P R Á C T I C A S D E G R I E G O A N T I G U O
Santi Carbonell
Εἰκόνες Asier Mendoza
3
ΤΙΣ;
Τίς ἐστι;
ἡ Ἀθηνᾶ
ἡ Ἀφροδίτηὁ Προµηθεύς
ἡ Ἄρτεµις
ἡ Ἶρις
ἡ Δ∆ηµήτηρὁ ῞Υπνος
ὁ Ζεύς
ὁ Δ∆ιόνυσος
ὁ Ἑρµῆς
Τίς ἐστι;
ἡ Ἀθηνᾶ
ἡ Ἀφροδίτηὁ Προµηθεύς
ἡ Ἄρτεµις
ἡ Ἶρις
ἡ Δ∆ηµήτηρὁ ῞Υπνος
ὁ Ζεύς
ὁ Δ∆ιόνυσος
ὁ Ἑρµῆς
Τίς ἐστι;
ἡ Ἀθηνᾶ
ἡ Ἀφροδίτηὁ Προµηθεύς
ἡ Ἄρτεµις
ἡ Ἶρις
ἡ Δ∆ηµήτηρὁ ῞Υπνος
ὁ Ζεύς
ὁ Δ∆ιόνυσος
ὁ Ἑρµῆς
Τίς ἐστι;
ἡ Ἀθηνᾶ
ἡ Ἀφροδίτηὁ Προµηθεύς
ἡ Ἄρτεµις
ἡ Ἶρις
ἡ Δ∆ηµήτηρὁ ῞Υπνος
ὁ Ζεύς
ὁ Δ∆ιόνυσος
ὁ Ἑρµῆς
Τίς ἐστι;
ἡ Ἀθηνᾶ
ἡ Ἀφροδίτηὁ Προµηθεύς
ἡ Ἄρτεµις
ἡ Ἶρις
ἡ Δ∆ηµήτηρὁ ῞Υπνος
ὁ Ζεύς
ὁ Δ∆ιόνυσος
ὁ Ἑρµῆς
Τίς ἐστι;
ἡ Ἀθηνᾶ
ἡ Ἀφροδίτηὁ Προµηθεύς
ἡ Ἄρτεµις
ἡ Ἶρις
ἡ Δ∆ηµήτηρὁ ῞Υπνος
ὁ Ζεύς
ὁ Δ∆ιόνυσος
ὁ Ἑρµῆς
Τίς ἐστι;
ἡ Ἀθηνᾶ
ἡ Ἀφροδίτηὁ Προµηθεύς
ἡ Ἄρτεµις
ἡ Ἶρις
ἡ Δ∆ηµήτηρὁ ῞Υπνος
ὁ Ζεύς
ὁ Δ∆ιόνυσος
ὁ Ἑρµῆς
Τίς ἐστι;
ἡ Ἀθηνᾶ
ἡ Ἀφροδίτηὁ Προµηθεύς
ἡ Ἄρτεµις
ἡ Ἶρις
ἡ Δ∆ηµήτηρὁ ῞Υπνος
ὁ Ζεύς
ὁ Δ∆ιόνυσος
ὁ Ἑρµῆς
Τίς ἐστι;
ἡ Ἀθηνᾶ
ἡ Ἀφροδίτηὁ Προµηθεύς
ἡ Ἄρτεµις
ἡ Ἶρις
ἡ Δ∆ηµήτηρὁ ῞Υπνος
ὁ Ζεύς
ὁ Δ∆ιόνυσος
ὁ Ἑρµῆς
Τίς ἐστι;
ἡ Ἀθηνᾶ
ἡ Ἀφροδίτηὁ Προµηθεύς
ἡ Ἄρτεµις
ἡ Ἶρις
ἡ Δ∆ηµήτηρὁ ῞Υπνος
ὁ Ζεύς
ὁ Δ∆ιόνυσος
ὁ Ἑρµῆς
Τίς ἐστι;
ἡ Ἀθηνᾶ
ἡ Ἀφροδίτηὁ Προµηθεύς
ἡ Ἄρτεµις
ἡ Ἶρις
ἡ Δ∆ηµήτηρὁ ῞Υπνος
ὁ Ζεύς
ὁ Δ∆ιόνυσος
ὁ Ἑρµῆς
Τίς ἐστι;
ἡ Ἀθηνᾶ
ἡ Ἀφροδίτηὁ Προµηθεύς
ἡ Ἄρτεµις
ἡ Ἶρις
ἡ Δ∆ηµήτηρὁ ῞Υπνος
ὁ Ζεύς
ὁ Δ∆ιόνυσος
ὁ Ἑρµῆς
Τίς ἐστι;
