Dagmara węgrzynowicz.prezentacja

D
WSB
 Położony nad Wisłą, na obszarze Bramy
Krakowskiej, Niecki Nidziańskiej i Pogórza
Zachodniobeskidzkiego.
 Jest jednym z najstarszych miast Polski o
ponadtysiącletniej historii, z wieloma
wartościowymi obiektami
architektonicznymi. Działa w nim również
wiele instytucji i placówek kulturalnych
gromadzących bezcenne zabytki. W
przeszłości miasto należało do Ligi
Hanzeatyckiej zrzeszającej najważniejsze
ośrodki handlowe w Europie.
WSB
WSB
Grafika pochodzi ze strony
internetowej
http://gamefaction.pl/nowy-smok-pojawil-sie-krakowie
Propozycja dojazdu z Dąbrowy Górniczej samochodem
WSB
Zamek Królewski na Wawelu
Katedra Wawelska
Stare Miasto – od 1978 wpisane na Listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO
Rynek Główny
Sukiennice
Kościół Mariacki
Kolegiata św. Anny
Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kazimierz – od 1978 wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa
UNESCO
Cmentarz Remuh
Kopiec Kościuszki
WSB
WSB
Pogoda Internetowa mapka Więcej ciekawostek o
Krakowie
 Rynek Główny w Krakowie miejsce, oznaczonym numerem 1 dla
wszystkich, którzy po raz pierwszy przyjeżdżają do Krakowa. Ale
nawet jeśli byłeś w Krakowie wielokrotnie, obowiązkowo
będziesz chciał przespacerować się po krakowski rynku.
Atmosfera na rynku jest wyjątkowa. Znajdziesz tu znane na całą
Polskę Sukiennice, kościół Mariacki, wieżę ratuszową, kościół św.
Wojciecha i liczne zabytkowe kamienice.
 Kościół Mariacki w Krakowie to jeden z najbardziej
rozpoznawalnych kościołów w Polsce. Z daleka widać dwie
różniącę się od siebie wieże, których budowę opisuje ciekawa
legenda. We wnętrzu odnajdziemy wspaniały ołtarz dzieła
Wita Stwosza ukazujący Matkę Boską w otoczeniu apostołów
oraz Wniebowzięcie. Dwa ruchome skrzydła ołtarza
prezentują sceny z życia Chrystusa i Marii. Całość wykonana w
drewnie dębowym które ma obecnie ponad 1000 lat!
WSB
WSB
 Sukiennice w Krakowie w przeszłości spełniały funkcje handlowe
i nie inaczej jest dzisiaj. Znajdują się tutaj stragany z biżuterią,
rękodziełem i pamiątkami. Piętro Sukiennic zajmują wystawy
Galerii Polskiego Malarstwa i Rzeźby XIX wieku.
 Zamek Królewski na Wawelu leży na Wzgórzu Wawelskim przy
lewym brzegu Wisły. Ta siedziba wielu władców znalazł się na
Liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Warto także
zajrzeć do Smoczej Jamy, w której niegdyś podobno żył smok.
 Katedra na Wawelu to najważniejszy kościół w Krakowie,
miejsce pochówku wielu królów Polski (m.in. królowie Stefan
Batory, Władysław IV Waza, Zygmunt II August, August II
Mocny, Zygmunt III Waza czy Jan Kazimierz Waza.), biskupów
oraz znanych i wybitnych osób jak Adam Mickiewicz czy Julisz
Słowacki. W centralnym punkcie katedry znajduje się
relikwiarz ze szczątkami św. Stanisława.
WSB
 Kazimierz jedno z najczęściej odwiedzanych miejsc w
Krakowie, centrum życia kulturalnego Krakowa. Zwiedzimy tu
zabytkowe synagogi – Stara, Izaaka, Kupa, Remuh, Tempel
oraz kościoły – Bożego Ciała, św. Katarzyny , św. Trójcy i
kościół na Skałce. Życie skupia się tu głównie wokół Placu
Nowego, zwanego też Żydowskim.
 Barbakan zwany też potocznie Rondlem to potężna budowla,
o niezwykle oryginalnej konstrukcji, najbardziej wysunięta na
północ część fortyfikacji miejskich w Krakowie. Aż do końca
XVIII w. Barbakan był obiektem nie do zdobycia. Obecnie
barbakan jest oddziałem Muzeum Historycznego Miasta
Krakowa.
WSB
 Collegium Maius to najstarszy budynek należący do
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zachwycają wspaniałe
arkadowe krużganki o kryształowych sklepieniach, studnia
usytuowana pośrodku dziedzińca oraz zabytkowe schody
prowadzące pierwsze piętro. Warto również zobaczyć
zabytkowy portal prowadzący na dziedziniec.
 Krypta Zasłużonych na Skałce zwana także Cmentarzem
Wielkich Polaków. Znajduje się w podziemiach kościoła oo.
Paulinów na Skałce. To najważniejszy panteon narodowy w
Polsce. Spoczywają: Jacek Malczewski, Karol Szymanowski,
Ludwik Solski, Wincenty Pol, Józef Ignacy Kraszewski, Adam
Asnyk, Stanisław Wyspiański, Teofil Lenartowicz, Tadeusz
Banachiewicz i Czesław Miłosz.
