Publicidad

E-g_34-e.maj-2

Akademia Dynamiczna Tożsamość
22 de Mar de 2017
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

E-g_34-e.maj-2

 1. EWALUACJA AUTORSKI PLAN LEKCJI w ramach programu edukacyjnego (adT): AKADEMIA DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ X-XII.2016 Gimnazjum nr 34 W Gdańsku
 2. AUTORSTWO • IMIĘ I NAZWISKO: ELŻBIETA MAJ • SZKOŁA: GIMNAZJUM nr 34 w GDAŃSKU • KLASA: Ia • TEMAT LEKCJI: Dlaczego pasja jest ważna w życiu człowieka. • GRUPA WIEKOWA: 12-14 • DATA: 12.01.2017 • ADRES E-MAIL: elzbieta.maj@zso5.gda.pl
 3. 1. Jak Pan/i ocenia swój aktualny stan kontaktów z rodzicami po lekcji otwartej? a. W skali od 1 do 5; w której 1 jest bardzo zły i 5 jest bardzo dobry – zaznacz jeden krzyżykiem: ANKIETA DLA NAUCZYCIELA NR 2 (1) 1 2 3 X 4 5
 4. b. Co jest w tych kontaktach pozytywne? (prosimy o krótki opis) Rodzic, który brał udział w projekcie już wcześniej był ze mną w stałym kontakcie lecz po tej lekcji nasze relacje stały się jeszcze lepsze. Zobaczywszy jak zachowują się i pracują uczniowie, zrozumiał jakie problemy może stworzyć ta grupa uczniów. c. Co jest w tych kontaktach negatywne? (prosimy o krótki opis) Większość rodziców wykazuje bierną postawę – nie tylko nie angażują się w życie klasy ale nawet nie przychodzą na zebrania. ANKIETA DLA NAUCZYCIELA NR 2 (2)
 5. 2. Jakie elementy szkolenia według Pani/ Pana będą użyteczne dla celu zwiększenia i poprawy umiejętności komunikacji Pani/ Pana z rodzicami? W skali od 1 do 5; w której 1 jest bardzo zły i 5 jest bardzo dobry – zaznacz jeden krzyżykiem: ANKIETA DLA NAUCZYCIELA NR 2 (3) a. Wspólna aktywność – wywiadówka integracyjna/ otwarta lekcja z rodzicem: 1 2 3 X 4 5 b. Kontakt z rodzicem/ rodzicami jako wynik szkolenia: 1 2 3 X 4 5 c. Transfer wiedzy – szkolenia rodziców w szkoleniu: 1 2 3 4 X 5 d. Poprawienie rozumienia profilaktyki: 1 2 3 X 4 5 e. Praca projektem: 1 2 3 X 4 5 f. Utworzenie merytorycznego kanału komunikacji online jak “grupa nauczyciel i rodzice”: 1 2 3 4 5 g. [Dla koordynatorów] Wspólna ewaluacja: 1 2 3 4 5
 6. Tylko jedną matkę udało się namówić do udziału w projekcie – inne osoby, które uczestniczyły w szkoleniu dla rodziców nie wykazały chęci uczestniczenia w lekcji z rodzicem. Mama chłopca, która zaangażowała się w ten projekt jest ze mną w stałym kontakcie i wykazuje chęć współpracy i pomocy w różnych sytuacjach. JAKI BYŁ WPŁYW NA RELACJE NAUCZYCIELA Z RODZICAMI
 7. JAKI BYŁ WPŁYW NA ODPORNOŚĆMOICH UCZNIÓW W SYTUACJACH MANIPULACJI Sytuacje manipulacji nie wystąpiły podczas opisywanej lekcji więc nie mogę odpowiedzieć na to pytanie.
 8. JAKI BYŁ WPŁYW NA KRYTYCZNE I KREATYWNE PROCESY MYŚLOWE MOICH UCZNIÓW Większość uczniów opowiedziała ,choć bardzo krótko, o swoich pasjach dzięki czemu mogli poznać zainteresowania swoich kolegów z klasy. Niektórzy bardziej nieśmiali wymagali pytań dodatkowych aby rozwinąć swoje wypowiedzi.
 9. JAKI BYŁ WPŁYW NA ATMOSFERĘ W KLASIE, KTÓRA WPŁYWA NA WYNIKI EDUKACYJNE Uczniowie ośmieleni prezentacją swoich zainteresowań przez rodzica oraz wychowawcę, wprawdzie krótko ale rzeczowo opowiadali o swoich pasjach. Atmosfera w klasie była w mojej ocenie swobodna i przyjazna.
 10. Jaka atmosfera była w klasie? DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA
 11. MOJE REFLEKSJE PO LEKCJI Lekcja ta pozwoliła uczniom otworzyć się, poznać zainteresowania i upodobania rówieśników a także zintegrować zespół klasowy. Rodzic mógł zaobserwować zachowania uczniów, w tym swojego dziecka i spojrzeć na i relacje między nimi, które mógł znać tylko z relacji dziecka lub nauczyciela.
 12. WŁASNY KOMENTARZ, KTÓRY MOŻE BYĆ CYTOWANY I PUBLIKOWANY O SZKOLENIU, O WŁASNEJ LEKCJI Mimo początkowych obaw, uważam, że lekcja była udana i korzystnie wpłynęła na relacje miedzy uczniami a nauczycielem i rodzicem.
 13. POZOSTAJEMY DO DYSPOZYCJI (adT) AKADEMIA DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ Beata Staszyńska – Hansen: Prezes Zarządu Fundacji Citizen Project E: staszynska.beata@gmail.com M: 502 589842
Publicidad