Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Технічні навички для менеджера проектів

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 60 Anuncio

Технічні навички для менеджера проектів

Descargar para leer sin conexión

Технічні навички для менеджера проектів — улюблена тема для дискусій. Одні кажуть, що якщо РМ не був розробником, то і РМ з нього не дуже. Інші ж стверджують, що 80% менеджерів з технарів не дуже хороші як менеджери. Що ж включають в себе технічні навички і наскільки глибоко повинен в них розбиратися РМ, щоб успішно виконувати свою роботу?

На черговій зустрічі ITKaiZenClub ми поговоримо про список технічних навичок для менеджера проектів. Торкнемося теми архітектури, FrontEnd & BackEnd, заглянемо в процес релізу продукту з технічної точки зору. А також ще обговоримо наскільки XP практики корисні в реальному житті і на реальних проектах або ж це всього лише бажання розробників створити технічно досконалий проект.

Технічні навички для менеджера проектів — улюблена тема для дискусій. Одні кажуть, що якщо РМ не був розробником, то і РМ з нього не дуже. Інші ж стверджують, що 80% менеджерів з технарів не дуже хороші як менеджери. Що ж включають в себе технічні навички і наскільки глибоко повинен в них розбиратися РМ, щоб успішно виконувати свою роботу?

На черговій зустрічі ITKaiZenClub ми поговоримо про список технічних навичок для менеджера проектів. Торкнемося теми архітектури, FrontEnd & BackEnd, заглянемо в процес релізу продукту з технічної точки зору. А також ще обговоримо наскільки XP практики корисні в реальному житті і на реальних проектах або ж це всього лише бажання розробників створити технічно досконалий проект.

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Similares a Технічні навички для менеджера проектів (20)

Anuncio

Más de E-5 (20)

Más reciente (20)