WSB
 Pałac Biskupi miejsce zamieszkania biskupa Karola Wojtyły w
latach 1964 – 1978. To właśnie tutaj z tzw. „okna papieskiego”
Jan Paweł II rozmawiał z tłumami gromadzącymi się pod
pałacem. Do dziś przyjeżdżają tu turyści z Polski, jak i z
zagranicy. Pałac biskupi jest największym po Wawelu pałacem
krakowskim.
 Teatr Stary jest jedną z trzech narodowych scen
dramatycznych. Teatr jest także najstarszym budynek
teatralny w Polsce. Jego otwarcie nastąpiło 1 stycznia 1799 r.
Występowały tu takie sławy jak Helena Modrzejewska, Ludwik
Solski, Gustaw Holoubek, Jerzy Bińczycki, Jan Nowicki, Anna
Dymna, Anna Polony, Jerzy Trela czy też Tadeusz Łomnicki.
WSB
 Cmentarz Rakowicki miejsce pochówku wielu wybitnych
Polaków, ludzi kultury, działaczy społecznych, polityków.
Spoczywają tu m.in. Jan Matejko, Juliusz i Wojciech
Kossakowie, Helena Modrzejewska, Józef Mehoffer, Piotr
Skrzynecki, Teodor Axentowicz, Ludwik Jerzy Kern, Marek
Grechuta.
 Sanktuarium w Łagiewnikach miejsce pielgrzymek ludzi nie
tylko z Polski ale i z całego świata. Znajduje się tutaj obraz
Jezusa Chrystusa Miłosiernego autorstwa Adolfa Hyły
namalowany zgodnie ze wskazówkami, które przekazała w
swoim dzienniku beatyfikowana siostra Faustyna Kowalska.
WSB
Kościół Mariacki Zamek na Wawelu Katedra na Wawelu
Kazimierz Barbakan Collegium Maius
WSB
Krypta Zasłużonych na Skałce Muzeum Czartoryskich Pałac Biskupi
Teatr Stary Cmentarz Rakowicki Sanktuarium w Łagiewnikach
WSB
 Jak nazywa się obiekt, który znalazł się na Liście
Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO ?
A) Sukiennice w Krakowie B) Katedra na Wawelu C) Zamek Królewski na Wawelu
 W Krakowie jest około 40 parków, które łącznie zajmują ok.
318,5 ha (2002 r.) co stanowi niespełna 1% całkowitej
powierzchni miasta
 W Krakowie znajduje się 5 rezerwatów przyrody o łącznej
powierzchni 48,6 ha (0,15% powierzchni miasta). Na obszarze
miasta Krakowa znajdują się niewielkie zielone obszary
wchodzące w skład Zespołu Jurajskich Parków
Krajobrazowych. Zespół ten zajmuje się ochroną
terenów Jury Krakowsko-Częstochowskiej m.in. fragmenty
parku Bielańsko-Tynieckiego, Tenczyńskiego oraz Dolinek
Krakowskich, wraz z ich otulinami. Ponadto ostoja
przyrodnicza Jury Krakowsko-Częstochowskiej wchodzi w
skład programu CORINE biotopes ze względu na swoją florę,
faunę, geomorfologię i krajobraz.
WSB
WSB
 Zachodnia część Krakowa stanowi tzw. Obszar Krakowski i
podlega polskiej sieci ekologicznej, a część obszaru miasta
usytuowana jest w zasięgu korytarza ekologicznego rzeki
Wisły. Rzeki, ich doliny oraz zbiorniki wodne to jedne z
najciekawszych z przyrodniczego punktu widzenia miejsc w
Krakowie. W południowej części stoków wzgórz wapiennych
oferują one warunki do rozwoju roślinności ciepłolubnej
muraw i zarośli kserotermicznych.
 18 stycznia 1945 wojska 1. Frontu Ukraińskiego pod
dowództwem marszałka Iwana Koniewa zajęły miasto. Kraków
jako jedno z niewielu miast polskich nie odniosło podczas
wojny większych strat substancji materialnej, zaś w 1946
roku był trzecim najludniejszym miastem w Polsce po Łodzi i
Warszawie.
 W okresie powojennym miał miejsce silny rozwój terytorialny
i ludnościowy miasta. W 1951 przyłączono do Krakowa Nową
Hutę, która według pierwotnych planów miała stanowić
oddzielne miasto, zaplanowane jako przeciwieństwo
Krakowa, czyli miasto robotnicze bez kościołów i warstwy
społecznej inteligencji. Do dzisiaj jednym z historycznych
miejsc w tej dzielnicy jest plac Ratuszowy, gdzie w zamysłach
budowniczych „socjalistycznego miasta” miała zostać
wzniesiona ta instytucja. Od 1 stycznia 1957 do 31 maja 1975
miasto Kraków stanowiło oddzielne
samodzielne województwo.
WSB
WSB
Wykres liczby ludności miasta Kraków na przestrzeni ostatnich 3 stuleci.
Największą populację Kraków odnotował w 2011 r. – według danych GUS 759 137 mieszkańców.
Ruch turystyczny w Krakowie
 W 2006 r. został wymieniony wśród 5 najbardziej
popularnych miast Europy, w 2007 r. uzyskał miano
„najmodniejszego miasta świata” według amerykańskiej
agencji internetowej Orbitz, wyznaczającej trendy w
światowej turystyce.
 W 2012 roku Kraków odwiedziło blisko 9 mln osób.
Turystów krajowych było 6,6 mln, natomiast zagranicznych
2,35 mln. Spośród turystów zagranicznych Kraków
najczęściej odwiedzają goście z Wielkiej Brytanii (23
proc.), Niemiec (13 proc.), Włoch (9,4 proc.), Francji (9
proc.),Hiszpanii (8,5 proc.) oraz Rosji (5,9 proc.). Wśród
gości krajowych przeważali mieszkańcy Małopolski (24,5
proc.), województwa mazowieckiego (10,5 proc.) i
śląskiego (9,4 proc.). Dochody Krakowa z turystyki w 2012
roku osiągnęły rekordowy poziom 3,5 mld zł
WSB
WSB
 Liczba turystów w 2012 była wyższa niż w poprzednich latach.
W 2011 roku Kraków odwiedziło 8,6mln osób, a wcześniej było
to 8,1 mln (2010), 7,3 mln (2009) oraz 7,4 mln (2008). Liczba
turystów rośnie systematycznie od roku 2003, gdy miasto
odwiedziło 5,5 mln osób.
 Ważną rolę w ostatnim dziesięcioleciu zaczyna odgrywać
turystyka religijna, pielgrzymkowa i turystyka śladami kultury
żydowskiej. Od kilku lat intensywnie rozwija się również w
Krakowie turystyka kongresowa. W 2010 roku odbyło się w
Krakowie 7112 spotkań, co stanowi 40% wszystkich
organizowanych tego typu imprez w Polsce. Na drugim
miejscu znalazła się Warszawa – 3556 spotkań, dalej były:
Trójmiasto – 3258, Katowice – 1077, Poznań – 1110. Dalszy
rozwój tej dziedziny turystyki w Krakowie jest prognozowany
na okres po 2014 roku, gdy otwarte zostaną centrum
kongresowe i hala widowiskowo-sportowa.
WSB
 Dużym zainteresowaniem turystów cieszy się również
województwo małopolskie, które odwiedza 14,5% ogółu
turystów spędzających wakacje w Polsce, co daje mu drugie
miejsce po województwie zachodniopomorskim. Jednocześnie
w Małopolsce znajduje się największa w Polsce liczba
turystycznych obiektów noclegowych (894, 12,8% wszystkich
obiektów w Polsce), z czego 63% przypada na Kraków.
Sukiennice
 Kraków jest ośrodkiem kulturalnym i turystycznym Europy. Obszar
zabytkowego Starego Miasta oraz Kazimierza wpisano w 1978 r.
na pierwszą listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO. W
roku 2000 Kraków otrzymał tytuł Europejskiej stolicy Kultury. W
2008 r. odwiedziło go blisko 7,5 miliona turystów, w tym ponad 2
miliony cudzoziemców. W Krakowie swe siedziby mają instytucje
kulturalne o znaczeniu ogólnopolskim.
TEATRY
W Krakowie istnieje 11 dużych teatrów oraz szereg
mniejszych, często wystawiających swoje sztuki w małych
nastrojowych piwniczkach. Znajduje się tu także pierwszy
polski teatr stały, publiczny i zawodowy, Stary Teatr im.
Heleny Modrzejewskiej w Krakowie, jeden z najstarszych w
Polsce. W 2008 r. wzniesiono budynek Opery
Krakowskiej przy ul. Lubicz. Zespół Opery występował
wcześniej w budynku Teatru im. J. Słowackiego. W mieście
działa również filharmonia im. Karola Szymanowskiego.
WSB
WSB
Krakowskie tradycje i imprezy kulturalne
 W Krakowie odbywają się liczne imprezy i festiwale
studenckie, w tym:
 Juwenalia – coroczne święto studentów, trwa od kilku do
kilkunastu dni w maju (czasem na początku czerwca).
Elementami obchodów są pochody studenckie i wręczenie
żakom klucza do bram miasta. Juwenaliom towarzyszą liczne
koncerty, występy i zabawy.
 Festiwal nauki w Krakowie – impreza organizowana przez
wszystkie krakowskie państwowe uczelnie wyższe, przy
udziale licznych instytucji. Celem jest zaprezentowanie
działalności naukowej i dydaktycznej niektórych szkół
poprzez panele dyskusyjne, prezentacje z doświadczeniami i
część kulturalną (koncerty, występy artystyczne).
WSB
 MediaTory – Studenckie Nagrody Dziennikarskie, przyznawane
corocznie przez studentów dziennikarstwa z dwunastu
uniwersytetów z całej Polski.
