Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
Wykonał: Daniel Nowowiejski Zastosowanie diagramu Pareto- Lorenza w arkuszu kalkulacyjnym w zarządzaniu
Kto to był Pareto? Vilfredo Federigo Damasio Pareto (15 lipca 1848 - 19 sierpnia 1923) włoski ekonomista i socjolog Był ...
Diagram Pareto-Lorenza <ul><li>Pareto analizował rozkłady dochodów ludności, co pozwoliło mu stwierdzić pewną prawidłowość...
<ul><li>analizą ABC </li></ul><ul><li>zasada 80/20 </li></ul>Diagram Pareto-Lorenza jest również nazywany:
<ul><li>Analiza ABC jest metodą porządkowania i grupowania elementów analizowanych zbiorów ze względu na wybrane kryterium...
Przykłady zasady 80/20 <ul><li>80% decyzji warunkuje 20% informacji, </li></ul><ul><li>80% skarg w supermarketach pochodzi...
Czy zasada 80/20 zawsze się sprawdza? <ul><li>Liczb 80 i 20 nie należy traktować jako jedynie </li></ul><ul><li>słuszne. ...
Tworzenie diagramu Pareto-Lorenza <ul><li>Zebranie danych o badanym zjawisku, problemie – np. burza mózgów. </li></ul><u...
Zastosowanie diagramu Pareto-Lorenza w zarządzaniu <ul><li>Diagram Pareto-Lorenza jest bardzo przydatny w zarządzaniu, gd...
Zebranie danych o badanym zjawisku, problemie Przyczyny występowania przerw w pracy Liczba wystąpień Brak przeszkolenia...
Uporządkowanie przyczyn problemu według częstotliwości występowania. Błąd Częstość Nieuwaga 17 Brak przeszkolenia pracown...
Przedstawienie skumulowanych wartości na wykresie kolumnowym (np. wartości procentowe). <ul><li>Oznaczyć na osi pionowej ...
 
<ul><li>Dzięki diagramowi Pareto-Lorenza można łatwo przeanalizować dane. W celu zmniejszenia ilości wadliwych sztuk ubrań...
Bibliografia  <ul><li>S. Wawak, „ Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka”, </li></ul><ul><li>J. Łańcucki „ Podstawy kom...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Zastosowanie diagramu Pareto-Lorenza w arkuszu kalkulacyjnym w zarządzaniu

22.705 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Educación, Tecnología
 • If you need your papers to be written and if you are not that kind of person who likes to do researches and analyze something - you should definitely contact these guys! They are awesome ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí

Zastosowanie diagramu Pareto-Lorenza w arkuszu kalkulacyjnym w zarządzaniu

 1. 1. Wykonał: Daniel Nowowiejski Zastosowanie diagramu Pareto- Lorenza w arkuszu kalkulacyjnym w zarządzaniu
 2. 2. Kto to był Pareto? Vilfredo Federigo Damasio Pareto (15 lipca 1848 - 19 sierpnia 1923) włoski ekonomista i socjolog Był współtwórcą tzw. &quot;lozańskiej szkoły w ekonomii&quot;. Od 1893 roku był profesorem Uniwersytetu w Lozannie. W zakresie ekonomii jego najważniejsza praca to ,,Kurs ekonomii politycznej”, a w socjologii ,,Traktat socjologii ogólnej”.
 3. 3. Diagram Pareto-Lorenza <ul><li>Pareto analizował rozkłady dochodów ludności, co pozwoliło mu stwierdzić pewną prawidłowość. odniósł taki nierównomierny rozkład w innych sytuacjach. Podobne wykresy zastosował Lorenz dla zobrazowania nierównomiernego rozkładu bogactw. Utworzył się spór o autorstwo tej metody. Najlepszym rozwiązaniem było przedstawienie krzywych Pareto i Lorenza na jednym rysunku dla złagodzenia sporu. Przedstawione są na nim udziały poszczególnych grup (krzywa Pareto) oraz kumulowane wartości (krzywa Lorenza) </li></ul>
 4. 4. <ul><li>analizą ABC </li></ul><ul><li>zasada 80/20 </li></ul>Diagram Pareto-Lorenza jest również nazywany:
 5. 5. <ul><li>Analiza ABC jest metodą porządkowania i grupowania elementów analizowanych zbiorów ze względu na wybrane kryterium. Nazwa metody wynika z tego, że wyłaniamy trzy podzbiory, oznaczone literami A ,B ,C. Podzbiór A ma największe znaczenie, a podzbiór C najmniejsze znaczenie z punktu widzenia przyjętego kryterium porządkowania. Metoda ABC jest niezmiernie pomocna w ustaleniu zakupów materiałów. Określa nam w danym czasie i w jakiej ilości i asortymencie należy uzupełnić zapasy lub wstrzymać się od ich zakupu. </li></ul><ul><li>Zasada 80/20 głosi, że 80% wyników wypływa tylko z 20% przyczyn, inaczej mówiąc skromniejszymi środkami i mniejszym wysiłkiem można osiągnąć większe efekty. </li></ul>
 6. 6. Przykłady zasady 80/20 <ul><li>80% decyzji warunkuje 20% informacji, </li></ul><ul><li>80% skarg w supermarketach pochodzi od 20% klientów, </li></ul><ul><li>20% produktów firmy daje jej 80% zysków, </li></ul><ul><li>20% klientów przynosi 80% wartości </li></ul><ul><li>sprzedaży, </li></ul><ul><li>80% przestępstw popełniane jest przez 20% kryminalistów. </li></ul>
 7. 7. Czy zasada 80/20 zawsze się sprawdza? <ul><li>Liczb 80 i 20 nie należy traktować jako jedynie </li></ul><ul><li>słuszne. Są one tylko najczęściej pojawiającą się </li></ul><ul><li>w obserwacjach daną. Równie dobrze może to być </li></ul><ul><li>inna proporcja(70/30) </li></ul><ul><li>Słuszne w tej zasadzie jest to, że nie zdarza się </li></ul><ul><li>aby 100% nakładów przynosiło 100% efektów. </li></ul><ul><li>Kierując się tą zasadą należy wyszukiwać te </li></ul><ul><li>czynności, które przynoszą największe efekty </li></ul><ul><li>pomijając inne mniej wartościowe, optymalizując </li></ul><ul><li>w ten sposób nasze działania. </li></ul>
 8. 8. Tworzenie diagramu Pareto-Lorenza <ul><li>Zebranie danych o badanym zjawisku, problemie – np. burza mózgów. </li></ul><ul><li>Uporządkowanie przyczyn problemu według częstotliwości występowania. </li></ul><ul><li>Przedstawienie skumulowanych wartości na wykresie kolumnowym (np. wartości procentowe). </li></ul><ul><li>Można dodać linię pokazującą skumulowany procentowy udział wynikający z dodawania kolejnych kategorii. Ułatwia to znalezienie kategorii mających 80% wkład do problemu. </li></ul><ul><li>Oznaczyć punkty odpowiadające wartościom skumulowanym i połączyć je linią – tzw. krzywa Lorenza. </li></ul><ul><li>Przeanalizować otrzymany wykres, sformułować wnioski dotyczące poprawy badanego zjawiska, w miarę potrzeby wprowadzić działania korygujące. </li></ul>
 9. 9. Zastosowanie diagramu Pareto-Lorenza w zarządzaniu <ul><li>Diagram Pareto-Lorenza jest bardzo przydatny w zarządzaniu, gdyż obrazowo pokazuje najważniejsze problemy które utrudniają prace lub zmniejszają dochody firmy. Dzięki wykresowi Pareto można przedstawić to, co trzeba zmienić, aby usprawnić działanie firmy. </li></ul><ul><li>Przykładem może być stworzenie analizy 80/20 dla częstości uszkodzeń ubrań w procesie ich produkcji. </li></ul>
 10. 10. Zebranie danych o badanym zjawisku, problemie Przyczyny występowania przerw w pracy Liczba wystąpień Brak przeszkolenia pracowników 14 Awaria maszyn 4 Pośpiech 7 Nieuwaga 17 Wady materiału 5
 11. 11. Uporządkowanie przyczyn problemu według częstotliwości występowania. Błąd Częstość Nieuwaga 17 Brak przeszkolenia pracowników 14 Pośpiech 7 Wady materiału 5 Awaria maszyn 4 Razem 47
 12. 12. Przedstawienie skumulowanych wartości na wykresie kolumnowym (np. wartości procentowe). <ul><li>Oznaczyć na osi pionowej (Y) udziału procentowego. </li></ul><ul><li>Oznaczyć na osi poziomej (X) przyczyny od największej do najmniejszej. </li></ul><ul><li>Narysować wykresy słupkowe dla każdej przyczyny – tzw. wykres Pareto. </li></ul>
 13. 14. <ul><li>Dzięki diagramowi Pareto-Lorenza można łatwo przeanalizować dane. W celu zmniejszenia ilości wadliwych sztuk ubrań należy: </li></ul><ul><li>poinstruować pracowników aby uważniej wykonywali swoją pracę, bo nieuwaga przynosi duże straty firmie (przestoje na linii produkcyjnej), </li></ul><ul><li>organizować szkolenia, po których osoby pracujące przy linii produkcyjnej będą bardziej profesjonalne </li></ul><ul><li>w tym, co robią. </li></ul>
 14. 15. Bibliografia <ul><li>S. Wawak, „ Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka”, </li></ul><ul><li>J. Łańcucki „ Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM” </li></ul><ul><li>J. Bagiński, „Zarządzanie jakością totalną (TQM)” </li></ul><ul><li>A. Jazon, „Doskonalenie zarządzania jakością” </li></ul>

×