Publicidad

Ql15web

16 de Jun de 2016
Ql15web
Ql15web
Ql15web
Ql15web
Publicidad
Ql15web
Ql15web
Ql15web
Ql15web
Ql15web
Publicidad
Ql15web
Ql15web
Ql15web
Ql15web
Ql15web
Publicidad
Ql15web
Ql15web
Ql15web
Ql15web
Ql15web
Publicidad
Ql15web
Ql15web
Ql15web
Ql15web
Ql15web
Publicidad
Ql15web
Ql15web
Ql15web
Ql15web
Ql15web
Publicidad
Ql15web
Ql15web
Ql15web
Ql15web
Ql15web
Publicidad
Ql15web
Ql15web
Ql15web
Ql15web
Ql15web
Publicidad
Ql15web
Ql15web
Ql15web
Ql15web
Ql15web
Publicidad
Ql15web
Ql15web
Ql15web
Ql15web
Ql15web
Ql15web
Ql15web
Ql15web
Ql15web
Ql15web
Ql15web
Ql15web
Ql15web
Ql15web
Ql15web
Ql15web
Ql15web
Ql15web
Ql15web
Ql15web
Ql15web
Ql15web
Ql15web
Ql15web
Ql15web
Ql15web
Ql15web
Ql15web
Ql15web
Ql15web
Ql15web
Ql15web
Próximo SlideShare
Ql014_webQl014_web
Cargando en ... 3
1 de 76
Publicidad

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(19)

Publicidad

Ql15web

 1. Cena 80 din. Oktobar 2008. Kultura 13. Bilenale umetnosti Ekologija – Energetski bonton Grad na vodi – Brzina u genima Moda – Paul Smith Putopis – Big Apple Etno fest – Triptih Intervju – Nađa Higl Sport – Treći pančevački kros
 2. Glavni i odgovorni urednik Ivan Kolarik Dizajn i fotografija Dalibor Vinkić Fotogtafija Danijel Vesić Redakcija Nadežda Lakić Miloš Bojat Nemanja Stanojević Ana Bretšnajder Kristijan Balteanu Lektor i korektor Svetlana Popa Komercijala Đorđe Panić Nebojša Dragojević Saradnici Dušan Kuzmanov Branislav Radovanović Tatjana Krstevski Adrijana Vamoš Tanja Beljanski Čeda Vasilić Aleksandar Zograf Virdžinia Đeković Dominik Florijan Paggi G. Dejan Petronijević Dušanka Šešlija Boško Štulić Radenko Topalović Branislav Bošnjak Ljubomir Stojković Nikola Dragaš Nemanja Kranjc Goran Mihajlovć Miloš Salapura Ivan Atanacković www.happynovisad.co.yu www.pancevo.org www.poluvreme.com Pravni savetnik Slobodan Kocoljevac http://www.quicklook.rs Telefon: 064/433-00-71 http://forum.quicklook.rs redakcija@quicklook.rs Izdaje: Quick look D.O.O Štampa: AMD Sistem Sadržaj QL special: Kultura – 13. Bilenale umetnosti 4 Etno fest – Triptih 10 Intervju – Nađa Higl 20 Sport – Treći pančevački kros 34 Rubrike: Ekologija – Energetski bonton 24 Grad na vodi – Brzina u genima 30 Moda – Paul Smith 44 Putopis – Big Apple 48 Strip – Grafičke meditacije by Aleksandar Zograf 56 Gradski informator: Servisne informacije 58 Najave gradskih dešavanja 60 Mapa Pančeva 74 CIP - Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd 79 Quick Look magazin / glavni i odgovorni urednik Ivan Kolarik. - 2006, br. 1 . - Pančevo (Humska 28) : Quick Look, 2006- (Pančevo : Partija). - 28cm Mesečno ISSN 1452-7928 = Quick Look magazin COBISS.SR-ID 138016268 Grad Pančevo Dragi čitaoci, u ovom broju donosimo vam priču o jubilarnom 13. Bijenalu umetnosti u Pančevu, izveštaj sa sjajne muzičke priredbe – Etno.Com - koja polako postaje tradicionalna u našem gradu, pogled na svet iz vizure jedine pančevačke olimpijke u Pekingu, savete za ekonomičniji suživot sa priro- dom, izveštaj o sportskim uspesima sugrađana, malo arome starog dobrog Njujorka i ... To bi bilo to, što se noviteta tiče. Ili bar što se tiče stvari koje smo vam otkrili. Poslednju novost uočite sami. 10 najbržih čitalaca koji pošalju mail sa odgovorom na pitanje „Šta se promenilo u broju 15?“ na redakcija@quicklook.rs dobijaju jednogodišnju pretplatu na QL magazin. Pozdrav! Vaš QL
 3. Kiša, blato i čista umetnost - Filharmonija ipak na zatvaranju - Umetnici i publika: dražavljani imaginarne republike koja ne poznaje granice - Još dvadesetak dana umtničkog uzbuđenja 13. BIJENALE UMETNOSTI U PANČEVU iliti KOLIKO SMO „ČISTI” U SOPSTVENIM IZRAZIMA 4 | | Broj 015 | Oktobar 2008. Qltura Tekst: V. Đeković Foto: Danijel Vesić Daša
 4. roglašenjem Pančeva kao vanvremenske i vanprostor- ne republike, naš grad je zasijao u novom svetlu 13. Bijenala umetnosti na koje smo toliko čekali. Uprkos lošim vremenskim uslovima i upornoj kiši, malobrojni i „uvek isti” ljubitelji kulture u nas okupili su se 13. septembra u Galeriji savremene umetnosti, kako bi svojim prisustvom pozdra- vili dolazak čak četrdeset šest umetnika i koncept koji ove godine ima zadatak da opravda tradiciju dugu dvadeset šest godina i na- ziv „Čist izraz”. Manifestacija kojom se ceo grad upisuje i na druge mape ljudkih postojanja, a ne samo one s crnim tačkama i putevi- ma šverca kineske robe, zaslužuje sve pohvale i poštovanje kojim se pozdravljaju i mnogo veća dešavanja tog tipa u svetu i kod nas. Prvog dana jednomesečne umetničke avanture publika je imala priliku da se upozna s izložbama koje će galerijske prostore krasi- ti sve do dvadesetog oktobra, a među kojima se, između ostalih, nalaze Galerija savremene umetnosti, galerija „Dvorište”, Muzej grada, ali i poslastičarni- ca „Popović” i „Kofi šop”. Dok su ljubitelji ovakve vrste umetnosti šetali u kasno kišno popodne obi- lazeći ono što im se nudilo u bogatom programu, deo publike je slušalo proglas Fantomata i obeležavanja virtuelnog prostora „Pan- čeva republike” (Ana Vile- nica i Jelena Radić – selek- torkevizuelnogprograma), a najveći entuzijasti uputili su se ka gradskom keju, gde se naočigled razljuće- nih pecaroša i znatiželjnih objektiva dešavao pravi „kopajući” spektakl. Ža- kob Goble, Džon Baka i Kristofer Robins su pod punom opremom radili na svom projektu – performansu „Posledice akvarela” po- čevši kopanje pravog kanala, od Tamiša ka gornjem gradskom še- talištu. Nikome od prisutnih nije baš bilo najjasnije šta bi zapravo trebalo da predstavlja rad ova tri mlada umetnika, ali se, ako ništa drugo, bar nadamo da će nas možda upra- vo to „odlivanje” odvesti u nekom drugom pravcu i osvežiti žabokrečinu i ustajalost u Pančevaca. Za sam kraj prvog dana bio je zakazan i najveći događaj otvaranja, koncert Beogradske filharmonije u krugu „Petrohemije”. Sudeći po broju ljudi koji su pristigli ispred ulaza u fabriku i gužvi kišobrana koja se najednom stvorila, ovo je trebalo da bude zaista nesvakidašnji kulturni momenat grada, ali je na kraju, usled velike vlage i opasnosti po instrumente, koncert ot- kazan uz obećanje da će istog biti, ali u čast zatvranja manifestacije. Do tada, ostaje nam da uživamo u dnevnim programima i pratimo kako se razvija naša umetnička, davno započeta, „Odbrana pri- rode”. Ono što bi svakako trebalo još pomenu- ti je predstava JDP-a, „Cirkus istorija” Sonje Vukićević (o istoj pročitajte nešto više na narednim stranama QL-a), kao i go- stovanje Ivana Pravdića, multimedijalnog umetnika koji je, za jedno kupljeno mu pivo, davao savete svih vrsta znatiželjnim konzumentima savremene umetnosti. Za sve informacije o dnevnim programima informišite se nas sajtu Kulturnog centra Pančevo, organizatora ove manife- stacije, www.pankult.org.yu ili potražite dobro osmišljene vodiče – i zapamtite, imate vremena do 20. oktobra, a posle još dve godine čekanja na ovako veliki događaj. P | Broj 015 | Oktobar 2008. | 5
 5. okviru 13. Bijenala umetnosti 15. sep- tembra, u pančevačkom Kulturnom cen- tru, odigran je komad „Cirkus istorija“ Sonje Vukićević u produkciji Jugoslo- venskog dramskog pozorišta. Prvobitna zamisao da se predstava odigra u krugu Petrohemije nije izve- dena zbog nepovoljnih vremenskih uslova. Autorka je tekst koncipirala na temelju savreme- nog tumačenja Šekspira od strane poljskog šekspi- rologa Jana Kota i njegove ideje o istoriji kao meha- nizmu u kojem su uloge iste, samo se akteri menjaju (čim se jedan kralj ustoliči počinje njegovo sunovra- ćenje i konačno intronizovanje drugog). „Cirkus istorija“ nema koherentan tekst, a time ni kauzalno organizovanu radnju, već nalikuje nizu monologa koji su u postmodernom maniru amalgam segme- nata dijaloga i solilokvija velikih Šekspirovih likova kao što su Prospero, Miranda („Bura“), Hamlet (istoimena drama), kralj Lir (istoimena drama), Ričard („Ričard III“). Pored tek- sta likova iz mahom Šekspirovih tragedija koji je govorila či- tava glumačka postava, Miloš Vlalukin imao je posebnu ulo- gu komentatora, citirajući delove iz Kotove knjige „Šekspir, naš savremenik’“ Na izuzetno upečatljiv način Hristina Popović govori za- vršni Ričardov monolog. Naime, ona izgovara tekst dok se vezanih ruku i nogu obrće u prstenu koji se rotira u svim osama zahvaljujući Janu Kotu i klovnu, kojeg igra Marko Ilić, koji vrte deo naprave na kojem se glumica nalazi. Predstavu prati izuzetna muzika (pored ostalih, kompo- zicija „Assassin’s tango“), kao i spektakularni scenski i audio efekti. Za „Cirkus istorija“ moglo bi se, uz određene ograde, reći da je mjuzikl bez pevanja. Muzika prati svaku pojavu Postmoderni Šekspir u grotesknom teatru ’’Cirkus istorija’’ Sonje Vukićević u Kulturnom centru Pančeva U 6 | | Broj 015 | Oktobar 2008. Tekst: B. Štulić Foto: Danijel Vesić Daša
 6. glumaca na sceni, a svaka pojava je koreografski uobličena. Efektnosti vizuelnog segmenta komada doprinose tri mlade ritmičarke, kao i projektor koji projektuje snimke na ogromnu praznu košulju u dnu scene. O podeli uloga u „Cirkusu“ ne može se govoriti na uobičajen način, jer nema protagoniste već više zasebnih monoloških partija. Branislav Lečić, vozeći rolšue u krug po sceni, govorio je Magbetove mono- loge, Anita Mančić hodajući na štulama Hamletove, Dragan Mićanović je bio kralj Lir, Tamara Vučković Otelo, a Mira Đurđević Tit Andronik. Originalni detalj, koji je izvan predstave, a prvo je sa čime se gledaoci sretnu još u foajeu pozorišta, jesu besplatne kokice i miris šećerne pene koji se širi iz aparata za ovaj omiljeni slatkiš. Publika se tako i pre nego što počne „Cirkus“ uvede u groteskno cirkusko ras- položenje. Kostimi, koji su pored dizajna scene, izbora muzike i režije, izvanredno delo Sonje Vukićević, bitan su ele- ment za cirkuski koncept komada, koji je dosledno spro- veden. Naime, svaki lik imao je klovnovsku kragnu, belu prozirnu suknju, intenzivnu belu šminku na licu i crnu oko očiju. Cirkuski momenat potencira se i režijom, te u jednom trenutku, dok Mićanović govori monolog, drži u ruci uzice koje su vezane za ritmičarke, dok one naizme- nično prolaze kroz obruče koje krotitelj (Mićanović) drži u drugoj šaci, što sve nedvosmisleno asocira na tačke sa dresiranim divljim mačkama. Nakon predstave, u foajeu Kulturnog centra otvore- na je izložba fotografija Sonje Vukićević, autorke Vukice Mikače. | Broj 015 | Oktobar 2008. | 7
 7. Qltura o god da je proteklih godina makar malo obratio pažnju na ov- dašnju književnu scenu, nije mogao a da ne naleti na ime Miloša Ilića, mladog pisca iz Pančeva. Njegove priče objavljivane su u „Rukopisima” - Zborniku kratke proze i poezije mladih s prostora bivše Jugoslavije, a dobitnik je i nagrade „Duškovićeva zvona”. Sa vrlo malo godina, Miloš može da se pohvali i već objavljenom knjigom. Književnom večeri u okviru ciklusa Vuleta Žurića „Ne volim ponedeljnike”, 22. septembra održana je i promocija „Priča o pivu”. Na veliko iznenađenje i potpuno neo- čekivano za radni dan, kišno vreme i književno veče, prostor „Studija 21” bio je prepun ljudi, koji su na ovu kjnigu čekali od kako je Ilić objavio svoju prvu priču i oduševio ljubitelje pisane reči. Nakon beogradske, mladi pisac je na promociji u svom gradu govorio o sebi i knjizi koja je svakako naša topla preporuka za ljubitelje različitosti, neo- graničenosti i kvalitetnosti iznad svega na štampanim stranicama umetnosti. Knjiga je podeljena u dve celine i sadrži odeljke od „0,33 l” i „0,5 l”, odnosno duže i kraće priče različitih tema, bića i persona, koje objedinjuje pivo, uvek u drugoj ulozi. Iste večeri, prikazan je i kratki film Miloša Ajdukovića za koji je Ilić napi- sao scenario, a celokupan ugođaj upotpunio je i bend „Happy hour six”. „Priče o pivu” izdala je „Laguna” iz Beograda, a knjigu možete naći u svim knjižarama. Miloš K. Ilić PRIČE O PIVU I PIVSTVOVANJIMA K 8 | | Broj 015 | Oktobar 2008. Tekst: V. Đeković
 8. 10 | | Broj 015 | Oktobar 2008. Etno fest U okviru pratećeg programa festi- vala ETNO.KOM, otvorena je izložba „Gradske nošnje Vojvodine i central- ne i južne Srbije”, koju je priredio Dejan Trifunović koristeći fundus KUD-a „Stanko Paunović”. Izloženi su probrani primerci gradske nošnje iz druge polovine 19. i prve polovine 20. veka i zamišljena je kao triptih. Triptih, trodelna slika odevanja Srba u gradovima Vojvodine, predstavlja pokušaj da se javnosti predstavi deo građanske odeće. Formiranje zbir- ke otpočelo je 2000. godine, kada su za potrebe izvođenja gradske igre i pesme iz Centralne srbije u okviru svetosavskog bala nabavljeni prvi ko- madi. Najreprezentativniji su delovi svečane banatske nošnje: četiri kape zlatare, toke i oplećci ukrašeni zlato- vezom, otkupljeni su 2002. godine. Originalni delovi upotpunjeni su re- konstruisanim, na osnovu publikaci- je Etnografskog muzeja iz Beograda i Muzeja Vojvodine iz Novog Sada. Kolekcija je značajno proširena 2005. i 2006. godine, kada je otpočeo rad na pripremi srpskih igara iz Prizrena, za izvođenje na četrdeset trećem Fe- stivalu muzičkih društava Vojvodine i trinaestom Festivalu folklornih an- sambala i kulturno-umetničkih dru- štava Srbije, na kojem je ansamblu dodeljena nagrada za najbolju rekon- strukciju građanskog kostima. Trodelna slika odeva- nja Srba u gradovima Vojvodine, centralne i južne Srbije krajem 19. i početkom 20. veka TRIPTIH T
