Publicidad

E-sp_65-k.laskiewicz-a.marchlewska-2b

Akademia Dynamiczna Tożsamość
22 de Mar de 2017
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

E-sp_65-k.laskiewicz-a.marchlewska-2b

 1. EWALUACJA AUTORSKI PLAN LEKCJI w ramach programu edukacyjnego (adT): AKADEMIA DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ X-XII.2016
 2. AUTORSTWO • IMIĘ I NAZWISKO: Katarzyna Łaskiewicz, Anna Marchlewska • SZKOŁA: Szkoła Podstawowa nr 65 w Gdańsku • KLASA: IV a • TEMAT LEKCJI: Inny nie znaczy gorszy … Znaczy WYJĄTKOWY! (45 min.) • GRUPA WIEKOWA: 10 lat/12lat • DATA: 12.12.2016 r. • ADRES E-MAIL: kasialaskiewicz@o2.pl, aniasejny@wp.pl
 3. 1. Jak Pan/i ocenia swój aktualny stan kontaktów z rodzicami po lekcji otwartej? a. W skali od 1 do 5; w której 1 jest bardzo zły i 5 jest bardzo dobry – zaznacz jeden krzyżykiem: ANKIETA DLA NAUCZYCIELA NR 2 (1) 1 2 3 4 5 X
 4. b. Co jest w tych kontaktach pozytywne? (prosimy o krótki opis) - wzajemne zaufanie - możliwość współpracy c. Co jest w tych kontaktach negatywne? (prosimy o krótki opis) Nie dotyczy ANKIETA DLA NAUCZYCIELA NR 2 (2)
 5. 2. Jakie elementy szkolenia według Pani/ Pana będą użyteczne dla celu zwiększenia i poprawy umiejętności komunikacji Pani/ Pana z rodzicami? W skali od 1 do 5; w której 1 jest bardzo zły i 5 jest bardzo dobry – zaznacz jeden krzyżykiem: ANKIETA DLA NAUCZYCIELA NR 2 (3) a. Wspólna aktywność – wywiadówka integracyjna/ otwarta lekcja z rodzicem: 1 2 3 4 5 x b. Kontakt z rodzicem/ rodzicami jako wynik szkolenia: 1 2 3 4 5 x c. Transfer wiedzy – szkolenia rodziców w szkoleniu: 1 2 3 4 5 x d. Poprawienie rozumienia profilaktyki: 1 2 3 4 5 x e. Praca projektem: 1 2 3 4 5 x f. Utworzenie merytorycznego kanału komunikacji online jak “grupa nauczyciel i rodzice”: 1 2 3 4 x 5 g. [Dla koordynatorów] Wspólna ewaluacja: 1 2 3 4 5
 6. Relacje nauczyciel – rodzic są pozytywne. Po przeprowadzonej lekcji uległy wzmocnieniu. Rodzic poczuł się doceniony jako współtworzący proces edukacji uczniów, a jednocześnie dostrzegł trudności innych uczniów w klasie. JAKI BYŁ WPŁYW NA RELACJE NAUCZYCIELA Z RODZICAMI
 7. JAKI BYŁ WPŁYW NA ODPORNOŚĆMOICH UCZNIÓW W SYTUACJACH MANIPULACJI Uczniom lekcja bardzo się podobała. Dzieci były bardzo zaangażowane w proces lekcyjny. Były bardzo przejęte przybyciem gościa – rodzica kolegi z klasy. Starali się pokazać z jak najlepszej strony. Uczniowie byli trochę zaniepokojeni wprowadzeniem metody losowania, gdyż nie wszyscy się lubią. Mimo tej trudności, podjęli wyzwanie i pracowali w losowo dobranych grupach.
 8. JAKI BYŁ WPŁYW NA KRYTYCZNE IKREATYWNE PROCESYMYŚLOWE MOICH UCZNIÓW Uczniowie umiejętnie rozpoznawali i nazywali emocje towarzyszące bohaterom tekstu – stworzony został słowniczek emocji.
 9. JAKI BYŁ WPŁYW NA ATMOSFERĘ W KLASIE, KTÓRA WPŁYWA NA WYNIKI EDUKACYJNE Atmosfera była pozytywna oraz przyjazna pracy i nauce. Uczniowie nie stresowali się obecnością gościa.
 10. Jaka atmosfera była w klasie? DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA
 11. Jaka atmosfera była w klasie? DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA
 12. Jaka atmosfera była w klasie? DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA
 13. Jaka atmosfera była w klasie? DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA
 14. MOJE REFLEKSJE PO LEKCJI Lekcja była ciekawa. Najbardziej ucieszył mnie fakt, że wszyscy uczniowie pracowali z zaangażowaniem. Niekiedy taka praca się nie udaje.
 15. WŁASNY KOMENTARZ, KTÓRY MOŻE BYĆ CYTOWANY I PUBLIKOWANY O SZKOLENIU, O WŁASNEJ LEKCJI /proszę uzupełnić/
 16. POZOSTAJEMY DO DYSPOZYCJI (adT) AKADEMIA DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ Beata Staszyńska – Hansen: Prezes Zarządu Fundacji Citizen Project E: staszynska.beata@gmail.com M: 502 589842
Publicidad