Publicidad
PL-g_2-t.groch-2
PL-g_2-t.groch-2
PL-g_2-t.groch-2
PL-g_2-t.groch-2
Próximo SlideShare
PL-sp_65-gda-j.więckowskaPL-sp_65-gda-j.więckowska
Cargando en ... 3
1 de 4
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

PL-g_2-t.groch-2

  1. 1 NAUCZYCIEL IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO RODZIC/ - E SZKOŁA/ KLASA DATA 19.12.2016 r. ADRES E-MAIL TEMAT LEKCJI PRZEDMIOT PROGRAMOWY: GODZINA WYCHOWAWCZA LUB LEKCJA LUB ZAJĘCIA POZAPROGRAMOWE: JAKI: Godzina wychowawcza WPISAĆ WYBÓR: Godzina wychowawcza. WYZWANIA/ SZANSE CELE NAUCZANIA  zrozumienie znaczenia słowa „szacunek”;   krzewienie zachowań sprzyjających rozwijaniu pozytywnych relacji koleżeńskich. KRYTERIA SUKCESU   modelowanie umiejętności dostrzegania i autokrytyki zachowań swoich oraz innych ludzi; PLANOWANY WPŁYW LEKCJI : NA RELACJE NAUCZYCIELA Z RODZICAMI W prezentacji. NA ODPORNOŚĆ MOICH UCZNIÓW W SYTUACJACH MANIPULACJI W prezentacji PLAN LEKCJI (45 minut) LEKCJA OTWARTA Z RODZICEM (adT) AKADEMIA DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ_ GDAŃSK X-XII 2016
  2. 2 NA KRYTYCZNE I KREATYWNE PROCESY MYŚLOWE MOICH UCZNIÓW W prezentacji NA ATMOSFERĘ W KLASIE, KTÓRA WPŁYWA NA WYNIKI EDUKACYJNE W prezentacji. OPIS PLANU LEKCJI/ PRZEBIEG: CZAS 45` Tok lekcji: wg. poniższego konspektu.
  3. 3 1. Czynności organizacyjne: przywitanie rodzica, przedstawienie celów lekcji. (3 min.) 2. Integracja zespołu klasowego: (5 min.)  Zabawa pt: ”Poznajmy się lepiej”. Wszyscy uczestnicy siedzą w kręgu. Nauczyciel rzuca np. piłką do wybranego ucznia i prosi o dokończenie zdania: a. Potrafię … b. Denerwuję się, gdy … c. Najlepsza rzecz, jaka zdarzyła mi się w ubiegłym tygodniu … d. Najgorsza rzecz, jaka zdarzyła mi się w ubiegłym tygodniu… e. Nie umiem… f. Lubię… Pytanie mogą się powtarzać. Można zadać je każdemu uczniowi. 2. Faza właściwa tematu: (7 min.) Zapisanie na tablicy słowa „szacunek”. Zadaniem uczniów będzie wymienienie jak największej liczby synonimów dotyczących tego słowa. Uczniowie zapisują synonimy na kartkach samoprzylepnych otrzymanych od nauczyciela. Następnie są one przyczepiane do tablicy, tak by stworzyły ciąg powtarzających się słów. Ostatnim elementem tej fazy lekcji jest wspólne stworzenie definicji pojęcia „szacunek”. Materiał pomocniczy 1 Właściwa definicja powinna zawrzeć się poniższym sformułowaniem. Definicję wyświetlamy na tablicy tak, aby przez dalszą część lekcji uczniowie mogli na nią patrzeć. Szacunek – «stosunek do osób lub rzeczy uważanych za wartościowe i godne uznania» Źródło: PWN 3. Praca w grupach. ( ok. 12 min.) Uczniowie otrzymują kartki papieru. Zadanie uczniów polega na zapisaniu propozycji, w jaki sposób mogą wyrażać szacunek do: Grupa A – Rodziców Grupa B – Nauczycieli Grupa C – Kolegów ( rówieśników) Grupa D – Samego siebie Chwila zastanowienia po upływie określonego czasu grupy prezentują wyniki pracy grup. 4. Integracja zespołu klasowego wokół omawianego zagadnienia: (rodzic) (ok. 13 min) Zadaniem rodzica jest poprowadzenie zabawy, która będzie miała na celu udowodnienie, że członkowie klasy wzajemnie się szanują i potrafią się ze sobą komunikować. Uczniom zostają zawiązane oczy (chusty przyniesione przez nauczyciela). Następnie każdemu zostaje wręczona do dłoni włóczka z kłębka rozwiniętego przez rodzica. Zadaniem uczniów będzie takie ułożenie włóczki, by stworzyła ona figurę geometrycznej (kwadrat, prostokąt). Uczniowie z wyciągniętych przed sobą rękami trzymają włóczkę. Komunikując się ze sobą, muszą ułożyć pożądaną figurę. Rodzic wyjaśnia zasady, a następnie przygląda się zabawie. Podsumowaniem zabawy jest zwrócenie uwagi rodzica na ewentualne nieprawidłowości w wykonaniu tego ćwiczenia (np. niestosowne zwracanie się do siebie, niesłuchanie poleceń, oszukiwanie, czy brak zaangażowania), czyli brak okazywania sobie szacunku.
  4. 4
Publicidad