 PICIAVAIÍIA‘
 82. 82. 1'—1 .4 lfi 11 1M 111¿1‘*.1ï1111 1 ‘L " 1 A; 31'Á11111_1É 1111 » 1, CIELEBH-Fïcll HVAVIA1IÍA111IIIEÍÁ3 1111:4152: y y f1,‘ n? ’ 1 ¡ ciñe wr r 1 1 “a p : :;n1:u.1a{a¡1v¡I¿ 115 AI1II: «.‘>'. *'lET1“ 1 1 11*” É 99 — 1' a; 11319111311111111 m: 11m: ¡::1. E1 15 11111 1.. ,“una21113211112161 1(l111lP1_. Eíl1llE* |1I1IEHlt31V11AïCA1 , . I 1‘1E. - ,1*áÍ1l31Ï1,| 11131 | ,1á_!11i112"’ l_¿’¡L1u, "., J_¡ -—| 'hlfl a yJ—l-. ;“í_, AI,1": —-—, '—J «¿mi n‘, J 3:: _4 .443; i , -‘_L, 'L-l_¡ 51.‘; l . J., »1f n, -J-. ':, ,- ,4.| q¿; n .4 _-. ’-. ,Ju_. --lhl; _ a yJ—l-. ;“í_, AI_1": —'-_I—J «¿mi L. J lszaa >44‘; "I . -‘. L_. LL4_. 51.‘; l v4.11,‘ n, - —.1_¡__¡_¡> :1 n u 1. _. .- u, ,. . , .. .¡ __¡ __¡_¡_ :1 n m 1| _¡; : 1_1 ‘un 1
 83. 83. PODSUMOWANIE
 84. 84. 1 J; l? ’ Eruaulallllalr ¡i {mat ¡un 12.1k- gamr um xuvtam‘ w111; C1 xrxslírxnusg‘ V, ‘ 1' 1,» 11 1.-" i‘ ‘r, V, ‘ 1 r ín_1_ _ by] _ _ _ 1 1 pu‘: gnïxrïleiiaxvm’ 1:7‘; umhkcannr. kïñïrw‘ “(e11 ¿xrlry urflennïrjlkuvllair‘ rrataxgunr = :x»: ‘l‘r11ïmïrc¡nr anrgazlïxnvzanï‘ en; r1; r V¡ r‘ r vw msnm. [gram XÏÍÍÍECIFHZZAÏXVAVISIFflLJ vnuexgmimïlï-r r I H f‘. r‘ Islam ¡vmh cmurwrllkflvAw‘ lllíllfillllï” ÍIKIGÉÍFÏ cïlmtuer, aún: * - - 4 ‘ TÏÏlDÍtÍlVAVPgUÏÍVÁ me, c117 {XCÉSIÏEIHGLQIÏ menu x uvlvmvflílïfilrïtar gxcmviialmmxg] ana, rrtmlsxAwuvmïqr ‘(Glslïfjll 91:01:)! " ‘ÏÏÏCXKÏIHÏCVAVIQIL.
 85. 85. KT (1 JEST NASZA GRUPA DOBELÜWA? JAKIE KMMLY CIIBEMY WYKORZYSTAC? STRlIKTlIHA JAKI JEST PBOBLEH NASZE] MAIIKI? JAKA JEST IDEA SÏIIAÏEBIBZNA?
 86. 86. DDB° f" 1- fi 1 1 managerów i marketing manageróvv w érednim r fr _ r vvieku. Nie znaja oni áwiata miodych Iudzi, nie uzyvvaje najnowszych aplikacji, a jeéli zaczynaja P ¿Í uzywac’ — to dopiero po jakims’ czasie. r f 71"‘. Wszystkie duze marki se; prowadzone przez brand 4 1 r , e {_ _v Dlatego przy planowaniu komunikacji svvojej marki _1 ,1, l 1 .7 í 1- ,1 nie uvvzgkedniaje kana1óvv i trendów, które nie se z 4 _1__ ,1 _¿ , ‘ ich síwiata, ale ze ávviata m1odych Iudzi. Ato wraánie dzisiaj, w Svviecie social media, to m1odzi 1udzie maja piervvszy raz w historii tyle do povviedzenia.
 87. 87. x 1 ígfi7r 1‘1r,111=1, 111‘11‘ l. r 1.1 DDB° 1/ I1odz1 Iudzie w w1eku 15-25. Uzytkovvnicy social media i posiadacze smarfionów. Narcystyozni, ale wolny czas spedzaja vv grupie. Dbaja o svvój vv1zerunek, bo to on determinuje ich pozycje vváród róvvieéników. W erze digitalu maja bardzo mocna pozycje — odpowiadaja za roznoszenie sie virali, Iiczbe followersóvv i fanóvv profili firmovvych, sa blogerami 1ub recenzentami produktóvv. To oni w1adaja metaforycznym “kciukiem" cezara na arenie walk marek.
 88. 88. DDB° 2006: "Kultura zjada strategie na ániadanie”. 2014: “Kultura zjada technologie na Sniadanie”. To nie technologia sama w sobie zm1eni+a Kultura uzytkovvników. Technologia odblokowa+a Iub vvzmocnifa pewne zaszyïe vv DNA zachowania m+odych Iudzi. XX vviek to czas demokratyzacji wszystkiego, vviek konsumpojonizmu. Od ponad TOO Iat budowaïa sie Kultura indywidualizmu i narcyzmu, która jest teraz tak vvidoczna w zachowaniu uzytkowników medióvv spoieoznosïciowych.
 89. 89. __ “f, = ,_r, u ¡y L, “x F‘ "VÜAK x¿¡y, , i" p, m un 4.1 h’ A ¡ , EN; . “M” ¡i Hi1 J HH fl’! Z N‘ I 4;! ‘ x1‘? ! ¡»M x xa rm s m: ._x ' II [xu- ll . mv l V‘ ¿xyvil 1 1 VÍÏ x ygmt” __xI L l : : ¡mi ¿ x261, xx 1 x xmm‘ al x xt» ma‘ xau zymusxj x I x muï x x xx i‘ ‘ma’ xrsuïvxx ¡xlizgígzlsïgga x: xauu: m)» xx ¡Im ¡u ¡xml y ¿ x mm; n! ’ [qgáur x 1' migm mm _¡¡x ¡V x. l x 1:1! mua ‘x1 x rm V11 x xx’ ITI flhvxxm _u x. 1x: ‘x x 1:]! han] x’ xuxnxït‘ al; wm n ”Í Ml x4 1x xsx Inxwí ¡am ¡ru xx ¿’I 1:; ¡‘milk 1‘ xmuk ¡gustan I ‘x xl _| I L h il x x: llx mvnfi
 90. 90. Nie kieruj sie wiasnym punktem widzenia. SIedZ trendy i sprawdzaj nowe aplikacje oraz portale spoieczrxoéciowe. Na biezaxco ewaluuj przydatnoéó kanafów pod katem Twojej marki. 1 . Instagram — áwiat przez filtry, czyli aspiracyjny punkt widzenia 2. Srxapchat — chwile uchwyoorxe smartfonem, czyli rxowe pismo obrazkowe 3. Wwe — zabawa forma i treécia, ozyli kreatywnoác’ w kilku klatkach
 91. 91. KT (l JEST NASZA GRUPA DOBELÜWA? JAKIE KMMLY CIIBEMY WYKORZYSTAC? STRlIKTlIHA JAKI JEST PBOBLEH NASZE] MAIIKI? JAKA JEST IDEA SÏIIAÏEBIBZNA?
 92. 92. DDB° p¡otr. bomboI@ddb. pI JAKA JEST IDEA STHATEGICZNA? NAP| SZ DO NAS ; ) karoI. kowalski@ddb. pI

