Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

AgileJKL Meetup 2016 - Antti Vartiainen

 1. Pari sanaa ketteryyden, DevOpsin ja Dockerin liitosta Antti Vartiainen 14.10.2016 / AgileJKL meetup
 2. asenne + ? = ketteryys
 3. Mitä on ketteryys? • Lean (filosofia) -> Agile (metodologia) -> esim. Scrum tai Kanban (menetelmät) • Ketteryyttä ei voi omaksua ylhäältä päin johdettuna tai käskettynä • Ei ole kahta samanlaista ketterää tiimiä • Ketteryys vaatii toteutuakseen menetelmän • ”Kun Scrum epäonnistuu, otetaan avuksi Kanban” – ei hoccuspoccuksia vaikka kokemus on ketterien menetelmien soveltamisessa vahvuus • Pelkkä menetelmä edes oikein sovellettuna ei mahdollista onnistumista, vaikka tiimi ja asiakas olisivat täydellisen sitoutettuja lopputuloksen aikaansaamiseksi • Ketterät menetelmät vastaavat henkisestä ohjauksesta, mutta tarvitaan myös konkreettisia työkaluja • Ketteryys on kykyä hallita epävarmuutta • Ketteryys EI ole kristallipalloon katsomista
 4. Rautalangasta väännettynä LEAN AGILE SCRUM KANBAN+
 5. DevOps = ketteryyden mahdollistaja • Tuotantoputken (”build-pipeline”) hallinta (Ops) toteuttajien (Dev) käsissä • versionhallinta (ja käytännöt) • keskitetty käännösten hallinta (CI/CD) • konfiguraation hallinta • deploymenttien hallinta • monitorointi • Kaikki on automatisoitavissa – kaikki mikä on mahdollista myös automatisoidaan • Metriikat – ohjelmistoa tehdään aina lähtökohtaisesti tuotantovalmiina • Mahdollistaa ketteryyden aspektin joka jää yleensä puheen tasolle – voidaan milloin tahansa mennä tuotantoon kun PO toteaa, että ”enough”
 6. Kuva: Chef.io
 7. DevOps Digialla • Automatisointi tarkoittaa työvaihdein kuvaamista ”skriptaamalla” • Älä usko DevOps-tuotteisiin • Ei kahta samanlaista tiimiä tai ympäristöolosuhteita • Visualisointi tärkeää, kaikki metriikat tukevat myös operatiivista käyttöä • Ei pelkästään saarnata vaan tehdään • Sisäisiä auditointeja samalla konsultatiivisella lähtökulmalla kuin asiakasauditointeja • Valmiit referenssitototeutukset ja demottavat ympäristöt esim. Dockerin avulla • ”build pipeline” tunnissa • Tärkein kysymys lopuksi: mitä on managerointi? Voitaisiinko myös se automatisoida?
 8. ”Perinteinen” vs DevOps Perinteinen DevOps Yhden ”erän” koko Iso Mikro Organisaatio Kehitys ja käyttöpalvelu erikseen Kehitys ja käyttöpalvelu samasta tiimistä Aikataulutus Keskitetty Hajautettu ja jatkuva Julkaisu Iso riski Ei riskiä Kulttuuri ”Älä epäonnistu!” ”Epäonnistu varhain!” Mittarit Raha ja kapasiteetti Raha, kapasiteetti ja aika Definition of Done Tein työni Valmis tuotantoon
 9. Perinteinen vs DevOps - työviikko Kuva: ZeroTurnaround Study from 620 software engineers
 10. Perinteinen vs DevOps – Julkaisuun käytetty aika Kuva: ZeroTurnaround Study from 620 software engineers
 11. Perinteinen vs DevOps – Järjestelmän toipumiseen käytetty aika Kuva: ZeroTurnaround Study from 620 software engineers
 12. DevOps = Time To Market –ajan lyhentäminen
 13. Terminologia Sovellukset Data Ajoympäristö Middleware OS Virtualisointi Palvelimet Tallennustila Tietoliikenne Oma palvelinympäristö Asiakasvastaa Sovellukset Data Ajoympäristö Middleware OS Virtualisointi Palvelimet Tallennustila Tietoliikenne Pilvipalvelin (IaaS) AsiakasvastaaPalveluntarjoajavastaa Sovellukset Data Ajoympäristö Middleware OS Virtualisointi Palvelimet Tallennustila Tietoliikenne Sovellusalusta (PaaS) AsiakasvastaaPalveluntarjoajavastaa Sovellukset Data Ajoympäristö Middleware OS Virtualisointi Palvelimet Tallennustila Tietoliikenne Sovellus (SaaS) Palveluntarjoajavastaa Sovellusalustan avulla kehittäjä voi keskittyä ainoastaan sovelluksen ja sen tietojen toteuttamiseen. Ei enää tarvetta käyttää aikaa palvelimien, käyttöjärjestelmien, kuormantasaajien, verkkoympäristön tai konesalien pystyttämiseen ja ylläpitämiseen. Dockerin koti
 14. Lyhyesti: mikä ovat kontit? Lähde: https://www.docker.com/whatisdocker/ Virtuaalikoneet Yksittäinen virtuaalikone sisältää varsinaisen sovelluksen lisäksi täydellisen käyttöjärjestelmä kopion, jonka koko voi olla jopa 10 gigatavua (GB). Kontit Konttimoottorin avulla ajettava ”kontti” (eng. container) sisältää ainoastaan sovelluksen ja sen riippuvuudet. ”Kontti” on eristetty prosessi joka jakaa isäntäkäyttöjärjestelmän suoritinytimen muiden mahdollisten konttien kanssa ollen huomattavasti siirrettävämpi ja keveämpi kuin perinteiset virtuaalikoneet.
 15. Raudasta virtuaalikoneisiin ja Dockeriin Aika ennen 2000-lukua… Konsolidointi virtualisoimalla Sovellusten kontitus Virtuaalikoneet Docker Edut tuettuina kaikki käyttöjärjestelmät, minkä tahansa laitteiston emulointi kevyesti siirrettävät sovellukset ”kontti”-periaatteella, ei välttämättä lisenssikuluja ajoalustasta, nopea jakelu ja operointi, käyttöjärjestelmäresurssien tehokas hyödyntäminen Haitat virtualisointikerroksen käytössä ”hukkaan kuluvat” resurssit, lisensointi, raskaat käyttöjärjestelmän levynkuvat mistä johtuen hidas jakelu ja operointi ei tukea vielä kaikille käyttöjärjestelmille, esim. AIX, HP-UX ja Windows 8 tai aiemmat
 16. Mihin Docker sopii ja ei sovi? • Sopii parhaiten: • Tuotteet, joiden halutaan skaalautuvan ja toimivan alustariippumattomasti • Kontitetut ”oheistuotteet”, esim. mikropalveluarkkitehtuurin middleware • Yleensä no-go: • ”single shot” -räätälöityjen sovellusten jakelu suljetussa ympäristössä – ei lisäarvoa – perinteiset ”DevOps-menetelmät” (automatisoitu konfiguraationhallinta ja deploymentit) toimivat yhtä hyvin tai jopa paremmin • Toisaalta: • Jos sovellus on hyvin monimutkainen kontittamisen avulla voidaan rakentaa esim. tuotantoympäristön kaltainen konfiguraatio kehittäjän työasemalle lyhyessä ajassa, voi kontittaminen olla hyvä ratkaisuvaihtoehto…
 17. Kiitos! Antti Vartiainen, ratkaisuarkkitehti etunimi.sukunimi@digia.com | www.digia.com
Publicidad