Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Ho fem bé? Ho hem de fer bé! Bones pràctiques per garantir aliments segurs

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
2iaió
dc

e

Ho fem bé?
Ho hem de fer bé!
Bones pràctiques per garantir aliments segurs
Ho fem bé?
Ho hem de fer bé!

Bones pràctiques per garantir aliments segurs

¿Lo hacemos bien?
¡Debemos hacerlo bien!

Bue...
Direcció i coordinació: DIPSALUT
Coordinació: Pilar Castro i Xavier del Acebo
Equip redactor: Laura Arjona i Antoni Mulero...
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 132 Anuncio

Ho fem bé? Ho hem de fer bé! Bones pràctiques per garantir aliments segurs

Descargar para leer sin conexión

www.dipsalut.cat Per garantir uns aliments segurs per a la salut de les persones cal seguir unes pautes, com ara mantenir una correcta higiene personal i de les instal·lacions, respectar la cadena del fred, ... Aquesta guia recull aquestes normes bàsiques de manipulació dels aliments. La manera correcta d'actuar està marcada en color verd. Els dibuixos senyalats amb color vermell mostren el comportament incorrecte, el que s'ha d'evitar. Seguir aquestes senzilles indicacions permet reduir els riscos d'intoxicacions alimentàries.

www.dipsalut.cat Per garantir uns aliments segurs per a la salut de les persones cal seguir unes pautes, com ara mantenir una correcta higiene personal i de les instal·lacions, respectar la cadena del fred, ... Aquesta guia recull aquestes normes bàsiques de manipulació dels aliments. La manera correcta d'actuar està marcada en color verd. Els dibuixos senyalats amb color vermell mostren el comportament incorrecte, el que s'ha d'evitar. Seguir aquestes senzilles indicacions permet reduir els riscos d'intoxicacions alimentàries.

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a Ho fem bé? Ho hem de fer bé! Bones pràctiques per garantir aliments segurs (20)

Más de Dipsalut (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Ho fem bé? Ho hem de fer bé! Bones pràctiques per garantir aliments segurs

