Publicidad
Polisèmica
Polisèmica
Polisèmica
Polisèmica
Próximo SlideShare
Gramàtica.quartGramàtica.quart
Cargando en ... 3
1 de 4
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad
Publicidad

Polisèmica

  1. ASSIGNATURA: CATALÀ Fitxa repàs Curs i grup: 3r NOM I COGNOMS: _______________________________ Núm: _______ DATA: ____________ • Les paraules que tenen més d’un significat s’anomenen polisèmiques. 1. Escriu els noms dels dibuixos i encercla els polisèmics. 2. Relaciona les paraules amb els seus significats. llest •Extremitat inferior d’un animal. • Acabat, finalitzat el que es feia. cap • Part del cos. • Peça en la qual se sustenta un moble (cadira, taula...) pota • Viu, espavilat. • Qui dirigeix. 3. Completa les oracions amb els noms dels dibuixos. • Estic molt cansada, m’asseuré en aquell _____________________. • S’han menjat un bon plat de _______________________ . • He anat al a treure diners______________________. • Té uns cabells molt rinxolats, plens de_____________________ .
  2. 4. Encercla les paraules que tenen més d’un significat. !ratolí !coll ! cadira ! barnús !banc !nau ! pila ! ploma !pota ! telèfon 5. Completa les oracions amb les paraules anteriors. L’avi m’ha dit que posi els estalvis al ..................................... Es va enfonsar una ................................. a prop de la costa. La ........................ d’aquell ocell és molt suau. No podem seure al ................................. perquè està acabat de pintar. La ............................. plena de papers i cartrons es va cremar ahir. Escriure amb .................................... costa una miqueta. 6. Classifica les oracions segons l’ús de la coma: Clara, ves a seure i calla. La Maria, la professora de rítmica, ha guanyat un premi. He de portar la cantimplora, l’impermeable i la motxilla. En Pol, el jugador de futbol més famós, ha creat una fundació. Esteve, pots portar-me amb cotxe al mercat? 10. Completa les oracions i escriu el signe de puntuació correcte. (.), (?), (!) Quin dia.............................................................................................................. Demà..................................................................................................................... Quina pena que .................................................................................................. Busquen gent per ................................................................................................. Quan penses ........................................................................................................
  3. 1. Llegeix la informació d’aquestes entrades del diccionari i escriu a sota de cada frase la corresponent. Exemple: pinya: s.f. 1. Fruit dels pins i dels avets. 2. Conjunt de persones o coses unides estretament. 3. Conjunt de persones que recolzen la base d’un castell humà. 4. Cop, especialment, cop de puny; accident. La pinya d’aquell castell era molt ferma. 3. Conjunt de persones que recolzen la base d’un castell humà. • Amb el amics formen una bona pinya. _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ • El seu cotxe es va endur una pinya perquè estava mal aparcat. _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ • M’agrada recollir pinyes pel bosc. _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ 2. Observa les il·lustracions i escriu una oració amb cada un dels significats banc.
  4. _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ 4. Escriu les paraules de l’activitat anterior al costat del significat corresponent: • seient, lloc destinat a seure-hi: _____________________________________ • entitat on dipositem els nostres estalvis: ______________________________ • vaixell: ________________________________________________________ • local destinat a l’activitat industrial: __________________________________ • animal rosegador: _______________________________________________ • part de l’ordinador: _______________________________________________ 5. Escriu 5 paraules polisèmiques i escriu una frase amb la que vulguis.
Publicidad