Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

גבי מור

 1. ‫מהפכת‬ ‫התחבורה‬ ‫החכמה‬
 2. ‫נוצרים‬ ‫פקקים‬ ‫איך‬
 3. ‫אנושית‬ ‫נהיגה‬ •‫פקקים‬ •‫עצבים‬ •‫תאונות‬ •‫לעשות‬ ‫כיפי‬ ‫הכי‬ ‫הדבר‬ ‫לא‬ ‫זה‬ •‫בזה‬ ‫טובים‬ ‫הכי‬ ‫לא‬ ‫שאנחנו‬ ‫מסתבר‬
 4. “It’s a bug that cars were invented before computers” - Eric Schmidt
 5. ‫מכוניות‬ ‫על‬ ‫עובדות‬ ‫כמה‬ •‫בית‬ ‫אחרי‬ ‫שתרכשו‬ ‫יקר‬ ‫הכי‬ ‫הדבר‬ •‫בחנייה‬ ‫יושבות‬96%‫מהזמן‬ •‫אחת‬ ‫שבכל‬ ‫מכונית‬ ‫מהרבה‬ ‫מורכב‬ ‫הממוצע‬ ‫הפקק‬ ‫אחד‬ ‫אדם‬ ‫מהן‬ •‫הקילומטר‬ ‫מלבד‬ ‫מקום‬ ‫לאותו‬ ‫נוסעים‬ ‫וכולם‬ ‫והאחרון‬ ‫הראשון‬
 6. ‫מקום‬ ‫תופסות‬ ‫מכוניות‬
 7. ‫מקום‬ ‫הרבה‬
 8. ‫כה‬ ‫עד‬ ‫פתרונות‬
 9. ‫לבד‬ ‫לגמרי‬ ‫זה‬ ‫אוטונומית‬ •‫רמה‬0-‫המערכת‬‫להתריע‬ ‫יכולה‬,‫הרכב‬ ‫על‬ ‫שליטה‬ ‫לה‬ ‫אין‬ ‫אך‬ •‫רמה‬1–‫בסיסית‬ ‫שליטה‬:‫בקרת‬‫שיוט‬,‫נתיב‬ ‫על‬ ‫שמירה‬ •‫רמה‬2–‫מתקדמת‬ ‫שליטה‬:‫עזרה‬‫וניווט‬ ‫בלימה‬ ‫בהאצה‬ •‫רמה‬3-‫מראש‬ ‫וידועה‬ ‫מוגבלת‬ ‫בסביבה‬ ‫מלא‬ ‫ניווט‬(‫כביש‬ ‫מהיר‬)‫עת‬ ‫בכל‬ ‫שליטה‬ ‫לקחת‬ ‫מוכן‬ ‫להיות‬ ‫צריך‬ ‫הנהג‬ •‫רמה‬4-‫מלבד‬ ‫הסביבות‬ ‫ברוב‬ ‫לנהוג‬ ‫יכולה‬ ‫המערכת‬ ‫ביותר‬ ‫המאתגרות‬(‫למשל‬‫קשים‬ ‫אויר‬ ‫מזג‬ ‫תנאי‬) •‫רמה‬5-‫קביעת‬ ‫מלבד‬ ‫אנושית‬ ‫התערבות‬ ‫שום‬ ‫נדרשת‬ ‫לא‬ ‫היעד‬
 10. ‫עכשיו‬ ‫אנחנו‬ ‫איפה‬ ‫אז‬?
 11. ‫של‬ ‫המשאית‬UBER
 12. ‫מרצדס‬ ‫של‬ ‫המשאית‬
 13. ‫וגאס‬ ‫בלאס‬ ‫אוטונומי‬ ‫שאטל‬
 14. ‫רמה‬4-‫של‬ ‫המכונית‬UBER‫וגוגל‬
 15. ‫רמה‬5–Waymo(‫גוגל‬)
 16. ‫החשמלית‬ ‫המהפכה‬
 17. “Accelerate the advent of sustainable transport by bringing compelling mass market electric cars to market as soon as possible”
 18. ‫שלב‬1–‫ה‬Tesla Roadster(2008)
 19. ‫שלב‬2–‫ה‬Tesla Model S(2012)
 20. Tesla Autopilot
 21. ‫שלב‬3–‫ה‬Tesla Model 3(2017?)