 1. 1. 2iaió dc e Ho fem bé? Ho hem de fer bé! Bones pràctiques per garantir aliments segurs
 2. 2. Ho fem bé? Ho hem de fer bé! Bones pràctiques per garantir aliments segurs ¿Lo hacemos bien? ¡Debemos hacerlo bien! Buenas prácticas para garantizar alimentos seguros Do we do it right? Let’s do it right! Best practices for ensuring safe foods 我们做得很好吗? 我们应该把这件事做好! 确保食品安全的良好操作方法
 3. 3. Direcció i coordinació: DIPSALUT Coordinació: Pilar Castro i Xavier del Acebo Equip redactor: Laura Arjona i Antoni Mulero Equip tècnic: Marc Alabert, Laura Arjona, Pau Batlle, Jordi Brunet, Pilar Castro, Xavier del Acebo, Cristina Esparraguera, David Ferrando, Antoni Mulero, Vanessa Sánchez, Marta Vallmajó. Dipòsit legal: GI-864-2012
 4. 4. Índex 7 Pròleg 9 Introducció 13 Higiene personal 33 Neteja general 57 Ordre de les instal·lacions 69 Processos 89 Cadena de fred 97 Venda 109 Transport 115 Control de plagues 123 Residus
 5. 5. 6
 6. 6. Pròleg La Llei de salut pública atorga als ajuntaments les competències pel que fa al control de la higiene i de la seguretat dels aliments en els establiments minoristes i de restauració del seu terme municipal. Dipsalut presta serveis i suport tècnic i econòmic als ajuntaments de la demarcació de Girona per tal que puguin complir les seves competències en salut pública. En relació amb la seguretat alimentària, l’Organisme ofereix suport tècnic, assessorament i materials divulgatius —com el que teniu a les mans— per tal de donar a conèixer als titulars dels establiments les normes que han de seguir. Aquests llibrets són gratuïts, i Dipsalut els facilita als ajuntaments de la demarcació de Girona perquè siguin distribuïts entre els responsables dels establiments i ajudin així a fomentar els hàbits higiènics. Aquesta guia va especialment dirigida als propietaris, titulars i treballadors dels negocis on es manipulen aliments. Alhora, molts dels consells són aplicables a d’altres persones i col·lectius, i també a la cuina de casa. Espero que aquesta publicació contribueixi a garantir la higiene i la seguretat de la nostra alimentació. Josep M. Corominas i Barnadas Vicepresident primer de Dipsalut 7
 7. 7. 8
 8. 8. Introducció El comerç minorista i la restauració suposen una part molt important del sector alimentari del nostre territori, ja que ofereixen un gran assortiment de productes alimentaris. Una de les seves responsabilitats és garantir la seguretat alimentària dels menjars que ofereixen, és a dir, assegurar que són de qualitat i totalment segurs per a la salut de les persones. I més si es té en compte que, avui dia, la seguretat alimentària és una de les principals demandes dels consumidors. Aconseguir una bona qualitat dels productes reafirma la confiança dels clients, n’incrementa el consum i satisfà els professionals. Per assolir aquesta qualitat i seguretat dels aliments, és essencial que es mantinguin unes pràctiques correctes d’higiene i que es treballi amb el màxim rigor. Només així es poden evitar o reduir tant com sigui possible els riscos per a la salut derivats del menjar. D’aquí l’enorme importància que totes les persones que manipulen productes alimentaris tinguin una formació adequada i continuada. Aquesta guia que teniu a les mans, i l’aplicació dels coneixements que conté, té per objectiu promoure les pràctiques correctes d’higiene, reduir els perills que poden causar les toxiinfeccions alimentàries i assolir uns alts nivells de seguretat en els aliments. Pretén ser una eina per al sector minorista d’alimentació que reforci els coneixements dels manipuladors d’aliments. Alhora, vol ser un suport per als ajuntaments en les seves competències de gestió dels riscos per a la salut derivats dels aliments. El llibre recull de forma gràfica i senzilla els conceptes bàsics de la manipulació higiènica d’aliments. Per a la seva millor comprensió s’ha estructurat en nou apartats