HigherEducationBG

Hristian Daskalov
Hristian DaskalovDreamer @ OpenSourceUni.Org
Стратегическо начало в реформата на висшето
 образование, науката и младежките политики

      Предизвикателства пред България и ЕС
Бъдеще:
 А). Управление на промяната
 Б). Управление на кризи
Христиан Даскалов - Студентски съвет,19.11.2011г.
5 цели на ЕС до 2020
  1. Трудова заетост
    работа за 75 % от хората на възраст между 20 и 64 години
  2. НИРД и иновации
    инвестиране на 3 % от БВП на ЕС (публичен и частен сектор взети заедно) в
    научноизследователска и развойна дейност и иновации
  3. Климатични промени и енергия
    намаляване на емисиите на парникови газове с 20 % (или дори с 30 %, ако бъдат изпълнени
    условията) спрямо 1990 г.
    добиване на 20 % от енергията от възобновяеми енергийни източници
    увеличаване на енергийната ефективност с 20 %
  4. Образование
    намаляване на процента на преждевременно напусналите училище до под 10 %
    поне 40 % от 30-34-годишните със завършено висше образование
  5. Бедност и социално изключване
    поне 20 милиона по-малко бедни или застрашени от бедност и социално изключване хора

Христиан Даскалов - Студентски съвет,19.11.2011г.
Национални цели
  Трансформиране на българското общество в
  „общество на знанието”;
  Поставяне на висшето образование в центъра на
  иновациите, създаването на работни места и заетост;
  «Триъгълник на знанието».
Христиан Даскалов - Студентски съвет,19.11.2011г.
Научни приоритети
  Инвестиции в области отнасящи се до:
    енергийни източници и енергоспестяващи технологии;
    справяне и контрол на вредните и опасни битови и
    промишлени отпадъци;
    нови суровини и материали;
    информационните и комуникационните
    технологии, биотехнологиите, храните и здравето и други.Христиан Даскалов - Студентски съвет,19.11.2011г.
  “Над 76% от дипломираните инженери не работят
  по специалността си, при средни равнища от 28%.”

      В България това съотношение е най-високо в сравнение с
      останалите членове на ЕС.                          По данни на ЕВРОСТАТ и FEANI - федерация
                          на професионалните инженери, октомври
                          2009 г.,”European Engineering Report”

Христиан Даскалов - Студентски съвет,19.11.2011г.
Финансиране
Христиан Даскалов - Студентски съвет,19.11.2011г.
Мерки
    В подкрепа на растежа и създаването на работни места :
  «Програма за модернизиране на системите за висше
  образование в Европа»
         увеличаване на броя на завършващите висше образование на всички нива;
         повишаване на качеството и значимостта на развитието на човешкия
         капитал във висшето образование;
         създаване на ефективни механизми за управление и финансиране в
         подкрепа на отличното качество, както и укрепване на триъгълника на
         знанието между образованието, изследванията и бизнеса.
         международната мобилност на студентите, изследователите и останалия
         персонал;
         международният характер на висшето образование.
Христиан Даскалов - Студентски съвет,19.11.2011г.
Инструменти
  Международни:
    „Хоризонт 2020“ - рамкова програма за изследвания и
    иновации;
  Структурни:
    ОП «Конкурентоспособност»;
  Национални:
    Фонд „Научни изследвания”.


Христиан Даскалов - Студентски съвет,19.11.2011г.
Връзката с бизнесът – S &W
  Европа 2020 отрежда ключова позиция на бизнеса, като
  основен инвеститор - поне 2% от разходите за наука и
  иновации следва да идват от индустрията.

  “Необходимо е активно използване на структурните
  фондове, за да подпомогне осезаемо осъществяването
  на националните цели за инвестиции в наука и
  активизиране на участието на бизнеса при
  провеждането на научни и технологични разработки”

Христиан Даскалов - Студентски съвет,19.11.2011г.
Христиан Даскалов - Студентски съвет,19.11.2011г.
EU Иновации
  Европейския институт за технологии (ЕИТ) - “Съюзи на знанията”;
      http://eit.europa.eu

  Европейска инициатива “Магазини за наука”;
      http://www.scienceshops.org

  „U-Multirank“ - многоаспектен инструмент за класация и информация за
  определяне на профила на институциите за висше образование;
      http://www.u-multirank.eu/

  European Childrens’ University Network (ECUN);
      http://sites.google.com/site/eucunetevents/

  Консорциум University of Greater Region .
      http://www.uni-gr.eu
Христиан Даскалов - Студентски съвет,19.11.2011г.
Предложения
  Практическия семинар «Национална стратегия за
  висше образование», 12.11.2011г.
      Анализ и обзор:

        Актуалност и практическа ориентация на учебните програми;
        Сътрудничетво с бизнеса и гражданското общество;
        Стимулиране на оови форми на образователен обмен;
        Увеличаване ролята и функциите на студентската общност в
        процеса на контрол на качеството на обучение «студентски
        омбудсман».

