Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Satu

 1. PENGAJIAN AM KERTAS 2 BAHAGIAN A DAN B MIZAN DAMIT SARAWAK
 2. Bentuk Soalan A dan B
 3. Bentuk Tunggal ( Satu set jawapan yang sama ) Pusat sumber sekolah Mata Pelajaran Sejarah menyediakan banyak kemudahan adalah subjek teras yang kepada guru dan pelajar untuk mendapat ilmu pengetahuan. diajar kepada semua pelajar Bincangkan kepentingan Pusat di peringkat sekolah Sumber Sekolah dalam konteks menengah. Bincangkan merealisasikan minat kepentingan mata pelajaran membaca. SKEMA : ( 4 + 0 ) Sejarah.SKEMA : ( 4 + 0 )
 4. Kos pembikinan bukanlah Hukuman merotan boleh faktor utama yang menjadi satu alternatif kepada menyebabkan filem pihak sekolah untuk mengawal disiplin pelajar. Pendekatan tempatan kurang bermutu. psikologi dan cara lain juga Sejauh manakah anda mampu mengurangkan masalah bersetuju dengan disiplin di sekolah. penyataan diatas Jelaskan. SKEMA : 1 + 1 + 2 SKEMA : ( 1 + 3 ) ( Mana - mana 2 daripada cara-cara lain
 5. Bentuk Berkembar ( dua set jawapan berasingan ) Sumber tenaga nuklear memberi banyak manfaat kepada manusia walau bagaimanapun sumber alternatif ini juga boleh mengancam kehidupan dan alam sekitar. Bincangkan. SKEMA : ( 2 + 2 ) Kegiatan memberi pinjaman wang secara haram seperti " Along " mendapat sambutan kerana wujud permintaan daripada orang ramai yang memerlukannya. Namun ramai peminjam menghadapi risiko apabila gagal menjelaskan pinjaman. Bincangkan. SKEMA ( 2 + 2 ) Kejadian jenayah indeks dan bukan indeks di Malaysia semakin meningkat dan amat membimbangkan semua pihak. Jelaskan punca fenomena ini semakin meningkat dan kesannya kepada negara. SKEMA ( 2 + 2 )
 6. Memahami Kata Kunci Soalan
 7. Kata Kunci Soalan - Bincangkan • Jika di awal ayat - skema jawapan 4+0 – Hasil sawit merupakan bahan komoditi negara yang diusahakan secara individu, syarikat atau agensi-agensi kerajaan. Bincangkan kepentingan minyak sawit kepada pembangunan negara.
 8. • Jika di awal ayat - skema jawapan 2 + 2 – Taraf kesihatan dan kehidupan masa kini dijangka akan berupaya melanjutkan lagi hayat manusia dan menambah bilangan warga tua dalam masyarakat Malaysia. Bincangkan implikasi peningkatan warga tua di negara ini.
 9. • Jika di akhir ayat - skema 2 + 2 – Sumber buruh asing dari Indonesia dapat menjana pertumbuhan ekonomi negara. Kemasukan tenaga buruh tanpa kawalan akan menimbulkan masalah sosioekonomi kepada penduduk tempatan. Bincangkan. – Industri pelancongan menyumbang kepada kemajuan negara. Namun, Sumbangan positif industri tidak seharusnya melalaikan kita kepada kesan negatif. Jelaskan
 10. Kata Kunci Soalan - Jelaskan • Jika di awal ayat - skema jawapan ( 4 + 0 ) – Untuk mencapai status negara maju, sesebuah negara perlu mencapai tahap kemajuan sains dan teknologi yang tinggi. Jelaskan peranan sains dan teknologi dalam konteks pernyataan ini. – Bahan toksik boleh boleh mengancam kesihatan dan keselesaan manusia sekiranya baha buangan ini tidak diuruskan dengan baik. Jelaskan kesan bahan buangan toksik kepada hidupan dan alam sekitar.
 11. Kata Kunci Soalan - Huraikan • Jika di akhir ayat - skema jawapan 2 + 2 – Jalan raya adalah pemangkin kepada kemajuan ekonomi negara dan merupakan sumber utama perhubungan darat antara bandar-bandar utama dan juga kawasan-kawasan lain. Huraikan. – Tugas mendidik anak-anak merupakan tugas utama ibu bapa, namun kesibukan mereka memberi kesan kepada tingkah laku anak-anak. Huraikan.
 12. Kata Kunci Soalan - Ulaskan • Jika di akhir ayat - skema jawapan 2 + 2 – Sungguhpun penciptaan alat-alat komunikasi satelit memang mempunyai keistimewaan dan kebaikan tertentu, namun penciptaan alat-alat itu sebenarnya menimbulkan masalah dalam kehidupan manusia. Ulaskan.
 13. Nota tambahan • Isi ikut keutamaan • Cari fokus dalam soalan • Tidak perlu hurai isi dulu • Tulis isi dengan ringkas dan padat • Dalam huraian isi barulah dihuraikan panjang lebar
 14. SEKIAN TERIMA KASIH
Publicidad