 9. „ETNO.KOM 2008 Šesti festival tradicionalne muzike Šesti festival tradicionalne muzike „ETNO.KOM 2008“ je održan u dvorani Kultrunog centra Pančeva u petak 19. i subotu 20. septembra. Tema ovogo- dišnjeg festivala je Varoška muzika Srbije i Balkana.Tokom dva dana trajanja, publika je imala priliku da čuje raznovrsne oblike varoške muzike koji su se tokom prošlih vekova uobličavali na prostoru Balkana i Srbije. Svi ljubitelji ove vrste mu- zike mogli su čuti sevdalinke, staru muziku Vranja, Niša i Leskovca, boemske pesme Ska- darlije, ali i muziku Sefarda. Festival je otvoren nastupom ansambla „Svilen konac”, koji punih trideset godina izvodi muziku i pesmu stare Skadarlije. Potom je nastupilo Društvo ljubitelja tambure „Ansambl Zorule” iz Novog Sada, koji se pančevačkoj publici predstavo resitalom vojvođanske varoške stare i nove pesme. Drugi dan festivala obeležio je nastup Snežane Spasić i grupe „Naissa” iz Niša, koji su izveli varošku muziku jugoistočne Srbije. Zatim je nastupila sedmočlana grupa „Eho”, čiji su članovi studenti Muzičke akademije u Sarajevu i jedini su ansambl koji je na festivalu koristio električne instrumente. Repertoar je sastavljen od starih pesama, kao i poznatih sevdalinki. Najinteresantniji i najslobodniji nastup imao je multietnički i multikonfesionalni bend „Shira u’tfila” iz Beograda, koji izvodi muziku Sefarda. Š Foto: Danijel Vesić Daša | Broj 015 | Oktobar 2008. | 11
 10. oslednjeg dana sep- tembra i na pola puta do zatvaranja ovogodiš- njeg Bijenala umetnosti, u Pančevo je pristiglo još troje umetnika, ovog puta iz sveta filma. Ta- tjana Krstevski, naša su- građanka i Stefan Arse- nijević, već proslavljeni reditelj mlađe generacije domaćeg filma, osmi- slili su radionicu čija je osnovna ideja viđenje Pančeva iz perspektive ljudi koji nisu odavde. Na otvaranju ovog dela programa selektor Arsenijević istakao je da će gosti u saradnji s domaćim umetnicima napraviti fil- move i svojom vrstom akcije reagovati prvenstveno na ekološku katastrofu, a potom i na sve ostale interesantne situacije koje će zaokupiti njhovu pažnju u ovih osam dana. Pošto je publika upoznata s autorima i osnovnim „pravilima” radionice, u prostoru iza bine Kulturnog centra prikazana su i tri kratka filma. Prisutnima se prvo obratio Terje Rangnes, pisac, reditelj i glumac iz Osla, čiji je rad „Spasite decu” nagrađivan na skoro svim evropskim festivalima kratkog filma. Nakon aplauza imali smo prilku da se upoznamo i s Brigite Stermus iz Danske i njenom kratkom filmskom fikcijom „Sophie” iz 2006. godi- ne. Ova rediteljka i pisac, pored svog angažmana u pozorišnoj umetnosti, imala je iskustva i u radu na dugometražnim filmovi- ma u saradnji s kinematografom Antonijem Mantleom (filmovi „Dogvil”, „Proslava” i „28 dana”). Za kraj, bilo je prikazano i pet- naestominutno ostvarenje bugarske umetnice Nadejde Koseve. Film pod nazivom „Ritual” snimljen je 2005. godine u okviru omnibusa „Izgubljeno – nađeno”, u kojem je tada, između osta- lih, učestvovao i Stefan Arsenijević. Očekivalo se da će uz ovu grupu autora pristići i Fedrik De Beul iz Belgije, ali je mladi reditelj u posledenjem trenutku otka- zao gostovanje usled obaveza zbog rada na novom filmu. Pošto su se svetla upalila i oficijalni deo programa završen, u istom prostoru veče je nastavljeno uz dobru muziku i druženje s gostima, koji su od- mah dobili priliku da se upoznaju s budućom inspiracijom. Uslovi za to su bili i više nego idealni, jer se od spolja osećao neprijatan miris iz južne zone. Mediji su prenosili vest o porastu koncentracije benzena i drugih zagađujućih materija u vazduhu, ali to Pančevcima ni malo nije pokvarilo zabavu i raspoloženje. Navika je dobra stvar, zar ne? Radovi nastali na ovoj radionici biće prikazani 7. oktobra u istoj sali Kulturnog centra, ali nešto više o tome u sledećem broju QL-a! FILMSKI SEGMENT 13. BIJENALA U PANČEVU GRAD U KRATKIM REZOVIMA P AKCIJA! Tekst: V. Đeković Foto: Danijel Vesić Daša Qltura 12 | | Broj 015 | Oktobar 2008.
 11. | Broj 015 | Oktobar 2008. | 13 KONKURS Quick look objavljuje foto konkurs na temu ”Prava i položaj žena u 21. veku u Pančevu“. Vaše fotografije možete slati putem interneta na adresu konkurs@quicklook.rs. Konkurs se odnosi na sve stanovnike grada Pančeva bez obzira na pol, starosno doba, versku, nacionalnu ili drugu pripadnost. Najbolje fotografije će biti nagrađene vrednim nagradama. TAKE A LOOK-KULTURA ON LINE “Kultura on-line“ još jedan je projekat u nizu Take a look projekata iz kuhinje Quick look magazina. Cilj ovog projekta je pravljenje jedne kompleksne baze podataka i virtuelne on-line prezen- tacije o umetnicima/umetnicama Pančeva i njihovim ostvarenjima, koja bi na najbolji mogući način prezentovala kulturu i kulturno nasleđe našeg grada, čitavoj Srbiji, Evropi i Svetu. Pro- jekat je namenjen svim građanima Pančeva i Srbije koji žele da se upoznaju sa kulturnim stva- ralaštvom u našem grada, kao i umetnicima koji su svoje prve korake u umetnosti napravili u Pančevu, bez obzira na pol, starosnu dob, nacionalnu, versku ili političku pripadnost. Kreiranje internet sajta na kome će biti predstavljeni umetnici/ce Pančeva i njihova dela, samo je jedan od načina da se još više promoviše kulturni i umetnički život vezan za Pančevo, kao i način da se na neki način odužimo svim sugrađanima, koji su Pančevo obeležili na kulturnoj mapi Srbije, Evrope i Sveta. POZIV Svi zainteresovani sugrađani koji žele da se na neki način uključe u realizaciju projekata koje će u narednom periodu realizovati Quick look magazin i na taj način doprinesu kvalitetu realizacije, mogu se javiti putem interneta na mail-ove: ivan.kolarik@quicklook.rs ili na mail nemanja@quicklook.rs ili putem telefona na 064/318-9-440. TAKE A LOOK—POLOŽAJ I PRAVA ŽENA U 21. VEKU Quick look magazin će u narednom periodu realizovati Projekat Take a look – Položaj i prava žena u 21. veku u lokalnoj zajednici. Projekat je namenjen svim članovima lokalne zajednice, a radi širenja svesti u društvu o potrebama i pravima žena u 21. veku, kao i uka- zivanja na konkretne probleme sa kojima se sreće savremena žena. Projekat ima za cilj podizanje društvene svesti o položaju, potrebama i pravima žena u lokalnoj zajednici u 21. veku. Takođe, cilj projekta je i unapređenje i zaštita ženskih prava u lokalnoj zajednici. Ovim projektom ćemo pokušati da istražimo i mapiramo položaj žena (ma- terijalni, pravni, zdravstveni, socijalni), zastupljenost žena u lokalnim organima samouprave, u javnim preduzećima, u kulturnim institucijama, u sportskim klubovima i organizacijama, eventualnoj ugroženosti, potrebama za psiho-socijalnom ili bilo kakvom drugom vrstom po- moći, nasilje nad ženama (koristiće se podaci SUP Pančevo i zvaničnih institucija). Ovo istra- živanje ujedno čini prvu fazu projekta. Druga faza projekta obuhvata foto i literarni konkurs na temu: Žene u 21. veku. U poslednjoj fazi, biće organizovana izložba fotografija i svojevrsno sumiranje rezultata i podataka do kojih smo došli tokom realizacije. Sve podatke do kojih budemo došli objavićemo u narednim brojevima Quick look magazina, na našem sajtu (www. quicklook.co.yu) i na našoj zvaničnoj myspace prezentaciji. Projekti su finansirani od strane grada Pančeva
 12. 14 | | Broj 015 | Oktobar 2008. voju tridesetu napunih daleko odavde, na egzotičnim Karibima. I dok se brodina na kojoj sam radio lenjo ljuljuškala, na zadnjoj palubi ja pokušah da podvučem crtu dotadašnjeg života svog. Na kraju krajeva, tride- set je okrugla cifra, zar ne? Kroz vertikalu sećanja probijao se glas moje upokojene bake Biserke: „Maško, pazi na signal!“ govorio mi je glas, baš kao da zaista stoji ispred mene. „Pazi na signal“ je ustvari bila njena klasična opomena da se ponašam neozbiljno, te da mi vreme curi kroz prste. Elem, ispod crte nije puno ostalo - nema žene, nema dece, trideseta prevaziđena, tu na sred Karipskog mora, bez nekog specijalnog razloga ili potrebe, ništa! Samo Bakin glas „PAZI NA SIGNAL!“ Odšetah do Šanka po pivo (s obzirom da sam se prisetio broda, Šank se piše velikim slovom). Tri godine kasnije saldo je bio isti, ispod crte opet golo, nema žene, nema dece, samo su se moje loše navike udebljale, pošto je dokolica koja je tada vladala svud oko mene izuzetno plodonosno tle za tako nešto. A nemani nikad više! Kafana je ozbiljno počela da me uzima za sebe, a bejahu me krenule i neke žene razne. Čak kupih sebi i kros motorcikli i ozbiljno se primih, pa sam malo i počeo da divljam. Da zlo bude veće, sve to mi se i dopadalo, pa sam S Orogeneza* Mladi roditelji
 13. | Broj 015 | Oktobar 2008. | 15 čak to priznao sebi, pa na neki način i opravdanje pronašao! Međutim, ne lezi vraže! Sara narodna vragolija lepo kaže da nesreća nikad ne putje sama - voli ekipu pa to ti je, taka je osoba, kapiraš? Jedan dan sretoh komšinicu, koja je generacija mojih roditelja, tu na ulici ispred kuće, nešto se zapričasmo i najednom ti ona mene upi- ta: - Je li bre, koliko ti to imaš godina sad? - Trideset tri, što pitaš? - U al si mator! Ajde bre ženi se, šta čekaš? - Nemam devojku, šeretski joj odgovorih. - Ih bre, nemaš devojku, ma nemoj! Kol’ko kažeš da imaš, trideset tri? Neka, neka, to su Isusove godine, to su odlučujuće godine za muš- karca! Razmenismo još po koju i rastasmo se. Njene reči ostaviše odraz na mom veoma malom mozgu u to vreme. Počeh da razmišljam - ja u Isusovim godinama, a vrag je skupio ekipu: alkohol, motor, žene! Na sve strane crveni signali, kroz koje prolećem ni ne osvrnuvši se. Ne pa- zim na signal, a vreme mi curi kroz prste. U takvoj konstalaciji snaga gubiš silno i sigurno! Naprečac shvatih da je komšinica u pravu. Vreme je odluke, te rekoh sebi ženi se kako znaš do trideset pete ili ćeš propasti, a za još dve godine borbe sa vragom, nadam se da imaš kapaciteta. I bi tako! Doduše, dve godine borbe sa vragom su mi donele u amanet dva različita kolena i dva različita skočna zgloba (bole me pred promenu vremena), ali se ja ipak oženih, sedamnaest dana pre svog trideset petog rođendana. Ispunio sam samom sebi zadato. I neverovatno, dogodilo se sve što treba. I prava ljubav i obostrana želja za brakom, porodicom, decom, kućom! Takva ekipa se skupila da vragu nije ostalo ništa drugo no da pokupi svoje ortaće pod ručicu, zavuče se u mišiju rupicu i vreba iz prikrajka. To i radi đubre jedno, pošto sam mu rekao da motor ostavi. Međutim, tek sad nema šanse jer na svet je, trideset tri dana iza Katarininog i mog venčanja, došla naša ćerkica Lena. * (geo) Tektonsko pomeranje koje izaziva krupne promene u reljefu
 14. 16 | | Broj 015 | Oktobar 2008. Copyright © 2008 Quick look | www.quicklook.rs | powered by Happynovisad | www.happynovisad.co.yu Stomugromova!5 STRIP Iz fabrike stripova BookGlobe dolazi nam i peti broj magazine Sto Mu Gromova! (SMG!). Magazin je svojom pojavom doneo puno toga novog na naše tržište. Pre svega dizajn i štampa su izuzetno dobri, sve je u koloru na vrhunskom papiru, format je tipičan za američka izdanja. Prvenstveno nastao kao fanzin, SMG je prerastao u veoma dobru reviju koja je u prva četiri broja donela pregršt kratkih i dugih stipova u nastavcima. Na ovaj, peti broj, čekali smo malo duže nego što je bilo najavljeno i sam magazine je pretrpeo primetne koncepcijske izmene. Pre svega najveća razlika je što su prva četiri broja bila sastavljena od više stripova, a ovaj peti ima u sebi samo jedan ali celoviti stip na četrdeset šest strana. Produkcijski, SMG je i dalje odličan i donosi prvi deo stripa Samuraj, autor- skog tandema scenariste Jean-Francois Di Giorgio i crtača Frederic Genet. Tema je, kao što se može naslutiti iz naslova, srednjovekovni Japan. Magazin možete pronaći u knjiža- rama Alan Ford i Darkwood u Beogradu. SAVEME [2007]FILM Mark (Chad Allen) je narkoman, zavisnik od seksa i gej koji konačno dotiče dno. Kada predoziranje upali alarm, njegov brat ga ubacuje u religiozni centar „Genesis House” koji će pokušati da ga izleči od zavisnosti. „Genesis House” vode Gejl (Judith Light) i njen muž Ted (Stephen Lang), čija ih je istorija napravila odlučnim da sačuvaju Marka i druge homoseksualce od ličnih demona i da ih vrate na pravi put. Skot (Robert Gant) je jedan od dugogodišnjih članova ovog centra koji postaje Markov mentor. Moćno prijateljstvo koje se razvija između njih dvojice postaje pretnja za Gejl i ona uzvraća udarac. Ovo primorava Mar- ka i Skota da se suoče sa istinom o njihovom prijateljstvu. Žanr: Drama Trajanje: 96 min Glavne uloge: Chad Allen Robert Gant Judith Light Stephen Lang Scenario: Robert Desiderio, Craig Chester, Alan Hines Režija: Robert Cary Hiljadu cudesnihsunaca KNJIGA Nakon izuzetno pozitivno prihvaćenog romana Lovac na zmajeve, Hoseini je čitalačku publiku ponovo osvojio novim naslovom, Hiljadu čudesnih sunaca. Istančanim stilom, realista i psiholog ljudske duše Hoseini, kroz sudbinu glavne junakinje Marijam, ne prestaje da slika život. Radnja se, kao i u prethodnom romanu, odvija u Avganistanu. Sa samo petanaest godina, porodica šalje Marijam u Kabul, sa namerom da se uda. „Mladoženja“ je tridestet godina stariji, ogorčen čovek teške naravi, po imenu Rašid. Sudbina se prihvata, ali i ponovo preživljava petnaest godina kasnije, kada, vrzinim kolom tradicije i običaja, u Marjamino otužno domaćinstvo na isti način ulazi mlada Lejla. Marjam je u potpunosti razume. Jedna u drugoj pronalaze smisao i značenje prijateljstva, kao i utehu od bezizlaznog položaja. Istorijsko-druš- tveni kontekst u međuvremenu se menja, sazrevajući u preteću atmosferu koja znači borbu za prevlast, u kojoj ulice Kabula postaju nebezbedna mesta, prepuna oružja, mržnje i smrti. Prijateljstvo i ljubav rađaju junaštvo, ali, nažalost, ništa nije besmrtno ni spasonosno u surovim životnim uslovima... H.Hoseini Sinopsis: Media
