Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Per un projecte en comú. Programa electoral

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 11 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (17)

Similares a Per un projecte en comú. Programa electoral (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Per un projecte en comú. Programa electoral

 1. 1. Tufaslatorre DavidManzanera
 2. 2. 2015 Perunprojecteencomú Eleccionsmunicipals
 3. 3. Hola  veïns.   Em  dic  David  Manzanera  tinc  38  anys  em  considero  una  persona  responsable  e  implicada  en   els  problemes  del  municipi,  aposto  per  el  treball  en  equipo  per  això    us  vull  presentar  el  nostre   projecte  en  comú  per  el  municipi  de  la  Torre  de  Claramunt.     Som   un   equip   de   veïns   que   ens   hem   unit   per   crear   un   projecte   en   comú   conforme   les   necessitats  de  la  nostre  població.  Creiem  que  després  de  tants  anys  ha  arribat  el  moment  de   canviar  amb  noves  propostes  e  iniciatives.       Tenim  molta  feina  a  fer,  i  per  començar,  hem  sortit  al  carrer  per  realitzar  el  nostre  projecte  en   comú,   visitant   als   ciutadans   casa   per   casa   i   consultant   a   través   de   les   xarxes   socials,   les   inquietuds   i   les   propostes   dels   ciutadans.   Som   un   equip   jove,   preparat   i   amb   moltes   ganes   d’iniciar   canvis   que   ens   beneficiïn   a   tots;   amb   el   vostre   recolzament   i   confiança   ho   aconseguirem,  perquè  per  nosaltres  la  teva  opinió  compta.           Per   qualsevol   dubte   o   suggeriment   podeu   posar-­‐vos   en   contacte   amb   nosaltres   enviant   un   correu  a    davidmanzanerapsc@yahoo.es  volem  que  formis  part  d’aquest  projecte  en  comú.     David  Manzanera          
 4. 4. LES CLAUS DEL NOSTRE PROJECTE EN COMÚ ü Transparència  en  la  gestió  municipal.   ü Participació   activa   ciutadana   pel   desenvolupament   del   municipi,   junt   amb   empreses,   entitats  i  resta  d’associacions.   ü Millora  del  transport  públic,  amb  horaris  que  s’adeqüin  a  les  necessitats  reals  de  mobilitat   de  tots  els  veïns  del  municipi.     ü Creació   del   “vehicle   llançadora”   per   augmentar   la   comunicació   entre   els   nuclis   del   municipi,  tan  a  nivell  sanitari,  com  del  transport  intern  i  de  foment  d’activitats.     ü Creació  de  la  oficina  municipal  en  el  centre  social  de  Pinedes  de  l’Armengol,  para  atendre   les  gestions  bàsiques  municipals.     ü Rescat  de  la  gestió  de  l’aigua  per  a  que  es  realitzi  pel  nostre  Ajuntament  i  no  com  es  fa  ara,   hipotecada  a  una  empresa  privada  durant  35  anys,  i  podent  arribar  a  un  estalvi  del  rebut   del  50%     ü Habilitar  zones  Wi-­‐Fi  gratuïtes,  en  diferents  zones  públiques  de  tots  els  nuclis  del  municipi.   ü Creació  d’una  línia  WhatsApp  d’alerta,  per  a  que  qualsevol  veí  pugui  comunicar  a  través   d’aquest  mitjà  d’una  manera  més  ràpida  i  àgil  qualsevol  incidència  o  anomalia,  i  així  poder   gestionar-­‐la  de  manera  ràpida  i  efectiva.         DINAMITZACIÓ ECONÒMICA Crear  un  departament  de  dinamització  i  promoció  econòmica  per:   -­‐ Potenciar  les  empreses  i  comerços  existents.   -­‐ Captar  noves  empreses  i  promocionar  a  emprenedors  per  generar  negocis  innovadors.     -­‐ Promocionar  realment  el  nostre  sòl  industrial  i  tot  el  nostre  entorn.     -­‐  Inserció  laboral  amb:  