 Wianki
 Coke Live Music Festival
 Selector Festival
 Wielka Parada Smoków
 Rękawka
 Festiwal Kultury Żydowskiej
 Jarmark Świętojański i wiele innych.
 www.wikipedia.pl
 www.krakow.pl
 http://ciekawykrakow.blogspot.com/
 www.onet.pl
 http://alekrakow.pl/zabytki-krakowa
 http://www.mapakrakow.pl/
WSB
WSB
WSB
1 de 28

Recomendados

Beata rzeczkowska prezentacja 2 por
Beata rzeczkowska  prezentacja 2Beata rzeczkowska  prezentacja 2
Beata rzeczkowska prezentacja 2Ange_Frrappe
530 vistas28 diapositivas
Prezentacja Kraków por
Prezentacja KrakówPrezentacja Kraków
Prezentacja KrakówMagdalena Bednarczyk
2.6K vistas16 diapositivas
Prezentacja e learning informatyka poprawiona por
Prezentacja e learning informatyka poprawionaPrezentacja e learning informatyka poprawiona
Prezentacja e learning informatyka poprawionaMagdalena Bednarczyk
674 vistas17 diapositivas
Kraków miasto por
Kraków miastoKraków miasto
Kraków miastomlody12345
1K vistas10 diapositivas
Kraków por
KrakówKraków
KrakówMarta Spyra
1.1K vistas11 diapositivas
Kraków Dariusz ZDAŃSKI por
Kraków Dariusz ZDAŃSKIKraków Dariusz ZDAŃSKI
Kraków Dariusz ZDAŃSKIDarekdzdz
2.1K vistas21 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Daid szpila preznetacja miasta por
Daid szpila preznetacja miastaDaid szpila preznetacja miasta
Daid szpila preznetacja miastastalone94
325 vistas15 diapositivas
Daria palka prezentacja miasta por
Daria palka prezentacja miastaDaria palka prezentacja miasta
Daria palka prezentacja miastaDamian Molenda
73 vistas15 diapositivas
Grzegorz buller por
Grzegorz bullerGrzegorz buller
Grzegorz bullerGrzegorz Buller
696 vistas10 diapositivas
Microsoft office power point kraków por
Microsoft office power point krakówMicrosoft office power point kraków
Microsoft office power point krakówJustyna Frejowska
747 vistas11 diapositivas
Patrycja ogryzek por
Patrycja ogryzekPatrycja ogryzek
Patrycja ogryzekEwelina Ogryzek
54 vistas12 diapositivas
Prezentacja1 por
Prezentacja1Prezentacja1
Prezentacja1Dawidd22
321 vistas12 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Daid szpila preznetacja miasta por stalone94
Daid szpila preznetacja miastaDaid szpila preznetacja miasta
Daid szpila preznetacja miasta
stalone94325 vistas
Daria palka prezentacja miasta por Damian Molenda
Daria palka prezentacja miastaDaria palka prezentacja miasta
Daria palka prezentacja miasta
Damian Molenda73 vistas
Prezentacja1 por Dawidd22
Prezentacja1Prezentacja1
Prezentacja1
Dawidd22321 vistas
Prezentacja1 por patryk94
Prezentacja1Prezentacja1
Prezentacja1
patryk94349 vistas
Adam pluta prezentacja por Adam AAA
Adam pluta prezentacjaAdam pluta prezentacja
Adam pluta prezentacja
Adam AAA205 vistas
Edyta beczek wsb prezentacja por Edyta Beczek
Edyta beczek wsb  prezentacjaEdyta beczek wsb  prezentacja
Edyta beczek wsb prezentacja
Edyta Beczek557 vistas
Woj. dol. sl. por p_andora
Woj. dol. sl.Woj. dol. sl.
Woj. dol. sl.
p_andora3.9K vistas
Pr woj. slaskie por p_andora
Pr woj. slaskiePr woj. slaskie
Pr woj. slaskie
p_andora1.1K vistas

Destacado

Idalia los cuatro acuerdos de la sabiduria tolteca de por
Idalia los cuatro acuerdos de la sabiduria tolteca deIdalia los cuatro acuerdos de la sabiduria tolteca de
Idalia los cuatro acuerdos de la sabiduria tolteca defffffunes
355 vistas4 diapositivas
Strategi konsep kurikulum 2013 por
Strategi konsep kurikulum 2013Strategi konsep kurikulum 2013
Strategi konsep kurikulum 2013parlenganteng
627 vistas34 diapositivas
Macam2 drama dan perkembangan drama arab por
Macam2 drama dan perkembangan drama arabMacam2 drama dan perkembangan drama arab
Macam2 drama dan perkembangan drama arabweny maniez
6.4K vistas7 diapositivas
Aliran aliran drama por
Aliran aliran dramaAliran aliran drama
Aliran aliran dramaweny maniez
32.7K vistas18 diapositivas
Colloque 4 professions_2016v2 por
Colloque 4 professions_2016v2Colloque 4 professions_2016v2
Colloque 4 professions_2016v2Bernard LAMON
310 vistas10 diapositivas
Nouveaux métiers des avocats por
Nouveaux métiers des avocatsNouveaux métiers des avocats
Nouveaux métiers des avocatsBernard LAMON
262 vistas14 diapositivas

Destacado(20)

Idalia los cuatro acuerdos de la sabiduria tolteca de por fffffunes
Idalia los cuatro acuerdos de la sabiduria tolteca deIdalia los cuatro acuerdos de la sabiduria tolteca de
Idalia los cuatro acuerdos de la sabiduria tolteca de
fffffunes355 vistas
Strategi konsep kurikulum 2013 por parlenganteng
Strategi konsep kurikulum 2013Strategi konsep kurikulum 2013
Strategi konsep kurikulum 2013
parlenganteng627 vistas
Macam2 drama dan perkembangan drama arab por weny maniez
Macam2 drama dan perkembangan drama arabMacam2 drama dan perkembangan drama arab
Macam2 drama dan perkembangan drama arab
weny maniez6.4K vistas
Aliran aliran drama por weny maniez
Aliran aliran dramaAliran aliran drama
Aliran aliran drama
weny maniez32.7K vistas
Colloque 4 professions_2016v2 por Bernard LAMON
Colloque 4 professions_2016v2Colloque 4 professions_2016v2
Colloque 4 professions_2016v2
Bernard LAMON310 vistas
Nouveaux métiers des avocats por Bernard LAMON
Nouveaux métiers des avocatsNouveaux métiers des avocats
Nouveaux métiers des avocats
Bernard LAMON262 vistas
Caricaturas por luzmari46
CaricaturasCaricaturas
Caricaturas
luzmari46349 vistas
PCB DESIGNING & MANUFACTURING por prasanna kumar
PCB DESIGNING & MANUFACTURING PCB DESIGNING & MANUFACTURING
PCB DESIGNING & MANUFACTURING
prasanna kumar4.9K vistas
Complex Training: Uma Nova Abordagem no Desenvolvimento dos Gestos Técnicos E... por Fernando Farias
Complex Training: Uma Nova Abordagem no Desenvolvimento dos Gestos Técnicos E...Complex Training: Uma Nova Abordagem no Desenvolvimento dos Gestos Técnicos E...