 15. | Broj 015 | Oktobar 2008. | 17 CD AlanisMorissette-Flavors of Entanglement Alanis Morissette, slušaocima najviše poznata po albumu “Jagged Little Pill” , izdala je novi album “Flavors of Entanglement”nakon 4 godine od izdanja poslednjeg albuma “So Called Chaos” (2004.) . Album “So Called Chaos” dostigao je peto mesto Bilboardove lestice ali njegov uspeh svakako ne može da se poredi sa uspehom koji je Alanis postigla albumom “Jagged Little Pill”. Flavors of Enteglement, za razliku od na primer You Oughta Know, ne izražava bes već tugu zbog nedavno prekinute veze sa verenikom. Zavisno od raspoloženja, tuga ili ljutnja, na albumu ćete biti u prilici da čujete oboje i upravo je to stvar koja ovo izdanje čini posebnim. Album započinje pesmom Citizen of the Planet, koja je i više nego prikladna za početak albuma, počinje lagano, a onda prerasta u rock, koji na trenutke zvuči i poput pesama nekog gothic benda. Još jedna pesma koja je slična po laganom početku, a transformiše se u žestoku stvar je i Versions of Violence. Numera koja svakako upada u uši već tokom prvog slušanja je Straitjacket u kojoj se Alanis vraća izražavanju besa kakav po- znajemo u Jagged Little Pill, tipično za staru Alanis i elektro-pop zvuk – dobitna kombinacija.. Nakon prve četiri pesme, dolazi poprilično drukčije raspoloženje – Not as We – prva balada na albumu, jedna od onih koje možete pa stavite na repeat. Album i dalje nastavlja u sličnom raspoloženju, In Praise od The Vulnerable Man, Moratorium, Tapes, te Torch – definitivno pesma koja ima bolne lyricse propraćene gitarom. Incomplete je pesma s malo bržom melodijom i tekstom o budućnosti… Pesma koja pomalo odskače i od prvog, malo žešćeg dela, i drugog, onog tužnijeg je Giggling Again for No Reason sa zabavnim plesnim ritmom. I šta reći za kraj osim da vam toplo preporučujemo ovo izdanje jer je napravljeno za svako raspoloženje..ovo je jedan od albuma u kojem možete da uživate apsolutno. Baukovšegrt-Džozef Dilejni KNJIGA Sladokusci SF-a sa umerenim elementima horora, podjednako prijemčivim za mlađu, kao i za stariju publiku, upotpunosti će uživati u čitanju dela Baukov šegrt, Džozefa Dilejnija. Neobimna po formatu, knjiga koja privlači Vašu pažnju interesantnim stilom i fabulom, čini jedno od onih književnih dela koja se ne ispuštaju iz ruke, dok se ne pročitaju do kraja. Priča nam kazuje o mnogima koji nisu uspeli da postanu Baukovi šegrti, i onom jednom, „izabranom“, koji jeste. On se zove Tomas Vord, i sin je sedmog sina, koji uspeva da zadobije status šegrta. Posao je mučan, a još težim ga čini Baukova nepredvidljiva narav i nepristupačnost, kao i činjenica da prethodni šegrti (to jeste oni koji su bar pokušali da to budu), prilično su loše prolazili kroz razne torture obuke. Pred mladim Tomasom stoje teške lekcije, kako isterati duhove, ili kako „vezati“ veštice i bukavce. Marljivi i čudnoj nauci predan, Tomas uspešno rešava zadatke, sve dok ga ne obmane Majka Malkin, najopasnija veštica u kraju. Nesrećni i prevaren Tomas, oslobađajući Malkinovu, otvara put brojnim užasima i magijskim čudima koja sleduju... CIRQUEDUSOLEIL:DELIRIUM 2008.(SAD) FILM Žanr: Mjuzikl Trajanje: 101 min Režija: David Mallet Sinopsis: Film sadrži live nastup plesačke grupe Cirque du Soleil sa remiksovanom muzikom, vizuelnim efektima, muzičarima, pevačima i plesačima.
 16. 18 | | Broj 015 | Oktobar 2008. PROJEKAT prošlom broju QL magazina najavili smo vam početak projekta o položaju žena u lokalnoj zajednici i mogućnostima realizacije njihovih prava. Kako je i tada navedeno, cilj projekta jeste podi- zanje društvene svesti o položaju i potrebama žena u današnje vreme. Naš zadatak je bio da u prvom delu realizacije ove ideje sakupimo osnovne podatke o istorijskom razvoju ženskih prava, zastupljenosti žena i pronalaženju adekvatnih sagovornika u okviru lokalne zajednice koju pred- stavlja grad Pančevo. Trudili smo se da, na osnovu opštih podataka, građan- stvu pružimo jasnu sliku o tome koliko se i šta promenilo na ovom polju u protekla dva veka, ali isto tako i da na osnovu istraživanja proniknemo u probleme s kojima se žene danas najviše susreću, ali i koji su načini rešavanja istih. Do kraja 2008. godine QL magazin će vezano objavljivati tekstove na ovu temu, a krajnja faza projekta biće izložba fotografija i sumiranje činjenica sa terena, s akcentom na buduće akcije u vezi s ovom temom. Za početak, ideja je da tekst u ovom broju bude posvećen istorijatu žena u Pančevu i onome što je od istorije ostalo do današnjice – nazivi ulica i spo- menika kulture sa ženskim imenima. U saradnji sa Ženskom mirovnom grupom došli smo do „ženske strane istorije Pančeva”, od čega je samo nekoliko događaja uvršćeno u zvaničnu kratku istoriju grada koja se može pronaći na svim sajtovima koji reprezen- tuju Pančevo. Prvi pisani podaci gde se žene pominju u istoriji vezanoj za naš grad po- tiču iz 1805. godine, kada su žene tada zaposlene u gradskoj svilari stupile u štrajk. Po nekim podacima, u to vreme, pa i mnogo kasnije, ova fabrika brojala je najviše zaposlenih žena. Između 150 i 260 žena je svakodnevno radilo sve polove u proizvodnji svile, dok je muškaraca bilo znatno manje, ali s druge strane oni su obavljali poslove direktora i činovnika. Nešto posle ove godine štrajka, od strane vlasti naređeno je da se u svako štapsko mesto postavi babica, kako bi ženama bio olakšan porođaj. Bitan datum za ovaj pregled svakako je otvaranje prve Srpske ženske škole u Pančevu. U takvim okolnostima žene su mogle da otpočnu borbu za svoja prava, koja doduše traje do današnjih dana, kada još uvek pitanja rodne rav- nopravnosti nisu u potpunosti poštovana i realizovana. Istorija beleži dalje izlazak iz štampe prvog broja časopisa „Srpkinja” (1882.), a samo nekoliko godina potom, 1. aprila 1890. izlazi „Posestrima” – list za nauku i zabavu ženskinja. Negde u to vreme počela je sa radom i Viša ženska škola, u kojoj je Sve ono što nećete pronaći u stndardnim hrono- loškim pregledima - žene od nauke i umetnosti i kako ih pamtimo. piše: V. Đeković POLOŽAJ I PRAVA ŽENA U 21. VEKU U ŽENE, ZAPISANE U ISTORIJU PANČEVA
 17. svojevremeno predavala i jedna od naših najvećih pesnikinja Isido- ra Sekulić, po kojoj danas jedna osnovna škola u Pančevu ponosno nosi ime. Pred sam kraj devetnaestog veka Pančevka Marija Prita promovisana je za lekarku „celokupne medicine” na ciriškom uni- verzitetu.Taj podatak danas retko koji stanovnik našeg grada zna, a ne znaju ga čak ni stanovnici ulice koja nosi ime ove velike žene. Početkom dvadesetog veka otvorena je i prva Ženska radenička škola, a ubrzo potom i ženski odsek pančevačkog šah kluba. Dakle, tek protekli milenijum Pančevu dodnosi poboljšanje na ovom po- lju i ima više reči o ženama uopšte. Na osnovu popisa koji smo dobili od strane Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Pančevu, trenutno je na spisku samo oko pet spomenika koji nose imena znamenitih žena ili su u nekakvoj vezi sa ženama koje su živele u našem gradu. Ovde se takođe ubrajaju i Parohijski dom u okviru Uspenske crkve i crkva posvećena us- penju presvete Bogorodice, kao i crkva Sv. Ane koju je Đorđe Vaj- fert posvetio svojoj majci. U ulici Braće Jovanovića pod zaštitom je i zgrada Ženske građanske škole, kao i stambena kuća u ulici Živojina Mišiča u kojoj je živela Olga Smederevac, dobrotvorka i pokroviteljka umetnosti, vrlo aktivna u Dobrotvornoj zadruzi srp- kinja pančevačkih. Danas je ta kuća spomenik, a nekada je to bio Salon - glavno mesto okupljanja eminentnih ljudi iz najrazličitijih umetničkih krugova. U procesu utvrđivanja su nadgrobni spome- nici Ruži Jovanović i Zori Petrović, slikarki. Interesantna je i nimalo pohvalna činjenica da od celokupnog popisa gradskih ulica i trgova kojih je ukupno oko 290, samo de- set ulica nosi imena žena i od toga ni jedan trg. Od tih desetak ulica, ili bolje rečeno uličica, sve žene bile su izvan svog vremena, heroji koje pamtimo i danas. Na kraju, čini se kao da su žene ipak malo više morale da se potrude, kako bi se negde upisale i ostale upamćene. Napomenimo i to da su imena koja srećemo svakod- nevno na plavim tablama zaista ona koja se nisu mogla zaobići, poput majke Jugovića, Olge Petrov, Nadežde Petrović, Milke Mar- ković (naše poznate glumice) ili Mare Mandić (koja je zbog svoje rečenice „Svi smo spremni na žrtve” 1942. bila obešena u Pančevu), skoro smo sigurni da se na istima nikada neće pojaviti ime Jelene Trumić, glumice, ili Mare Maksimović, učiteljice i književnice iz Pančeva. Nakon ovakvih konstatacija ostaje nam samo da sa sigur- nošću potvrdimo teoriju da ponekad nije dovoljno veliko delo, već veliki hroničar trenutka, koji će prepoznati ono što danas zovemo istorijom. Da li je ovo društvo na tragu rodne ravnopravnosti ili smo još uvek duboko u patrijarhatu koji nalaže potlačenost žena, pitanje je koje će se počevši od ovog teksta provlačiti i na ostatak istraživač- kog rada u okviru projekta realizovanog od strane QL magazina. Čitaćete u sledećem broju: Gde su žene danas i u kolikoj meri je zaista moguće pomeriti granice predrasuda u ostvarivanju rodne ravnopravnosti u sredini kakva je naša? P.S. Ovom prilikom posebno se zahvaljujemo Dunji Šašić, na pruženoj neizmernoj pomoći u toku realizacije ovog dela projek- ta! | Broj 015 | Oktobar 2008. | 19 Projekti su finansirani od strane grada Pančeva
 18. Ova dvadesetjednogodišnjakinja je studentkinja četvrte godine Univerziteta , „Braća Karić“ na smeru menadžment u sportu, nesuđena balerina, jedina Pančevka na Olimpijskim igrama u Pe- kingu i jedna od najboljih plivačica u Srbiji! Na nedavno završenim Olimpijskim igrama, na ni- vou državnih rezultata, imala je najbolje vreme od naših plivača posle Milorada Čavića, a imali smo priliku da je vidimo u disciplinama 100m i 200m prsno. Nakon Pekinga, junakinja naše priče se vratila u plivački klub „Tamiš“ gde se u proseku pet sati svakog radnog dana sprema za naredna takmičenja: evropsko prvenstvo koje se u decembru održava u Rijeci, a potom i svetsko prvenstvo koje će se dogodine održati u Rimu, kao i Univerzijada u Beogradu. Tvrdi da još uvek ne postoji ženski Majkl Felps, a zanimljivo je da njen uzor nije među plivačima, već je to gimnastičar Den Milman, pomoću čijih knjiga je uspela psihički da se spremi i ispliva normu za Olimpijske igre. U šesnaestom broju „Quick Look-a“ predstavljamo vam Nađu Higl! PLIVAČICA OČARANA DAN MILMANOM 20 | | Broj 015 | Oktobar 2008. Interviju Tekst: Adrijana Vamoš