 5. 5. -­‐ Una  borsa  de  treball  transparent  i  ben  parametritzada.   -­‐ Incentivar  a  les  empreses  a  contractar  personal  del  municipi  a  l’atur.   -­‐ Tallers  i  formació  pràctica,  per  facilitar  i  augmentar  les  oportunitats  laborals.     -­‐ Col·∙laboracions  i  convenis  mancomunats.     -­‐ Seguiment  i  control  exhaustiu  de  la  evolució  de  la  taxa  d’atur  municipal  amb  l’objectiu   de  reduir-­‐la.     -­‐   Donar   més   valor   i   promocionar   de   manera   efectiva   el   nostre   municipi   a   tots   els   nivells:   esdeveniments   esportius,   culturals,   turisme,   festes,   …,   per   generar   riquesa   econòmica   i   cultural.   -­‐  Reorientació  del  mercat  setmanal.         HISENDA -­‐ Elaboració   de   pressupostos   fiables,   sostenibles,   clars,   transparents   i   pel   el   bé   comú   dels  ciutadans.   -­‐ Auditoria  interna  transparent.   -­‐ Optimitzar  els  recursos  del  Ajuntament.   -­‐ Reduir  l’elevada  deute  municipal.   -­‐ Congelar  els  impostos  municipals  (IBI).   -­‐ Estudiar  exhaustivament  tot  tipus  de  subvencions  existents,  per  la  seva  sol·∙licitud.  
 6. 6. EDUCACIÓ Y FORMACIÓ -­‐ Ajuda   a   la   reeducació   de   diferents   col·∙lectius   a   través   de   cursos   i   tallers,   per   tal   d’aprendre  altres  professions  diferents  per  reorientar  així  la  seva  vida  laboral.     -­‐ Fomentar  cursos  de  formació  continua  para  adults.   -­‐ Estreta  col·∙laboració  con  AMPA,  Claustre  de  professors,  Consell  escolar...   -­‐ Recolzament  a  totes  les  activitats  extraescolars.     -­‐ Transport  escolar  gratuït  per  tota  l’ensenyança,  inclosa  la  no  obligatòria.  (Batxillerat,   Mòduls,  Col·∙legi  migdia…).   -­‐ Reduir  el  fracàs  escolar  mitjançant  l’atenció  i  orientació  professional.         JUVENTUT -­‐ Fomentar  la  innovació  i  la  creativitat.  Promocionar  concurs  de  projectes  per  la  creació   de  nous  emprenedors  i  activitats  econòmiques.     -­‐ A   estudiants   exemplars   de   la   promoció,   promocionar-­‐los   amb   subvenció   per   la   empresa  que  el  contracti  en  la  seva  primera  feina.     -­‐ Casal  juvenil:   o Facilitar  local  social  per  les  activitats  juvenils,  siguin  tant  de  oci  com  culturals,   per  festes,  concerts,  conferències,  cursos…   o Sala  d’informàtica  i  biblioteca  amb  donació  e  intercanvi  de  llibres.   o Sala  d’oci  con  taula  de  billar,  futbolí  i  ping-­‐pong,  gratuïts.   o Ajudar  a  joves  que  vulguin  iniciar  una  carrera  universitària  o  de  qualsevol  grau   educatiu,  en  assessorament  i  orientació.    
