ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.pdf

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 5ου
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ
Σχολικό έτος: 2023-24
Βασικός σκοπός λειτουργίας του σχολικού κανονισμού είναι να τεθούν οι
κατευθυντήριες αρχές, ώστε όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας (καθηγητές,
μαθητές και γονείς/κηδεμόνες) να συνεργάζονται αρμονικά και απερίσπαστα, με
συνθήκες αλληλοσεβασμού.
1. Κοινωνικός-παιδαγωγικός ρόλος των εκπαιδευτικών
Η συμπεριφορά του καθηγητή απέναντι στους μαθητές πρέπει να εστιάζεται κυρίως
στα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
• Ειλικρίνεια, Δικαιοσύνη και Αγάπη, Σεβασμό στην προσωπικότητά τους, στις
ιδιαίτερες ανάγκες τους και στις όποιες πολιτισμικές και θρησκευτικές τους
ιδιαιτερότητες.
• Σταθερή στάση και επιμονή σε κανόνες κοινά αποδεκτούς από τον σύλλογο των
διδασκόντων.
• Εξασφάλιση της ευταξίας μέσα και έξω από την αίθουσα διδασκαλίας.
2. Συμπεριφορά μαθητών
• Σεβόμαστε το δικαίωμα του άλλου να έχει διαφορετικές ιδέες, απόψεις και
θρησκευτικές αντιλήψεις.
• Λύνουμε τις διαφορές μας με διάλογο και δεν καταφεύγουμε σε χρήση βίας,
σωματικής ή ψυχολογικής.
• Κάθε εκδήλωση σωματικής, λεκτικής ή συναισθηματικής βίας και εκφοβισμού με
οποιονδήποτε τρόπο δεν θα γίνεται ανεκτή από το σχολείο. Οι ίδιοι οι μαθητές, αν
παρατηρήσουν οποιοδήποτε δείγμα εκφοβισμού καλούνται να μην μείνουν αμέτοχοι,
αλλά να το αναφέρουν και να αναλάβουν δράση μέσω των κοινοτήτων τους.
3. Προσέλευση στο σχολείο και στην τάξη
• Οφείλουμε να προσερχόμαστε στο σχολείο πριν το χτύπημα του κουδουνιού, στις
8.15 το πρωί, ενώ οι εφημερεύοντες καθηγητές οφείλουν να προσέρχονται
λίγο νωρίτερα.
• Είμαστε υποχρεωμένοι να σεβόμαστε και να τηρούμε το ωράριο του καθημερινού
προγράμματος.
• Ο διδάσκων καθηγητής πρέπει να βρίσκεται εγκαίρως στην αίθουσα διδασκαλίας
και οι μαθητές χωρίς χρονοτριβή να κάθονται στις προκαθορισμένες θέσεις με τάξη
και ευπρέπεια.
• Μετά το κλείσιμο της πόρτας ο μαθητής θεωρείται αργοπορημένος και δικαιούται
να εισέλθει στην αίθουσα με σημείωμα από τη διεύθυνση του σχολείου και τη
σύμφωνη γνώμη του διδάσκοντα καθηγητή. Η καθυστερημένη προσέλευση (όταν
γίνεται συχνά) τιμωρείται.
• Παραμένουμε στον χώρο του σχολείου από τη στιγμή της προσέλευσής μας μέχρι
την ώρα που θα σχολάσουμε. Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων ή των κενών δεν
απομακρυνόμαστε από τον αύλειο χώρο χωρίς άδεια.
• Αποχωρούμε την ώρα που προβλέπεται, φροντίζοντας ιδιαίτερα, κατά την έξοδό
μας από το σχολείο, για την αποφυγή ατυχημάτων.
4. Διδασκαλία
• Την ώρα της διδασκαλίας σεβόμαστε το δικαίωμα των συμμαθητών μας για
μάθηση και των καθηγητών για διδασκαλία.
• Αποδεχόμαστε με ευγένεια τις υποδείξεις/παρατηρήσεις των καθηγητών.
• Οφείλουμε να φέρνουμε μαζί μας τα βιβλία μας και ό,τι χρειάζεται για τη σχολική
μας εργασία.
• Μέσα στη αίθουσα δεν επιτρέπεται να τρώμε, να μασάμε τσίχλα και να πίνουμε,
με εξαίρεση το νερό μετά από άδεια του διδάσκοντα.
• Για την είσοδο και έξοδο από την αίθουσα, αλλά και για τη μετακίνησή μας μέσα
σε αυτήν ή την αλλαγή θέσης, πρέπει να έχουμε την άδεια του υπεύθυνου
εκπαιδευτικού τμήματος.
• Η λήξη του μαθήματος προσδιορίζεται από το χτύπημα του κουδουνιού και τη
συγκατάθεση του διδάσκοντα.
5. Σεβασμός στον χώρο - Ασφάλεια
• Προσέχουμε τη συμπεριφορά μας, έτσι ώστε να αποφεύγονται ατυχήματα και
ζημιές.
• Δε χρησιμοποιούμε τους εσωτερικούς χώρους του σχολείου ως χώρους
παιχνιδιού. Οι διάδρομοι και οι σκάλες δεν αποτελούν χώρους για τρέξιμο ή πάλη.
• Διατηρούμε κάθε σχολικό χώρο καθαρό, δε γράφουμε στα θρανία και στους
τοίχους και φροντίζουμε να βρίσκεται ο εξοπλισμός του σχολείου σε καλή
κατάσταση. Ιδιαίτερα στα εργαστήρια, χρησιμοποιούμε με ιδιαίτερη προσοχή και
υπευθυνότητα τα όργανα, τις συσκευές και τους υπολογιστές.
• Όποιος προκαλεί σκόπιμα ζημιές ή ρυπαίνει τους χώρους πρέπει να καθαρίζει ή
να αποκαθιστά τη ζημιά. Επισημαίνεται ότι όποιος προκαλεί φθορά στην περιουσία
του σχολείου ελέγχεται πειθαρχικά και η δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει τον ίδιο.
• Το αθλητικό παιχνίδι στον αύλειο χώρο του σχολείου επιτρέπεται μόνο μετά από
άδεια και εποπτεία του καθηγητή φυσικής αγωγής.
• Ο χώρος του σχολείου δεν είναι κατάλληλος για να προσκαλούμε φίλους και
γνωστούς. Αν εντοπίσουμε κάποιον εξωσχολικό, οφείλουμε να ενημερώνουμε το
γραφείο της διεύθυνσης.
• