Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

הקול בראש / יסמין לוגסי

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 33 Anuncio

הקול בראש / יסמין לוגסי

Descargar para leer sin conexión

כפתור מימין? משמאל? One pager? Mini site? גלילה אינסופית או ניווט בין עמודים? אין סוף החלטות עלינו לקבל בעת תכנון מוצר חדש, והתוצאה: בלבול, חוסר מיקוד ולעיתים שיתוק. לא כיף.
בהרצאתה, בכנס חוויית משתמש של נטקראפט וסיעור מוחות, יסמין לוגסי הסבירה כיצד להתגבר על "אימת הקנבס הלבן", איך למקד את המחשבות שלנו ולנווט את כל אותם הקולות שיש לנו בראש ליצירת המוצר המושלם.

כפתור מימין? משמאל? One pager? Mini site? גלילה אינסופית או ניווט בין עמודים? אין סוף החלטות עלינו לקבל בעת תכנון מוצר חדש, והתוצאה: בלבול, חוסר מיקוד ולעיתים שיתוק. לא כיף.
בהרצאתה, בכנס חוויית משתמש של נטקראפט וסיעור מוחות, יסמין לוגסי הסבירה כיצד להתגבר על "אימת הקנבס הלבן", איך למקד את המחשבות שלנו ולנווט את כל אותם הקולות שיש לנו בראש ליצירת המוצר המושלם.