ἡ Ἀθηνᾶ
ἡ Ἀφροδίτηὁ Προµηθεύς
ἡ Ἄρτεµις
ἡ Ἶρις
ἡ Δ∆ηµήτηρὁ ῞Υπνος
ὁ Ζεύς
ὁ Δ∆ιόνυσος
ὁ Ἑρµῆς
Τίς ἐστι;
ἡ Ἀθηνᾶ
ἡ Ἀφροδίτηὁ Προµηθεύς
ἡ Ἄρτεµις
ἡ Ἶρις
ἡ Δ∆ηµήτηρὁ ῞Υπνος
ὁ Ζεύς
ὁ Δ∆ιόνυσος
ὁ Ἑρµῆς
Τίς ἐστι;
ἡ Ἀθηνᾶ
ἡ Ἀφροδίτηὁ Προµηθεύς
ἡ Ἄρτεµις
ἡ Ἶρις
ἡ Δ∆ηµήτηρὁ ῞Υπνος
ὁ Ζεύς
ὁ Δ∆ιόνυσος
ὁ Ἑρµῆς
Τίς ἐστι;
ἡ Ἀθηνᾶ
ἡ Ἀφροδίτηὁ Προµηθεύς
ἡ Ἄρτεµις
ἡ Ἶρις
ἡ Δ∆ηµήτηρὁ ῞Υπνος
ὁ Ζεύς
ὁ Δ∆ιόνυσος
ὁ Ἑρµῆς
Τίς ἐστι;
ἡ Ἀθηνᾶ
ἡ Ἀφροδίτηὁ Προµηθεύς
ἡ Ἄρτεµις
ἡ Ἶρις
ἡ Δ∆ηµήτηρὁ ῞Υπνος
ὁ Ζεύς
ὁ Δ∆ιόνυσος
ὁ Ἑρµῆς
Τίς ἐστι;
ἡ Ἀθηνᾶ
ἡ Ἀφροδίτηὁ Προµηθεύς
ἡ Ἄρτεµις
ἡ Ἶρις
ἡ Δ∆ηµήτηρὁ ῞Υπνος
ὁ Ζεύς
ὁ Δ∆ιόνυσος
ὁ Ἑρµῆς
Τίς ἐστι;
ἡ Ἀθηνᾶ
ἡ Ἀφροδίτηὁ Προµηθεύς
ἡ Ἄρτεµις
ἡ Ἶρις
ἡ Δ∆ηµήτηρὁ ῞Υπνος
ὁ Ζεύς
ὁ Δ∆ιόνυσος
ὁ Ἑρµῆς
Τίς ἐστι;
ἡ Ἀθηνᾶ
ἡ Ἀφροδίτηὁ Προµηθεύς
ἡ Ἄρτεµις
ἡ Ἶρις
ἡ Δ∆ηµήτηρὁ ῞Υπνος
ὁ Ζεύς
ὁ Δ∆ιόνυσος
ὁ Ἑρµῆς
ΤΙΣ καὶ ΤΙ;
Τίς καὶ τί ἐστι;
ἡ Κίρκη
ὁ Ὅµηρος
ἡ Σαπφώ
ὁ Πυθαγóρας
ὁ Ἱπποκράτης
ποιήτρια
ῥαψῳδός
ἰατρός
µαθηµατικός
µάγισσα
Τίς καὶ τί ἐστι;
ὁ Ὅµηρος
ἡ Σαπφώ
ὁ Πυθαγóρας
ὁ Ἱπποκράτης
ποιήτρια
ῥαψῳδός
ἰατρός
µαθηµατικός
µάγισσα
ἡ Κίρκη
Τίς καὶ τί ἐστι;
ὁ Ὅµηρος
ἡ Σαπφώ
ὁ Πυθαγóρας
ὁ Ἱπποκράτης
ποιήτρια
ῥαψῳδός
ἰατρός
µαθηµατικός
µάγισσα
ἡ Κίρκη
Τίς καὶ τί ἐστι;
ὁ Ὅµηρος
ἡ Σαπφώ
ὁ Πυθαγóρας
ὁ Ἱπποκράτης
ποιήτρια
ῥαψῳδός
ἰατρός
µαθηµατικός
µάγισσα
ἡ Κίρκη
Τίς καὶ τί ἐστι;
ὁ Ὅµηρος
ἡ Σαπφώ
ὁ Πυθαγóρας
ὁ Ἱπποκράτης