Complex Training: Uma Nova Abordagem no Desenvolvimento dos Gestos Técnicos E...
Fernando Farias1.4K vistas
G 2010 Eafety Sair[1] por morrelj
G 2010 Eafety Sair[1]G 2010 Eafety Sair[1]
G 2010 Eafety Sair[1]
morrelj243 vistas
Evaluacion jj por dogmat
Evaluacion jjEvaluacion jj
Evaluacion jj
dogmat93 vistas
Moviestudiope100 qsg fra por Ana Piscarreta
Moviestudiope100 qsg fraMoviestudiope100 qsg fra
Moviestudiope100 qsg fra
Ana Piscarreta1.2K vistas
Torneio de futsal eadi por lyonbrown
Torneio de futsal eadiTorneio de futsal eadi
Torneio de futsal eadi
lyonbrown572 vistas
Al Lulu wal Marjan - Telugu Islam por AbdurRahman Meda
Al Lulu wal Marjan - Telugu Islam Al Lulu wal Marjan - Telugu Islam
Al Lulu wal Marjan - Telugu Islam
AbdurRahman Meda1.1K vistas

Similar a Dagmara węgrzynowicz.prezentacja

Prezentacja aleksandra skrzek por
Prezentacja aleksandra skrzekPrezentacja aleksandra skrzek
Prezentacja aleksandra skrzekAleksandra Skrzek
427 vistas13 diapositivas
Prezentacja aleksandra skrzek por
Prezentacja aleksandra skrzekPrezentacja aleksandra skrzek
Prezentacja aleksandra skrzekAleksandra Skrzek
197 vistas13 diapositivas
Patryk leski por
Patryk leskiPatryk leski
Patryk leskiPatryk Leski
328 vistas10 diapositivas
niesamowite miejsce na ziemi : Kraków por
niesamowite miejsce na ziemi : Krakówniesamowite miejsce na ziemi : Kraków
niesamowite miejsce na ziemi : KrakówŁukasz Kuźnik
170 vistas26 diapositivas
Sonia rakoczy por
Sonia rakoczySonia rakoczy
Sonia rakoczySonia Rakoczy
245 vistas13 diapositivas
Wojciech sztafiński por
Wojciech sztafińskiWojciech sztafiński
Wojciech sztafińskiWojciech Sztafiński
140 vistas12 diapositivas

Similar a Dagmara węgrzynowicz.prezentacja(20)

niesamowite miejsce na ziemi : Kraków por Łukasz Kuźnik
niesamowite miejsce na ziemi : Krakówniesamowite miejsce na ziemi : Kraków
niesamowite miejsce na ziemi : Kraków
Łukasz Kuźnik170 vistas
Prezentacja_TI-sem.II por ma6gda
Prezentacja_TI-sem.IIPrezentacja_TI-sem.II
Prezentacja_TI-sem.II
ma6gda463 vistas
Igor kot prezentacja power point por Igor Kot
Igor kot prezentacja power pointIgor kot prezentacja power point
Igor kot prezentacja power point
Igor Kot514 vistas
Igor kot prezentacja power point por Igor Kot
Igor kot prezentacja power pointIgor kot prezentacja power point
Igor kot prezentacja power point
Igor Kot419 vistas
Prezentacja1 por kasiak2929
Prezentacja1Prezentacja1
Prezentacja1
kasiak2929855 vistas
Jakub Kozłowski Prezentacja por jakkoz9725
Jakub Kozłowski PrezentacjaJakub Kozłowski Prezentacja
Jakub Kozłowski Prezentacja
jakkoz9725171 vistas
Po Polsce z dzieckiem - pomysły na wakacje, długi weekend, urlop por Marcin Godlewski
Po Polsce z dzieckiem - pomysły na wakacje, długi weekend, urlopPo Polsce z dzieckiem - pomysły na wakacje, długi weekend, urlop
Po Polsce z dzieckiem - pomysły na wakacje, długi weekend, urlop
Marcin Godlewski39 vistas
Kornelia wadas prezentacja por kornelia83
Kornelia wadas prezentacjaKornelia wadas prezentacja
Kornelia wadas prezentacja
kornelia83353 vistas

Dagmara węgrzynowicz.prezentacja

 • 1. WSB
 • 2.  Położony nad Wisłą, na obszarze Bramy Krakowskiej, Niecki Nidziańskiej i Pogórza Zachodniobeskidzkiego.  Jest jednym z najstarszych miast Polski o ponadtysiącletniej historii, z wieloma wartościowymi obiektami architektonicznymi. Działa w nim również wiele instytucji i placówek kulturalnych gromadzących bezcenne zabytki. W przeszłości miasto należało do Ligi Hanzeatyckiej zrzeszającej najważniejsze ośrodki handlowe w Europie. WSB
 • 3. WSB Grafika pochodzi ze strony internetowej http://gamefaction.pl/nowy-smok-pojawil-sie-krakowie
