Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

E-g_28-b.olkiewicz-2

 1. EWALUACJA AUTORSKI PLAN LEKCJI w ramach programu edukacyjnego (adT): AKADEMIA DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ X-XII.2016
 2. AUTORSTWO • IMIĘ I NAZWISKO: Beata Olkiewicz • SZKOŁA: Gimnazjum Nr 28 • KLASA: 3dg • TEMAT LEKCJI: Wybór drogi życiowej – ciekawe zawody.. • GRUPA WIEKOWA: uczniowie 3 klasy gimnazjum • DATA: 29 listopada 2016r. • ADRES E-MAIL: beata.olkiewicz@interia.pl
 3. 1. Jak Pan/i ocenia swój aktualny stan kontaktów z rodzicami po lekcji otwartej? a. W skali od 1 do 5; w której 1 jest bardzo zły i 5 jest bardzo dobry – zaznacz jeden krzyżykiem: ANKIETA DLA NAUCZYCIELA NR 2 (1) 1 2 3 4 5 x
 4. b. Co jest w tych kontaktach pozytywne? (prosimy o krótki opis) Rodzice, zawsze chętnie słuchają, co mam im do powiedzenia i wspólnie próbujemy rozwiązać wszystkie problemy i sprawy klasowe. c. Co jest w tych kontaktach negatywne? (prosimy o krótki opis). Nie wszyscy rodzice przychodzą na zebrania i spotkania, nie wszyscy posługują się dziennikiem elektronicznym. ANKIETA DLA NAUCZYCIELA NR 2 (2)
 5. 2. Jakie elementy szkolenia według Pani/ Pana będą użyteczne dla celu zwiększenia i poprawy umiejętności komunikacji Pani/ Pana z rodzicami? W skali od 1 do 5; w której 1 jest bardzo zły i 5 jest bardzo dobry – zaznacz jeden krzyżykiem: ANKIETA DLA NAUCZYCIELA NR 2 (3) a. Wspólna aktywność – wywiadówka integracyjna/ otwarta lekcja z rodzicem: 1 2 3 4 X 5 b. Kontakt z rodzicem/ rodzicami jako wynik szkolenia: 1 2 3 4 5 X c. Transfer wiedzy – szkolenia rodziców w szkoleniu: 1 2 3 4 X 5 d. Poprawienie rozumienia profilaktyki: 1 2 3 X 4 5 e. Praca projektem: 1 2 3 X 4 5 f. Utworzenie merytorycznego kanału komunikacji online jak “grupa nauczyciel i rodzice”: 1 2 3 4 X 5 g. [Dla koordynatorów] Wspólna ewaluacja: 1 2 3 4 5
 6. /proszę uzupełnić/ Relacje z „moimi” rodzicami są dobre, a ta lekcja ( i następne w przygotowaniu) tylko to potwierdziła. Ja staram się słuchać co mówią do mnie ale i oni postępują tak samo. Jestem otwarta na wszelkie propozycje, informuję rodziców o tym co się dzieje w szkole i klasie. JAKI BYŁ WPŁYW NA RELACJE NAUCZYCIELA Z RODZICAMI
 7. JAKI BYŁ WPŁYW NA ODPORNOŚĆMOICH UCZNIÓW W SYTUACJACH MANIPULACJI /proszę uzupełnić/ Uczniowie coraz chętniej mówią o swoich dylematach przy wyborze szkoły i zawodu. Jest to klasa sportowa pływacka – ale większość uczniów na razie nie planuje koontynuacji drogi sportowej. Zastanawiają się i głośno o tym mówią.
 8. JAKI BYŁ WPŁYW NA KRYTYCZNE IKREATYWNE PROCESYMYŚLOWE MOICH UCZNIÓW /proszę uzupełnić/ Uczniowie nie poddają się „presji” otoczenia. Myślą o zawodach praktycznych, dających godziwe zatrudnienie i płace. Nie wszyscy mówia o studiowaniu, wola prędzej mieć zawód i własne pieniądze.
 9. JAKI BYŁ WPŁYW NA ATMOSFERĘ W KLASIE, KTÓRA WPŁYWA NA WYNIKI EDUKACYJNE /proszę uzupełnić/ Moja klasa na początku nie była bardzo zgrana, przede wszystkim dlatego, że są dwie grupy , jedna biologiczno – chemiczna i druga sportowa – p ływacka. Teraz po trzech prawie latach jest dużo lepiej. Uczniowie lepiej się znają, chętnie ze sobą współpracują. Na lekcji bardzo dobrze podzielili się pracą, potem ja przedstawili. Oceniam to bardzo dobrze.
 10. Jaka atmosfera była w klasie? DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA /proszę tu wkleić zdjęcie (lub zdjęcia) z przeprowadzonej lekcji/
 11. MOJE REFLEKSJE PO LEKCJI /proszę uzupełnić/ Lekcja wypadła bardzo dobrze, na początku uczniowie byli troch zaskoczeni , ale potem chętnie zadawali pytania. Byli bardzo zainteresowani zawodem fizjoterapeuty. Pan Bednarski również wyraził zadowolenie ze spotkania z młodzieżą – rówieśnikami swojego syna Mateusza. Mam zamiar przeprowadzić takie lekcje ze wszystkimi chętnymi rodzicami.
 12. WŁASNY KOMENTARZ, KTÓRY MOŻE BYĆ CYTOWANY I PUBLIKOWANY O SZKOLENIU, O WŁASNEJ LEKCJI /proszę uzupełnić/
 13. POZOSTAJEMY DO DYSPOZYCJI (adT) AKADEMIA DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ Beata Staszyńska – Hansen: Prezes Zarządu Fundacji Citizen Project E: staszynska.beata@gmail.com M: 502 589842
Publicidad