Anuncio

Технічні навички для менеджера проектів

 1. 1. Технічні навички для project managers How it works
 2. 2. Чому важливе розуміння технічної області для project manager Посилення лідерської позиції Ефективна комунікація з командою технічних спеціалістів Розуміння технічних рішень з можливістю подальшої їх корекції 1 2 3
 3. 3. Перелік технічних знань для project manager 1. Загальні поняття в розробці програмного забезпечення - Типи програмного забезпечення - Ключова термінологія в процесі розробки програмного забезпечення 2. Поняття архітектури application, її типи. 3. Stack технологій 4. Принципу роботи application, розробкою якого вы керуєте. 5. Механізм та необхідності процесів автоматичної збірки та деплойменту application 6. Типи інженерних практик. Плюси та мінуси їх використання. Розуміння їх необхідності та способів впровадження.
 4. 4. Що це нам дає ?  Реально оцінювати на стендапі результати роботи технічних спеціалістів  Ефективніше модерування оцінки задач  Зупиняти нераціональні рішення розробників  Лобіювати ті чи інші інженерні практики  Аргументація рішень перед замовником  Підбір команди
 5. 5. Part 1. Загальні поняття  Application’s type  Development terminology
 6. 6. В ході розділу розглянемо наступні питання 1. Типи програмних продуктів 2. Які є мови програмування та що таке frameworks 3. Типи баз даних та особливості їх використання 4. Що таке debug та для чого він потрібен 5. Використання repository та його типи 6. Навіщо розробники та тестувальники використовують IDE, переваги використання
 7. 7. Application’s types • Embedded • UI • Web application • Mobile • Game Dev • Enterprise • C, C++,C#,Java. Python, Go, swift, Objective-c, C++/C#/swift • C, C++,C#,Java. Python, Go, swift, objective-c, C++/C#/swift. • Ruby, Python, Java, C#, C++, PHP, Scala, Go, JavaScript, Flex • Java, Kotlin, Swift, Objective-C, C#, C++, Python, Ruby • ActionScript 3.0, Unity • .Net и J2EE
 8. 8. Development terminology • Мови програмування • Frameworks • Databases • Repository • Debugging • IDE (Eclipse, Idea)
 9. 9. Мови програмування
 10. 10. Frameworks Програмне забезпечення що полегшує та прискорює розробку різних компонентів програмної системи • Java (Spring, Hibernate, JSF, GWT) • PHP (Zend, Symphony, CodeIgniter) • Phyton (Django, Pyramid, Web2py) • JavaScript (React,Angular, Ember)
 11. 11. Databases Реляційні (SQL) • строго визначена структура даних • забезпечення принципу ASID (Atomicity, Cosistency, Isolation, Durability) Реалізації: Oracle,PostgreSQL,MySQL, MSSQL Не реляційні (noSQL) • Можливість горизонтального масштабування • Гнучка структура зберігання даних у великих об”ємах • Можлива втрата даних Реалізації: Cassandra, MongoDB etc.
 12. 12. Repository Місце зберігання програмного коду та іншої необхідної інформації, яка може бути вивантажена розробником чи іншими системами Дії з репозиторієм: 1. Pull 2. Commit 3. Push 4. Branch 5. Merge Реалізації: Git. SVN
 13. 13. Debugging Покрокове виконання програми з метою виявлення помилки
 14. 14. IDE або середовище для розробки Програмне забезпечення яке пришвидшує і полегшує процес написання коду (Eclipse, Intellij idea) IDE мають наступні можливості:  Запуск та debug application  Консоль  Можливості які сприяють пришвидшенню написання коду
 15. 15. Part 2. Архітектура application  Види архітектури програмного забезпечення  Solution architecture  Solution architecture patterns  Ознаки гарно побудованої архітектури
 16. 16. В ході розділу розглянемо наступні питання 1. Що таке архітектура програмного забезпечення 2. Рівні аби види архітектури програмного забезпечення 3. Solution architecture patterns. Мониліт чи мікросервіси 4. Сфери застосування software architecture 5. Ознаки гарно побудованої архітектури.
 17. 17. Що таке архітектура додатку. Види Cукупність важливих рішень в організації програмного рішення Види: • Business Architecture Дає відповідь на питання – “що ми маємо отримати в результаті” та “які проблеми мають бути вирішенні”. • Information Architecture Визначаємо перелік суб'єктів та взаємозв’язок між ними. • Technology Architecture Вибір технологій та технічних процесів які можуть забезпечити логіку бізнес процесів • Solution Architecture. Вибір способу реалізації (Data Architecture + Software Architecture)
 18. 18. Solution architecture Solution architecture : • Data architecture Вибір DB та організація її структури. • Software architecture Організація програмного коду, принципів побудови і тд. Patterns:  Моноліт  SOA  Event driven  Client server  Micro services
