Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Refaktorisanje

123 visualizaciones

Publicado el

Predavanje sa beogradskog ETF-a, iz predmeta evolucija softvera.

Svi materijali su javno dostupni i nalaze se ovde: http://rti.etf.bg.ac.rs/

Publicado en: Software
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Refaktorisanje

 1. 1. April 2008. 1 RefaktorisanjeRefaktorisanje Mentor: DMentor: Drragan Bojiagan Bojićć Autor:Autor:Miloš GligorićMiloš Gligorić
 2. 2. April 2008. 2 Sadržaj • Šta je refaktorisanje ? • Zašto treba refaktorisati ? • Kada treba vršiti refaktorisanje ? • Kako sprovesti refaktorisanje ? • Katalog refaktorisanja • Alati za refaktorisanje
 3. 3. April 2008. 3 Šta je refaktorisanje ? • Proces promene softverskog sistema – Ne dovodi do promene spoljnog ponašanja koda – Poboljšava unutrašnju strukturu • Neke od definicija: – [Fowler] Refaktorisanje je izmena interne strukture softvera da bi bio lakši za razumevanje i jednostavniji za modifikovanje, a bez vidljivih promena njegovog ponašanja. – [Beck] Promena sistema koja ne menja ponašanje sistema ali povećava neke ne funkcionalne kvalitete: jednostavnost, fleksibilnost, jasnoću ...
 4. 4. April 2008. 4 Motivacija • Stara inženjerska izreka: “dok radi ne diraj ga.” • Postaje znatno teže ukoliko treba sprovesti promene sistema
 5. 5. April 2008. 5 Motivacija • Estetsko pitanje nije jedini razlog negodovanja neurednog koda • Kompajler ne mari da li je kod neuredan ili ne • Kada je potrebno sprovesti promene sistema u taj proces uključeni su i ljudi
 6. 6. April 2008. 6 Motivacija • Neuredan kod i loše dizajniran sistem otežavaju promene – Teško je pronaći mesta koja je potrebno menjati – Teško je prepoznati šta treba menjati • Kada je potrebno dodati nove odlike sistemu a kod nije strukturiran kako bi prihvatio nove promene – refaktorisati program kako bi se olakšalo dodavanje novih odlika – zatim dodati nove odlike
 7. 7. April 2008. 7 Motivacija – Enkapsuliranje polja • Transformacije koje se sprovode – Kreiranje javnog get metoda koji vraća vrednost polja – Kreiranje javnog set metoda koji postavlja vrednost polja na vrednost prosledjenog parametra – Zamenjuje sva čitanja polja sa pozivom get metoda – Zamenjuje sve dodele vrednosti nekom polju sa set metodom – Menja modifikator pristupa polju na private
 8. 8. April 2008. 8 Motivacija – Enkapsuliranje polja // pre refaktorisanja class A { public int f; void m(int i) { f = i * f; } } // nakon refaktorisanja class A { private int f; void m(int i) { setF(i * getF()); } public int getF() { return this.f; } public void setF(int f) { this.f = f; } }
 9. 9. April 2008. 9 Motivacija – katalog refaktorisanja • Promena imena (Rename): promena imena metode, polja, klase • Enkapsuliranje polja (Encapsulate Field): zamena svih referenci polja sa metodama za pristup • Pomeranje polja na dole: pomeranje polja iz superklase u sve podklase • Promena potpisa: promena potpisa metode promenom povratnog tipa, dodavanjem(Add Parameter) ili uklanjajem parametara(Remove Parameter) • ...
 10. 10. April 2008. 10 Sadržaj • Šta je refaktorisanje ? • Zašto treba refaktorisati ? • Kada treba vršiti refaktorisanje ? • Kako sprovesti refaktorisanje ? • Katalog refaktorisanja • Alati za refaktorisanje
 11. 11. April 2008. 11 Zašto vršiti refaktorisanje ? • Popravlja dizajn softvera – Kratkoročni ciljevi kvare dizajn – Eliminisanje dupliranog koda • Čini softver razumljivijim – Naknadna promena koda – Razumevanje nepoznatog koda
 12. 12. April 2008. 12 Zašto vršiti refaktorisanje ? • Pomaže u nalaženju grešaka – Razumevanje dovodi do pronalaženja grešaka • Omogućava brže pisanje koda – Dobra dizajn omogućava brz razvoj softvera – Vreme je posvećeno novim funkcionalnostima • Refaktorisanje nije svemoguće!
 13. 13. April 2008. 13 Sadržaj • Šta je refaktorisanje ? • Zašto treba refaktorisati ? • Kada treba vršiti refaktorisanje ? • Kako sprovesti refaktorisanje ? • Katalog refaktorisanja • Alati za refaktorisanje