 7. 7. SANITAT -­‐ Projecte  piloto  de  monitorització  24h.  per  persones  grans  i  pacients  crònics  per  tele-­‐ assistència  remota  d’emergència  en  col·∙laboració  amb  SEM  o  emergències  de  la  zona.   -­‐ Transport   col·∙lectiu   de   persones   grans   amb   malalties   cròniques   i   amb   mobilitat   reduïda,  per  visites  de  control  planificades.  Així  com  en  las  campanyes  de  vacunació   per  un  millor  control,  de  las  persones  amb  risc.   -­‐ Estudi   de   viabilitat   de   la   sol·∙licitud   de   medicina   rural,   per   les   visites   mèdiques   domiciliaries,  pel  control  de  malalties  cròniques  i  de  persones  amb  mobilitat  reduïda.     -­‐ Educació  en  la  salut.   o Conferències  &  cursos  detecció  de  malalties,  Alzheimer,  ictus,  infarts  (gravació   i  penjar-­‐la  a  la  web,  podcasts.)   o Prevenció  de  malalties,  relacionades  amb  el  nostre  ritme  de  vida,  hipertensió,   colesterol,  estres,  depressions,….   -­‐ Campanya  donació  de  sang,  amb  el  autobús  de  donació.  FESTA  de  la  donació.  (“Torre   solidaria  –  avui  per  tu  i  demà  per  mi”)   BENESTAR SOCIAL -­‐ Garantir  ajuts  i  serveis  a  les  famílies  amb  recursos  econòmics  escassos,  que  realitzin   voluntariat  social  per  la  comunitat.   -­‐ Ajudar  a  famílies  nombroses  (IBI,    educació,    transport,  etc.)   -­‐ Crear  punts  informatius  socials  per:   o Atendre  les  necessitats  de  les  persones  grans  i  persones  amb  discapacitat.   o Promoure  el  voluntariat  social  a  tots  els  nivells.  Col·∙laboració  ciutadana.  
 8. 8. o Garantir  serveis  jurídics  en  casos  de  embargament  de  l’habitatge  habitual.   -­‐ Cero  desnonaments,  no  permetrem  els  desnonaments  per  a  que  els  bancs  tinguin  els   pisos  buits,  mentre  els  veïns  de  La  Torre  estan  al  carrer.   -­‐ Lloguers  socials  per  als  veïns  del  municipi.   -­‐ Fomentar  conferències  i  activitats  en  el  nostre  municipi.   -­‐ Crear  el  Servei  d’Atenció  a  la  Dona.   CULTURA I OCI -­‐ Reorientar  las  Festes  Majors,  cap  a  una  Comissió  de  Festes  realment  popular    afavorint   la  participació  ciutadana  i  de  grups  de  animació  local.   -­‐ Promoure  i  recolzar  el  associacionisme.     -­‐ Ampliar  la  temporada  i  horari  de  la  piscina,  de  juny  a  setembre.   -­‐ Tallers  i  conferències  adaptades  a  les  necessitats  i  horaris  dels  veïns.     -­‐ Certàmens:  teatre  a  la  fresca  (piscina),  premis  de  novel·∙la  històrica,  premis  de  pintura,   concentracions  moteres,  tuning,…   -­‐ Reorientació   de   la   fira   medieval   cap   a   una   participació   activa   del   poble   i   les   seves   associacions,   amb   gastronomia   de   la   època,   relats   de   contes   i   llegendes,   amb   possibilitat  d’un  premi  literari.     ESPORTS -­‐ Acord  municipal  amb  l’ajuntament  de  Santa  Margarita  de  Montbui  amb  descomptes   especials   per   la   utilització   de   les   seves   instal·∙lacions   esportives,   piscina   coberta,   gimnàs,…  
 9. 9. -­‐ Organització  de  la  cursa  popular  escolar.   -­‐ Dotar   al   camp   de   futbol   de   gespa   artificial   per   potenciar   l’escola   de   futbol   7   i   la   cantera.   -­‐ Adequació   de   la   zona   Esportiva,   amb   la   creació   d’un   entorn   a   agradable   i   amb   la   dotació  a  la  zona  de  pàrquing.   -­‐ Dinamitzar  l’ús  del  Pavelló  municipal  (bàsquet,  futbol  sala,  gimnàstica  rítmica,  tai-­‐jitsu,   voleibol…).   o Sol·∙licitud   de   l’organització   de   les   finals   de   Campionats   de   Catalunya   i/o   estatals.   -­‐ Camp  de  futbol  7  i  vestuaris  a  Pinedes  de  l’Armengol.  Amb  l’estudi  per  la  instal·∙lació   d’un  sostre  i  convertir  l’espai  en  un  zona  polivalent.   -­‐ Construcció  de  pistes  de  pàdel  indoor.  Ús  365  dies  a  l’any.   -­‐ Recuperació  i  senyalització  de  camins  per  activitats  com  senderisme  i  BTT.     -­‐ Col·∙laboració  amb  les  associacions  per  la  promoció  d’esdeveniments  esportius  d’àmbit   regional:  BTT,    trail  running,  mitja  marató,  bàsquet,  futbol,  futbol  sala,  pàdel,  caminada   popular,  que  impulsi  el  foment  i  la  promoció  del  esport.  I  en  el  seu  defecte  organitzar-­‐ les  el  consistori.       OBRES I URBANISME -­‐ Realitzar  d’una  vegada  la  carretera  de  Vilanova  d’Espoia  a  Pinedes    de  l’Armengol.   -­‐ Millorar  el  manteniment  municipal  i  vetllar  pel  compliment  de  la  normativa  d’animals   de  companyia.   -­‐ Neteja  i  adequació  els  camins,  parcs,  jardins,  zones  verdes  i  rutes  d’oci.    