que tracten aspectes d’higiene personal, neteja i desinfecció, ordre a les instal·lacions, processos d’elaboració d’aliments, temperatures de conservació i cuinat, higiene en el punt de venda, transport d’aliments i gestió de plagues i de residus. Cada il·lustració transmet un missatge únic de forma clara per tal que la seva consulta sigui fàcil i molt entenedora. El format general segueix el criteri de “correcte” i “incorrecte”, representat pels colors verd i vermell respectivament. Desitgem que aquesta guia faciliti conèixer els principis de la seguretat alimentària i que esdevingui una eina de treball a què poder recórrer sempre que sorgeixin dubtes sobre la manipulació higiènica d’aliments. 9
 9. 9. 10
 10. 10. Per garantir uns aliments segurs per a la salut de les persones cal seguir unes pautes, com ara mantenir una correcta higiene personal i de les instal·lacions, respectar la cadena del fred... El llibre que teniu a les mans recull aquestes normes bàsiques de manipulació dels aliments. La manera correcta d’actuar està marcada en color verd. Els dibuixos senyalats amb color vermell mostren el comportament incorrecte, el que s’ha d’evitar. Seguir aquestes senzilles indicacions permet reduir els riscos d’intoxicacions alimentàries. Para garantizar unos alimentos seguros para la salud de las personas hay que seguir unas pautas, como mantener una correcta higiene personal y de las instalaciones, respetar la cadena del frío... El libro que tiene en las manos recoge estas normas básicas de manipulación de los alimentos. La manera correcta de actuar está marcada en color verde. Los dibujos señalados en color rojo muestran el comportamiento incorrecto, lo que hay que evitar. Seguir estas sencillas indicaciones permite reducir los riesgos de intoxicaciones alimentarias. Guaranteeing foods that are safe for people’s health involves following guidelines such as maintaining proper personal and facility hygiene and respecting the cold chain, etc. This book features a compilation of these basic rules of food handling. The correct way of operating appears in green. The drawings in red indicate improper procedures, which should be avoided. By following these simple indications the risks of food poisoning can be reduced. 为了确保有益于身体健康的安全食品,必须遵循以下一些规则,比如正确保持个人 和设备的清洁卫生、遵守冷链规程,等等。你手中的这本书包含了食品处理的基本 标准,其中用绿色标明了正确的处理方法,红色图标则指明了那些应该避免的不正 确的行为。遵循这些简单的指令,可以降低食物中毒的风险。 11
 11. 11. 12
 12. 12. Higiene personal Higiene personal Personal hygiene 个人卫生 13
 13. 13. 14 Higiene personal // Higiene personal // Personal hygiene Ho fem bé? Ho hem de fer bé!
 14. 14. 个人卫生 // Bones pràctiques per garantir aliments segurs 15
 15. 15. 16 Higiene personal // Higiene personal // Personal hygiene Ho fem bé? Ho hem de fer bé!
 16. 16. 个人卫生 // Bones pràctiques per garantir aliments segurs 17
 17. 17. 18 Higiene personal // Higiene personal // Personal hygiene Ho fem bé? Ho hem de fer bé!
 18. 18. 个人卫生 // Bones pràctiques per garantir aliments segurs 19
 19. 19. 20 Higiene personal // Higiene personal // Personal hygiene Ho fem bé? Ho hem de fer bé!
 20. 20. 个人卫生 // Bones pràctiques per garantir aliments segurs 21
 21. 21. 22 Higiene personal // Higiene personal // Personal hygiene Ho fem bé? Ho hem de fer bé!
 22. 22. 个人卫生 // Bones pràctiques per garantir aliments segurs 23
 23. 23. 24 Higiene personal // Higiene personal // Personal hygiene Ho fem bé? Ho hem de fer bé!
 24. 24. 个人卫生 // Bones pràctiques per garantir aliments segurs 25
 25. 25. 26 Higiene personal // Higiene personal // Personal hygiene Ho fem bé? Ho hem de fer bé!
 26. 26. 个人卫生 // Bones pràctiques per garantir aliments segurs 27
 27. 27. 28 Higiene personal // Higiene personal // Personal hygiene Ho fem bé? Ho hem de fer bé!
 28. 28. 个人卫生 // Bones pràctiques per garantir aliments segurs 29
 29. 29. 30 Higiene personal // Higiene personal // Personal hygiene Ho fem bé? Ho hem de fer bé!