 19. Kada si počela da treniraš plivanje i zašto si odabrala baš taj sport? Plivanjem sam počela da se bavim sasvim slučajno. Kao mala jako sam se bojala vode, a s obzirom da mi je tata bio spasilac na Tamišu dok je još postojala plaža, želeo je i da mu deca savladaju tehnike plivanja. Ubrzo je brat krenuo na kurs plivanja, a ja sam, kao i svaka druga devojčica, maštala da postanem balerina. Jed- nom prilikom me je tata bacio na sredinu bazena i ja sam instiktiv- no počela da plivam. Pre toga sam šest puta polagala za neplivače, a nakon toga sam položila kao najbolja u grupi. Koje su prednosti, a koje mane plivanja u odnosu na druge sportove? Prednosti svakog spota jesu zdrav način zivota, razvijanje ta- kmičarskog duha, izdržljivosti i upornosti. Međutim, ono po čemu se plivanje razlikuje od drugih sportova jeste treniranje u nepri- rodnoj sredini i borba sa samim sobom, a takođe i ravnomerno razvijanje svih mišića, što podrazumeva skladnu građu za devojke. U našoj zemlji, mane bavljenja ovim sportom su neprofitabilnost i nepostojanje povoljnih uslova i sportskih objekata za njegov ra- zvoj. Koji je bio prelomni trenutak u tvojoj karijijeri kada si shva- tila da ti plivanje više neće biti samo hobi već će postati mnogo više od toga? Čega si sve morala da se odrekneš kako bi postala jedna od najboljih plivačica u zemlji? Prelomni trenutak se dogodio 1996. godine, kada sam osvojila prvu medalju. Što se odricanja tiče, ovo je individualni sport – da- kle, sve je na tebi i rezultat zavisi od samo tvog rada, tako da sam se ja odrekla izlazaka, švrćkanja i druženja. Mada, to ne predstav- lja toliki problem jer radim ono što volim i okružena sam ljudima koje volim. Već dve i po godine tvoj rođeni brat je i tvoj lični trener... Da, mogu da kažem da je on najzaslužniji za rezultate koje sam ostvarila u proteklom periodu. Žan je moj brat, trener, drug, spa- ring partner, podrška, ali i najveći kritičar. Trudimo se da napravi- mo granicu u međusobnom odnosu, tako da smo kod kuće brat i sestra, a na bazenu trener i plivačica. Oboje znamo koji nam je cilj i to nam je motivacija za rad. Pored njega, najveću podršku su mi od početka bavljenja plivanjem pružali i roditelji i na tome sam im neizmerno zahvalna! Koji trenutak ćeš posebno pamtiti u svojoj dosadašnjoj ka- rijeri? Izraz lica svog brata kada sam otplivala normu za Olimpijske igre! | Broj 015 | Oktobar 2008. | 21
 20. A, šta smatraš vrhuncem svoje dosadašnje karijere? Citiraću Dena Milmana: „Putovanje nam donosi sreću, a ne odredište“. Naravno da ću pamtiti Olimpijske igre, ali način na koji sam došla do norme marta ove godine u Sloveniji mi je mno- go važniji i uvek ću se truditi da sa takvim žarom pristupim sva- kom izazovu i budem spremna na sve! Kada već spominješ Olimpijske igre, opiši nam kakva je tamo atmosfera. Da li si zadovoljna svojim učešćem? Kako si se tamo osećala i da li si bila ponosna na sebe kada si saznala da su, prilikom predstvaljanja Srbije na svečanom otvaranju Olimpijskih igara, tebe prikazali u krupnom planu? Olimpijske igre su san svakog sportiste. On tamo ne predstav- lja samo sebe, već i svoju državu i to je velika čast. Uverena sam da smo se svi potrudili da predstavimo našu zemlju u najboljem svetlu. Što se mene lično tiče, zadovoljna sam svojim rezultatom, ali ću se truditi da u Londonu budem još bolja! Organizacija je bila dobra, Kinezi su se zaista potrudili da budu dobri domaćini. Olimpijsko selo samo po sebi nije ništa posebno, ali mu sportisti daju posebnu čar. Što se drugog dela pitanja tiče, naravno da sam bila ponosna! Od cele reprezantacije nekoliko nas je bilo prikaza- no u krupnom planu, pa kada sam sebe videla na video bimu, od uzbudjenja sam zanemela i zamalo ispustila kameru kojom sam snimala otvaranje! Šta ti se najviše dopalo u Pekingu? Do same trke mi ništa sem otvaranja nije bilo zanimljivo jer smo samo imali treninge i bili smo u nekoj vrsti karantina. Tek kada smo završili sa takmičenjem imali smo nekoliko dana da obiđemo glavni grad Kine. Na mene je najjači utisak ostavio Ki- neski zid – građevina koja se ne može opisati rečima već je treba videti! Što se samih ljudi tiče, dopalo mi se to što su Kinezi stalno nasmejani! Takođe, veoma su sposobni i vredni jer su za samo go- dinu dana uspeli da izgrade sportski kompleks koji se sastoji od dvadesetpetometarskog bazena, olimpijskog bazena, potom košar- kaškog i odbojkaškog terena, a nalazi se u sklopu univerziteta u Tianjinu („selu“ pored Pekinga sa 11 miliona stanovnika). Među- tim, Peking je jako prljav, a hrana... da ne komentarišem! Na sreću, u olimpijskom selu smo imali internacionalnu kuhinju pa nismo gladovali. U medijima se mnogo govorilo o trci u kojoj je Felps za jed- nu stotinku pobedio Čavića. Šta bi ti uradila da si na Čavićevom mestu? Postupila bih isto kao i Čavić! Slažem se sa njegovim načinom razmišljanja. On je dobio samim tim što je osvojio medalju. To je veliki uspeh i šteta je što se više priča o izgubljenom zlatu, nego o osvojenom srebru. Kako se opuštaš? Pred trku volim da odgledam Peaceful Warrior, film o Denu Milmanu. Takođe, volim da čitam i Milmanove knjige, a što se mu- zike tiče, slušam sve, ali najviše Bad Company! Mada, pored brata koji obožava The Doors, Led Zeppelin, Deep Purple, Queen, Toto, namamljena zvukom koji dopire iz njegove sobe, zavolela sam i neke njihove pesme, ali samo neke. Što se izlazaka tiče, ne prak- tikujem to baš često, ali i kad izađem nije mi bitno gde ću, već sa kim ću u provod, jer dobro društvo stvara dobro raspoloženje! Imam svoje malo, ali odabrano društvo, i gde god da odem sa nji- ma, uživam! Gde bi volela da otputuješ, a tamo još nisi bila? Na Havaje i Karibe! Kako sebe vidiš u budućnosti? -S obzirom da sam na fakultetu koji je u povezan sa sportom u svakom smislu, kada mi se završi plivačka karijera planiram da se posvetim tom istom sportu, samo sa neke druge strane. Poruka za mlade ljude koji bi želeli da krenu tvojim stopa- ma. -Citiram: „I najsporiji, ako ne izgubi iz vida svoj cilj, ide još uvek brže od onog koji luta bez cilja!“ I da dodam reči svog omi- ljenog sportiste: „Ne postoje obični trenuci – uvek se nešto dešava i zato treba iskoristiti svaki trenutak!“ 22 | | Broj 015 | Oktobar 2008.
 21. | Broj 015 | Oktobar 2008. | 23
 22. 24 | | Broj 015 | Oktobar 2008. ECO remapodacimaAgencijezaenergetskuefi- kasnost Republike Srbije zamenom jedne obične sijalice štedljivom sijalicom u sva- kom domaćinstvu u Srbiji za godinu dana je mogu- će uštedeti preko 300 miliona kilovat sati, što dono- si i veliku finansijsku uštedu. Štedljive sijalice traju deset puta duže, a troše pet puta manje energije od običnih, te na taj način mogućnost uštede iznosi i do 80%. Ako jedna „obična“ sijalica može toliko da utiče na naš mesečni račun za struju, šta se dešava sa mnogo „ozbiljnijim“ potrošačima energije iz do- maćinstva? Ne bi bilo loše usvojiti neke nove navike koje će nam uštedeti novac, ali i dati značajan do- prinos globalnoj borbi protiv klimatskih promena. Električni uređaji Većina uređaja troši od 40% do 70% energije u stanju „Stand by“, navodnog mirovanja, kada su uspavani daljinskim upravljačem. Isključite ih na dugme kada izlazite iz stana – sigurnije je i mnogo jeftinije. Grejanje Svaki stepen je ušteda od 5% u računu za struju. Smanjite tempera- turu na termostatu za grejanje kada idete na spavanje ili ste odsut- ni. Koristite tajmere za uključivanje u vreme kada je struja jeftinija i senzore za svetlo koji se pale samo kada je neko prisutan. Rupe od bušenja i veće praznine u zidovima zakrpite pur penom. Zatvarajte vrata, prozore i svugde postavite gumene dihtunge za izolaciju koji traju oko deset godina, a isplate se posle prvog računa za struju. Za prozore koji su stari koristite presavijene stare novine, tako da ih prozor uklješti pri zatvaranju. Spustite roletne ili navucite zavese kako biste smanjili odlaženje toplote noću, a otvorite da poveća- te nakupljanje sunčeve toplote danju. Zagrevajte samo prostorije u kojima boravite. Tražite prozore sa vakuum, duplim, staklom. Obavezno postavite i koristite spoljašnje žaluzine za prozore. Ako je previše hladno razmislite i o stavljanju stiropora ili kartona preko prozorskog stakla. Pazite da se termostati od grejnih tela ne nalaze direktno na zidu bez izolacije. Zid sa izolacijom štedi 30% energije. Mo- žete koristiti biljke kao štit od pregreva- nja ili hladnih vetro- va. Puzavice leti hlade, a zimi greju kuću. Ako ste u vetrovitom kraju sadite zbijene brzorastuće četinare. Hlađenje Spustite roletne ili navucite zavese kako bi ste smanjili nakupljanje to- plote danju, a otvorite ih noću da po- većate hlađenje. Ako se spoljašnji deo klima uređaja nalazi u hladovini troši 10% manje energije. Pazite da termostat od klima uređaja ne stoji u blizini sijalica i drugih aparata. Hladite samo prostorije u kojima boravite. Koristite ventilator uz klima uređaj, jer time raste efikasnost kli- ma uređaja. Razlika spolja i unutra ne sme prelaziti 5°C. Klima uređaji u konačnom is- hodu veoma utiču na globalno otopljavanje - dakle podstičete još višu temperaturu! Iza- đite na reku, u šumu - nezaboravno je. Sadite drveće kao štit od pregrevanja. Puzavice leti hlade, a zimi greju kuću. Osvetljenje Gasite svetlo u sporednim prostorijama. Ko- ristite sijalice različitih jačina za različite po- trebe. Koristite jednu sijalicu veće snage umesto više manjih, jer grozd sijalica troši 50% više struje. Koristite sijalice sa ekonomičnijom potrošnjom (mi- ni-fluorescentne, elektro-luminescentne), jer troše tri do četiri puta manje, a traju i do petnaest puta duže. Kori- Ekološki energetski bonton Koliko je lako prepoloviti račune za struju, sačuvati zdravlje i prirodu? P
 23. | Broj 015 | Oktobar 2008. | 25 stite fotoćelije za spoljašnje osvetljenje koje se pale samo kada se neko po- javi. Kupanje Najmanje kamen- ca se hvata na grejač bojlera kada je podešen na 60° C. Skinite kamenac sa gre- jača bojlera sva- kih osamnaest meseci. Za jedno kupanje se potro- ši tople vode kao za tri tuširanja. Tu- širajte se, ne kupajte se u kadi. Protočni boj- ler troši mnogo više stru- je od običnog bojlera. Usisavanje Rasklonite stvari po stanu pre usisavanja. Štedite struju - dok sklanjate predmete a usisivač radi, smanjujete mogućnost lomljenja predmeta i stres od buke. Spremanje obroka Ekspres lonac skraćuje vreme kuvanja sa jednog sata na deset minuta! Ek- spres lonac štedi struju, vreme, novac i čuva hranljive materije u hrani. Poklopac na šerpama skraćuje potrebno vreme i po- trebnu struju za kuvanje i čuva ukus hrane. Koristite ringlu istog ili manjeg prečnika od prečnika posude za kuvanje. Koristite police u rerni (nivoe) da spremite više jela odjed- nom. Time štedite vreme, struju i novac. Ne otvarajte vrata rerne da proveravate, jer je hladite i produžavate potrebno vreme - ko- ristite kontrolno svetlo na rerni za proveru stanja unutar pećnice. Kupujte na pijaci, ku- pujte na meru, štedite na ambalaži - time ču- vate prirodu i novac. Peglanje Pre peglanja sortirajte rublje po tome koje se pegla na nižoj a koje na višoj temperaturi. Pripremite prskalicu i okolinu za odla- ganje. Rublje pre peglanja ne sme biti ni previše vlažno ni previše suvo, jer tada peglanje traje neuporedivo duže. Peglajte prvo na nižoj temperaturi. Na kraju isključite peglu i popeglajte ostatak sa ugašenom peglom. Nije neophodno peglati svo rublje. Frižider Ne stavljajte topla jela u frižider. Ne otvarajte ga prečesto. Držite jela zatvorena, time se ne stvara led na zidovima fižidera i troši se manje struje. Čistite frižider od leda i ako je potrebno promenite gumu na vratima. Pranje posuđa Ne ostavljajte sudove posle jela da se hrana na njima skori, jer vam treba mnogo deterdženta, tople vode i vremena da se operu. Perite sudove toplom, a ispirajte hladnom vodom. Obavezno toplu vodu držite u velikoj posudi u sudoperi u koju potapate prljave tanjire. Mašina troši manje energije od ručnog pranja toplom vodom iz bojlera. Koristite mašinu za pranje posuđa samo kada se sakupi do- voljno sudova. Mašina za pranje sudova troši više na sušenje nego na pranje posuđa. Ostavite da se tanjiri suše prirodno. Ne koristite vodu iz protočnog bojlera, troši mnogo više od običnog bojlera. Pranje veša Mašina najviše troši kada se podesi na pranje belog veša, odnosno na 95°C. Uključujte je samo kada je puna. Koristite kratke pro- grame za pranje. Previše praška znatno otežava pranje i zahteva dodatno ispiranje, oštećuje stvari i truje. Ako koristite mašinu za sušenje veša, onda pokrenite na mašini za pranje centrifugu, jer štedite 20% struje od sušenja. Voda Ne razbacujte se vodom. Popravite instalacije koje cure. Zatvarajte slavinu kada perete zube. Prevoz Hodajte kada god možete, jer je to jedini način da vam varenje i metabolizam tela rade pravilno. Koristite bicikl za izlete. Koristite sredstva za masovni prevoz - vozove, brodove i autobuse. Ako ko- ristite automobil koristite ga samo kada morate. Birajte ekološka goriva (plin i ekodizel). Gasite motor kada čekate ili ste na semafo- ru. Osim bolesti disajnih organa, olovo iz vozila oštećuje moždane funkcije, direktno opada IQ i to naročito kod dece. Domaćinstva su veliki potrošači! Broj stanovnika raste i sve je više uređaja na struju. Malim promenama ponašanja prema energiji i energentima, odnosno njihovom racionalnijom upotrebom, ima- mo čistiji vazduh, stabilnu klimu, jeftiniju hranu, ušteđen novac, zdravlje. Rasipništvo ili život - na nama je. D.Š.