ποιήτρια
ῥαψῳδός
ἰατρός
µαθηµατικός
µάγισσα
ἡ Κίρκη
Τίς καὶ τί ἐστι;
ὁ Ὅµηρος
ἡ Σαπφώ
ὁ Πυθαγóρας
ὁ Ἱπποκράτης
ποιήτρια
ῥαψῳδός
ἰατρός
µαθηµατικός
µάγισσα
ἡ Κίρκη
Τίς καὶ τί ἐστι;
ὁ Ὅµηρος
ἡ Σαπφώ
ὁ Πυθαγóρας
ὁ Ἱπποκράτης
ποιήτρια
ῥαψῳδός
ἰατρός
µαθηµατικός
µάγισσα
ἡ Κίρκη
Τίς καὶ τί ἐστι;
ὁ Ὅµηρος
ἡ Σαπφώ
ὁ Πυθαγóρας
ὁ Ἱπποκράτης
ποιήτρια
ῥαψῳδός
ἰατρός
µαθηµατικός
µάγισσα
ἡ Κίρκη
Τίς καὶ τί ἐστι;
ῥαψῳδός
ποιήτρια
ἰατρός
µαθηµατικόςὁ Ἱπποκράτης
ὁ Ὅµηρος
ἡ Σαπφώ
ὁ Πυθαγóρας µάγισσα
ἡ Κίρκη
Τίς καὶ τί ἐστι;
ῥαψῳδός
ποιήτρια
ἰατρός
µαθηµατικόςὁ Ἱπποκράτης
ὁ Ὅµηρος
ἡ Σαπφώ
ὁ Πυθαγóρας µάγισσα
ἡ Κίρκη
Τίς καὶ τί ἐστι;
ῥαψῳδός
ποιήτρια
ἰατρός
µαθηµατικόςὁ Ἱπποκράτης
ὁ Ὅµηρος
ἡ Σαπφώ
ὁ Πυθαγóρας µάγισσα
ἡ Κίρκη
Τίς καὶ τί ἐστι;
ῥαψῳδός
ποιήτρια
ἰατρός
µαθηµατικόςὁ Ἱπποκράτης
ὁ Ὅµηρος
ἡ Σαπφώ
ὁ Πυθαγóρας µάγισσα
ἡ Κίρκη
Τίς καὶ τί ἐστι;
ῥαψῳδός
ποιήτρια
ἰατρός
µαθηµατικός
µάγισσα
ὁ Ἱπποκράτης
ὁ Ὅµηρος
ἡ Σαπφώ
ὁ Πυθαγóρας
ἡ Κίρκη
Τίς καὶ τί ἐστι;
ῥαψῳδός
ποιήτρια
ἰατρός
µαθηµατικός
µάγισσα
ὁ Ἱπποκράτης
ὁ Ὅµηρος
ἡ Σαπφώ
ὁ Πυθαγóρας
ἡ Κίρκη
Τίς καὶ τί ἐστι;
ῥαψῳδός
ποιήτρια
ἰατρός
µαθηµατικός
µάγισσα
ὁ Ἱπποκράτης
ὁ Ὅµηρος
ἡ Σαπφώ
ὁ Πυθαγóρας
ἡ Κίρκη
ΠΟΙΟΣ; ΠΟΙΑ; ΠΟΙΟΝ;
Τί ἐστι;
Τί ἐστι; Ζῷον
Ποῖον τὸ
ζῷον;
Ποῖον τὸ
ζῷον;
Τὸ
πρόβατον
Τί ἐστι;
Τί ἐστι;
Θεά
Ποία ἡ θεά;
Ποία ἡ θεά;
ἡ θεὰ Ἀφροδίτη ἐστί
Τί ἐστι;
ποιήτρια
Τί ἐστι;
