Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Fl 2011 the horizon report k 12-Oystein Johannessen

851 visualizaciones

Publicado el

Presentation Inspirationsseminar om The 2011 Horizon Report K-12 Edition
Framtidens Lärande 2011
19 maj 2011
Øystein Johannessen
Cerpus AS/Education Impact

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Fl 2011 the horizon report k 12-Oystein Johannessen

 1. 1. The Horizon Report 2011 K-12 Edition Øystein Johannesen, Cerpus AS/Education Impact Stockholm, mai 2011 Oysteinj@cerpus.com 1
 2. 2. Dagens tekst• Teknologier å holde øye med• Nøkkeltrender• Kritiske utfordringer• Metode• Dokumentasjon: http://slideshare.net/oysteinj/ 2
 3. 3. Http://www.nmc.org/ news/nmc/8540/ 3
 4. 4. Teknologi: Ett år eller mindre • Mobiles• Cloud Computing • Mobile telefoner,• Distribuert datalagring applikasjoner og og maskinkraft nettverk• Lavterskel - lavkost • Smartphones og iPads -- > mer avanserte• Flere applikasjoner - applikasjoner institusjonell effektivitet • Lagring, dokumentasjon og feltarbeid 4
 5. 5. Teknologi: 2-3 år• Spillbasert læring • Open Content• Mange subgenre, bl a • Konvergens av fri MMO og Serious Games programvare, åpent innhold og remiks-• Mestring, problemløsning, kulturen samarbeid, rollespill, simulering. Økt bruk i • Deling og bearbeiding av fagene innhold. Deling av praksis • Samme innhold kan understøtte flere læringsstiler 5
 6. 6. Teknologi: 4-5 år • Personal Learning• Learning Analytics Environments• Tolking av sammensatte • Systemer som muliggjør datasett om elevers individuell eller fremdrift (progresjon) i gruppebasert læring læringsløp • Stor fleksibilitet. Design• Fra enkle til avanserte basert på individuelle datasett, datafangst behov• Tidlig innsats - tilpasset • Teknologibruk tilpasses opplæring individets preferanser og behov 6
 7. 7. Nøkkeltrender• Nettbaserte ressurser og sosiale relasjoner utfordrer våre roller• Teknologiene er i økende grad basert på dataskyen ("molnet")• Teknologi påvirker hvordan vi arbeider, samarbeider, kommuniserer og lykkes• Folk ønsker å arbeide, lære og studere når og hvor de vil• Den oppfattede verdi av innovasjon og kreativitet øker 7
 8. 8. Kritiske utfordringer• Digital kompetanse blir viktigere som ferdighet i disipliner og profesjoner• Økonomisk press og nye modeller for utdanning utfordrer den tradisjonelle skolemodellen• Etterspørselen etter individuell tilpasning møtes ikke av adekvat teknologi eller praksis• En viktig utfordring er skolesystemets grunnleggende struktur• Mange aktiviteter relatert til læring og utdanning finner sted utenfor klasserommet. Fanges ikke opp 8
 9. 9. Metode• Omverdensanalyse av NMC-sekretariatet• Rikt tilfang av forskningsrapporter, publikasjoner, presseklipp, god praksis• Advisory Board: ca 40 eksperter fra policy, praksis, forskning og industri• Stegvis prosess for å identifisere og prioritere teknologier, utfordringer og trender• Prosjektwiki: k12.wiki.nmc.org 9
 10. 10. Noen spørsmål• Hvordan adresserer vi teknologisk kompleksitet i utdanning?• Horizon Report hører til genren "Technology forecasting". Hvordan kan vi jobbe med det på systemnivå?• Hvordan bygge kunnskapsbase og støttesystemer basert på tech forecasting?• Hva kan skoleeiere gjøre på dette området? Bør skoleeierne ha (tilgang på) innovasjonskompetanse på teknologiområdet? 10
 11. 11. Takk foroppmerksomheten 11

×