 30. 30. 个人卫生 // Bones pràctiques per garantir aliments segurs 31
 31. 31. 32
 32. 32. Neteja general Limpieza general General cleanliness 一般清洗 33
 33. 33. 34 Neteja general // Limpieza general // General cleanliness Ho fem bé? Ho hem de fer bé!
 34. 34. 一般清洗 // Bones pràctiques per garantir aliments segurs 35
 35. 35. 36 Neteja general // Limpieza general // General cleanliness Ho fem bé? Ho hem de fer bé!
 36. 36. 一般清洗 // Bones pràctiques per garantir aliments segurs 37
 37. 37. 38 Neteja general // Limpieza general // General cleanliness Ho fem bé? Ho hem de fer bé!
 38. 38. 一般清洗 // Bones pràctiques per garantir aliments segurs 39
 39. 39. 40 Neteja general // Limpieza general // General cleanliness Ho fem bé? Ho hem de fer bé!
 40. 40. 一般清洗 // Bones pràctiques per garantir aliments segurs 41
 41. 41. 42 Neteja general // Limpieza general // General cleanliness Ho fem bé? Ho hem de fer bé!
 42. 42. 一般清洗 // Bones pràctiques per garantir aliments segurs 43
 43. 43. 44 Neteja general // Limpieza general // General cleanliness Ho fem bé? Ho hem de fer bé!
 44. 44. 一般清洗 // Bones pràctiques per garantir aliments segurs 45
 45. 45. 46 Neteja general // Limpieza general // General cleanliness Ho fem bé? Ho hem de fer bé!
 46. 46. 一般清洗 // Bones pràctiques per garantir aliments segurs 47
 47. 47. 48 Neteja general // Limpieza general // General cleanliness Ho fem bé? Ho hem de fer bé!
 48. 48. 82º 一般清洗 // Bones pràctiques per garantir aliments segurs 49
 49. 49. 50 Neteja general // Limpieza general // General cleanliness Ho fem bé? Ho hem de fer bé!
 50. 50. 一般清洗 // Bones pràctiques per garantir aliments segurs 51
 51. 51. 52 Neteja general // Limpieza general // General cleanliness Ho fem bé? Ho hem de fer bé!
 52. 52. 一般清洗 // Bones pràctiques per garantir aliments segurs 53
 53. 53. 54 Neteja general // Limpieza general // General cleanliness Ho fem bé? Ho hem de fer bé!
 54. 54. 一般清洗 // Bones pràctiques per garantir aliments segurs 55
 55. 55. 56
 56. 56. Ordre de les instal·lacions Orden en las instalaciones Orderliness in facilities 设备的顺序 57
 57. 57. 58 Ordre de les instal·lacions // Orden en las instalaciones // Orderliness in facilities Ho fem bé? Ho hem de fer bé!
 58. 58. 设备的顺序 // Bones pràctiques per garantir aliments segurs 59
 59. 59. 60 Ordre de les instal·lacions // Orden en las instalaciones // Orderliness in facilities Ho fem bé? Ho hem de fer bé!
 60. 60. 设备的顺序 // Bones pràctiques per garantir aliments segurs 61
 61. 61. 62 Ordre de les instal·lacions // Orden en las instalaciones // Orderliness in facilities Ho fem bé? Ho hem de fer bé!
 62. 62. 设备的顺序 // Bones pràctiques per garantir aliments segurs 63
 63. 63. 64 Ordre de les instal·lacions // Orden en las instalaciones // Orderliness in facilities Ho fem bé? Ho hem de fer bé!
 64. 64. 设备的顺序 // Bones pràctiques per garantir aliments segurs 65
 65. 65. 66 Ordre de les instal·lacions // Orden en las instalaciones // Orderliness in facilities Ho fem bé? Ho hem de fer bé!
 66. 66. 设备的顺序 // Bones pràctiques per garantir aliments segurs 67
 67. 67. 68
 68. 68. Processos Procesos Processes 过程 69
 69. 69. CAD. 20-5-2010 70 Processos // Procesos // Processes Ho fem bé? Ho hem de fer bé!
 70. 70. CAD. 20-5-2010 过程 // Bones pràctiques per garantir aliments segurs 71
 71. 71. 72 Processos // Procesos // Processes Ho fem bé? Ho hem de fer bé!
 72. 72. 过程 // Bones pràctiques per garantir aliments segurs 73
 73. 73. 74 Processos // Procesos // Processes Ho fem bé? Ho hem de fer bé!
 74. 74. 过程 // Bones pràctiques per garantir aliments segurs 75
 75. 75. 76 Processos // Procesos // Processes Ho fem bé? Ho hem de fer bé!
 76. 76. 过程 // Bones pràctiques per garantir aliments segurs 77
 77. 77. 78 Processos // Procesos // Processes Ho fem bé? Ho hem de fer bé!
 78. 78. 过程 // Bones pràctiques per garantir aliments segurs 79