 14. 14. April 2008. 14 Kada treba vršiti refaktorisanje ? • Ne treba definisati termine refaktorisanja • Prilikom dodavanja funkcionalnosti – U cilju razumevanja koda koji se modifikuje – Promena dizajna za jednostavno dodavanje funkcionalnosti
 15. 15. April 2008. 15 Kada treba vršiti refaktorisanje ? • Tokom otklanjanja grešaka – Kod postaje razumljiviji – Greška može uputiti na potrebu za refaktorisanjem • Tokom pregledanja koda – Dobijanje konkretnijih rezultata
 16. 16. April 2008. 16 Kada NE treba vršiti refaktorisanje ? • Kada je bolje početi od početka – Kod pun grešaka • Kada ističe rok – Dobici bi stigli po isteku roka
 17. 17. April 2008. 17 Sadržaj • Šta je refaktorisanje ? • Zašto treba refaktorisati ? • Kada treba vršiti refaktorisanje ? • Kako sprovesti refaktorisanje ? • Katalog refaktorisanja • Alati za refaktorisanje
 18. 18. April 2008. 18 Kako započeti refaktorisanje ? • Kreiranje solidnog skupa testova za deo koda koji se želi refaktorisati! • Kreiranje testova upotrebom xUnit alata – Grupisanje testova – Regresivno testiranje – Automatska provera ishoda testiranja • Pisanje testova je vredno truda – Daju samopouzdanju za sprovodjenje izmena
 19. 19. April 2008. 19 Sprovodjenje refaktorisanja • Refaktorisanje menja program malim koracima. Ako načinite grešku, lako ćete je pronaći • Rimat refaktorisanja: testiranje, male izmene, testiranje, male izmene, testiranje, male izmene. Ovaj ritam omogućava brzo i sigurno refaktorisanje
 20. 20. April 2008. 20 Šta treba refaktorisati ? • [Beck] Identifikovati “bed smells” u kodu • “konkretne strukture u kodu koje dozivaju (ponekad zapomažu), pružajući mogućnost za refaktorisanje”
 21. 21. April 2008. 21 Šta treba refaktorisati ? • Ponovljeni kod – Izdvajanje metoda, Povlačenje metoda naviše, Pravljenje šablonskog metoda, Zamena algoritma • Dugačak metod – Izdvajanje metoda, Zamena primitivnih promenljivih upitom, Uvodjenje parametarskog objekta, Očuvanje celovitosti objekta
 22. 22. April 2008. 22 Šta treba refaktorisati ? • Velika klasa – Izdvajanje klase, Izdvajanje potklase • Dugačka lista parametara – Zamena parametra metodom, Uvodjenje parametarskog objekta • Lenja klasa – Rušenje hijerarhije, Umetanje klasa • ...
 23. 23. April 2008. 23 Sadržaj • Šta je refaktorisanje ? • Zašto treba refaktorisati ? • Kada treba vršiti refaktorisanje ? • Kako sprovesti refaktorisanje ? • Katalog refaktorisanja • Alati za refaktorisanje
 24. 24. April 2008. 24 Katalog refaktorisanja • Format navodjenja refaktorisanja[Fowler] – Ime refaktorisanja – Situacija u kojoj to refaktorisanje služi – Motivacija (zašto treba obaviti refaktorisanje) – Mehanizam (kako se refaktorisanje sprovodi) – Primer • Koristiće se delovi gornjeg formata
 25. 25. April 2008. 25 Izdvajanje metoda • Izdvajanje metoda (Extract Method) • Postoji fragment koda koji se može grupisati • Pretvoriti taj deo u metod čije ime objašnjava namenu metoda (ne kako metod radi!)
 26. 26. April 2008. 26 Izdvajanje metoda void printOwing(double amount) { printBanner(); //print details System.out.println ("name:" + _name); System.out.println ("amount" + amount); } void printOwing(double amount) { printBanner(); printDetails(amount); } void printDetails (double amount) { System.out.println ("name:" + _name); System.out.println ("amount" + amount); }
 27. 27. April 2008. 27 Izdvajanje metoda (mehanizam) • Kreirati novi metod i izvršiti imenovanje u skladu sa akcijom koju metod sprovodi • Iskopirati izdvojeni kod iz izvornog metoda u novokreirani metod • Potražiti u izvornom kodu reference na promenljive koje su lokalne u izvornom kodu. To su lokalne promenljive i parametri
 28. 28. April 2008. 28 Izdvajanje metoda (mehanizam) • Ukoliko se neka privremena promenljiva upotrebljava samo u izdvojenom kodu. Ako je tako, deklarisati je u odredišnom kodu • Proveriti da li se u izdvojenom kodu vrši izmena lokalne promeljive polaznog metoda
 29. 29. April 2008. 29 Izdvajanje metoda (mehanizam) • Lokalne promenljive proslediti odredišnom metodu u vidu parametara koji se čitaju iz izvornog koda • Zameniti izdvojeni kod u izvornom metodu pozivom lokalnim promenljivim • Prevesti i testirati
 30. 30. April 2008. 30 Zamena privremene promenljive upitom • Zamena privremene promenljive upitom (Replace Temp With Query) • Privremena promenljiva se koristi za čuvanje rezultata nekog izraza • Izdvojiti izraz u metodu. Zameniti izrazom sve refenece na tu privremenu promenljivu
 31. 31. April 2008. 31 double basePrice = _quantity * _itemPrice; if (basePrice > 1000) return basePrice * 0.95; else return basePrice * 0.98; if (basePrice() > 1000) return basePrice() * 0.95; else return basePrice() * 0.98; ... double basePrice() { return _quantity * _itemPrice; }
 32. 32. April 2008. 32 Razdvajanje privremene promenljive • Razdvajanje privremene promenljive (Split Temporary Variable) • Postoji privremena promenljiva kojoj je vrednost dodeljena više puta, ali nije u petlji niti se koristi za skupljanje rezultata • Kreirati posebnu privremenu promenljivu za svaku dodelu
 33. 33. April 2008. 33 double temp = 2 * (_height + _width); System.out.println (temp); temp = _height * _width; System.out.println (temp); final double perimeter = 2 * (_height + _width); System.out.println (perimeter); final double area = _height * _width; System.out.println (area);
 34. 34. April 2008. 34 Zamena metoda objektom metoda • Zamena metoda objektom metoda (Replace Method With Method Object) • Uočava se dug metod koji koristi lokalne promenljive tako da ne možete da primenite Izdvajanje Metoda • Pretvorite metod u zaseban objekat tako da sve lokalne promenljive postanu polja tog objekta. Onda metod možete razložiti na druge metode istog objekta
 35. 35. April 2008. 35 class Order... double price() { double primaryBasePrice; double secondaryBasePrice; double tertiaryBasePrice; // long computation; ... }
 36. 36. April 2008. 36 Premeštanje metoda • Premeštanje metoda (Move Method) • Metod koristi više odlika neke klase u kojoj nije definisan • Napraviti novi metod sa sličnim osnovnim delom u klasi koju najviše koristi
 37. 37. April 2008. 37
 38. 38. April 2008. 38 Izdvajanje klase • Izdvajanje klase (Extract Class) • Imate klasu koja obavlja posao koji bi trebalo da obavljaju dve klase • Napravite novu klasu i premestite odgovarajuća polja i metode iz stare klase u novu
 39. 39. April 2008. 39
 40. 40. April 2008. 40 Zamena prostog podatka objektom • Zamena prostog podatka objektom (Replace Data Value with Object) • Imate stavku podatka kojoj su potrebni dodatni podaci ili ponašanje • Pretvorite stavku podatka u objekat
 41. 41. April 2008. 41
 42. 42. April 2008. 42 Sadržaj • Šta je refaktorisanje ? • Zašto treba refaktorisati ? • Kada treba vršiti refaktorisanje ? • Kako sprovesti refaktorisanje ? • Katalog refaktorisanja • Alati za refaktorisanje
 43. 43. April 2008. 43 Alati za refaktorisanje • Postoje za većinu popularnih OO programskih jezika • Java – Xrefactory, RefactorIT, jFactor, IntelliJ IDEA, Eclipse • C++ – CppRefactory, Xrefactory – C# – C# Refactoring Tool, C# Refactory • Delphi – Modelmaker Tool, Castalia • …
 44. 44. April 2008. 44 Alati za refaktorisanje • Postoje za većinu popularnih razvojnih okruženja (IDE) • NetBeans (RefactorIT) • Eclipse (built-in) • Borland JBuilder (RefactorIT) • VisualStudio .NET (C# Refactory) • ...
 45. 45. April 2008. 45 Alati za refaktorisanje Eclipse
 46. 46. April 2008. 46 Alati za refaktorisanje NetBeans
 47. 47. April 2008. 47 Alati za refaktorisanje MS Visual 2005
 48. 48. April 2008. 48 Alati za refaktorisanje Pouzdanost • Koliko su alati za refaktorisanje zaista pouzdani ?
 49. 49. April 2008. 49 Alati za refaktorisanje Pouzdanost • Istraživanja na University of Illinois at Urbana-Champaign • Tokom 2007 identifikovano 45 bagova • 21 bug-a u Eclipse-u • 24 bug-a u NetBeans-u
 50. 50. April 2008. 50 Bug u NetBeans-u // pre refaktorisanja class A { int f; void m() { (new A().f) = 0; } } // nakon refaktorisanja class A { private int f; void m() { (new A().f) = 0; } … getF … … setF … }

×