Anuncio
Anuncio

הקול בראש / יסמין לוגסי

 1. 1. ‫בראש‬ ‫הקול‬
 2. 2. ‫הלבן‬ ‫הקנבס‬ ‫אימת‬.
 3. 3. ‫פוקוס‬ ‫אין‬>‫ערכים‬ ‫אין‬> ‫קולות‬ ‫יש‬
 4. 4. .1‫לפתור‬ ‫בא‬ ‫שהמוצר‬ ‫הבעיה‬ ‫מה‬ .2‫העסקי‬ ‫המודל‬ ‫מה‬ .3‫לעשות‬ ‫או‬ ‫לדעת‬ ‫צריכים‬ ‫המשתמשים‬ ‫מה‬(‫ועמוד‬ ‫עמוד‬ ‫בכל‬)
 5. 5. •‫המתכון‬ ‫את‬ ‫להכין‬ ‫כדי‬ ‫צריך‬ ‫מה‬ •‫מידות‬ ‫להמיר‬ •‫להכין‬ ‫עומד‬ ‫הוא‬ ‫מה‬ •‫להכין‬ ‫כיצד‬ •‫ייקח‬ ‫זה‬ ‫זמן‬ ‫כמה‬ •‫במתכון‬ ‫המצרכים‬ ‫את‬ ‫לקנות‬ •‫כמויות‬ ‫להגדיל‬
 6. 6. •‫המתכון‬ ‫את‬ ‫להכין‬ ‫כדי‬ ‫צריך‬ ‫מה‬ •‫מידות‬ ‫להמיר‬ •‫להכין‬ ‫עומד‬ ‫הוא‬ ‫מה‬ •‫להכין‬ ‫כיצד‬ •‫ייקח‬ ‫זה‬ ‫זמן‬ ‫כמה‬ •‫במתכון‬ ‫המצרכים‬ ‫את‬ ‫לקנות‬ •‫כמויות‬ ‫להגדיל‬
 7. 7. •‫המתכון‬ ‫את‬ ‫להכין‬ ‫כדי‬ ‫צריך‬ ‫מה‬ •‫מידות‬ ‫להמיר‬ •‫להכין‬ ‫עומד‬ ‫הוא‬ ‫מה‬ •‫להכין‬ ‫כיצד‬ •‫ייקח‬ ‫זה‬ ‫זמן‬ ‫כמה‬ •‫במתכון‬ ‫המצרכים‬ ‫את‬ ‫לקנות‬ •‫כמויות‬ ‫להגדיל‬
 8. 8. •‫המתכון‬ ‫את‬ ‫להכין‬ ‫כדי‬ ‫צריך‬ ‫מה‬ •‫מידות‬ ‫להמיר‬ •‫להכין‬ ‫עומד‬ ‫הוא‬ ‫מה‬ •‫להכין‬ ‫כיצד‬ •‫ייקח‬ ‫זה‬ ‫זמן‬ ‫כמה‬ •‫במתכון‬ ‫המצרכים‬ ‫את‬ ‫לקנות‬ •‫כמויות‬ ‫להגדיל‬
 9. 9. ‫לעצבן‬ ‫לא‬
 10. 10. ‫לעצבן‬ ‫לא‬
 11. 11. ‫לעצבן‬ ‫לא‬
 12. 12. ‫מיילצ׳ימפ‬‫הוא‬... ‫ילדותי‬ ‫לא‬ ‫אך‬ ‫כיפי‬ ‫טיפשי‬ ‫לא‬ ‫אך‬ ‫פיקח‬ ‫מורכב‬ ‫לא‬ ‫אך‬ ‫עוצמתי‬ ‫מתנשא‬ ‫לא‬ ‫אך‬ ‫מגניב‬ ‫מתרשל‬ ‫לא‬ ‫אך‬ ‫רשמי‬ ‫לא‬ ‫ביד״‬ ‫יד‬ ‫״מחזיק‬ ‫לא‬ ‫אך‬ ‫מסייע‬ ‫שתלטני‬ ‫לא‬ ‫אך‬ ‫מומחה‬
 13. 13. ‫ערכים‬ ‫בחירת‬ .1‫ויזואלי‬ .2‫ממוקד‬ .3‫אינפורמטיבי‬
 14. 14. .1‫קודם‬ ‫שיסתכלו‬ ‫נרצה‬ ‫לאן‬? .2‫יעשו‬ ‫שמשתמשים‬ ‫שנרצה‬ ‫הראשונה‬ ‫הפעולה‬ ‫מה‬? .3‫לחיצה‬ ‫לעודד‬ ‫כדי‬ ‫נדרש‬ ‫מקדים‬ ‫מידע‬ ‫איזה‬? .4‫באתר‬ ‫המידע‬ ‫מטרת‬ ‫מה‬?‫השוואה‬?‫תוכן‬ ‫סריקת‬ ‫מהירה‬? .5‫הפולד‬ ‫מעל‬ ‫להיות‬ ‫שצריך‬ ‫מידע‬ ‫יש‬ ‫האם‬? .6‫להיעשות‬ ‫שצריכות‬ ‫קבועות‬ ‫פעולות‬ ‫יש‬ ‫האם‬ ‫בעמוד‬? .7‫היטב‬ ‫מנוצלות‬ ‫המסך‬ ‫של‬ ‫הפרופורציות‬ ‫האם‬? ‫חשוב‬,‫להיות‬ ‫צריך‬ ‫בולט‬ ‫במקום‬ ‫מקום‬ ‫״ישרוף״‬ ‫שלא‬ ‫רצוי‬ ‫מיותר‬ ‫תיאבון‬ ‫לעורר‬ ‫צריכה‬ ‫זמן‬ ‫את‬ ‫תאט‬ ‫שלא‬ ‫חשוב‬ ‫העמוד‬ ‫טעינת‬ ‫ישנו‬ ‫בהכרח‬ ‫האם‬ ‫לאחר‬ ‫אחד‬ ‫אותם‬ ‫השני‬? ‫להופיע‬ ‫צריך‬ ‫האם‬ ‫להוראות‬ ‫במקביל‬ ‫ההכנה‬? ‫שמשתמש‬ ‫הסבירות‬ ‫מה‬ ‫מתכון‬ ‫בין‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫ישנה‬ ‫למתכון‬ ‫רק‬ ‫להופיע‬ ‫צריך‬ ‫הכפתור‬ ‫מה‬ ‫מבין‬ ‫שהמשתמש‬ ‫לאחר‬ ‫המצרכים‬ ‫הם‬ ‫שטח‬ ‫של‬ ‫נכון‬ ‫ניצול‬ ‫הדפדפן‬ ‫צריכות‬ ‫ההוראות‬ ‫האם‬ ‫למידע‬ ‫במקביל‬ ‫להופיע‬ ‫נוסף‬? ‫מנחות‬ ‫שאלות‬ ‫הקולות‬ ‫להשתקת‬
 15. 15. ‫תודה‬):

×