Ποία ἡ ποιήτρια;
ἡ Σαπφώ
Ποία ἡ ποιήτρια;
ἡ Σαπφὼ οὐ θεά,
ἀλλὰ γυνή ἐστι
Τί ἐστι;
Στρατηγός
Τί ἐστι;
Ποῖος
ὁ στρατηγός;
ὁ Ἀλέξανδρος
Ποῖος
ὁ στρατηγός;
ὁ Ἀλέξανδρος οὐ θεός,
ἀλλά...
ὁ Ἀλέξανδρος οὐ θεός,
ἀλλ’ ἄνθρωπός ἐστι
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

3

2.426 visualizaciones

Publicado el

ΔΙΑΛΟΓΟΣ 3

Publicado en: Educación
0 comentarios
3 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
2.426
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
1.128
Acciones
Compartido
0
Descargas
32
Comentarios
0
Recomendaciones
3
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

3

 1. 1. P R Á C T I C A S D E G R I E G O A N T I G U O Santi Carbonell Εἰκόνες Asier Mendoza 3
 2. 2. ΤΙΣ;
 3. 3. Τίς ἐστι; ἡ Ἀθηνᾶ ἡ Ἀφροδίτηὁ Προµηθεύς ἡ Ἄρτεµις ἡ Ἶρις ἡ Δ∆ηµήτηρὁ ῞Υπνος ὁ Ζεύς ὁ Δ∆ιόνυσος ὁ Ἑρµῆς
 4. 4. Τίς ἐστι; ἡ Ἀθηνᾶ ἡ Ἀφροδίτηὁ Προµηθεύς ἡ Ἄρτεµις ἡ Ἶρις ἡ Δ∆ηµήτηρὁ ῞Υπνος ὁ Ζεύς ὁ Δ∆ιόνυσος ὁ Ἑρµῆς
 5. 5. Τίς ἐστι; ἡ Ἀθηνᾶ ἡ Ἀφροδίτηὁ Προµηθεύς ἡ Ἄρτεµις ἡ Ἶρις ἡ Δ∆ηµήτηρὁ ῞Υπνος ὁ Ζεύς ὁ Δ∆ιόνυσος ὁ Ἑρµῆς
 6. 6. Τίς ἐστι; ἡ Ἀθηνᾶ ἡ Ἀφροδίτηὁ Προµηθεύς ἡ Ἄρτεµις ἡ Ἶρις ἡ Δ∆ηµήτηρὁ ῞Υπνος ὁ Ζεύς ὁ Δ∆ιόνυσος ὁ Ἑρµῆς
 7. 7. Τίς ἐστι; ἡ Ἀθηνᾶ ἡ Ἀφροδίτηὁ Προµηθεύς ἡ Ἄρτεµις ἡ Ἶρις ἡ Δ∆ηµήτηρὁ ῞Υπνος ὁ Ζεύς ὁ Δ∆ιόνυσος ὁ Ἑρµῆς
 8. 8. Τίς ἐστι; ἡ Ἀθηνᾶ ἡ Ἀφροδίτηὁ Προµηθεύς ἡ Ἄρτεµις ἡ Ἶρις ἡ Δ∆ηµήτηρὁ ῞Υπνος ὁ Ζεύς ὁ Δ∆ιόνυσος ὁ Ἑρµῆς