 • 4. Propozycja dojazdu z Dąbrowy Górniczej samochodem WSB
 • 5. Zamek Królewski na Wawelu Katedra Wawelska Stare Miasto – od 1978 wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO Rynek Główny Sukiennice Kościół Mariacki Kolegiata św. Anny Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego Kazimierz – od 1978 wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO Cmentarz Remuh Kopiec Kościuszki WSB
 • 6. WSB Pogoda Internetowa mapka Więcej ciekawostek o Krakowie
 • 7.  Rynek Główny w Krakowie miejsce, oznaczonym numerem 1 dla wszystkich, którzy po raz pierwszy przyjeżdżają do Krakowa. Ale nawet jeśli byłeś w Krakowie wielokrotnie, obowiązkowo będziesz chciał przespacerować się po krakowski rynku. Atmosfera na rynku jest wyjątkowa. Znajdziesz tu znane na całą Polskę Sukiennice, kościół Mariacki, wieżę ratuszową, kościół św. Wojciecha i liczne zabytkowe kamienice.  Kościół Mariacki w Krakowie to jeden z najbardziej rozpoznawalnych kościołów w Polsce. Z daleka widać dwie różniącę się od siebie wieże, których budowę opisuje ciekawa legenda. We wnętrzu odnajdziemy wspaniały ołtarz dzieła Wita Stwosza ukazujący Matkę Boską w otoczeniu apostołów oraz Wniebowzięcie. Dwa ruchome skrzydła ołtarza prezentują sceny z życia Chrystusa i Marii. Całość wykonana w drewnie dębowym które ma obecnie ponad 1000 lat! WSB
 • 8. WSB  Sukiennice w Krakowie w przeszłości spełniały funkcje handlowe i nie inaczej jest dzisiaj. Znajdują się tutaj stragany z biżuterią, rękodziełem i pamiątkami. Piętro Sukiennic zajmują wystawy Galerii Polskiego Malarstwa i Rzeźby XIX wieku.  Zamek Królewski na Wawelu leży na Wzgórzu Wawelskim przy lewym brzegu Wisły. Ta siedziba wielu władców znalazł się na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Warto także zajrzeć do Smoczej Jamy, w której niegdyś podobno żył smok.  Katedra na Wawelu to najważniejszy kościół w Krakowie, miejsce pochówku wielu królów Polski (m.in. królowie Stefan Batory, Władysław IV Waza, Zygmunt II August, August II Mocny, Zygmunt III Waza czy Jan Kazimierz Waza.), biskupów oraz znanych i wybitnych osób jak Adam Mickiewicz czy Julisz Słowacki. W centralnym punkcie katedry znajduje się relikwiarz ze szczątkami św. Stanisława.
 • 9. WSB  Kazimierz jedno z najczęściej odwiedzanych miejsc w Krakowie, centrum życia kulturalnego Krakowa. Zwiedzimy tu zabytkowe synagogi – Stara, Izaaka, Kupa, Remuh, Tempel oraz kościoły – Bożego Ciała, św. Katarzyny , św. Trójcy i kościół na Skałce. Życie skupia się tu głównie wokół Placu Nowego, zwanego też Żydowskim.  Barbakan zwany też potocznie Rondlem to potężna budowla, o niezwykle oryginalnej konstrukcji, najbardziej wysunięta na północ część fortyfikacji miejskich w Krakowie. Aż do końca XVIII w. Barbakan był obiektem nie do zdobycia. Obecnie barbakan jest oddziałem Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.
 • 10. WSB  Collegium Maius to najstarszy budynek należący do Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zachwycają wspaniałe arkadowe krużganki o kryształowych sklepieniach, studnia usytuowana pośrodku dziedzińca oraz zabytkowe schody prowadzące pierwsze piętro. Warto również zobaczyć zabytkowy portal prowadzący na dziedziniec.  Krypta Zasłużonych na Skałce zwana także Cmentarzem Wielkich Polaków. Znajduje się w podziemiach kościoła oo. Paulinów na Skałce. To najważniejszy panteon narodowy w Polsce. Spoczywają: Jacek Malczewski, Karol Szymanowski, Ludwik Solski, Wincenty Pol, Józef Ignacy Kraszewski, Adam Asnyk, Stanisław Wyspiański, Teofil Lenartowicz, Tadeusz Banachiewicz i Czesław Miłosz.