 22. ‫תומך‬ ‫מערך‬–Gigafactory
 23. Supercharge
 24. ‫שבדרך‬ ‫האתגרים‬ •‫הטכנולוגי‬ ‫האתגר‬ •‫חקיקה‬ •‫קהל‬ ‫דעת‬ •‫תאונה‬ ‫דילמת‬ •‫מה‬‫יעשו‬11.8‫מליון‬‫בארה‬ ‫מקצועיים‬ ‫נהגים‬"‫ב‬ ‫לבדה‬? •‫מהאקרים‬ ‫עלינו‬ ‫יגן‬ ‫מי‬?
 25. ‫בדרך‬ ‫העתיד‬ •‫שליטה‬ ‫הגאי‬ ‫ללא‬ ‫תראה‬ ‫מכונית‬ ‫איך‬,‫נהג‬ ‫היררכית‬ ‫ללא‬/‫נוסעים‬? –‫רכבי‬‫סלון‬? –‫למשימות‬ ‫שונים‬ ‫מכוניות‬ ‫גדלי‬‫שונות‬? •‫ראשים‬ ‫בכבישים‬ ‫תיאסר‬ ‫אנושית‬ ‫נהיגה‬ ‫האם‬?‫של‬ ‫המקום‬ ‫מה‬ ‫זה‬ ‫בכל‬ ‫קטנועים‬? •CAAS •‫ערים‬‫שקטות‬‫יותר‬ ‫ונקיות‬‫מנועי‬ ‫ללא‬‫בנזין‬,‫ללא‬‫צפירות‬,‫ללא‬ ‫נסיעה‬ ‫בסוף‬ ‫עצבים‬ •‫לדרכן‬ ‫וממשיכות‬ ‫ביעד‬ ‫אותנו‬ ‫שמורידות‬ ‫מכוניות‬ •‫במכוניות‬ ‫מרוצפים‬ ‫שאינם‬ ‫כבישים‬ ‫שולי‬ •Defrag‫מכוניות‬
 26. ‫רחוק‬ ‫עוד‬ ‫זה‬? "‫הרכב‬ ‫בענף‬ ‫הערכות‬ ‫פי‬ ‫על‬,‫לכבישים‬ ‫יעלו‬ ‫שנים‬ ‫שלוש‬ ‫בעוד‬ ‫את‬ ‫לעזוב‬ ‫לנהג‬ ‫שמאפשרת‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫בעלי‬ ‫רכב‬ ‫כלי‬ ‫רק‬ ‫מהירים‬ ‫בכבישים‬ ‫ההגה‬.‫בתוך‬10‫נסיעה‬ ‫תתאפשר‬ ‫שנים‬ ‫מקום‬ ‫בכל‬ ‫אוטונומית‬,‫ויידרש‬ ‫הגה‬ ‫מול‬ ‫יישב‬ ‫עדיין‬ ‫הנהג‬ ‫אך‬ ‫פעם‬ ‫מדי‬ ‫בנהיגה‬ ‫להתערב‬.‫בעוד‬15‫היותר‬ ‫לכל‬ ‫שנה‬ ‫הגה‬ ‫ללא‬ ‫יהיו‬ ‫המכוניות‬,‫דוושות‬,‫מנגנוני‬ ‫ושאר‬ ‫הילוכים‬ ‫ידית‬ ‫תפעול‬.‫ייסע‬ ‫הרכב‬,‫עצמו‬ ‫דעת‬ ‫על‬,‫לו‬ ‫שייקבע‬ ‫ליעד‬". -‫מרקר‬ ‫דה‬,‫פברואר‬2017
 27. ‫מעניין‬ ‫יהיה‬...
Publicidad