 24. 26 | | Broj 015 | Oktobar 2008. ECO Napravljeni su tako da unesu malo prirode u okruženje kompjutera i kancelarija. Izgledaju kao grančice. Najveći njihov deo čini prirodno drvo i to komadi koji su pažljivo birani zbog svoje prirodne lepote i rezbareni tako da se ona što više naglasi. Prave se u veličinama memorije od: 265 Mb, 512 Mb, 1 Gb, 2 Gb. Dimenzije su: 2x2x8cm. Komapatibilni su sa Windows, Linux i Mac operativnim sistemima. Drveni USB Memory Stick Solarna hibridna džepna lampa Solarna džepna lampa koja stvarno radi. Ova džepna lampa nudi inovativnu Hibridnu Solarnu Tehnologiju, koja proizvodi obnovlji- vu energiju uz pomoć sunca ili sobnog osvetljenja i akumulira je za kasniju upotrebu. Osam sati punjenja na suncu ili sobnom osvetljenju i ova lampa je spremna za šesnaest sati neprekidnog svetljenja. Ne mora biti skladištena ispod izvora svetla da bi radila. Kada se jednom napuni možete je čuvati u fioci do tri godine i uključiti posle toga. Koristi se kao i svaka džepna lampa, samo što nema potrebe za menjanjem baterija koje za- gađuju zemljište. Uvek je spremna da zasvetli zato što stalno sakuplja energiju i puni se. Baterije se mogu puniti neograničen broj puta, tako da nema potrebe za kupovinom novih. Hibridna solarna lampa je 100% otporna na vodu i pluta. Nju ne oštećuju ni ekstremne temperature, veoma je otporna i ima doživotnu garanciju. Dimenzije: standardne, tako da savršeno staje u šaku. Nagrađivan, kompaktan i raznovrstan - Solio akumulira energiju iz sunca ili iz utičnice, što vam omogućava da napunite svoj mobilni telefon, iPod i druge uređaje u bilo koje vre- me, na bilo kom mestu. Napunjen Solio će napuniti prosečan telefon bar jednom, ako ne i dva puta, ili telefon i iPod. Soliov inteligentni sistem kablova, kao i Interchangeable Tip System vam dozvoljavaju da punite svoje uređaje otprilike istom brzinom kao i običnim zidnim punjačem. Potreban je dodatni konektor za punjenje iPoda. Napravljena od tradicionalne Mason tegle i high tech osveljenja koje štedi energiju! Unutar tegle se nalazi solarna ćelija, punjiva baterija i LED lampice koje troše malo energije. Kada se tegla stavi na sunce solarna ćelija stvara električnu struju koja puni bateriju nekoliko sati. Ova energija se zatim koristi da noću pruža energiju za tri LED lampice unutar tegle. Svetlo je pri- gušeno zbog matiranog stakla i podseća na sunce koje isijava iz tegle (koriste se LED lampice toplih boja da bi se dobilo prirodnije i toplije svetlo). Možda ste primetili da na tegli ne postoji prekidač – tačnije, ne postoje nikakve vidljive kontrole – unutra postoji inovativni senzor koji automatski aktivira svetlo kada se smrkne ili kad se ugasi svetlo! Unutar poklopca se nalazi prekidač za premošćavanje kojim se svetlo isključuje noću, što produžava život baterije. Mason tegle nisu samo lepe, već su po svojoj prirodi potpuno nepromočive – tako da se sunčana tegla može ostaviti napolju u svim vremenskim uslovima. Savršeno osvetljenje za baštu ili noćno svetlo u dečijoj spavaćoj sobi. Sunčana tegla Solio solarni punjač za mobilni telefon i iPod
 25. | Broj 015 | Oktobar 2008. | 27
 26. Kolumna re nekoliko dana na žutom zidu u našem gradu (onaj zid pi- jačni koji je nekada bio kafana „Tri grozda“) je osvanuo grafit pod nazivom „pravda za Uroša“ sa sve likom pomenutog de- čaka koji će narednih desetak godina provesti u jednom od kazamata ovdašnjih. Moram priznati da sam se silno iznenadio da je neko zaista bio toliko dokon da pravi šablon sa sve likom dotičnog i da marljivo ide po gradu i šara zidove apelujući na građanstvo i pravosudne organe za malo više osećanja za pravedno! Pa hajde da razmotrimo uzroke i posledi- ce, onako neobavezno, čisto da bi videli da li tu ima pravde i u kojoj meri. Podsećanja radi, Uroš Mičić je na jednoj od utakmica naše fudbalske lige napao službeno lice u civilu. Način na koji je taj (ničim izazvan) napad izveden, monstruozan je skoro isto koliko i način na koji su Jevreji gušeni i prženi u nacističkim logorima smrti. Čovek je beskrupulozno drugog čoveka (apsolutno je nebitno da li je to policajac, pekar ili šofer javnog prevoza) pržio bakljom koja razvija temperaturu od 1200 stepeni! Čak mu ni to nije bilo dovoljno, već je tu buktinju želeo da mu ugura u usta (po principu: kada ne mogu falus, dobra je i baklja) i verovatno na taj način hteo da dokaže svoju privrženost klubu za koji navija. I šta je tu nepravedno? Zatvorska kazna od desetak godina koja će zbog dobrog vladanja verovatno biti prepolovljena. Ja da se pitam, kazna bi iznosila verovatno nekih trideset godina, a presuda bi bila: monstru- ozno, nečovečno ponašanje prema drugom pripadniku sopstvene vrste i teško ubistvo u pokušaju! A pitam sve one koji ove grafite ispisuju i koji zahtevaju pravdu, kako bi se oni osećali da je njihov otac doživeo takav užas kakav je doživeo nesrećni policajac. Mom ocu da je neko tako nešto uradio ne bi sudila država, mač pravde bi se skoro izvesno nalazio u mojim rukama. A verujem da bi isto uradili i oni koji prizivaju pravdu u ovom slučaju! Za neupućene, veliki sam navijač Zvezde, bio sam na nebrojeno utakmica, i sa nepunih četrnaest godina sam imao čast da u Bariju uživo posmatram utakmicu posle koje se Zvezda popela na evropski presto. U periodu adolescencije smo se makljali na utakmicama sa pandurima, sa grobarima, a često smo mi Cigani i Grobari iz Pančeva zajedno išli na utakmice i zajedno se tukli. Nebitno je bilo sa kim, samo da je fajt dobar. Ali retko se dešavalo da se nas pedeset zatrči na jednog i da ga izmlatimo ko vola u kupusu, a kamoli da nekoga pržimo bakljama. E, sada, ceo taj slučaj sa Urošem ima i jednu drugu stranu koja možda i daje za pravo dotičnima da se bune protiv (ne)pravde nanete tom mladiću. Elem, ako uzmemo na primer da je jedan Legija osuđen za ubistvo premi- jera na četrdeset godina (a to je samo četiri puta više od kazne za Uroša), ako se uzme u obzir da je većina zlotvora i zlikovaca iz perioda Miloševića već na slobodi, ako se takođe uzme u obzir da politikantski hohštapleraj u velikoj većini slučajeva ni ne dođe u poziciju da se izjašnjava pred sudom, zaista se čovek zapita: gde je tu pravda? Da li je opet uhvatilo slepilo, da li je samo po običaju spora ali dostižna, da li je mač gospođe Justicije malo otupeo? A pazite sada ovo, moram da napravim veliku digresiju, jer nika- da nisam mogao da ćutim pred glupošću koja je ovde, po svemu sudeći, prirodno stanje stvari. Evo već danima (da ne kažem mesecima) se lome koplja oko prodaje NIS-a. Te mala je cene, te cena je primerena, te bitne su investicije, nismo to mi dogovorili - to su oni, mi smo se dogovorili - oni su se složili, i tako do u nedogled. Pa se onda vratim na one nesretne akcije koje će, šatro, da vrede hiljadu evra, a koje će biti omogućene, između ostalog, prodajom NIS-a. I pazite sada ovo: umesto da se građani Pančeva ponajviše pitaju oko ove prodaje, umesto da se nama bilo ko obrati i pita nas da li je to pravedno da neko trguje resursima sa terittorije našeg gra- da (čitaj: našim zdravljem), da li je pravedno da vrednosti akcija građana Pančeva imaju istu vrednost kao nekog seljana koji ujutro udahne najčistiji vazduh potom popije čašu tek pomuženog mleka, pojede malo domaćeg meda, pa se ostatak dana „radi“ domaćom ekološkom rakijom; oni tupe oko toga da li će maćeha Rusija da se naljuti pa da odustane od nečega što je u najavi mačka u džaku? Da li je moguće da neko ko je žrtva takve nepravde nema dovoljno mozga da je ne uvidi, a zauzvrat zahteva pravdu za tobož nevinog Uroša?! Neshvatljivo... Podsetiću sve one mlade i matore, prezaposlene i dokone, nevine i kri- ve, pametne i glupe na natpis na bivšem magistratu našeg gra- da a današnjem muzeju: Iustitia regnorum fundamentum est! Silovanjem gospođe pravde nastaju genetski otpatci, naka- zno potomstvo čija je destrukcija mno- gim imperijama došla glave. Nemojte se iznenaditi ako na vašoj zgradi ili na vašoj kući osvane natpis: PRAVDA ZA MENE, PRAVDA ZA NAS, PRAVDA ZA SVE!!! Jer pravda je zaista temelj države. Kada sam bio poprilično mlad i „ložio“ se na Metallicu do besvesti, upravo je album pod nazivom „And Justice for All“ bio onaj koji mi je ponaj- više pumpao adrenalin u krvotok i moje komšije činio duboko mentalno rastrojenim zbog glasne muzike. Tada nisam razumeo pravo značenje ovih reči, jer osećaj (ne)pravde svakako ima sasvim drugu dimenziju kada imate samo dvanaest godina. E, pa da pustim pomenuti album i da počnem... AND JUSTICE FOR ALL! (i pravda za sve) P Tekst: Inspektor BLIZZARD-a 28 | | Broj 015 | Oktobar 2008.