 • 11. WSB  Pałac Biskupi miejsce zamieszkania biskupa Karola Wojtyły w latach 1964 – 1978. To właśnie tutaj z tzw. „okna papieskiego” Jan Paweł II rozmawiał z tłumami gromadzącymi się pod pałacem. Do dziś przyjeżdżają tu turyści z Polski, jak i z zagranicy. Pałac biskupi jest największym po Wawelu pałacem krakowskim.  Teatr Stary jest jedną z trzech narodowych scen dramatycznych. Teatr jest także najstarszym budynek teatralny w Polsce. Jego otwarcie nastąpiło 1 stycznia 1799 r. Występowały tu takie sławy jak Helena Modrzejewska, Ludwik Solski, Gustaw Holoubek, Jerzy Bińczycki, Jan Nowicki, Anna Dymna, Anna Polony, Jerzy Trela czy też Tadeusz Łomnicki.
 • 12. WSB  Cmentarz Rakowicki miejsce pochówku wielu wybitnych Polaków, ludzi kultury, działaczy społecznych, polityków. Spoczywają tu m.in. Jan Matejko, Juliusz i Wojciech Kossakowie, Helena Modrzejewska, Józef Mehoffer, Piotr Skrzynecki, Teodor Axentowicz, Ludwik Jerzy Kern, Marek Grechuta.  Sanktuarium w Łagiewnikach miejsce pielgrzymek ludzi nie tylko z Polski ale i z całego świata. Znajduje się tutaj obraz Jezusa Chrystusa Miłosiernego autorstwa Adolfa Hyły namalowany zgodnie ze wskazówkami, które przekazała w swoim dzienniku beatyfikowana siostra Faustyna Kowalska.
 • 13. WSB Kościół Mariacki Zamek na Wawelu Katedra na Wawelu Kazimierz Barbakan Collegium Maius
 • 14. WSB Krypta Zasłużonych na Skałce Muzeum Czartoryskich Pałac Biskupi Teatr Stary Cmentarz Rakowicki Sanktuarium w Łagiewnikach
 • 15. WSB  Jak nazywa się obiekt, który znalazł się na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO ? A) Sukiennice w Krakowie B) Katedra na Wawelu C) Zamek Królewski na Wawelu
 • 16.  W Krakowie jest około 40 parków, które łącznie zajmują ok. 318,5 ha (2002 r.) co stanowi niespełna 1% całkowitej powierzchni miasta  W Krakowie znajduje się 5 rezerwatów przyrody o łącznej powierzchni 48,6 ha (0,15% powierzchni miasta). Na obszarze miasta Krakowa znajdują się niewielkie zielone obszary wchodzące w skład Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych. Zespół ten zajmuje się ochroną terenów Jury Krakowsko-Częstochowskiej m.in. fragmenty parku Bielańsko-Tynieckiego, Tenczyńskiego oraz Dolinek Krakowskich, wraz z ich otulinami. Ponadto ostoja przyrodnicza Jury Krakowsko-Częstochowskiej wchodzi w skład programu CORINE biotopes ze względu na swoją florę, faunę, geomorfologię i krajobraz. WSB
 • 17. WSB  Zachodnia część Krakowa stanowi tzw. Obszar Krakowski i podlega polskiej sieci ekologicznej, a część obszaru miasta usytuowana jest w zasięgu korytarza ekologicznego rzeki Wisły. Rzeki, ich doliny oraz zbiorniki wodne to jedne z najciekawszych z przyrodniczego punktu widzenia miejsc w Krakowie. W południowej części stoków wzgórz wapiennych oferują one warunki do rozwoju roślinności ciepłolubnej muraw i zarośli kserotermicznych.
 • 18.  18 stycznia 1945 wojska 1. Frontu Ukraińskiego pod dowództwem marszałka Iwana Koniewa zajęły miasto. Kraków jako jedno z niewielu miast polskich nie odniosło podczas wojny większych strat substancji materialnej, zaś w 1946 roku był trzecim najludniejszym miastem w Polsce po Łodzi i Warszawie.  W okresie powojennym miał miejsce silny rozwój terytorialny i ludnościowy miasta. W 1951 przyłączono do Krakowa Nową Hutę, która według pierwotnych planów miała stanowić oddzielne miasto, zaplanowane jako przeciwieństwo Krakowa, czyli miasto robotnicze bez kościołów i warstwy społecznej inteligencji. Do dzisiaj jednym z historycznych miejsc w tej dzielnicy jest plac Ratuszowy, gdzie w zamysłach budowniczych „socjalistycznego miasta” miała zostać wzniesiona ta instytucja. Od 1 stycznia 1957 do 31 maja 1975 miasto Kraków stanowiło oddzielne samodzielne województwo. WSB
 • 19. WSB Wykres liczby ludności miasta Kraków na przestrzeni ostatnich 3 stuleci. Największą populację Kraków odnotował w 2011 r. – według danych GUS 759 137 mieszkańców.