 19. 19. Ознаки гарно побудованої архітектури Эффективность системи Программе рішення в першу чергу має виконувати свої функції та задачі в різних умовах. Характеристики: надійність, безпечність,, масштабуємість. Гнучкість системи Можливість вносити зміни в існуючий функціонал з мінімальними затратами. Чим менше проблем і помилок це викличе - тим конкурентно спроможна система. Розширяємість системи. Можливість з мінімальними затратами додавати додатковий фунціонал Можливість масштабування процесу розробки Зменшення терміну розробки за рахунок додавання нових людей. Гарно побудована архітектура повинна дозволяти розпаралелювати розробку. Тестуємість Написання тестів як фактор зменшення помилок так і фактор гарного дизайну. 1 2 3 4 5
 20. 20. Part 3. Вибір стеку технологій  Коли ми обираємо технології  Чинники що впливають на вибір технології
 21. 21. Коли ми обираємо технології • При старті проекту • В ході вирішення прикладного задачі в середині проекту • Як стратегічний інструмент покращення
 22. 22. Чинники які впливають на вибір технологій • Тип application • Масштаб проекту • Корпоративні стандарти • Компетанція та наявність спеціалістів
 23. 23. Part 4. Web applications. Загальні поняття  Принцип роботи web application  Web terminology
 24. 24. В ході розділу розглянемо наступні питання 1. Як працює веб додаток. 2. Де фактично запускається application і як ми отримуємо результат в браузері 3. Що таке сlient-server взаємодія 4. Основні поняття HTTP протоколу.
 25. 25. Принципи роботи web application Робота web application побудована на client-server взаємодії Ключові вузли web application : • client (browser) • server (our application) Потрібно знати:  Логіка web application та зберігання даних виконується на сервері  Обмін інформацією відбувається в мережі з використанням протоколу HTTP
 26. 26. Client-server взаємодія 1. Серверна частина отримує HTTP запит від клієнта (браузера) 2. На сервері відбуваються обчислення та обробка даних 3. Сервер відправляє відповідь клієнту по мережі у вигляді HTTP відповіді
 27. 27. Web terminology • HTTP • HTTP requests (POST,GET,PUT,DELETE) • HTTP response (Header,Cookies,Body) • Cookies • Session • HTTP error codes (400,404,500..)
 28. 28. Part 5. Back end & Front end  Визначення та побудова back-end  Визначення та побудова front-end
 29. 29. В ході розділу розглянемо наступні питання 1. Що таке back-end та front-end частини web application 2. Складові та етапи побудови back-end та front-end 3. Ролі в ході виконання розробки
 30. 30. Back-end Серверна частина продукту. Містіить у собі логіку взаємодії запитів, вибір інформації з бази даних та надання цієї інформації через API calls. Фізично програмний код знаходится на серевері, може бути розділений між сереверами і вирішувати різні прикладні задачі продукту 1 Вибір технологій для вирішення прикладних задач Ролі: архітектор, провідний розробник або команда Результат: стек технологій для вирішення прикладних задач 2 Вибір, проектування бази данних Ролі: архітектор, провідний розробник, спеціаліст по БД Результат: вибір БД, побудова струкутури зберігання 3 Написання логіки сервеного частини продукту Ролі: розробник Результат: реалізація прикладних задач (Java, PHP, Phyton, Ruby)
 31. 31. Front-end Розробка пов'язана з публічною стороною аплікейшона, з якою безпосередньо контактує користувач і функіоналу яких програєтся на клієнтскій стороні (в браузері) 1 Створення дизайну макета. Варіанти реалізації: дизайнер або використання готових візуальних рішень bootstrap etc. 2 Верстка шаблону Виконавці: front-end розробник або верстальник (окрема роль яка спеціалізується на створенні HTML макету) Технології: HTML 5, CSS 5 3 Привязка до користувацького інтерфейсу спеціальних скриптів які відповідають за візуалізацію та веб анімацію На вході: верстка, або макет з баченням візуальних елементів На виході: візуалізації інтерфейсу яка взаємодіє з серверною частиною тобто з back-end Виконавці: front-end розробник Технології: JavaScript, Angular,React
 32. 32. Part 6. Збірка та deployment проекту  Cпособи збірки та деплойменту проекту  Переваги та функції CI
 33. 33. В ході розділу розглянемо наступні питання 1. Енвайроменти (DEV, QA, STAGE, PROD) 2. Що таке збірка та деплоймент програмного продукту 3. Інструменти автоматизованої збірки та деплойменту продукту
 34. 34. Збірка проекту • Автоматична збірка (Jenkins, TeamCity) • Ручна збірка та деплоймент CI (Сontinius integration) - практика розробки програмного забезпечення, яка полягає у виконанні частих автоматизованих збірок проекту для якнайшвидшого виявлення та вирішення інтеграційних проблем. • Автоматичний запуск білда на енвайромент (QA,DEV, PROD) • Автоматичний запуск автотестів • Паралелізм фаз розробки і тестування Способи збірки та деплойменту проекту: Переваги СI:
 35. 35. Part 7. Рефакторінг  Коли варто проводити  Методи покращення якості коду
 36. 36. В ході розділу розглянемо наступні питання 1. Необхідність рефакторінгу як постійного процесу в ході розробки 2. Коли і як варто проводити рефакторінг 3. Методи покращення якості коду 4. Як продавати рефакторінг клієнту