Христиан Даскалов - Студентски съвет,19.11.2011г.
  Семинар «Стратегическо начало в реформата на
  висшето образование, младежките политики и
  науката», 19.11.2011г.
    Обществените политики, насърчаващи партньорството;
        Институционализиране и диверсификация на средствата и
        политиките за секторно сътрудничество.
    Обществените политики, насърчаващи качеството;
        Управление, академичен състав, QMS, мобилност, социални
        измерения.


Христиан Даскалов - Студентски съвет,19.11.2011г.
Христиан Даскалов - Студентски съвет,19.11.2011г.
1 de 15

Recomendados

Брошура МПИУПР.pdf por
Брошура МПИУПР.pdfБрошура МПИУПР.pdf
Брошура МПИУПР.pdfChristinaFortunova
1.2K vistas2 diapositivas
Стопански-факултет-Софийски-университет-Св.Климент-Охридски-6.pdf por
Стопански-факултет-Софийски-университет-Св.Климент-Охридски-6.pdfСтопански-факултет-Софийски-университет-Св.Климент-Охридски-6.pdf
Стопански-факултет-Софийски-университет-Св.Климент-Охридски-6.pdfChristinaFortunova
417 vistas2 diapositivas
ИКТ програма 2018-2020 Хоризонт 2020 мариана дамова por
ИКТ програма 2018-2020 Хоризонт 2020 мариана дамоваИКТ програма 2018-2020 Хоризонт 2020 мариана дамова
ИКТ програма 2018-2020 Хоризонт 2020 мариана дамоваMariana Damova, Ph.D
303 vistas25 diapositivas
Стопански факултет, „Софийски университет „Св.Климент Охридски“ (9) (1).pdf por
Стопански факултет, „Софийски университет „Св.Климент Охридски“ (9) (1).pdfСтопански факултет, „Софийски университет „Св.Климент Охридски“ (9) (1).pdf
Стопански факултет, „Софийски университет „Св.Климент Охридски“ (9) (1).pdfPetyaBankova
375 vistas2 diapositivas
Стопански факултет, „Софийски университет „Св.Климент Охридски“ (10).pdf por
Стопански факултет, „Софийски университет „Св.Климент Охридски“ (10).pdfСтопански факултет, „Софийски университет „Св.Климент Охридски“ (10).pdf
Стопански факултет, „Софийски университет „Св.Климент Охридски“ (10).pdfPetyaBankova
861 vistas2 diapositivas
Стопански факултет, „Софийски университет „Св.Климент Охридски“ (10)(1).pdf por
Стопански факултет, „Софийски университет „Св.Климент Охридски“ (10)(1).pdfСтопански факултет, „Софийски университет „Св.Климент Охридски“ (10)(1).pdf
Стопански факултет, „Софийски университет „Св.Климент Охридски“ (10)(1).pdfPetyaBankova
1.2K vistas2 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a HigherEducationBG

EU2020 - National and Regional Dimensions por
EU2020 - National and Regional DimensionsEU2020 - National and Regional Dimensions
EU2020 - National and Regional DimensionsHristian Daskalov
492 vistas49 diapositivas
Economic Dimensions of Science Brands - a research note presetation por
Economic Dimensions of Science Brands - a research note presetationEconomic Dimensions of Science Brands - a research note presetation
Economic Dimensions of Science Brands - a research note presetationRossitza Ohridska-Olson
67 vistas25 diapositivas
СЛЕДВАЩАТА ПРОГРАМА НА ЕС ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНВЕСТИЦИИ В ИНОВАЦИИ (2021... por
СЛЕДВАЩАТА ПРОГРАМА НА ЕС ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНВЕСТИЦИИ В ИНОВАЦИИ (2021...СЛЕДВАЩАТА ПРОГРАМА НА ЕС ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНВЕСТИЦИИ В ИНОВАЦИИ (2021...
СЛЕДВАЩАТА ПРОГРАМА НА ЕС ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНВЕСТИЦИИ В ИНОВАЦИИ (2021...Petar Teodosiev
307 vistas57 diapositivas
Eразъм+ обща por
Eразъм+ общаEразъм+ обща
Eразъм+ общаBG Be Active Association
430 vistas17 diapositivas
ИКТ приоритети и възможности за финансиране в Horizon 2020 por
ИКТ приоритети и възможности за финансиране в Horizon 2020ИКТ приоритети и възможности за финансиране в Horizon 2020
ИКТ приоритети и възможности за финансиране в Horizon 2020ENBC
895 vistas19 diapositivas

