Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Herijking visie op dlo - Nico Juist en Sam Stuijver (SURF) - OWD21

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 17 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Similares a Herijking visie op dlo - Nico Juist en Sam Stuijver (SURF) - OWD21 (20)

Anuncio

Más de SURF Onderwijsdagen (20)

Más reciente (20)

Anuncio

Herijking visie op dlo - Nico Juist en Sam Stuijver (SURF) - OWD21

 1. 1. Herijking visie DLO Sessie Onderwijsdagen 2021
 2. 2. Programma • Welkom, inleiding en instructie • Bespreken aspecten en maken van hypecycle voor 2027 • Wrap up • 4 scenario’s
 3. 3. Herijken • IJken: bij een keuring (ijking) van een meetmiddel, zoals weegwerktuigen, watermeters, benzinemeters en elektriciteitsmeters, wordt een inspectie uitgevoerd met toetsing aan criteria zoals vastgelegd in de Metrologische regelgeving. • Herijken: Met herijking van de visie op de DLO bedoelen wij het opnieuw ijken, kalibreren, toetsen aan de huidige praktijk, voorbereidend op de situatie van de DLO voor de komende jaren. • Onderdeel zal zijn dat we de definities, die we binnen SURF gebruiken, tegen het licht houden en waar nodig aanpassen of aanvullen.
 4. 4. Herijkte visie De digitale leeromgeving is en blijft een, door een instelling- of meerdere instellingen- georganiseerd, samenhangend geheel van digitale diensten en applicaties om studenten en docenten te ondersteunen bij hun taken. De omgeving zal bestaan uit achterliggende informatiesystemen, commerciële platforms, educatieve niche applicaties, digitale bronnen en onderzoek data, die als lesmateriaal worden gebruikt. Aan de omgeving zullen allerlei devices gekoppeld zijn, slimme apparaten, robots, (3d) printers, AR en VR devices, sensoren met bijbehorende IoT toepassingen. De fysieke, maar smart, leeromgeving zal geïntegreerd of doorspekt zijn met de digitale leeromgeving. De digitale leeromgeving bestaat dus altijd uit meerdere componenten. Mogelijkheid tot integratie blijft een voorwaarde, gebruik van open standaarden blijft aanbevelenswaardig. De omgeving zal complex zijn en voortdurend in beweging; Regie op functionaliteit en data zijn belangrijke aandachtspunten voor de instelling. De gebruikerservaring optimaliseren, binnen deze complexe omgeving, blijft een uitdaging Verdergaande flexibilisering van het hoger onderwijs zal eisen stellen aan kwaliteit van data en datamodellen. Goede informatievoorziening, zoals uitwisseling van onderwijs catalogi en leer uitkomsten (micro credentials) is voorwaardelijk. Uitdaging ligt is de relatie tussen de DLO van instellingen en de persoonlijke leeromgeving bij verregaande flexibilisering, hierin kan juist platformisering een rol van betekenis spelen. Oorspronkeliike definitie Nadere invulling system en Uitbreiding door IoT Belang integratie en data Com plexiteit en Regie Uitdaging gebruikerservaring Data & Inform atie behoefte Eisen aasn DLO door Flexibilisering
 5. 5. 22+ 4 aspecten in een hypecycle • Per tafel in envelope • Instructie • 5 fiches • 1 hype cycle 2021 • 1 super hype cycle op de grond • 35 minuten discussie over de vraag: “waar bevind het aspect zich in 2027? “
 6. 6. Vier scenario’s DLO 2027
 7. 7. Werkwijze Welke trends en uitdaging voor het onderwijs hebben implicaties op de DLO? Enkele aspecten, geclusterd bij een scenario Scenario: • Wat is de verwachte van de impact op de DLO? • Welke uitdagingen moeten komende tijd aangepakt worden?
 8. 8. Go to www.menti.com and use the code 5432 6423 https://www.menti.com/njy7coejy2
 9. 9. Scenario’s op weg naar 2030, implicaties voor de DLO Het Sourcing Trilemma: sourcing, cybercrime en de afhankelijkheid van “the big five” Accreditatie versus begeleiding; de rol van de onderwijsinstelling Nieuwe afwegingen tussen fysiek en online onderwijs Continue doorontwikkeling DLO
 10. 10. Het sourcing trilemma Aspecten: • Sourcing • Afhankelijkheid van big five • Cybercriminaliteit • Eigenaarschap van data • Naar een landelijke digitale Leeromgeving.
 11. 11. Toename van aanvallen, randsome ware, hacks, afpersing na lekken Ook ontzorging voor cybercrime? Microsoft besteedt 1 miljard per jaar aan beveiliging… Toenemende afhankelijkheid gaat verder dat geboden functionaliteit, opslag, infra, ect
 12. 12. Nieuwe afwegingen tussen fysiek en online onderwijs • Maatschappelijke functie van onderwijs • Hybride onderwijs/ Blended learning/learning spaces • ICT in de Fysieke omgeving (facilitaire kant) • Ontwikkelingen op vlak van video en gebruik van Video • Internet of Things Leerpunt corona
 13. 13. Accreditatie versus begeleiding; de rol van de onderwijsinstelling Aspecten: • Maatschappelijke functie van onderwijs • Flexibilisering • Microcredentials • Digitaal (ondersteund) Assessment en Toetsing Concurrentie in de markt, schaduw onderwijs, of vaardigheden/competenteis belangrijker dan diploma?
 14. 14. Gartner Presentation
 15. 15. Continue doorontwikkeling Aspecten • Stroomlijnen van processen, procedures en standaardisering • Vinden & selecteren van onderwijsapplicaties • Literacy, Deskundigheid & Support • Sourcing • Ontwikkelmethodieken & programmeren/coderen. No code/ low code Welke competenties nodig Een instelling voor hoger onderwijs is een IT bedrijf dat aan onderwijs doet
 16. 16. Sam.stuijver@surf.nl Nico.juist@surf.nl

×