 9. 9. Τίς ἐστι; ἡ Ἀθηνᾶ ἡ Ἀφροδίτηὁ Προµηθεύς ἡ Ἄρτεµις ἡ Ἶρις ἡ Δ∆ηµήτηρὁ ῞Υπνος ὁ Ζεύς ὁ Δ∆ιόνυσος ὁ Ἑρµῆς
 10. 10. Τίς ἐστι; ἡ Ἀθηνᾶ ἡ Ἀφροδίτηὁ Προµηθεύς ἡ Ἄρτεµις ἡ Ἶρις ἡ Δ∆ηµήτηρὁ ῞Υπνος ὁ Ζεύς ὁ Δ∆ιόνυσος ὁ Ἑρµῆς
 11. 11. Τίς ἐστι; ἡ Ἀθηνᾶ ἡ Ἀφροδίτηὁ Προµηθεύς ἡ Ἄρτεµις ἡ Ἶρις ἡ Δ∆ηµήτηρὁ ῞Υπνος ὁ Ζεύς ὁ Δ∆ιόνυσος ὁ Ἑρµῆς
 12. 12. Τίς ἐστι; ἡ Ἀθηνᾶ ἡ Ἀφροδίτηὁ Προµηθεύς ἡ Ἄρτεµις ἡ Ἶρις ἡ Δ∆ηµήτηρὁ ῞Υπνος ὁ Ζεύς ὁ Δ∆ιόνυσος ὁ Ἑρµῆς
 13. 13. Τίς ἐστι; ἡ Ἀθηνᾶ ἡ Ἀφροδίτηὁ Προµηθεύς ἡ Ἄρτεµις ἡ Ἶρις ἡ Δ∆ηµήτηρὁ ῞Υπνος ὁ Ζεύς ὁ Δ∆ιόνυσος ὁ Ἑρµῆς
 14. 14. Τίς ἐστι; ἡ Ἀθηνᾶ ἡ Ἀφροδίτηὁ Προµηθεύς ἡ Ἄρτεµις ἡ Ἶρις ἡ Δ∆ηµήτηρὁ ῞Υπνος ὁ Ζεύς ὁ Δ∆ιόνυσος ὁ Ἑρµῆς
 15. 15. Τίς ἐστι; ἡ Ἀθηνᾶ ἡ Ἀφροδίτηὁ Προµηθεύς ἡ Ἄρτεµις ἡ Ἶρις ἡ Δ∆ηµήτηρὁ ῞Υπνος ὁ Ζεύς ὁ Δ∆ιόνυσος ὁ Ἑρµῆς
 16. 16. Τίς ἐστι; ἡ Ἀθηνᾶ ἡ Ἀφροδίτηὁ Προµηθεύς ἡ Ἄρτεµις ἡ Ἶρις ἡ Δ∆ηµήτηρὁ ῞Υπνος ὁ Ζεύς ὁ Δ∆ιόνυσος ὁ Ἑρµῆς
 17. 17. Τίς ἐστι; ἡ Ἀθηνᾶ ἡ Ἀφροδίτηὁ Προµηθεύς ἡ Ἄρτεµις ἡ Ἶρις ἡ Δ∆ηµήτηρὁ ῞Υπνος ὁ Ζεύς ὁ Δ∆ιόνυσος ὁ Ἑρµῆς
 18. 18. Τίς ἐστι; ἡ Ἀθηνᾶ ἡ Ἀφροδίτηὁ Προµηθεύς ἡ Ἄρτεµις ἡ Ἶρις ἡ Δ∆ηµήτηρὁ ῞Υπνος ὁ Ζεύς ὁ Δ∆ιόνυσος ὁ Ἑρµῆς
 19. 19. Τίς ἐστι; ἡ Ἀθηνᾶ ἡ Ἀφροδίτηὁ Προµηθεύς ἡ Ἄρτεµις ἡ Ἶρις ἡ Δ∆ηµήτηρὁ ῞Υπνος ὁ Ζεύς ὁ Δ∆ιόνυσος ὁ Ἑρµῆς
 20. 20. Τίς ἐστι; ἡ Ἀθηνᾶ ἡ Ἀφροδίτηὁ Προµηθεύς ἡ Ἄρτεµις ἡ Ἶρις ἡ Δ∆ηµήτηρὁ ῞Υπνος ὁ Ζεύς ὁ Δ∆ιόνυσος ὁ Ἑρµῆς