  Sé el primero en comentar

  Inicia sesión para ver los comentarios

 • ET08

  Dec. 23, 2014
 • MarcinTekie

  Jan. 15, 2015
 • knowicki2

  Jan. 29, 2015
 • lukaszdebski

  Jan. 29, 2015
 • karolinalewicka1

  Mar. 10, 2015
 • JanBrynczak

  Aug. 3, 2015

Pierwsze spotkanie z cyklu nosi tytuł “social foto / social video. Kultura młodych ludzi od Instagramu do Snapchata". Jak zmienił się kanon fotografii od apartu fotograficznego do smartfona. Jak powstają i rozprzestrzeniają się memy i które z nich obecnie są najbardziej popularne? Jak wygląda fotografia w czasach generacji narcyzów? Skąd wziął się Snapchat i Instagram? Jakie są obecnie najpopularniejsze fotografie na świecie? Jak używać hasztagów? Dlaczego mniej znaczy więcej i dlaczego krócej jest lepiej niż dłużej? Na te wszystkie pytania odpowiemy podczas godzinnego wykładu prezentującego najciekawsze sposoby użycia tych kanałów komunikacji.

Vistas

Total de vistas

1.635

En Slideshare

0

De embebidos

0

Número de embebidos

4

Acciones

Descargas

38

Compartidos

0

Comentarios

0

Me gusta

6

×