 37. 37. Рефакторінг Покращення якості коду з метою зменшення часу на подальшу розробку і зменшення часу на баг фіксинг Коли варто проводити: • на початку проекту, коли приходить легасі • в кінці ітерації • в ході виконання таски, після ревью. Запобігання рефакторінгу • узгодження поточних програмний рішень з тех лідом чи архітектором до безпосередньої реалізації. • Code review як обов’язкова складова definition of done таски
 38. 38. Рефакторінг Обовязкові дії в циклі розробки після рефакторінгу: • smoke test • regression • прозора комунікація між dev та qa на предмет покращеної частини з подальшим її тестуванням
 39. 39. Part 7. ХР практики  ХР практики  Впровадження практик в цикл розробки
 40. 40. В ході розділу розглянемо наступні питання 1. Ознайомлення з існуючими XР практиками 2. Переваги та практичне впровадження pair programing, TDD
 41. 41. ХР практики • Planning game • Small Releases • Whole team • Customer tests • Continuous integration • Collective Ownership • Coding standards • Sustainable pace • Pair programing • TDD • Refactoring • Simple design
 42. 42. Pair programing 1. зміцнює командну взаємодію 2. обмін досвідом Впровадження: • в рамках задачі на 2-4 sp складності • в парі працюють менш досвідчений і більш досвідчений учасник команди • розподілення написання тестів і імплементації між учасниками парного програмування Переваги:
 43. 43. Refactoring Впровадження: • проводится по закінченню ітерації в ході технічного часу • в ході виконання таски • на початку проекту
 44. 44. ТDD Переваги: • підвищується якість коду • якість прийняття арітектурних рішень Впровадження: • в парі працюють менш досвідчений і більш досвідчений учасник команди • включення до критеріїв definition of done
 45. 45. Доносить идеи проще с конструктором Конструктор PowerPoint предлагает варианты профессионального оформления презентации, исходя из содержимого слайдов. Конструктор доступен только по подписке. Если у вас есть подписка на Office 365, посмотрите на следующем слайде, как это работает в новой презентации.
 46. 46. Как работать с конструктором PowerPoint? Вот как это сделать: 1 Создайте новую презентацию: выберите Файл > Создать > Пустая презентация. 2 На самом первом слайде добавьте изображение: выберите Вставка > Рисунки или Вставка > Изображения из Интернета, затем выберите изображение. Совет. При добавлении изображения необходимо подключение к сети. 3 Когда PowerPoint запросит разрешение на получение идей для оформления, нажмите кнопку Приступить. 4 Выберите оформление в области задач Идеи для оформления.
 47. 47. Трансформация Трансформация позволяет сделать анимацию и перемещение объектов в презентации плавными. При этом вы работаете с двумя похожими отдельными слайдами, но в результате создается впечатление, что действие происходит на одном. В видео справа показан небольшой пример. Трансформация доступна только по подписке. Если у вас есть подписка на Office 365, вы можете воспользоваться этой функцией (см. инструкции на следующем слайде).
 48. 48. Настройка трансформации Попробуйте сами применить этот переход к двум простым объектам. 1 Создайте дубликат слайда: щелкните правой кнопкой эскиз слайда и выберите элемент Дублировать слайд. 2 На втором из двух одинаковых слайдов измените параметры фигуры (например, положение, размер или цвет), а затем выберите Переходы > Трансформация. 3 Вернитесь на первый слайд, нажмите кнопку Слайд-шоу и выберите команду Воспроизвести, чтобы увидеть трансформацию круга. Совет. С помощью функции Параметры эффектов можно настроить больше параметров трансформации.
 49. 49. Работайте вместе в реальном времени Если вы предоставите другим людям доступ к своей презентации, они смогут работать над ней одновременно с вами. Вот как это сделать: 1 Вверху на ленте нажмите кнопку Поделиться или воспользуйтесь сочетанием клавиш ALT+ЭY, чтобы пригласить людей к совместной работе (на этом этапе можно сохранить файл в облаке). 2 Когда другие люди работают над презентацией, маркер показывает, кто над каким слайдом работает… 3 …и какую часть слайда редактирует.
 50. 50. Станьте экспертом благодаря помощнику Помощник находит правильные команды, когда они нужны, позволяя вам сэкономить время и сосредоточиться на своей работе. Попробуйте сами! 1 Выберите справа изображение робота. 2 Введите слово анимация в поле помощника и выберите команду Добавить анимацию. 3 Выберите эффект анимации, например Масштабирование, и наблюдайте за эффектом.
 51. 51. Поиск прямо на слайдах Интеллектуальный поиск позволяет просматривать справочные материалы непосредственно в PowerPoint. Попробуйте сами (пример на английском языке)! 1 Щелкните правой кнопкой мыши слово "office" в словосочетании office furniture 2 Выберите элемент Интеллектуальный поиск. Обратите внимание, что будут найдены результаты именно об офисной мебели, а не о Microsoft Office. 3 Ради интереса снова запустите интеллектуальный поиск: щелкните правой кнопкой слово Office в действии 2.

×