 • 20. Ruch turystyczny w Krakowie  W 2006 r. został wymieniony wśród 5 najbardziej popularnych miast Europy, w 2007 r. uzyskał miano „najmodniejszego miasta świata” według amerykańskiej agencji internetowej Orbitz, wyznaczającej trendy w światowej turystyce.  W 2012 roku Kraków odwiedziło blisko 9 mln osób. Turystów krajowych było 6,6 mln, natomiast zagranicznych 2,35 mln. Spośród turystów zagranicznych Kraków najczęściej odwiedzają goście z Wielkiej Brytanii (23 proc.), Niemiec (13 proc.), Włoch (9,4 proc.), Francji (9 proc.),Hiszpanii (8,5 proc.) oraz Rosji (5,9 proc.). Wśród gości krajowych przeważali mieszkańcy Małopolski (24,5 proc.), województwa mazowieckiego (10,5 proc.) i śląskiego (9,4 proc.). Dochody Krakowa z turystyki w 2012 roku osiągnęły rekordowy poziom 3,5 mld zł WSB
 • 21. WSB  Liczba turystów w 2012 była wyższa niż w poprzednich latach. W 2011 roku Kraków odwiedziło 8,6mln osób, a wcześniej było to 8,1 mln (2010), 7,3 mln (2009) oraz 7,4 mln (2008). Liczba turystów rośnie systematycznie od roku 2003, gdy miasto odwiedziło 5,5 mln osób.  Ważną rolę w ostatnim dziesięcioleciu zaczyna odgrywać turystyka religijna, pielgrzymkowa i turystyka śladami kultury żydowskiej. Od kilku lat intensywnie rozwija się również w Krakowie turystyka kongresowa. W 2010 roku odbyło się w Krakowie 7112 spotkań, co stanowi 40% wszystkich organizowanych tego typu imprez w Polsce. Na drugim miejscu znalazła się Warszawa – 3556 spotkań, dalej były: Trójmiasto – 3258, Katowice – 1077, Poznań – 1110. Dalszy rozwój tej dziedziny turystyki w Krakowie jest prognozowany na okres po 2014 roku, gdy otwarte zostaną centrum kongresowe i hala widowiskowo-sportowa.
 • 22. WSB  Dużym zainteresowaniem turystów cieszy się również województwo małopolskie, które odwiedza 14,5% ogółu turystów spędzających wakacje w Polsce, co daje mu drugie miejsce po województwie zachodniopomorskim. Jednocześnie w Małopolsce znajduje się największa w Polsce liczba turystycznych obiektów noclegowych (894, 12,8% wszystkich obiektów w Polsce), z czego 63% przypada na Kraków. Sukiennice
 • 23.  Kraków jest ośrodkiem kulturalnym i turystycznym Europy. Obszar zabytkowego Starego Miasta oraz Kazimierza wpisano w 1978 r. na pierwszą listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO. W roku 2000 Kraków otrzymał tytuł Europejskiej stolicy Kultury. W 2008 r. odwiedziło go blisko 7,5 miliona turystów, w tym ponad 2 miliony cudzoziemców. W Krakowie swe siedziby mają instytucje kulturalne o znaczeniu ogólnopolskim. TEATRY W Krakowie istnieje 11 dużych teatrów oraz szereg mniejszych, często wystawiających swoje sztuki w małych nastrojowych piwniczkach. Znajduje się tu także pierwszy polski teatr stały, publiczny i zawodowy, Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie, jeden z najstarszych w Polsce. W 2008 r. wzniesiono budynek Opery Krakowskiej przy ul. Lubicz. Zespół Opery występował wcześniej w budynku Teatru im. J. Słowackiego. W mieście działa również filharmonia im. Karola Szymanowskiego. WSB
 • 24. WSB Krakowskie tradycje i imprezy kulturalne  W Krakowie odbywają się liczne imprezy i festiwale studenckie, w tym:  Juwenalia – coroczne święto studentów, trwa od kilku do kilkunastu dni w maju (czasem na początku czerwca). Elementami obchodów są pochody studenckie i wręczenie żakom klucza do bram miasta. Juwenaliom towarzyszą liczne koncerty, występy i zabawy.  Festiwal nauki w Krakowie – impreza organizowana przez wszystkie krakowskie państwowe uczelnie wyższe, przy udziale licznych instytucji. Celem jest zaprezentowanie działalności naukowej i dydaktycznej niektórych szkół poprzez panele dyskusyjne, prezentacje z doświadczeniami i część kulturalną (koncerty, występy artystyczne).
 • 25. WSB  MediaTory – Studenckie Nagrody Dziennikarskie, przyznawane corocznie przez studentów dziennikarstwa z dwunastu uniwersytetów z całej Polski.  Wianki  Coke Live Music Festival  Selector Festival  Wielka Parada Smoków  Rękawka  Festiwal Kultury Żydowskiej  Jarmark Świętojański i wiele innych.
 • 26.  www.wikipedia.pl  www.krakow.pl  http://ciekawykrakow.blogspot.com/  www.onet.pl  http://alekrakow.pl/zabytki-krakowa  http://www.mapakrakow.pl/ WSB
 • 27. WSB
 • 28. WSB