Similar a HigherEducationBG(20)

EU2020 - National and Regional Dimensions por Hristian Daskalov
EU2020 - National and Regional DimensionsEU2020 - National and Regional Dimensions
EU2020 - National and Regional Dimensions
Hristian Daskalov492 vistas
Economic Dimensions of Science Brands - a research note presetation por Rossitza Ohridska-Olson
Economic Dimensions of Science Brands - a research note presetationEconomic Dimensions of Science Brands - a research note presetation
Economic Dimensions of Science Brands - a research note presetation
СЛЕДВАЩАТА ПРОГРАМА НА ЕС ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНВЕСТИЦИИ В ИНОВАЦИИ (2021... por Petar Teodosiev
СЛЕДВАЩАТА ПРОГРАМА НА ЕС ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНВЕСТИЦИИ В ИНОВАЦИИ (2021...СЛЕДВАЩАТА ПРОГРАМА НА ЕС ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНВЕСТИЦИИ В ИНОВАЦИИ (2021...
СЛЕДВАЩАТА ПРОГРАМА НА ЕС ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНВЕСТИЦИИ В ИНОВАЦИИ (2021...
Petar Teodosiev307 vistas
ИКТ приоритети и възможности за финансиране в Horizon 2020 por ENBC
ИКТ приоритети и възможности за финансиране в Horizon 2020ИКТ приоритети и възможности за финансиране в Horizon 2020
ИКТ приоритети и възможности за финансиране в Horizon 2020
ENBC895 vistas
Project Presentation por jazzy jack
Project PresentationProject Presentation
Project Presentation
jazzy jack225 vistas
Д-р Тодор Галев: Иновациите у нас се подпомагат само „на хартия“ por Maya Tsaneva
Д-р Тодор Галев: Иновациите у нас се подпомагат само „на хартия“Д-р Тодор Галев: Иновациите у нас се подпомагат само „на хартия“
Д-р Тодор Галев: Иновациите у нас се подпомагат само „на хартия“
Maya Tsaneva70 vistas
Трета есенна академия "Реформите в публичната администрация в огледалото на п... por Светла Иванова
Трета есенна академия "Реформите в публичната администрация в огледалото на п...Трета есенна академия "Реформите в публичната администрация в огледалото на п...
Трета есенна академия "Реформите в публичната администрация в огледалото на п...
Добрите практики в междукултурния диалог в Европейския съюз por Мария Гуленова
Добрите практики в междукултурния диалог в Европейския съюзДобрите практики в междукултурния диалог в Европейския съюз
Добрите практики в междукултурния диалог в Европейския съюз
иновации в управлението por niod
иновации в управлениетоиновации в управлението
иновации в управлението
niod439 vistas
Презентация на Пепа Балкова por great_hellen
Презентация на Пепа БалковаПрезентация на Пепа Балкова
Презентация на Пепа Балкова
great_hellen1.5K vistas

