Publicidad

E-g_25-m.gulinska-2

Akademia Dynamiczna Tożsamość
22 de Mar de 2017
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

E-g_25-m.gulinska-2

 1. EWALUACJA AUTORSKI PLAN LEKCJI w ramach programu edukacyjnego (adT): AKADEMIA DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ X-XII.2016
 2. AUTORSTWO • IMIĘ I NAZWISKO: Magdalena Gulińska • SZKOŁA: Gimnazjum nr 25 w Gdańsku • KLASA: 3f • TEMAT LEKCJI: Czym są silne emocje i jak sobie z nimi radzić • GRUPA WIEKOWA: 15 - 16 lat • DATA: 15.12.2016 • ADRES E-MAIL: m.gulinska.gim25@onet.eu
 3. 1. Jak Pan/i ocenia swój aktualny stan kontaktów z rodzicami po lekcji otwartej? a. W skali od 1 do 5; w której 1 jest bardzo zły i 5 jest bardzo dobry – zaznacz jeden krzyżykiem: ANKIETA DLA NAUCZYCIELA NR 2 (1) 1 2 3 4 5 x
 4. b. Co jest w tych kontaktach pozytywne? (prosimy o krótki opis) -Naszym wspólnym interesem jest dbanie o dzieci. - Ważne jest abyśmy jak najlepiej ze sobą współpracowali, ponieważ „jesteśmy w tej samej drużynie”, musimy się wspierać. c. Co jest w tych kontaktach negatywne? (prosimy o krótki opis) Nie dostrzegam negatywów. ANKIETA DLA NAUCZYCIELA NR 2 (2)
 5. 2. Jakie elementy szkolenia według Pani/ Pana będą użyteczne dla celu zwiększenia i poprawy umiejętności komunikacji Pani/ Pana z rodzicami? W skali od 1 do 5; w której 1 jest bardzo zły i 5 jest bardzo dobry – zaznacz jeden krzyżykiem: ANKIETA DLA NAUCZYCIELA NR 2 (3) a. Wspólna aktywność – wywiadówka integracyjna/ otwarta lekcja z rodzicem: 1 2 3 4 5x b. Kontakt z rodzicem/ rodzicami jako wynik szkolenia: 1 2 3 4 5x c. Transfer wiedzy – szkolenia rodziców w szkoleniu: 1 2 3 4 5x d. Poprawienie rozumienia profilaktyki: 1 2 3 4 5x e. Praca projektem: 1 2 3 4 5x f. Utworzenie merytorycznego kanału komunikacji online jak “grupa nauczyciel i rodzice”: 1 2 3 4 5x g. [Dla koordynatorów] Wspólna ewaluacja: 1 2 3 4 5x
 6. Bardzo dobry. Był wspólny cel i pomysły na wykonywanie zadania. Pani Beata pomogła mi dzieląc się swoim doświadczeniem. Wielu rodziców pytało o projekt, chciało wspomóc dobrą radą. JAKI BYŁ WPŁYW NA RELACJE NAUCZYCIELA Z RODZICAMI
 7. JAKI BYŁ WPŁYW NA ODPORNOŚĆMOICH UCZNIÓW W SYTUACJACH MANIPULACJI Potrafili sobie radzić. Szczególnie kiedy mieli wpływać na czyjeś zachowanie. Zdają sobie jednak sprawę, że muszą nad tym pracować.
 8. JAKI BYŁ WPŁYW NA KRYTYCZNE IKREATYWNE PROCESYMYŚLOWE MOICH UCZNIÓW Lekcja miała pozytywny wpływ na zachodzenie procesów myślowych.
 9. JAKI BYŁ WPŁYW NA ATMOSFERĘ W KLASIE, KTÓRA WPŁYWA NA WYNIKI EDUKACYJNE Bardzo dobry. Klasa bardzo chętnie brała w niej udział.
 10. Jaka atmosfera była w klasie? DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA
 11. MOJE REFLEKSJE PO LEKCJI Podobała mi się lekcja z Panią Beatą, która wykazała się dużym doświadczeniem pracy z dziećmi w tym wieku (z racji wykonywanego zawodu (nauczyciel)). Chętnie powtórzę to jeszcze raz.
 12. WŁASNY KOMENTARZ, KTÓRY MOŻE BYĆ CYTOWANY I PUBLIKOWANY O SZKOLENIU, O WŁASNEJ LEKCJI Lekcja z rodzicem to ciekawe doświadczenie.
 13. POZOSTAJEMY DO DYSPOZYCJI (adT) AKADEMIA DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ Beata Staszyńska – Hansen: Prezes Zarządu Fundacji Citizen Project E: staszynska.beata@gmail.com M: 502 589842
Publicidad