 27. | Broj 015 | Oktobar 2008. | 29
 28. alo je naših sugrađana koji su svoju zalju- bljenost u adrenalin i brzu vožnju uspeli da presele sa gradskih ulica na takmičarske poligone. Naš gost u ovom broju je Zoran Galović, čovek koji je nakon deset takmičarskih godina u au- tosportu, nebrojeno trka, tri titule državnog prvaka i tridesetak osvojenih pehara, odlučio da trke kolima zameni trkama na vodi. Ql: Zorane, kada si počeo da se baviš auto trkama, koliko je to trajalo i koje si rezultate sve postigao? Galović: Paa... ja sam od malena voleo brzinu i jako su me inte- resovali automobili, motori, jednom rečju sve što može da ide brzo i da podiže adrenalin. Pre deset godina sam se odlučio da počnem sa auto-trkama. Bilo je veoma zabavno. Osvojio sam tri titule dr- žavnog prvaka i još tridesetak pehara na raznim takmičenjima. Ql: Zbog čega si prekinuo da se baviš auto-trkama? Galović: U jednom trenutku sam rešio da se smirim (smeh). Međutim, već posle vrlo kratkog vremena sam osetio potrebu da probam nešto drugo, ali nešto manje opasno. U to vreme sam se „napalio“ na skutere i kupio sam jedan. To je stojeći freestyle sku- ter od 135 konjskih snaga. Kada sam ga prvi put probao, uvideo sam svoju zabludu da je vožnja skuterom manje opasna. Već u toku prve vožnje sam uspeo sebi da izbijem dva zuba (smeh). Ql: Čuli smo da je vožnja stojećeg skutera veoma naporna. Galović: Odlično ste čuli. Zaista je neverovatno naporno. Ve- rujte, za vožnju tog tipa skutera je potrebna neverovatna fizička i mentalna snaga i odlična kondicija. Čak i profesionalni vozači posle samo dvadesetak minuta vožnje, nakon trke, povraćaju. U toku trke se izgubi 2,5 kilograma telesne težine, a za mesec dana treninga možete smršati i do 6-7 kilograma pored normalne ishra- ne. Brzine su zaista ogromne, a sve te silne konjske snage vi kon- trolišete isključivo svojim telom i snagom svojih mišića. Nakon sat vremena vožnje dođem kući i jedva da mogu kašiku da držim u rukama. Povrede su veoma česte i veoma opasne, i zato je sigurno- sna oprema neophodna ako želite da ostanete u jednom komadu. Uostalom, videćete. Ql: Da li to znači da nas pozivaš u vožnju sa tobom? Galović: Naravno, biće mi zadovoljstvo! Ql: Kada si kupio skuter? Galović: Svoj prvi skuter sam kupio zimus. Cele zime sam ga BENZIN U KRVI ­- BRZINA U GENIMA Grad na vodi M 30 | | Broj 015 | Oktobar 2008. Tekst i fotografija: Ivan Kolarik
 29. gledao, i jedva sam čekao da se prolepša vreme kako bih seo na njega. Naravno, nisam izdržao i već u martu sam izašao na reku da ga probam. Temperatura vode je bila samo osam stepeni. Kada sam prvi put pao u vodu, već posle nekoliko sekundi sam se zaledio. Počeo sam, kao, da plivam do skutera, a ruke su krenule da mi se koče, ja pomeram ruku u jednu stranu, a ona me ne sluša ide na drugu (smeh). Još mi se u jednom trenutku ugasio skuter i nisam mogao da ga upalim. Drugari nisu imali čamac da dođu po mene i tada sam pomislio da će to biti neslavan završetak moje karijere i pre nego što je počela. Na svu sreću, Žika je seo u čamac i došao po mene. Za divno čudo, nisam dobio ni kijavicu. Ql: Šta je bilo nakon toga? Galović: Onda sam kupio još jedan skuter, Bombardier Sea Doo od 200 konjskih snaga. On je mnogo lakši za vožnju jer se na njemu sedi i zanimljiviji je jer možeš da ga voziš u paru sa nekim. Međutim, on postiže brzinu od 130km/h, za razliku od stojećeg koji ide brzinom od 96km/h i samim tim je u neku ruku opasniji. I onda sam čuo da se na Adi organizuje svetsko prvenstvo u vožnji skutera koje se bodovalo i za šampionat Srbije. Pošto obožavam trke, rešio sam da se prijavim. Na početku programa je bio svečani defile i svaki od takmičara je dobio po jednu zastavu da provozamo svečani krug pre početka trkačkog dana. Meni je pripala zastava EU i nismo maltene ni počeli krug, a ja sam pao (smeh). Malo me je bio blam, a i ostali su me gledali ko nekog šarlatana koji nema pojma. Međutim, kada je počela trka pokazao sam se u najboljem svetlu. Osvojio sam šesto mesto u svetu i drugo mesto u Srbiji u klasi SUPER STOCK. Bio sam zaista veoma radostan, s obzirom da mi je to bila prva trka u životu. Ql: A gde treniraš? Galović: Pa, kada je lepo vreme i bez vetra idem i treniram na Dunavu. Međutim, kada je loše vreme, vozim na Tamišu. Ql: Jel te psuju pecaroši i veslači? Galović: I psuju i zovu policiju. Čak me i gađaju olovom za pecanje onim najvećim, onim za dubinku (smeh). Ti što pecaju na Tamišu na keju, ja mislim da to i nisu pravi pecaroši. Ja mislim da oni tu dolaze da leče živce, a zna se gde se leče živci - u bolnici (smeh). Ja se stvarno trudim da im ne smetam, ali oni su tamo stalno. Bilo bi dobro kada bi se napravio neki raspored, da se zna kada je trening veslača, a kada može da se vozi skuter, mislim da bi to rešilo probleme. Ql: Dakle probao si da se trkaš kolima, skuterom, motore si vozio ali se nisi takmičio. Čini se da ti preostaje još samo trkanje avionima? Galović: Neee... Samo to ne! Ja, bre, ne smem ni na ringišpil da sednem, sreće mi... Vozio sam motor 315km/h, vozio sam auto 265km/h, ali se aviona panično plašim. Kada sam leteo za Egipat, pripreme za taj put su trajale mesecima. Mislio sam da ću da ri- knem od muke. Još gledam one naše avione, curi im ulje, otvaraju se pregrade za lični prtljag, curi nešto sa plafona... Strava i užas! Možda bi to bilo drugačije kada bih ja vozio avion... Ql: Šta bi poručio čitaocima Quick look-a za kraj? Galović: Sport bez benzina nije sport! (smeh) Ql: Hvala ti na ovom razgovoru! Galović: Hvala i vama! | Broj 015 | Oktobar 2008. | 31
 30. 32 | | Broj 015 | Oktobar 2008. EROTSKI REČNIK - H HARMATOFOBIJA Strah od seksualne neveštosti ili od pravljenja grešaka tokom seksualnog odnosa. HIPOFIZA Žlezda u osnovi mozga koja luči mnoge važne hormone, uključujući i one koji su ključni u procesu reprodukcije. HIPOTALAMUS Deo mozga koji deluje kao glavni kontrolni centar organizma i deluje u međuzavisnosti sa hipofizom. HEDONIZAM Prepuštanje zadovoljstvima: hrani, piću, seksu. HETEROSEKSUALNOST Reč potiče iz grčkog (heteros - različito) i znači privlačnost prema osobi suprotnog pola. HOMOSEKSUALNOST (grč. homos - isto) Privlačnost prema osobi istog pola (homoerotizam, invertnost, iterandrija, komaskulacija, lezbijanizam, tribadizam, seksualna inverzija, uranizam, lung-jang (kin. yang - aktivni muški princip)). HORMONI Hormoni su molekuli koji su u našem telu zaduženi za regulaciju najrazličitijih funkcija (regulacija krvnog pritiska, rasta, mnogih stvari u krvotoku, itd). Po građi ih delimo na steroidne i na belančevinaste. Oni deluju preko receptora koji su smešteni na različitim delovima ćelije. U telu ih luče žlezde koje nazivamo endokrine žlezde (npr. hipofiza, nadbubrežna, štitna, gušterača…) Sex
 31. | Broj 015 | Oktobar 2008. | 33 oajerizam označava doživljavanje seksual- nog zadovoljstva u potajnom posma- tranju seksualnih odnosa, nagog tela, donjeg veša, ili bilo čega drugog što posmatrač nalazi za seksu- alno privlačno. Ovo uživanje postaje poremećaj tek ako zakoči dalji ra- zvoj seksualnog života i, umesto da pripremi puni genitalni od- nos, postaje zamena za njega. Reč je nastala od latinske reči „voir“, što znači „gledati“, i bukvalni prevod od „voa- jer“ bi bilo „posmatrač“, uz pežorativni prizvuk. U nekim društvima vo- ajerizam se smatra iskva- renim ponašanjem ili čak seksualnim zločinom. U Ve- likoj Britaniji voajerizam bez saglasnosti svih strana se od 1. maja 2004. godine smatra sek- sualnim prekršajem. U nekim društvima, međutim, voajerizam se može tolerisati u zavisnosti od okolnosti (npr. adolescentsko „vire- nje kroz ključaonicu“ ili, u Engleskoj, „špijuniranje parova u parku“ i slično). Vo- ajeri su obično muškarci, iako ima i slučajeva žena. U slučaju „R protiv Tarnera“ iz 2006. godine, optužen je bio upravnik sportskog centra koji je snimio četi- ri žene za vreme tuširanja. Iako ništa nije ukazivalo da je optuženi pokazivao dotični snimak drugima ili dijelio drugima, on je osu- đen kao kriv i, nakon žalbe i izražavanja kajanja, žalbena komisija je ipak potvrdila presudu od devet meseci zatvora, da bi izrazila ozbiljnost zloupotrebe poverenja i traumatičnog iskustva žrtava. U Kanadi, u slučaju „Frej protiv Fedoruka“ iz 1947. godine, Vr- hovni sud Kanade je odlučio da se voajerizam ne može svrstati u narušavanje reda i mira, a jedino skupština je mogla opovrgnuti tu odluku. To se desilo tek 2005. godine, kada se Kanadskom kri- vičnom zakonu dodao član 162, po kojem se voajerizam smatra seksualnim prekršajem. Osobe sklone voajerizmu često mogu imati i sklonost ka nasi- lju. Tako voajeri često mogu posedovati karakteristi- ke koje su uobičajene, mada ne i sveobuhvat- ne, za seksualne prestupnike svih vrsta, uključujući sadističke i nasilne prestu- pnike. Te karakteristike su pažljivost, metodično planiranje posvećeno odabiru i pripremanju opreme, posvećenost detaljima. U Sjedinjenim Američ- kim Državama video-voaje- rizam ima status prestupa u devet saveznih država. Ta- kav status je prouzroko- van slučajem Suzan Vil- son, koju je snimao njen sused, po čemu je 2002. godine snimljen film „Vi- deo voajer“ (Video Voye- ur). U Sjedinjenim Ame- ričkim Državama statuti o voajerizmu su povezani sa zakonom o narušavanju privatnosti, ali se posebno odnose na nezakonito skriveno nadgledanje bez dozvole i neza- konito snimanje uključujući i emi- tovanje, distribuciju, objavljivanje ili prodavanje snimaka koji uključuju mesta i trenutke kada je osoba osnovano očekivala privatnost i osnovanu pretpostavku da nije foto- grafisana niti snimana „ikakvim mehaničkim, digitalnim ili elektronskim uređajem, kamerom ili bilo kakvim instrumentom sposobnim za snimanje, čuvanje i prenošenje slika koji može biti korišćen za posmatranje osobe“. Neke ustanove, poput škola i sportskih sala, zabranile su mobil- ne telefone sa fotoaparatima zbog narušavanja privatnosti u svla- čionicama. U Saudijskoj Arabiji mobilni telefoni sa fotoaparatima su u jednom periodu bili zabranjeni u celoj državi, ali se prodaja ponovo dozvolila 2004. godine. U Južnoj Koreji po zakonu svi mo- bilni telefoni moraju pustiti glasan zvuk kad se njima fotografiše. Po Dijagnostičkom i statističkom priručniku za mentalne poremećaje određene voajerske potrebe, fantazije i ponašanja se svrstavaju u parafilije. Parafilije su seksualni poremećaji u pogledu sklonosti ka neobičnom, abnormalnom seksualnom činu ili objektu (npr. sadizam, mazohizam, egzibicionizam, pedofilija, nekrofilija, zoofilija itd). Voajerizam V
 32. ančevački kros se održava već treći put po redu u našem gradu. Organizator ovog krosa je „Pančevački kros“ koji je uz pomoć Atletskog kluba Dinamo, Triatlon klubaTamiš i Turističke agencije Pančevo, uprkos lošem vremenu uspešno realizovao sve trke tog kišovitog dana, 14. septembra 2008. godine. Vreme zaista nije išlo na ruku organizatorima i ta- kmičarima, ali brojni sportisti koji su se okupili na Keju Radoja Dakića nisu dozvolili da ih kiša spreči da istraju u trci. U sedam trka koliko je bilo na programu, nad- metalo se preko sto takmičara. Na krosu su, pored članova AK Dinamo i TK Tamiš, učestvovali i klu- bovi iz Smedereva, Požarevca, Surčina... Naša sugrađanka Jelena Mimić, članica Atlet- skog kluba Dinamo, pobedila je u elitnoj trci u konkurenciji žena i tako ponovila uspeh od pre dve godine, kada je trijumfovala na Prvom pan- čevačkom krosu. Prošle godine Jelena je zauzela drugu poziciju. „ I pored zaista vrlo lošeg vreme- na za trčanje, nije mi bilo teško da ostvarim pobe- du. Konkurencija nije bila preterano jaka, tako da sam i očekivala visok plasman. Naredne godine ću svakako ponovo učestvovati, samo se nadam da će nas vreme tada poslužiti, kako bi Četvrti pan- čevački kros okupio više takmičara, a samim tim bi i konkurencija bila jača“, rekla je za Quick look pobednica trke Jelena Mimić. Nagradni dobitak od 6.000 dinara u nagradnoj igri Trećeg pančevačkog krosa, pripala je Filipu Vlajiću iz Pančeva, koji je imao startni broj 404. Organizatori ovog krosa se zahvaljuji svim lju- dima dobre volje koji su po vrlo teškom vremenu nesebično pomogli organizaciju Trećeg Pančevač- kog Krosa, a posebno se zahvaljuju: Crvenom Kr- stu Opštine Pančevo, Kajak Kanu klubu „Naviga- tor“, Kajak Kanu klubu „Sportiko“ i kafiću „Voz“. TREĆI PANČEVAČKI KROS Sport 34 | | Broj 015 | Oktobar 2008. P Tekst: Benny Blanco from the Bronx Foto: Dalibor Vinkić