Más de Hristian Daskalov

Университетският подкаст por
Университетският подкастУниверситетският подкаст
Университетският подкастHristian Daskalov
83 vistas41 diapositivas
Emotional and Social Intelligence por
Emotional and Social IntelligenceEmotional and Social Intelligence
Emotional and Social IntelligenceHristian Daskalov
195 vistas15 diapositivas
The Theory of Change Framework and its Application in the Field of L&D por
The Theory of Change Framework and its Application in the Field of L&DThe Theory of Change Framework and its Application in the Field of L&D
The Theory of Change Framework and its Application in the Field of L&DHristian Daskalov
207 vistas19 diapositivas
Stakeholder Management - Brain Workshop Institute Training por
Stakeholder Management - Brain Workshop Institute TrainingStakeholder Management - Brain Workshop Institute Training
Stakeholder Management - Brain Workshop Institute TrainingHristian Daskalov
288 vistas38 diapositivas
ACHIEVING SUSTAINABILITY IN HIGHER EDUCATION & RESEARCH, BASED ON THE APPLICA... por
ACHIEVING SUSTAINABILITY IN HIGHER EDUCATION & RESEARCH, BASED ON THE APPLICA...ACHIEVING SUSTAINABILITY IN HIGHER EDUCATION & RESEARCH, BASED ON THE APPLICA...
ACHIEVING SUSTAINABILITY IN HIGHER EDUCATION & RESEARCH, BASED ON THE APPLICA...Hristian Daskalov
158 vistas19 diapositivas
On Intrapreneurship por
On IntrapreneurshipOn Intrapreneurship
On IntrapreneurshipHristian Daskalov
520 vistas38 diapositivas

Más de Hristian Daskalov(17)

Университетският подкаст por Hristian Daskalov
Университетският подкастУниверситетският подкаст
Университетският подкаст
Hristian Daskalov83 vistas
The Theory of Change Framework and its Application in the Field of L&D por Hristian Daskalov
The Theory of Change Framework and its Application in the Field of L&DThe Theory of Change Framework and its Application in the Field of L&D
The Theory of Change Framework and its Application in the Field of L&D
Hristian Daskalov207 vistas
Stakeholder Management - Brain Workshop Institute Training por Hristian Daskalov
Stakeholder Management - Brain Workshop Institute TrainingStakeholder Management - Brain Workshop Institute Training
Stakeholder Management - Brain Workshop Institute Training
Hristian Daskalov288 vistas
ACHIEVING SUSTAINABILITY IN HIGHER EDUCATION & RESEARCH, BASED ON THE APPLICA... por Hristian Daskalov
ACHIEVING SUSTAINABILITY IN HIGHER EDUCATION & RESEARCH, BASED ON THE APPLICA...ACHIEVING SUSTAINABILITY IN HIGHER EDUCATION & RESEARCH, BASED ON THE APPLICA...
ACHIEVING SUSTAINABILITY IN HIGHER EDUCATION & RESEARCH, BASED ON THE APPLICA...
Hristian Daskalov158 vistas
Blockchain, sorting the wheat from the chaff - sensible commercial applicatio... por Hristian Daskalov
Blockchain, sorting the wheat from the chaff - sensible commercial applicatio...Blockchain, sorting the wheat from the chaff - sensible commercial applicatio...
Blockchain, sorting the wheat from the chaff - sensible commercial applicatio...
Hristian Daskalov123 vistas
Blockchain and Cloud Forum 2018 - Application of Distributed Ledger Technolog... por Hristian Daskalov
Blockchain and Cloud Forum 2018 - Application of Distributed Ledger Technolog...Blockchain and Cloud Forum 2018 - Application of Distributed Ledger Technolog...
Blockchain and Cloud Forum 2018 - Application of Distributed Ledger Technolog...
Hristian Daskalov416 vistas
Blockchain in Learning & Career Development: The Case of the Open Source Univ... por Hristian Daskalov
Blockchain in Learning & Career Development: The Case of the Open Source Univ...Blockchain in Learning & Career Development: The Case of the Open Source Univ...
Blockchain in Learning & Career Development: The Case of the Open Source Univ...
Hristian Daskalov1.5K vistas
Technology Innovation Loves Humanities: Open Education on the Blockchain por Hristian Daskalov
Technology Innovation Loves Humanities: Open Education on the BlockchainTechnology Innovation Loves Humanities: Open Education on the Blockchain
Technology Innovation Loves Humanities: Open Education on the Blockchain
Hristian Daskalov880 vistas
Application of cryptocurrency innovation beyond the financial world por Hristian Daskalov
Application of cryptocurrency innovation beyond the financial worldApplication of cryptocurrency innovation beyond the financial world
Application of cryptocurrency innovation beyond the financial world
Hristian Daskalov379 vistas
Crisis' Heritage Management - New Business Opportunities Out of the Financial... por Hristian Daskalov
Crisis' Heritage Management - New Business Opportunities Out of the Financial...Crisis' Heritage Management - New Business Opportunities Out of the Financial...
Crisis' Heritage Management - New Business Opportunities Out of the Financial...
Hristian Daskalov202 vistas
Sharing Economy 2.0 & The Internet of People (IoP) Workshop por Hristian Daskalov
Sharing Economy 2.0 & The Internet of People (IoP) WorkshopSharing Economy 2.0 & The Internet of People (IoP) Workshop
Sharing Economy 2.0 & The Internet of People (IoP) Workshop
Hristian Daskalov1.3K vistas
Разработване на проекти por Hristian Daskalov
Разработване на проектиРазработване на проекти
Разработване на проекти
Hristian Daskalov380 vistas
Младежки неправителствен сектор por Hristian Daskalov
Младежки неправителствен секторМладежки неправителствен сектор
Младежки неправителствен сектор
Hristian Daskalov503 vistas

