Publicidad
PL-lo_4-m.unuk-2
PL-lo_4-m.unuk-2
PL-lo_4-m.unuk-2
PL-lo_4-m.unuk-2
Próximo SlideShare
E-sp_79-e.kalinowska-2E-sp_79-e.kalinowska-2
Cargando en ... 3
1 de 4
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

PL-lo_4-m.unuk-2

  1. 1 NAUCZYCIEL IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO RODZIC/ - E PANI MONIKA ROWIŃSKA SZKOŁA/ KLASA DATA – 19.12.2016 ADRES E-MAIL TEMAT LEKCJI PRZEDMIOT PROGRAMOWY: GODZINA WYCHOWAWCZA LUB LEKCJA LUB ZAJĘCIA POZAPROGRAMOWE: JAKI: język angielski Godzina wychowawcza WYZWANIA/ SZANSE – – CELE NAUCZANIA – zarówno uczniowie jaki i rodzic podają podstawową funkcję szkoły. – Rodzic przedstawia swoją oczekiwania względem szkoły i konfrontuje je z oczekiwaniami uczniów.Porównuje dzisiejszjszą szkołę z tę do której kiedyś uczęszczał. – wszyscy zadają sobie pytanie dlaczego warto się uczyć. – Definiują słowo motywacja i różnicują ją na wewnętrzną i zewnętrzną. KRYTERIA SUKCESU – wypracowanie tak w uczniach jak i rodzicu przekonania, że nasza szkoła jest przyjaznym i otwartym miejscem dla wszystkich – poprawa wizerunku szkoły – zmotywowanie uczniów do nauki PLANOWANY WPŁYW LEKCJI : PLAN LEKCJI (45 minut) LEKCJA OTWARTA Z RODZICEM (adT) AKADEMIA DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ_ GDAŃSK X-XII 2016
  2. 2 NA RELACJE NAUCZYCIELA Z RODZICAMI Zacieśnianie więzi między nauczycielem , klasą i poszczególnym rodzicem.Obustronne spersonalizowanie wzajemnych kontaktów . NA ODPORNOŚĆ MOICH UCZNIÓW W SYTUACJACH MANIPULACJI – zmotywowanie uczniów do uczenia się jak i regularnego uczęszczania do szkoły – pokazanie im poprzez osobiste doświadczenia życiowe rodzica jak ważna w ich życiu jest edukacja , szczególnie nauka języków obcych. NA KRYTYCZNE I KREATYWNE PROCESY MYŚLOWE MOICH UCZNIÓW - zmotywowanie ucznia do systematycznej i sumiennej pracy. Wzmocnienie ich motywacji i zmuszenie do myślenia w dłuższej perspektywie czasowej, wzięcia odpowiedzialności za swoje życie. NA ATMOSFERĘ W KLASIE, KTÓRA WPŁYWA NA WYNIKI EDUKACYJNE – integracja klasy z nauczycielem i rodzicem – wzbudzenie w uczniach poczucia, że szkoła chce im pomóc i jest miejscem, gdzie zawsze znajdą wsparcie czy to w osobie nauczyciela, pedagoga bądź dyrekcji OPIS PLANU LEKCJI/ PRZEBIEG: CZAS 45`
  3. 3 5 minut – zapoznanie uczniów z tematyką dzisiejszych zajęć. Przedstawienie rodzica, który będzie uczestniczył w lekcji 10 min – rozmowa – wywiad. Nauczyciel zadaje rodzicowi kilka pytań na temat jego wspomnień związanych ze szkołą i jego wizją dzisiejszej szkoły. 20 min – wspólnie z uczniami dyskutujemy nad różnicami między szkołą dziś , a wczoraj. Zapisujemy wnioski na tablicy. Następnie przechodzimy do rozmowy na drugą część tematu czyli dlaczego warto się uczyć. Nauczyciel przeprowadza krótki wywiad z 3 - 4 uczniami: Czy lubisz się uczyć? Kiedy się uczysz? Ile czasu dziennie zajmuje Ci nauka (średnio)? Czy uczysz się systematycznie? Czy napotkałeś(aś) kiedykolwiek problemy podczas uczenia się? – Definicja słowa „motywacja” Nauczyciel: Do uczenia się potrzebna jest odpowiednia motywacja. Nauczyciel prosi, o wyjaśnienie słowa „motywacja” - uczniowie podają luźne skojarzenia z tym słowem, zapisywanie propozycji na tablicy ( mind map ) Na koniec nauczyciel zbiera wszystkie informacje i formułuje krótką definicję tego pojęcia - Ostatnią część lekcji uczniowie w parach przedstawiają swoją wizję wymarzonej szkoły. Wyniki prezentują na forum klasy. – 10 min Uzyskanie informacji zwrotnej. Nauczyciel rozdaje karteczki i prosi każego z uczniów jak i rodzica o dokończenie zdania : „Z dzisiejszej godziny wychowawczej dowiedziałem się, że …......... Czy ta wiedza będzie mi przydatna? Jeśli tak to krótko wyjaśnij dlaczego...”
  4. 4
Publicidad