Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT
TRIỂN
GiỚI THIỆU PHẦN MỀM XỬ
LÝ SỐ LIỆU STATA
Bài t p 1ậ
Thi t l p th m c làm vi cế ậ ư ụ ệ
Hãy tìm ki m và cài đ t câu l nh samplepps, tabout,ế ặ ệ
estout, esttab
Bài t p 2ậ
Tính quy mô h gia đinh hhsizeộ
Tính t l s con (hhchild) và quy mô h gia đìnhỉ ệ ố ộ
(hhsize) theo 8 vùng đã c...
Bài t p 3ậ
Vi t m t do file làm các công vi c nh s d ng sế ộ ệ ư ử ụ ố
li u auto, tính price1 <5000, 5000<= price2<8000,ệ...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Phân tích số liệu định lượng với phần mềm STATA. Bài tập STATA

2.436 visualizaciones

Publicado el

Bài tập thực hành STATA

*Tài liệu tham khảo: Các bạn có thể tham khảo các tài liệu sau đây để tìm hiểu thêm về nội dung bài học:
Hướng dẫn sử dụng STATA 9, STATA, 2005
Thống kê với STATA, Lawrence C. Hamilton, Curt Hinrichs Nhà xuất bản, 2006
Bắt đầu với STATA, STATA, 2005

*Để biết thêm chi tiết về các hoạt động và nghiên cứu của DEPOCEN truy cập
Website: http://depocen.org/vn/
LinkedIn: http://linkd.in/1GnHrHB
Facebook: https://www.facebook.com/newdepocen?fref=ts

  • Inicia sesión para ver los comentarios

  • Sé el primero en recomendar esto

Phân tích số liệu định lượng với phần mềm STATA. Bài tập STATA

  1. 1. TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN GiỚI THIỆU PHẦN MỀM XỬ LÝ SỐ LIỆU STATA
  2. 2. Bài t p 1ậ Thi t l p th m c làm vi cế ậ ư ụ ệ Hãy tìm ki m và cài đ t câu l nh samplepps, tabout,ế ặ ệ estout, esttab
  3. 3. Bài t p 2ậ Tính quy mô h gia đinh hhsizeộ Tính t l s con (hhchild) và quy mô h gia đìnhỉ ệ ố ộ (hhsize) theo 8 vùng đã chia ph n tr c.ở ầ ướ S d ng tabform đ export ra excel (mean, sd, ci) 2ử ụ ể bi n hhchild và hhsize.ế
  4. 4. Bài t p 3ậ Vi t m t do file làm các công vi c nh s d ng sế ộ ệ ư ử ụ ố li u auto, tính price1 <5000, 5000<= price2<8000,ệ price3>=8000 t bi n priceừ ế Cũng trong dofile đó tính t ng c a price1 + price2 +ổ ủ price3 =price là nh th nào?ư ế

×