 33. U muškoj konkurenciji: 1.Sreten Ninković 2.Slobodan Stanković 3.Lazar Živković 4.Marko Milovanović 5.Vuk Vučković U konkurenciji žena: 1. Jelena Mimić 2. Jelena Žarković 3.Aleksandra Marinkov 4. Maša Pucar U trci učenuka srednjih škola, Dečaci: 1. Filip Vlajić 2. Vladimir Stoisavljević 3. Stevan Gašović U konkurenciji Devojke: 1. Dragana Despotović 2. Snežana Milošević U trci učenika sedmog i osmog razreda Dečaci: 1. Miloš Ninković, Devojke: 1. Olja Nikolić. U trci učenika petog i šestog razreda Dečaci: 1. Kristijan Ristić Devojke: 1. Dejana Mihajlović U trci učenika trećeg i četvrtog razreda Dečaci: 1. Milan Vladisavljević Devojke: 1. Ognjena Mihajlović U trci učenika prvog i drugog razred Dečaci: 1. Aleksandar Miljković Devojke: 1. Minja Živojnov | Broj 015 | Oktobar 2008. | 35
 34. Sport rve borbe u ultimate fightu kod nas u zemlji je organizovao pokoj- ni Miodrag Stojanović Gidra. Sada već davne 2000. godine, preko deset hiljada ljudi okupilo se u beogradskoj Hali „Pionir“ da vidi sasvim novu vrstu borilačkog sporta. Od tada u Srbiji niču mnogi ultimate fight klubovi, a hrabrih boraca je iz godine u godinu sve više. U beskompromisnoj borbi tokom koje cilj opravdava sredstva, pobednik je onaj borac koji ostane na nogama i to je jedino pravilo ultimate fighta. Velika popularnost koju je za kratko vreme stekla u svetu borilačkih veština, dovela je ovu discipilinu modernih gladijatora i na naše prostore. Na nedavno održanom prvenstvu Srbije u ultimate fightu u Soko Banji u glavnoj ulozi bio je pančevački borac Srđan Sekulić. Naš sugrađanin je u meču za titulu prvaka Srbije savladao takmičara iz Kragujevca Sašu Mitro- vića i tako postao šampion Srbije u ovoj borilačkoj veštini. Sekulićev rival ne samo da je bio teži, nego je imao i veće borilačko iskustvo. Međutim, to uopšte nije obeshrabrilo i sprečilo „ludog srpskog plesača“ u svojim namera- ma da osvoji šampionski pojas. Uz pomoć svog trenera Zorana Stavrevskog, Srđan se odlično spremio za ovo takmičenje, pre svega na taktičkom planu, tako da ni u jednom trenutku pobeda nije dolazila u pitanje. Meč je trajao dve runde od po pet minuta, u kojima je Srđan ubedljivo dominirao. Pored velike hrabrosti i velikih veština za borbu, on je pokazivao i humani karak- ter u toku meča. Obično borci dokrajče svog protivnika dok je u nok daunu udarajući ga, ali to nije slučaj i kod Srđana Sekulića. Kako si se odlučio da se baviš ovim sportom? Pre ultimate fighta sam trenirao dosta borilačkih sportova. Trenirao sam rvanje i karate, tako da sam imao neko predznanje o borbama kada sam počeo da se bavim ovim sportom. Prvi put sam ugledao ultimate fight na te- leviziji i odmah sam poželeo da se bavim ovim sportom. S obzirom da volim dosta borilačkih sportova, ovo je idealna prilika da ih treniram sve zajedno. Ko ti pruža podršku dok treniraš i dok se boriš u ringu? Najveću podršku mi pruža jedan od mojih trenera Zoran Stavrevski, koji mi nije samo trener već prijatelj, brat pa i više od toga. Kada je on u uglu iza mene na meču, imam veliko samopouzdanje. Naravno izdvojio bih i moju porodicu, kao i drugare iz kluba i Srpske Sparte. Svi oni mi pružaju preko potrebnu podršku i ja sam im veoma zahvalan na tome što veruju u mene. S obzirom da imaš ženu i dete, da li tvoja žena ima razumevanja za tvoju strast prema ovakvoj vrsti sporta? Naravno da ima razumevanja. Ona me podržava u svemu ovome svim srcem i uz mene je svaki put. Njena podrška mi posebno znači na psihološ- kom planu, jer kad znam da je ona uz mene kao da imam dodatnu motivaci- ju da istrajem u svemu ovome. Kada ti je teško na treningu ili na meču šta je ono što te tera da ideš dalje? ULTIMATE FIGHT MEŠAVINA BORILAČKIH VEŠTINA Ultimate fight je kompleksna vrsta borilačkog sporta, koja u sebi sadrži elemente raznih borilačkih veština, pa se stoga ovaj sport naziva i miks maršal arts. Tekst: Benny Blanco from the Bronx Foto: Dalibor Vinkić P 36 | | Broj 015 | Oktobar 2008.
 35. Kada mi je jako teško u nekim situacijama u toku napornog tre- ninga ili meča, uglavnom pomislim na svoju porodicu i na sve svoje prijatelje koji me podržavaju. To mi daje neverovatnu snagu i istraj- nost u svemu ovome. Ja se prvenstveno borim za svoju porodicu, da njima bude bolje, odnosno da dođem do jednog nivoa na kome bi se sav taj moj trud i materijalno isplatio. To je ono što me pokreće i to je ono što me tera da idem dalje, jače i brže svaki put. Na kojim si sve značajnijim takmičenjima nastupao? Bio sam na dosta jakih turnira. Jedan od njih je Challenge open u Osijeku, kao i Gidrin memorijalni turnir u Beogradu, međutim posebno bih izdvojio turnirnir u Švedskoj, koji je jedan od najjačih turnira u toj zemlji. Na turniru koji se održao 9. februara 2008. go- dine u Stokhlomu sam savladao domaćeg takmičara i pokupio velike simpatije gledalaca zbog mog kompletnog nastupa u toj borbi. Za takmičenje u Švedskoj sam se posebno spremao. Bio sam u kampu u Geteborgu oko dvadeset pet dana, gde sam svakodnevno trenirao. Za moj nastup na tom turniru najzaslužniji je Rajko Janković, koji mi je obezbedio odlazak i sve ostale uslove vezane boravak u Švedskoj. Koji su ti planovi za budućnost što se tiče ultimate fighta? Planiram da nastavim sa borbama u Srbiji, ali pošto se ne može živeti od ovog sporta kod nas u zemlji, karijeru želim da nastavim u inostranstvu. Usledio je jedan poziv za odlazak na turnir u Francu- sku, ali glavna želja mi je odlazak u Ameriku, na jedan od najvećih trening kampova na svetu. To je kamp u Las Vegasu koji drži Rendi Kotur, jedan od velikana u ultimate fightu. U taj kamp dolaze talen- tovani borci iz čitavog sveta. Tamo se uglavnom ceni rvački stil, a s obzirom da sam ja trenirao dugo godina rvanje, mislim da imam šanse da tamo uspem. Naravno, za to je potrebno još mnogo napora i truda. Kako izgleda trenažni dan jednog šampiona? Taktička priprema za meč se sastoji iz analiziranja budućeg pro- tivnika, naravno, kao i u svakom sportu. Gledaju se snimci njegovih prethodnih mečeva, gde se uočavaju njegove prednosti i mane. Što se tiče fizičke pripreme, treniram dva puta dnevno. Ti treninzi se sastoje iz rada u teretani, trčanja i uvežbavanju određenih borilačkih veština kao što su boks i rvanje. Svaki trening traje u proseku oko dva sata. Međutim, pošto su mi se želje i ambicije povećale, moraću da poč- nem i više da treniram. Kako si dobio nadimak „ludi srpski plesač“? Obično kada borci izlaze na teren su ljuti, namršteni i besni. Ja se trudim da budem što opušteniji, tako da pred sam nastup i dok izla- zim na ring imam običaj da igram uz muziku. Na turniru u Švedskoj su me zbog takvog ponašanja i prozvali „ludi srpski plesač“. Srđanov trener Zoran Stavrevski je imao dosta toga da kaže o po- tencijalu svog učenika. „Od samog početka našeg poznanstva sam znao da Srđan može da izraste u velikog borca. Rekao sam mu jednom prilikom: ,ti možeš da budeš šampion, i bićeš’. Ja sam osetio tu želju i potencijal kod njega i ni u jednom trenutku se nisam prevario. Tvrdim da on nije poka- zao ni polovinu onoga za šta je sposoban i mislim da može da uradi mnogo, ne samo u Evropi, nego i u svetu, samo ako mu se obezbedi normalan trenažni proces. Uputio bih ovom prilikom jedan poziv čelnicima vla- de u gradu Pančevu da imaju više razumevanja za sport i da se treba posveti- ti stvaranju neknih pravih životnih vrednosti, kao što je bavljenje sportom i po- sedovanje zdravog duha. | Broj 015 | Oktobar 2008. | 37
 36. 40 | | Broj 015 | Oktobar 2008.40 | | Broj 015 | Oktobar 2008. ančevke su na najbolji način potvrdile da će i ove se- zone biti u centru pažnje ljubitelja odbojke. Na tur- niru u Rumuniji od 17.do 24. septembra zauzele su prvo mesto sa maksimalnim učinkom, pet pobeda iz pet utakmica. Učestvovalo je šest ekipa: ŽOK Dinamo Azotara i Radnički NIS Petrol iz Srbije, Metal Galaci, Turgu Mureš, Konstanca i Pjatr Njemc iz Rumunije. Dinamovke su pokazale da su kako vreme odmiče u sve boljoj formi, a čelni ljudi kluba sve su zadovoljniji. U prvom kolu Dinamovke su savladale rumunsku ekipu Konstanca rezultatom 3:1. U drugoj utakmici bile su bolje od aktuelnog šampiona Rumunije, Metal Galaci, pobedivši sa 3:2. Utakmicu trećeg kola pančevačke odbojkašice odigrale su sa eki- pom Pjatr Njemec, koju su takođe dobile rezultatom 3:1. U okviru četvrtog kola Dinamo se sastao sa domaćinom turnira, ekipom Turgu Mureša. Bez većih napora zabeležena je nova pobeda, četvr- ta u nizu, ovoga puta maksimalnim rezultatom 3:0. U poslednjem kolu „srpski derbi“ između Dinamo Azotare i Radničkog NIS Pe- trola, ponovo je pripao popularnim „lavicama“ koje su se zaslu- ženo okitile vrednim trofejom – velikim peharom. Srednji bloker Dinamo Azotare, Milena Rašić, ponela je titulu MVP-ja, izabrana je za najbolju igračicu turnira. Po povratku iz Rumunije „lavice“ se nisu odmarale. Već narednog vikenda (27. i 28. septembar) boravile su na turniru pod nazivom „Turnir grada Subotice“. Pored domaćeg Spartaka, učestvovale su ekipe: ŽOK Dinama Azotare, Kleka i Crvene Zvezde iz Beograda. Igralo se po principu svako sa svakim. Dinamovke su savladale Cr- venu Zvezdu sa 3:1. U drugoj utakmici pobedile su domaću ekipu Spartaka Azotare rezultatom 3:2, da bi u finalnoj utakmici trijum- fovale nad ekipom Kleka od 3:0. Trofej namenjen pobedniku tride- setdevetogtradicionalnog turnira Trofej grada Subo- tice, zasluženo je pripao pančevačkoj ekipi ŽOK Dinamo Azotara. Za naj- boljeg tehničara proglaše- na je Olga Raonić, dok je priznanje za MVP turnira (najbolju igračicu) dobila Milena Rašić, srednji blo- ker Dinamo Azotare. Od 3. do 5. oktobra „lavice“ će učestvovati i na Memorijalnom turniru „Dragan Šakota“, koji organizuje beogradska Crvena Zve- zda. Poslednju kontrolnu utakmicu pred početak šampionata u Super ligi Dinamovke igraju u hali Sportova na Stelištu, kada će snagu odmeriti sa ekipom grčkog Panatinaikosa. U Lazarevcu je od 12. do14. septembra održano prvenstvo Srbije za kadete i juniore serijskom, odnosno standardnom malo- kalibarskom puškom. U ekipnoj konkurenciji kadetkinje su osvo- jile prvo mesto u disciplini 30 hitaca ležeći sa 790 krugova (čak 32 kruga ispred ekipe Vranja i 64 beogradskog Partizana), kao i u disciplini trostav 3x10 hitaca (ležeći, stojeći i klečeći) sa 700 kru- gova. U pojedinačnom plasmanu Marija Bu- balo je osvojila prvo mesto u disciplini 30 le- žeći (269), dok je u disciplini trostav osvojila drugo mesto (247) i sa po jednom zlatnom i srebrnom medaljom i dve zlatne ekipne, ona je najuspešniji strelac iz Pančeva, kao i prven- stva. Tijana Kolarik zauzela je čevrto mesto u ležećem stavu (263) i jedanaesto mesto u trostavu (222), dok je Danica Prolić bila sed- ma ležeći stav (258) i peta u trostavu (232). Ekipa kadeta je treća u trostavu (675), a peta u ležećem stavu (750), dok je pojedinačno Gabriel Dautović bio drugi u trostavu (247), ležeći (239) i najbolji je Pančevac. Slede: Dalibor Pavlović deveto mesto ležeći (256) i u trostavu (219) i Uroš Jovanić deseto mesto ležeći (255) i četrnaesto u trostavu (209). Gabriel Dautović i Marija Bubalo su ovim medaljama učvrstili svoje prve pozicije na rang li- sti Streljačkog saveza Srbije za kadete, odnosno kadetkinje u 2008. godini. Ekipa juniora je standardnom malokalibarskom puškom osvojila treće mesto u disciplini trostav (3247 krugova), a četvrto u ležećem stavu (1708), dok je Dejan Pešić osvojio srebrnu medalju u trostvu sa 1136 krugova. U ležećem stavu bio je šesti (579) kru- gova. Vedran Živanović je jedanaesti u ležećem (574) i šesnaesti u trostavu (1082). Ekipa juniorki ostvarila je petu poziciju u obe discipline, ležeći (1678) i u trostavu (1612) krugova. Odlično je ga- đala mlada Marina Veljković zauzevši trinaesto mesto u ležećem stavu (571) i trostavu (550) . Ekipu SD „Pančevo 1813“ predvodili su treneri Ivan Manojlović i Milica Sretenović. Dejan Pešić se upravo sprema i za nastup na Svetskom student- skom prvenstvu koje će biti održano od 5. do 12. oktobra u Pekin- gu za reprezentaciju Srbije vazdušnom puškom i u obe discipline malokalibarskom puškom. STRELJAŠTVO: Prvenstvo Srbije MK puškom Pobednički pehari za ŽOK Dinamo Azotaru ODBOJKA: Turniri u Rumuniji i Subotici Kadetkinje najbolje Sport P