 10. 10. -­‐ Adequar  la  zona  de  la  antiga  piscina  de  Ca  l’Anton  amb  àrea  enjardinada  combinada   amb   una   zona   coberta   per   la   pràctica   d’esport   (pista   poliesportiva,   skate,...)   amb   la   creació  d’un  local  social.   -­‐ Construir   rotondes   a   les   dues   carreteres   d’entrada   al   municipi   i   passeig   verd   fins   la   entrada  de  La  Torre  amb  fanals  i  bancs.   -­‐ Comunicar   els   diferents   espais   del   poble,   (exemple:   Clot   del   Llussi   amb   el   Parc   del   carrer  Barcelona).   -­‐ Construir  una  “Deixalleria  Municipal”  a  Pinedes  de  l’Armengol.   -­‐ Realitzar  obres  a  través  de  contractació  temporal  rotatòria  amb  personal  del  municipi,   fomentant  així  la  ocupació.   -­‐ Arreglar  de  forma  contínua  les  voreres  de  tots  els  nuclis  i  en  especial  de  les  Pinedes.   -­‐ Adequar  instal·∙lacions  sanitàries  per  la  zona  esportiva  de  la  piscina,  pistes  de  tenis  i   pàdel.   -­‐ Estudi  de  viabilitat  del  passeig  “verd”  des  de  la  plaça  de  Pinedes  a  Espoia.   -­‐ Estudio  de  una  piscina  mòbil  en  Pinedes.    
 11. 11. MEDI AMBIENT -­‐ Suprimir   els   abocadors   descontrolats,   fent   respectar   la   nova   normativa   i   creant   deixalleries  en  diferents  nuclis  del  municipi.     -­‐ Protegir  els  aqüífers,  per  evitar  que  es  contaminin  pel  subsòl.     -­‐ Creació  d’un  parc  fluvial  protegint  el  Riu  de  Gost,  amb  l’adequació  i  neteja  del  entorn.     -­‐ Declarar  zones  verdes  a  protegir  davant  de  plans  urbanístics.   -­‐ Potenciar  l’ús  de  energies  alternatives,  a  través  de  descompte  en  el  permís  d’obres.   -­‐ Dotar   als   establiments   públics,   Ajuntament,   centres   socials,   col·∙legis,   guarderies,   de   caldera  de  biomassa.   -­‐ Reduir  el  impacte  visual  del  cablejat  elèctric  i  telefònic.   -­‐ Involucrar  als  ciutadans  en  la  conservació  del  medi  local,  ja  que  es  tasca  de  tots.   -­‐ Aconseguir  un  millor  i  més  eficient  servei  de  recollida  d’escombraries,  més  econòmic  i   sostenible.       -­‐ Educació  i  formació  ambiental  con  xerrades-­‐taller,  consum  sostenible,  aprofitament  de   recursos  i  estalvi.   -­‐ Gestió   de   neteja   i   manteniment   de   foses   sèptiques.   Agrupació   del   servei   per   aconseguir  reducció  de  costos     Tenim  el  millor  entorn  de  tota  la  comarca,  tenim  que  cuidar-­‐lo,  mantenir-­‐lo  i   promocionar-­‐lo;  no  només  per  nosaltres,  sinó  també  pel  futur  dels  nostres  fills   i  futures  generacions.       Una  abraçada.   David  Manzanera  

×