 21. 21. Τίς ἐστι; ἡ Ἀθηνᾶ ἡ Ἀφροδίτηὁ Προµηθεύς ἡ Ἄρτεµις ἡ Ἶρις ἡ Δ∆ηµήτηρὁ ῞Υπνος ὁ Ζεύς ὁ Δ∆ιόνυσος ὁ Ἑρµῆς
 22. 22. Τίς ἐστι; ἡ Ἀθηνᾶ ἡ Ἀφροδίτηὁ Προµηθεύς ἡ Ἄρτεµις ἡ Ἶρις ἡ Δ∆ηµήτηρὁ ῞Υπνος ὁ Ζεύς ὁ Δ∆ιόνυσος ὁ Ἑρµῆς
 23. 23. ΤΙΣ καὶ ΤΙ;
 24. 24. Τίς καὶ τί ἐστι; ἡ Κίρκη ὁ Ὅµηρος ἡ Σαπφώ ὁ Πυθαγóρας ὁ Ἱπποκράτης ποιήτρια ῥαψῳδός ἰατρός µαθηµατικός µάγισσα
 25. 25. Τίς καὶ τί ἐστι; ὁ Ὅµηρος ἡ Σαπφώ ὁ Πυθαγóρας ὁ Ἱπποκράτης ποιήτρια ῥαψῳδός ἰατρός µαθηµατικός µάγισσα ἡ Κίρκη
 26. 26. Τίς καὶ τί ἐστι; ὁ Ὅµηρος ἡ Σαπφώ ὁ Πυθαγóρας ὁ Ἱπποκράτης ποιήτρια ῥαψῳδός ἰατρός µαθηµατικός µάγισσα ἡ Κίρκη
 27. 27. Τίς καὶ τί ἐστι; ὁ Ὅµηρος ἡ Σαπφώ ὁ Πυθαγóρας ὁ Ἱπποκράτης ποιήτρια ῥαψῳδός ἰατρός µαθηµατικός µάγισσα ἡ Κίρκη
 28. 28. Τίς καὶ τί ἐστι; ὁ Ὅµηρος ἡ Σαπφώ ὁ Πυθαγóρας ὁ Ἱπποκράτης ποιήτρια ῥαψῳδός ἰατρός µαθηµατικός µάγισσα ἡ Κίρκη
 29. 29. Τίς καὶ τί ἐστι; ὁ Ὅµηρος ἡ Σαπφώ ὁ Πυθαγóρας ὁ Ἱπποκράτης ποιήτρια ῥαψῳδός ἰατρός µαθηµατικός µάγισσα ἡ Κίρκη
 30. 30. Τίς καὶ τί ἐστι; ὁ Ὅµηρος ἡ Σαπφώ ὁ Πυθαγóρας ὁ Ἱπποκράτης ποιήτρια ῥαψῳδός ἰατρός µαθηµατικός µάγισσα ἡ Κίρκη
 31. 31. Τίς καὶ τί ἐστι; ὁ Ὅµηρος ἡ Σαπφώ ὁ Πυθαγóρας ὁ Ἱπποκράτης ποιήτρια ῥαψῳδός ἰατρός µαθηµατικός µάγισσα ἡ Κίρκη
 32. 32. Τίς καὶ τί ἐστι; ῥαψῳδός ποιήτρια ἰατρός µαθηµατικόςὁ Ἱπποκράτης ὁ Ὅµηρος ἡ Σαπφώ ὁ Πυθαγóρας µάγισσα ἡ Κίρκη