HigherEducationBG

 • 1. Стратегическо начало в реформата на висшето образование, науката и младежките политики Предизвикателства пред България и ЕС
 • 2. Бъдеще: А). Управление на промяната Б). Управление на кризи Христиан Даскалов - Студентски съвет,19.11.2011г.
 • 3. 5 цели на ЕС до 2020  1. Трудова заетост  работа за 75 % от хората на възраст между 20 и 64 години  2. НИРД и иновации  инвестиране на 3 % от БВП на ЕС (публичен и частен сектор взети заедно) в научноизследователска и развойна дейност и иновации  3. Климатични промени и енергия  намаляване на емисиите на парникови газове с 20 % (или дори с 30 %, ако бъдат изпълнени условията) спрямо 1990 г.  добиване на 20 % от енергията от възобновяеми енергийни източници  увеличаване на енергийната ефективност с 20 %  4. Образование  намаляване на процента на преждевременно напусналите училище до под 10 %  поне 40 % от 30-34-годишните със завършено висше образование  5. Бедност и социално изключване  поне 20 милиона по-малко бедни или застрашени от бедност и социално изключване хора Христиан Даскалов - Студентски съвет,19.11.2011г.
 • 4. Национални цели  Трансформиране на българското общество в „общество на знанието”;  Поставяне на висшето образование в центъра на иновациите, създаването на работни места и заетост;  «Триъгълник на знанието». Христиан Даскалов - Студентски съвет,19.11.2011г.
 • 5. Научни приоритети  Инвестиции в области отнасящи се до:  енергийни източници и енергоспестяващи технологии;  справяне и контрол на вредните и опасни битови и промишлени отпадъци;  нови суровини и материали;  информационните и комуникационните технологии, биотехнологиите, храните и здравето и други. Христиан Даскалов - Студентски съвет,19.11.2011г.
 • 6. “Над 76% от дипломираните инженери не работят по специалността си, при средни равнища от 28%.”  В България това съотношение е най-високо в сравнение с останалите членове на ЕС. По данни на ЕВРОСТАТ и FEANI - федерация на професионалните инженери, октомври 2009 г.,”European Engineering Report” Христиан Даскалов - Студентски съвет,19.11.2011г.
 • 7. Финансиране Христиан Даскалов - Студентски съвет,19.11.2011г.
 • 8. Мерки  В подкрепа на растежа и създаването на работни места :  «Програма за модернизиране на системите за висше образование в Европа» увеличаване на броя на завършващите висше образование на всички нива; повишаване на качеството и значимостта на развитието на човешкия капитал във висшето образование; създаване на ефективни механизми за управление и финансиране в подкрепа на отличното качество, както и укрепване на триъгълника на знанието между образованието, изследванията и бизнеса. международната мобилност на студентите, изследователите и останалия персонал; международният характер на висшето образование. Христиан Даскалов - Студентски съвет,19.11.2011г.
 • 9. Инструменти  Международни:  „Хоризонт 2020“ - рамкова програма за изследвания и иновации;  Структурни:  ОП «Конкурентоспособност»;  Национални:  Фонд „Научни изследвания”. Христиан Даскалов - Студентски съвет,19.11.2011г.
 • 10. Връзката с бизнесът – S &W  Европа 2020 отрежда ключова позиция на бизнеса, като основен инвеститор - поне 2% от разходите за наука и иновации следва да идват от индустрията.  “Необходимо е активно използване на структурните фондове, за да подпомогне осезаемо осъществяването на националните цели за инвестиции в наука и активизиране на участието на бизнеса при провеждането на научни и технологични разработки” Христиан Даскалов - Студентски съвет,19.11.2011г.
 • 11. Христиан Даскалов - Студентски съвет,19.11.2011г.
 • 12. EU Иновации  Европейския институт за технологии (ЕИТ) - “Съюзи на знанията”;  http://eit.europa.eu  Европейска инициатива “Магазини за наука”;  http://www.scienceshops.org  „U-Multirank“ - многоаспектен инструмент за класация и информация за определяне на профила на институциите за висше образование;  http://www.u-multirank.eu/  European Childrens’ University Network (ECUN);  http://sites.google.com/site/eucunetevents/  Консорциум University of Greater Region .  http://www.uni-gr.eu Христиан Даскалов - Студентски съвет,19.11.2011г.
 • 13. Предложения  Практическия семинар «Национална стратегия за висше образование», 12.11.2011г.  Анализ и обзор:  Актуалност и практическа ориентация на учебните програми;  Сътрудничетво с бизнеса и гражданското общество;  Стимулиране на оови форми на образователен обмен;  Увеличаване ролята и функциите на студентската общност в процеса на контрол на качеството на обучение «студентски омбудсман». Христиан Даскалов - Студентски съвет,19.11.2011г.
 • 14. Семинар «Стратегическо начало в реформата на висшето образование, младежките политики и науката», 19.11.2011г.  Обществените политики, насърчаващи партньорството;  Институционализиране и диверсификация на средствата и политиките за секторно сътрудничество.  Обществените политики, насърчаващи качеството;  Управление, академичен състав, QMS, мобилност, социални измерения. Христиан Даскалов - Студентски съвет,19.11.2011г.
 • 15. Христиан Даскалов - Студентски съвет,19.11.2011г.