 79. 79. 80 Processos // Procesos // Processes Ho fem bé? Ho hem de fer bé!
 80. 80. 过程 // Bones pràctiques per garantir aliments segurs 81
 81. 81. 82 Processos // Procesos // Processes Ho fem bé? Ho hem de fer bé!
 82. 82. 过程 // Bones pràctiques per garantir aliments segurs 83
 83. 83. 84 Processos // Procesos // Processes Ho fem bé? Ho hem de fer bé!
 84. 84. 过程 // Bones pràctiques per garantir aliments segurs 85
 85. 85. 75º C 86 Processos // Procesos // Processes Ho fem bé? Ho hem de fer bé!
 86. 86. 75º C 过程 // Bones pràctiques per garantir aliments segurs 87
 87. 87. 88
 88. 88. Cadena de fred ≤- Cadena de frío Cold chain 冷链 89
 89. 89. 20º C / 35º C 90 Cadena de fred // Cadena de frío // Cold chain Ho fem bé? Ho hem de fer bé!
 90. 90. 7º C 4º C 2º C 0º C 冷链 // Bones pràctiques per garantir aliments segurs 91
 91. 91. 92 Cadena de fred // Cadena de frío // Cold chain Ho fem bé? Ho hem de fer bé!
 92. 92. 冷链 // Bones pràctiques per garantir aliments segurs 93
 93. 93. ≤ -18º C 94 Cadena de fred // Cadena de frío // Cold chain Ho fem bé? Ho hem de fer bé!
 94. 94. ≤ -18º C 冷链 // Bones pràctiques per garantir aliments segurs 95
 95. 95. 96
 96. 96. Venda Venta Sale 销售 97
 97. 97. 98 Venda // Venta // Sale Ho fem bé? Ho hem de fer bé!
 98. 98. 销售 // Bones pràctiques per garantir aliments segurs 99
 99. 99. 100 Venda // Venta // Sale Ho fem bé? Ho hem de fer bé!
 100. 100. 销售 // Bones pràctiques per garantir aliments segurs 101
 101. 101. 102 Venda // Venta // Sale Ho fem bé? Ho hem de fer bé!
 102. 102. 销售 // Bones pràctiques per garantir aliments segurs 103
 103. 103. 104 Venda // Venta // Sale Ho fem bé? Ho hem de fer bé!
 104. 104. 销售 // Bones pràctiques per garantir aliments segurs 105
 105. 105. 106 Venda // Venta // Sale Ho fem bé? Ho hem de fer bé!
 106. 106. 销售 // Bones pràctiques per garantir aliments segurs 107
 107. 107. 108
 108. 108. Transport Transporte Transport 运输 109
 109. 109. 110 Transport // Transporte // Transport Ho fem bé? Ho hem de fer bé!
 110. 110. 运输 // Bones pràctiques per garantir aliments segurs 111
 111. 111. 112 Transport // Transporte // Transport Ho fem bé? Ho hem de fer bé!
 112. 112. 运输 // Bones pràctiques per garantir aliments segurs 113
 113. 113. 114
 114. 114. Control de plagues Control de plagas Pest control 虫害防治 115
 115. 115. 116 Control de plagues // Control de plagas // Pest control Ho fem bé? Ho hem de fer bé!
 116. 116. 虫害防治 // Bones pràctiques per garantir aliments segurs 117
 117. 117. 118 Control de plagues // Control de plagas // Pest control Ho fem bé? Ho hem de fer bé!
 118. 118. 虫害防治 // Bones pràctiques per garantir aliments segurs 119
 119. 119. 120 Control de plagues // Control de plagas // Pest control Ho fem bé? Ho hem de fer bé!
 120. 120. 虫害防治 // Bones pràctiques per garantir aliments segurs 121
 121. 121. 122
 122. 122. Residus Residuos Waste 废弃物 123
 123. 123. 124 Residus // Residuos // Waste Ho fem bé? Ho hem de fer bé!
 124. 124. 废弃物 // Bones pràctiques per garantir aliments segurs 125
 125. 125. 126 Residus // Residuos // Waste Ho fem bé? Ho hem de fer bé!
 126. 126. 废弃物 // Bones pràctiques per garantir aliments segurs 127
 127. 127. 128 Residus // Residuos // Waste Ho fem bé? Ho hem de fer bé!
 128. 128. 废弃物 // Bones pràctiques per garantir aliments segurs 129
 129. 129. Ho fem bé? Ho hem de fer bé! Bones pràctiques per garantir aliments segurs Per garantir uns aliments segurs per a la salut de les persones cal seguir unes pautes, com ara mantenir una correcta higiene personal i de les instal·lacions, respectar la cadena del fred... El llibre que teniu a les mans recull aquestes normes bàsiques de manipulació dels aliments. La manera correcta d’actuar està marcada en color verd. Els dibuixos senyalats amb color vermell mostren el comportament incorrecte, el que s’ha d’evitar. Seguir aquestes senzilles indicacions permet reduir els riscos d’intoxicacions alimentàries.

×