 33. 33. Τίς καὶ τί ἐστι; ῥαψῳδός ποιήτρια ἰατρός µαθηµατικόςὁ Ἱπποκράτης ὁ Ὅµηρος ἡ Σαπφώ ὁ Πυθαγóρας µάγισσα ἡ Κίρκη
 34. 34. Τίς καὶ τί ἐστι; ῥαψῳδός ποιήτρια ἰατρός µαθηµατικόςὁ Ἱπποκράτης ὁ Ὅµηρος ἡ Σαπφώ ὁ Πυθαγóρας µάγισσα ἡ Κίρκη
 35. 35. Τίς καὶ τί ἐστι; ῥαψῳδός ποιήτρια ἰατρός µαθηµατικόςὁ Ἱπποκράτης ὁ Ὅµηρος ἡ Σαπφώ ὁ Πυθαγóρας µάγισσα ἡ Κίρκη
 36. 36. Τίς καὶ τί ἐστι; ῥαψῳδός ποιήτρια ἰατρός µαθηµατικός µάγισσα ὁ Ἱπποκράτης ὁ Ὅµηρος ἡ Σαπφώ ὁ Πυθαγóρας ἡ Κίρκη
 37. 37. Τίς καὶ τί ἐστι; ῥαψῳδός ποιήτρια ἰατρός µαθηµατικός µάγισσα ὁ Ἱπποκράτης ὁ Ὅµηρος ἡ Σαπφώ ὁ Πυθαγóρας ἡ Κίρκη
 38. 38. Τίς καὶ τί ἐστι; ῥαψῳδός ποιήτρια ἰατρός µαθηµατικός µάγισσα ὁ Ἱπποκράτης ὁ Ὅµηρος ἡ Σαπφώ ὁ Πυθαγóρας ἡ Κίρκη
 39. 39. ΠΟΙΟΣ; ΠΟΙΑ; ΠΟΙΟΝ;
 40. 40. Τί ἐστι;
 41. 41. Τί ἐστι; Ζῷον
 42. 42. Ποῖον τὸ ζῷον;
 43. 43. Ποῖον τὸ ζῷον; Τὸ πρόβατον
 44. 44. Τί ἐστι;
 45. 45. Τί ἐστι; Θεά
 46. 46. Ποία ἡ θεά;
 47. 47. Ποία ἡ θεά; ἡ θεὰ Ἀφροδίτη ἐστί
 48. 48. Τί ἐστι;
 49. 49. ποιήτρια Τί ἐστι;
 50. 50. Ποία ἡ ποιήτρια;
 51. 51. ἡ Σαπφώ Ποία ἡ ποιήτρια;
 52. 52. ἡ Σαπφὼ οὐ θεά, ἀλλὰ γυνή ἐστι
 53. 53. Τί ἐστι;
 54. 54. Στρατηγός Τί ἐστι;
 55. 55. Ποῖος ὁ στρατηγός;
 56. 56. ὁ Ἀλέξανδρος Ποῖος ὁ στρατηγός;
 57. 57. ὁ Ἀλέξανδρος οὐ θεός, ἀλλά...
 58. 58. ὁ Ἀλέξανδρος οὐ θεός, ἀλλ’ ἄνθρωπός ἐστι

×