 37. | Broj 015 | Oktobar 2008. | 41 Proteklog vikenda u Kladovu je održano  prvenstvo Balkana u triatlonu. Na ovom prestižnom takmičenju, koje se tradicionalno održava od 1995. godine, učestvo- vali su svi nacionalni timovi sa Balkana (Grčka, Turska, Bugarska, Rumunija, Srbija i Makedonija), kao i takmi- čari iz Mađarske, Češke, Rusije, Velike Bitanije, Belgije, Irske, Poljske ,Izraela, Slovenije, Austrije i Novog Zelan- da. U surovim vremenskim uslovima s vetrom koji je do- stizao brzinu od 20m/s i temperaturom vode od svega trinaest stepeni, takmičari su se nadmetali u tri trke.  Na programu su bile:  elitna (olimpijski triatlon: 1,5km plivanja, 40km vožnje bicikla i 10km trčanja), ju- niorska (sprint triatlon: 0,75km plivanja, 20km vožnje bicikla i 5km trčanja) i  trka za kadete (3km trčanja, 8km vožnje bicikla i 2km trčanja). Reprezentacija Srbije na- stupla je u najjačem i najbrojnijem sastavu do sada, a pored ostalih boje naše zemlje branilo je osamnaest ta- kmičara TK Tamiš.   U izuzetno jakoj konkurenciji u elitnoj trci titulu pr- vaka Balkana za 2008. godinu osvojio je Novosađanin Ognjen Stojanović, dok su drugo i treće mesto zauzeli Pančevci Vladimir Savić i Vuk Vučković, koji su na taj način ponovili uspeh koji su 1999. godine ostvarili čla- novi TK Tamiš, osvojivši dva mesta na postolju u tada održanoj trci prvenstva Balkana. U juniorskoj trci Vladimir Stojsavljević zauzeo je prvo mesto, i postao juniorski prvak Balkana, što nikome od Pančevaca nije pošlo za rukom još od 2000. godine. Profesor Đorđe Pušičić, trener Tamiša i selektor juniorske reprezentacije Srbije, zadovoljan je rezulta- tima naših takmičara i ističe da su oni kruna napornog rada i duge i uspešne takmičarske sezone koja je za nama. Trka u Kladovu bila je ujedno sedma i poslednja u kojoj su rezultati bodovani za listu STU Kupa 2008. godine. Treba istaći da je, pored sjajnih plasmana u pojedinačnoj konkurenciji, muška ekipa Tamiša nadmoćno osvojila titulu ekipnog prvaka, dok su devojke našeg triatlon kluba osvojile zasluženo drugo mesto.  TRIATLON: Prvenstvo Balkana Ništa bez Pančevaca
 38. www.quicklook.rs www.quicklook.rs
 39. Podelite s nama najbolje gradske momente a mi cemo vase fotografije objaviti na stranama magazina...Uhvati trenutak urbanog ritma konkurs@quicklook.rs www.quicklook.rs
 40. 44 | | Broj 015 | Oktobar 2008. Moda „Veoma sam nezavisna osoba i ne uzimam sebe previše ozbiljno. Ne idem na zabave i privatne sastanke, niti se mnogo mešam sa ljudima koji rade u modnoj industriji. Izvanredna stvar u mom poslu u modi je ta što sam dovoljno srećan da budem nezavistan i što mogu sam da donosim odluke. Mi smo privatna kompanija. Ja sam šef i glavni deoničar i osećam se veoma privilegovano što mogu da radim slobodno.“ Paul Smith PAUL SMITH KRALJ VEDRINE Tekst: Tanja Beljanski www.ugledmagazine.com
 41. | Broj 015 | Oktobar 2008. | 45 ada imate tu sreću da uživo slušate predavanje čo- veka po imenu Pol Smit, čista vedrina koje vam se tom prilikom sjuri u život, ostaje u vašoj duši zauvek i nema trenutka kada vam osmeh ne osvetli lice na sam pomen njegovog imena. Pre više od deset godina slušala sam gospodina Smita i njegovo obraćanje mladim studentima mode na Kraljevskoj akademiji le- pih umetnosti u Antverpenu. Ostala sam impresionirana njegovim vedrim pogledom na život, njegovim pozitivnim idejama, jedno- stavnošću i načinom na koji vidi svet dizajna i proces kreiranja. Od toga dana do danas čvrsto verujem da Pol Smit može biti istinska inspiracija svim mladim ljudima koji se razvijaju, ne samo u mod- nom, nego u dizajnu uopšte. Čuveni modni kreator, Paul Smith, čovek na tronu kompani- je Paul Smith Ltd, firme koja uspešno posluje već više od trideset godina (što je u današnje vreme više nego retkost), kreator koji je stvorio nepobedivi svet vedrih boja u njihovim najšarmantnijim kombinacijama, živi i stvara nigde drugo do u oblačnoj Velikoj Bri- taniji. Rođen je 5. jula 1946. (Biston, Notingem). Njegov ulazak u svet mode bio je više nego slučajan. Kao šesnaestogodišnjaka bez ikakvih planova o karijeri i kvalifikacijama, otac ga je terao da radi najniže poslove u lokalnom skladištu garderobe u rod- nom Notingemu. Njegova prava ljubav bio je, međutim, sport. Imao je ambiciju da postane profesionalni biciklista sve do svoje sedamnaeste godine, kada je doživeo tešku nesreću. Tokom šest meseci provedenih u bolnici, pronašao je nove prijatelje. Nakon izlaska iz bolnice organizovao je ponovni susret sa njima. Sasvim slučajno, našli su se u lokalnom pabu koji je bio popularan među studentima umetničkog koledža tog grada. Studenti su razgo- varali o Mondrijanu, Vorholu, Kokoški, Dejvidu Bejliju, slušali Roling Stonse, Majls Dejvisa i još mnogo toga. Upravo tada Pol shvata da želi da postane deo ovog sveta punog ideja i uzbuđenja. U sledeće dve godine vodio je jedan butik u Notingemu, da bi 1970. godine uz nešto ušteđevine i podršku svoje devojke Pauline Denejer (današnje supruge) otvorio malu prodavnicu. U njoj je prodavao dizajnersku garderobu i ono što je sam krei- rao. Počeo je da pohađa večernje časove krojenja i, uz pomoć Pauli- ne (diplomiranog modnog kreatora sa RCA - Royal College of Art), postao spreman da kreira ono što je želeo. 1976. godine u Parizu je prikazao svoju prvu kolekciju za muškarce pod markom Paul Smi- th. Na prvim modnim revijama manekeni su bili njegovi drugari i drugarice. Bile su to sedamdesete; fleksibilnjije i jeftinije za entuzi- jastične pokušaje od ovih današnjih - prvih godina novog veka. Po- trebna je bila želja, kreativnost i upornost, bila je potrebna energija, ali ne i previše novca da bi čovek stao na početak svog pravog puta. Tokom 20 godina rada pokazao se kao istaknut britanski modni kreator. Njegov uspeh temelji se na dobroj kombinaciji dveju ulo- ga: uloge kreatora i uloge prodavca. On ima izvanrednu sposob- nost da predvidi i čak podstakne nove trendove, ne samo u modi nego i u širem kontekstu popularne kulture. Pol uspeva da nam prenese iskreno osećanje humora i nestašluka pomešanog sa nje- govom ljubavlju prema tradiciji i klasičnom. „Prva stvar koja može poslužiti kao opšti savet kada je reč o K
 42. 46 | | Broj 015 | Oktobar 2008. Moda modi je da ona nije toliko bitna osim ako ti je lično važna. Ne zanima me da li se ljudi oblače na konzervativan, nezreo, perfek- cionistički ili moderan način. Interesuju me ljudska bića i ono što je u njihovim glavama, poput razgovora i emocija. Kao druga važna stvar kod davanja modnog saveta je ta da se mora uzeti u obzir ličnost i ono čime se osoba bavi. Uvek mi je drago da vidim ljude koji nose moju garderobu osim, naravno, ukoliko u njoj ne izgleda- ju neuredno! Ali, u suštini, videti nekog obučenog u tvoj dizajn uvek je veoma uz- budljivo. Osim jednom kada sam video momka na stanici u Notingemu u kaputu koji sam kreirao. Bio je to kaput koji sam napravio samo u jednom primerku i ispao je potpuno pogrešan: zeleni kaput sa od- štampanim dinosaurusom izradio sam za specijalni projekat samo kao uzorak. Oči- gledno je prodat na rasprodaji uzoraka, a ja sam bio zgrožen što vidim ljudsko biće koje ga poseduje i nosi na stanici. To je bio jedan jedini put kada sam ostao zaista uža- snut svojom garderobom.“   Danas postoji dvanaest različitih kolek- cija: Paul Smith, Paul Smith Women, PS by Paul Smith, Paul Smith Jeans, Paul Smith London, R. Newbold (samo za Ja- pan), Paul Smith Accessories, Paul Smith Shoes, Paul Smith Fregrance, Paul Smith Watches, Paul Smith Pens i Paul Smith Furniture and ‘’things’’. Paul Smith te- pisi, porcelan, naočari i parfemi rade se po licenci.Njegove kolekcije dizajniraju se u Notingemu i Londonu i proizvode, uglavnom, u Engleskoj i Italiji. Materi- jali koje koristi su načešće italijanskog, francuskog i britanskog porekla. 2002. godine Pol je sarađivao sa kompanijom Cappellini u kreiranju Mondo kolekcije nameštaja inspirisanog posmatranjima i putovanjem. 2003. dizajnirao je tapete (‘’Bespoke’’)usaradnjisafirmomMaharam. Paul Smith kolekcije prodaju se u trideset pet zemalja sveta. U Engleskoj ima četrna- est prodavnica. Njegove prodavnice nalaze se u Londonu, Notingemu, Parizu, Mila- nu, Njujorku, Hong Kongu, Singapuru, Tajvanu, Filipinima, Koreji, Kuvajtu, Uje- dinjenim Arapskim Emiratima, a ima ih i preko dvesto u Japanu. Pol Smit je i dalje uključen u biznis u Japanu; kreira garde- robu, bira materijale, odobrava lokacije za prodavnice i nadgleda čitav razvoj unutar kompanije. On takođe ima i impresivne prodajne salone u Londonu, Parizu, Mila- nu, Njujorku i Tokiju. Važno je ponoviti da je ovaj uspešni čovek nastavio da u potpunosti bude deo kompanije i kao dizajner i kao njen pred- sednik. Uključen je u svaki aspekt posla što rezultira time da Paul Smith Limited i dalje zadržava lični pečat često izgubljen u kom- panijama sličnih razmera. Nakon više od trideset godina rada i slavljenja kao ikone muške mode, 2001. godine kraljica Elizabe- ta Druga dodelila mu je titulu Sir. Prošle go- dine Pol Smit je dobio titulu počasnog člana Royal Institute of British Architects (RIBA), organizacije koja nagrađuje istaknute do- prinose u oblasti umetnosti, dizajna i arhi- tekture. Zvanje počasnog člana dobija deset ljudi godišnje i ono traje doživotno. Objašnjenje za to što, i pored svih us- peha, i dalje ostaje potpuno na zemlji, Pol vidi delimično i u tome što veliki deo života provodi u svom provincijskom gradu: „Mislim da te u provinciji ljudi drže „tu gde si“. Kažu mi: ,Ma, ti si samo Pol. Išao sam sa tobom u školu!’ Sa svojom suprugom sam veoma dugo. Dakle, biti stabilan kod kuće, biti srećan i, i dalje zaljubljen i pod- stican njom na svaki način, sve su to stvari koje doprinose tome da shvatiš da si samo normalan čovek. Ne tražim pažnju niti se dokazujem, i ne uzimam sebe previše oz- biljno. Uživam u putovanjima više nego u bilo čemu drugom. Uglavnom živim u Lon- donu, ali putujem sedam meseci godišnje. Najviše vremena provodim u metalnoj tubi po imenu avion. Osećam se veoma privile- govanim zbog količine onoga što mogu da upijem i posmatram i zbog toliko toga od ovog sveta što iamam mogućnost da vidim. Volim život i volim da ga upijam.“ A, vi ako želite da naučite kako da vas način razmišljanja održi vedrim i bistrog uma, odmah se bacite na posao i počnite da proučavate kolekcije ovog izuzetnog čo- veka. photos: A/W 08/09 Courtesy of Paul Smith www.paulsmith.co.uk
 43. | Broj 015 | Oktobar 2008. | 47
 44. 48 | | Broj 015 | Oktobar 2008. Putopis S YOU GOTTA HAVE FUN IN BIG APPLE / MORAŠ SE ZABAVLjATI U VELIKOJ JABUCI Kada sletite na JFK aerodrom, smestite se, a potom po prvi put provozate kroz Menhetn, znate da ste se momentalno i za svagda inficirali pojavom ove imperijalne metropole. Njujork vas šarmira, zavede, natera da ga volite i zbog njega nosite glupe ’’I LOVE NY’’ majice. Tekst: Mighty Mirko
Publicidad