Notas del editor

 1. Терминанаанглийски Change management (в превод – Управлениенапромените) е структуриранподходзапромянатанаиндивидите, групите, оранизации и надружества, коитоправятвъзможнопреходаотеднасегашнаструктуракъмеднажеланабъдещаструктура. Change Management осигуряваметоди и средствазаразпознаване и разбираненапромяната и човешкотовъздействиевърхупрехода.
 2. До 2020 г. за 35 % от всички работни места в ЕС ще е необходимо високониво на квалификация, а само 26 % от работната сила понастоящем притежавадиплома за висше образование.
 3. Съгласно Стратегията за развитие на научните изследвания, тя има за цел да:• да формулира национална научна политика, която създава условия и задава перспективи за постигане на задачите, поставени от Европейската стратегия 2020; • да инициира и стимулира цялостен процес на модернизация в научно-изследователските звена. Това е необходимо условие, за да може да се предприеме съществено увеличение на публичното финансиране за наука. • Доразвие анализа по отношение на проблемите, които срещат предприемачите в реализацията на иновациите и предвижда мерки за тяхното решаване. • да стимулира нарастването на дела на екотехнологиите в националната икономика. Стратегията поставя цели и посочва мерки за осигуряване на по-високо качество на изследванията и иновациите, включително за създаване на подходяща среда и насърчаване на бизнеса да инвестира в научни разработки. Посочени са целеви стойности, които следва да бъдат достигнати като резултат от приложението на дефинираните мерки. Предложени са и индикатори, които позволяват да се анализира как се изпълняват мерките и каква е ефективността на провежданата научна политика.
 4. Високи нива на заетост на инженерните специалности.
 5. Основно предизвикателство за България, подобно на много други държави-членки на ЕС е постигането на целите, заложени на съвета в Барселона от европейските министри за наука – достигане на средно ниво от 3% инвестиции в научно-изследователска дейност. Въпреки че се наблюдава ръст в общия процент на разходи за НИРД, това е заради повишаване на частните инвестиции в наука. Това е добър сигнал за националната икономика, но запазване на нива на публичните разходи от 0,35% не може да гарантира необходимото качество на изследвания и поддържане на минимален образователен и научен потенциал за обществото и индустрията. Нещо повече, процентът на публичните разходи отчита и разходи за наука на сектора „висше образование”, който традиционно е много нисък – около 0,07 % от БВП по прогнозни данни на Евростат за 2009 г. Средният процент за ЕС-27 е 0,48 %. С РМС № 803 от 10.11.2010 г. относно приемане на предварителен вариант на Националната програма за реформи на Република България (2010-2013 г.) в изпълнение на Стратегията „Европа 2020” е определена национална цел за инвестиции в НИРД в размер на 1,5% от БВП до 2020 г.
 6. Раздел 2 от настоящото съобщение посочва основните въпроси на политиката задържавите-членки и институциите за висше образование, които се стремят да увеличатвъзможно най-много приноса си към растежа и заетостта в Европа. Конкретнитедействия, които ЕС ще предприеме, допринасяйки своята добавена стойност в подкрепана усилията за модернизация на обществените органи и институции, са представени враздел 3.
 7. Новата програма „Хоризонт 2020“ ще обхване цялото финансиране на ЕС за изследвания и иновации, което понастоящем се предоставя чрез Седмата рамкова програма за научни изследвания, Програмата за конкурентоспособност и иновации и други инициативи на ЕС за иновации, като Европейския институт за технологии (ЕИТ). „Хоризонт 2020“ цели да направи финансирането на ЕС по-атрактивно и с по-лесен достъп. Програмата ще осигури висока степен на политическа координация и ще увеличи възможно най-много синергиите между инициативите, както и ще позволи да се въведат по-прости и по-ефективни усъвършенствани инструменти за финансиране, обхващащи целия цикъл на иновациите.
 8. ПОЛЗИ: Участието на частния сектор в научно изследователската дейност е една от основните задачи на ЕС. Като дейност е предвиден в почти всички политически документи на Общността. Предвижда се включването на бизнеса не само под формата на преки инвестиции, а като бенефициент на научни знания и продукти и стабилен партньор в триъгълника на знанието. Изграждането на ефективни партньорства между научните организации, университетите и бизнеса обогатява всички участници в процеса с нови знания и умения и създава висока добавена стойност за икономиката. Участието на бизнеса в научно-образователния процес подпомага изграждането на нова генерация учени и предприемачи, което способства за създаване на нов пазарен профил и на условия за привличането на повече инвестиции. Балансираното участие на различните партньори както и активната роля на бизнеса в научния процес генерира нови знания, води до създаването на иновативни продукти и реновира състоянието на икономиката. Научното обслужване и участие в усвояването или създаването на нови технологии в индустрията е необходимо за гарантиране на интелигентен, устойчив растеж с по ефективно използване на ресурсите.НЕДОСТАТЪЦИ:Наблюдаваният икономически растеж в България през последните години рязко забави своите темпове, тъй като се характеризираше с наличието на традиционни и с бърза възвращаемост сегменти от пазара като строителството, недвижимите имоти и финансите. В същото време не са развивани иновативни и наукоемки технологии, които да подпомогнат конкурентоспособността на икономиката. В страната малка част от иновациите формират промишлеността, а секторите зависещи от евтина работна ръка имат висок дял от добавената стойност. За последните седем години ( 2001-2008, по данни на Световната банка)15 експортният потенциал на страната също е съсредоточен в традиционно силни сектори, но трудоемки и поглъщащи вносни природни ресурси. По данни на Евростат за 2008 г., делът на високотехнологичните продукти като дял от общия износ е 3,57, при стойности на другите нови държави членки между 4 и 6,5 и среден процент за ЕС-27 – 15.
 9. Като дял от разпределението по приоритети при използване на Кохезионния и Структурните фондове на ЕС по обществено-икономически сектори, образованието представлява 9%, но реално тази мярка би била приложима в над 90% от програмите, подпрограмите и отделните мерки в сектори като околна среда и води, транспорт, индустрия, услуги, обучение, здравеопазване, туризъм, телекомуникации, изследвания и др. Едва 0,1 % от средствата по Структурните фондове могат да бъдат използвани за подкрепа на изследователски дейност, в частта изграждане на научна инфраструктура и научно-изследователски комплекси, но реално многократно по-големи инвестиции биха постъпили чрез участието в съвместни проекти по всички останали приоритетни .
 10. Европейският институт за иновации и технологии (ЕИТ) предоставя истински модел за интегриране на висшето образование в триъгълника на знанието. Чрез образователни програми с висок академичен статут, ЕИТ и неговите Общности за знания и иновации (ОЗИ) насърчават предприемачество, в което познанията играят важна роля, основано на многодисциплинарни, новаторски изследвания. ЕИТ все повече ще се стреми да разпространява наученото, като представя примери за интегрирани партньорства, нови модели на управление и финансиране, за да увеличи потенциала за иновации на институциите за висше образование, сътрудничещи си с бизнеса. Европейската комисия възнамерява да предложи по-нататъшни стъпки за развитие на триъгълника на знанието в предложението си относно Стратегическа иновационна програма, предвидена за края на годината.