Publicidad
PL-g_28-m.koscik-2
PL-g_28-m.koscik-2
PL-g_28-m.koscik-2
Próximo SlideShare
PL-g_25-d.zwiefka-2PL-g_25-d.zwiefka-2
Cargando en ... 3
1 de 3
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

PL-g_28-m.koscik-2

  1. 1 NAUCZYCIEL IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO RODZIC/ - E SZKOŁA/ KLASA DATA 29.11 ADRES E-MAIL TEMAT LEKCJI PRZEDMIOT PROGRAMOWY: GODZINA WYCHOWAWCZA LUB LEKCJA LUB ZAJĘCIA POZAPROGRAMOWE: JAKI: godzina wychowawcza WPISAĆ WYBÓR: WYZWANIA/ SZANSE CELE NAUCZANIA KRYTERIA SUKCESU PLANOWANY WPŁYW LEKCJI : NA RELACJE NAUCZYCIELA Z RODZICAMI Wzajemne poznanie NA ODPORNOŚĆ MOICH UCZNIÓW W SYTUACJACH MANIPULACJI Nauka wytrwałości w osiąganiu celu NA KRYTYCZNE I KREATYWNE PROCESY MYŚLOWE MOICH UCZNIÓW Bycie cierpliwym w dążeniu do celu, umiejętność podejmowania decyzji NA ATMOSFERĘ W KLASIE, KTÓRA WPŁYWA NA WYNIKI EDUKACYJNE Pewność siebie u dzieci większe zaangażowanie OPIS PLANU LEKCJI/ PRZEBIEG: PLAN LEKCJI (45 minut) LEKCJA OTWARTA Z RODZICEM (adT) AKADEMIA DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ_ GDAŃSK X-XII 2016
  2. 2 CZAS 45` Lekcja w terenie Zbiórka Dojazd na miejsce zajęć Zapoznanie się nawzajem dzieci z rodzicem Rozgrzewka i prezentacja zainteresowania rodzica Gry zespołowe/integracyjne Prezentacja zainteresowań dzieci Powrót
  3. 3
Publicidad