Publicidad
Modul2 | Materijal 1
Modul2 | Materijal 1
Próximo SlideShare
Biljana Duković - Poaro bi znao kako se to radi, Controlling magazin 02Biljana Duković - Poaro bi znao kako se to radi, Controlling magazin 02
Cargando en ... 3
1 de 2
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Modul2 | Materijal 1

  1. Materijal: Uvod u svet HR-a Ako ste pogledali naš video, već ste stekli neku sliku o HR timu (ili tačnije Human Resource timu) i onome kako oni razmišljaju. HR tim se uvek bavi selekcijom i regrutacijom i najčešće su zaposleni ljudi u tim timovima psiholozi. Članovi ovih timova su zaduženi da procene koji kandidati koji su se prijavili za posao ispunjavaju zahteve i uslove za određenu poziciju kao i koji će se od njih uklopiti u kulturu kompanije. Kako bi to otkrili, svaka kompanija ima razvijen svoj proces selekcije koji se obično sastoji iz nekoliko faza: 1. Slanje prijave za posao 2. Intervju upoznavanja 3. Finalni intervju Ovo je uobičajen redosled koraka tokom selekcije. Nakon svakog koraka, određeni zaposleni su uključeni u selekciju. Tako, nakon što svi zainteresovani kandidati pošalju prijave u vidu CV-a i ponekad motivacionog pisma priloženog uz CV, HR tim revidira svaku prijavu i odlučuje koga će pozvati u dalji krug selekcije. Zbog toga što je često brzo potrebno popuniti mesto, regruteri nemaju mnogo vremena, te je zato potrebno napraviti dobar i koncizan CV i dobro se predstaviti kako bi vas pozvali u drugi krug. Nakon toga, pozivaju vas na intervju na kome obično prisustvuje osoba iz HR tima koja će proveriti da li se vaše predstavljanje slaže sa vama kao i kako se vama čini njihova ponuda i kompanija. Nakon toga, ukoliko prođete i taj krug selekcije, pozivaju vas i na sledeći intervju na kojem obično prisustvuju i ljudi sa kojima biste vi zapravo radili. Kako biste došli do daljih krugova selekcije potrebno je da se poslodavcima dopadnete na prvi pogled. Zbog toga je važno da napravite i pošaljete dobar CV. Ono što je važno poslodavcima jesu upravo 3 stvari: 1. Da imate veštine i znanje potrebne za poziciju
  2. 2. Da ste motivisani i želite da se usavršavate upravo na toj poziciji 3. Da ćete se uklopiti u kulturu i vrednosti kompanije Tako da, definitivno nemojte ovako da odgovarate na pitanja ili da se predstavljate u CV- u/video CV-u: https://www.youtube.com/watch?v=_dCW4DyiUBI. Još jedna pomoć od YouTube-a: https://www.youtube.com/watch?v=RTvYvZ9VHDc
Publicidad