Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Opleiden voor de digitale transformatie - Lonneke Brands en Brenda Vos (Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT) - OWD21

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 23 Anuncio

Opleiden voor de digitale transformatie - Lonneke Brands en Brenda Vos (Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT) - OWD21

Descargar para leer sin conexión

Door digitalisering verandert de samenleving in een rap tempo. In hetzelfde tempo veranderen de behoeften, verwachtingen en eisen van werkgevers. Wat is er nodig om studenten en werkenden zodanig op te leiden dat ze mee kunnen (blijven) gaan in de digitale transformatie?

Door digitalisering verandert de samenleving in een rap tempo. In hetzelfde tempo veranderen de behoeften, verwachtingen en eisen van werkgevers. Wat is er nodig om studenten en werkenden zodanig op te leiden dat ze mee kunnen (blijven) gaan in de digitale transformatie?

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Similares a Opleiden voor de digitale transformatie - Lonneke Brands en Brenda Vos (Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT) - OWD21 (20)

Anuncio

Más de SURF Onderwijsdagen (20)

Más reciente (20)

Anuncio

Opleiden voor de digitale transformatie - Lonneke Brands en Brenda Vos (Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT) - OWD21

 1. 1. human capital De onderwijsdagen Opleiden voor de digitale transformatie 13:50-14:10 Dexter 14
 2. 2. human capital 1. Introductie: Zone Human Capital 2. Ik ben digitaal bekwaam 3. Hybride leeromgevingen | Tool Start, connect en check & Learning community 4. Q&A Programma
 3. 3. human capital
 4. 4. human capital Aanleiding zone Human Capital • Technologische ontwikkelingen op het gebied van Artificiële Intelligentie (AI), The Internet of Things (IoT), Big Data Analytics en Cybersecurity • De behoefte aan ICT-specialisten groeit door • De vraag naar ICT-vaardigheden neemt in vrijwel alle beroepen toe, beroepen worden steeds technischer • Banen en taken veranderen en sommige specifieke beroepen verdwijnen • Vooral vaardigheden op het gebied van ‘Digital Transformation’ en ‘Big Data and Analytics’ worden meer gevraagd • Overall blijven basiscomputer en programmeervaardigheden het meest belangrijk, alhoewel de vraag naar ‘programming skills’ en naar ’gespecialiseerde software’ ook op de gehele arbeidsmarkt toeneemt
 5. 5. human capital Aanleiding zone Human Capital Bron: Centerdata. (2021). Arbeidsmarktonderzoek ICT met topsectoren 2021.
 6. 6. human capital In hoeverre is technologie verandert binnen een jaar? Bron: PWC. (2019). The tectonics of skills: measuring the evolution of our skills landscape.
 7. 7. human capital De zone Human Capital werkt aan het verbeteren van digitale vaardigheden van afgestudeerden en werkenden zodat zij de digitale vaardigheden beheersen die hun (toekomstig) werk van hen vraagt. Door in te spelen op behoeften rond digitale vaardigheden kunnen hoger onderwijsinstellingen studenten opleiden tot gewilde professionals. Ons Human Capital, dat van de toekomst en het heden. Zone Human Capital Waarom? Toekomstbestendige digitale vaardigheden Wat doen we?
 8. 8. human capital 4. Leren in hybride leeromgevingen 1. Up-to-date houden van je bachelor en master 2. Inzetten op strategie & beleid 3. Verbeteren van digital skills van studenten en werkenden Hoe doen we dat?
 9. 9. human capital Ik ben digitaal bekwaam Het Hoger Onderwijs levert toekomstbestendige afgestudeerden af, die als jong professionals naar het werkveld/beroepsdomein doorstromen. Toekomstbestendigheid: • Beheersing van (relevante) digitale competenties, zoals weergegeven in het Digital Competences Framework van de Europese Commissie • Actieve de leer/ontwikkel-attitude: 'bewust onbekwaam blijven' Algemeen doel van 'Ik ben digitaal bekwaam' BEKWAAM BEWUST
 10. 10. human capital Ik ben digitaal bekwaam
 11. 11. human capital Ik ben digitaal bekwaam
 12. 12. human capital Digitale CompetentiePeiler Vraag: Hoe maken we die abstract omschreven algemene digitale competenties nou bruikbaar binnen een opleiding? Framework Digital Competences (EC)
 13. 13. human capital Digitale CompetentiePeiler
 14. 14. human capital Digitale CompetentiePeiler
 15. 15. human capital Digitale CompetentiePeiler
 16. 16. human capital Ik ben digitaal bekwaam Planning okt-dec 2021: ontwerp-sprint jan-mei 2022: agile ontwikkelen Meedoen?
 17. 17. human capital Bron: Leven lang ontwikkelen week 2020, Fon
 18. 18. human capital The four OECD Scenarios for the Future of Schooling https://www.oecd-ilibrary.org/sites/178ef527-en/index.html?itemId=/content/publication/178ef527-en
 19. 19. human capital Hybride leeromgevingen | Tool Start, Connect en check (onderwijs – werkveld)
 20. 20. human capital Hybride leeromgevingen | Learning community Binnenring: - Van elkaar leren - Ontwerpen en uitproberen van tools - 3 thema’s • Samenwerking onderwijs en bedrijfsleven • Onderwijskundig ontwerp • Opschaling/verduurzaming Buitenring: Netwerkbijeenkomst/kennissessie: - Uitwisseling van ervaringen - Uitwisselen van tools Toolbox en onderzoek S a m e n w e r k i n g o n d e r w i j s e n b e d r i j f s l e v e n O n d e r w i j s k u n d i g o n t w e r p Opschaling/ verduurzaming
 21. 21. human capital Neem mee bij de deur of scan https://www.versnellingsplan.nl/Kennisbank/hybride-leeromgevingen/praktijkpublicatie-hybride-leeromgevingen/
 22. 22. human capital Bronnen Centerdata. (2021). Arbeidsmarktonderzoek ICT met topsectoren 2021. Eindrapport. Geraadpleegd op 27 oktober 2021, van https://www.caict.nl/wp-content/uploads/2021/09/210924- Vervolgonderzoek-Arbeidsmarkt-ICT-met-topsectoren-2021-CentERdata-eindrapport.pdf PWC. (2019). The tectonics of skills: measuring the evolution of our skills landscape. Geraadpleegd op 27 oktober 2021, van https://www.pwc.nl/nl/assets/documents/the-tectonics-of-skills.pdf SER. (2019). Effecten van technologisering op de arbeidsmarkt. Geraadpleegd op 27 oktober 2021, van https://www.ser.nl/-/media/ser/downloads/overige-publicaties/2019/technologisering- arbeidsmarkt.pdf OECD. (2020). Back to the Future of Education : Four OECD Scenarios for Schooling. Geraadpleegd op 5 November 2021 van, https://www.oecd-ilibrary.org/sites/178ef527- en/index.html?itemId=/content/publication/178ef527- en&_csp_=590c38405df54ad45a1ff6a25ad39f36&itemIGO=oecd&itemContentType=book
 23. 23. human capital Q&A

×