Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Музикални форми..pptx

  1. Музикални форми
  2. ПРОСТА ЕДНОДЕЛНА ФОРМА  Има един дял /една мелодия/  Символично означение:  Буквено означение: а Примери: „Тих бял Дунав “ „Де е България“
  3. ПРОСТА ДВУДЕЛНА ФОРМА • Има два дяла /мелодии/ • Символично означение • Буквено означение: а б Примери: „Моя страна, моя България“ „Новото начало“ „Междучасие“
  4. проста триделна форма • Има три дяла /мелодии/ • Първият и вторият дял са контрастни • Среща се в два варианта: 1. С първи и трети дял еднакви 2. С три дяла различни Проста триделна форма Първи вид Първият и третият дял /мелодии/ са еднакви Символично означение: Буквено означение: а б а Проста триделна форма Втори вид Първият и третият дял /мелодии/ са различни Символично означение: Буквено означение: а б c
  5. РОНДО ФОРМА Думата "рондо" идва от френската дума "rondeau", което означава "кръг". В музиката, рондо е форма, която повтаря основната тема отново и отново. история Първата форма на рондо се появява във френската пиано музика от 1600-те години. През втората половина на 17-ти век рондо формата започва да се появява редовно в оркестровата музика, а в края на 1800-те редовно се използва като финално движение за симфонии. Формата на рондото е често срещано явление в симфоничната музика на Моцарт и Бетовен. Saint-Saens, Mendelssohn и Chopin продължават да пишат в рондо форма през 19 век. Рондото продължава да бъде популярна форма в съвременната музика. Формата на Rondo в музиката на класическата ера се установява във формата A-B-A-C-A-B-A, което прави A-B-A като една тема, последвана от C, която действа като мост към връщащия се A-B-A.
  6. ЗА КРАЙ
  7. В ЧАСА ПО МУЗИКА - Рондо, Ария на Фигаро - В. А. Моцарт
  8. В ЧАСА ПО МУЗИКА - Музикалната форма рондо в представите на петокласниците
Publicidad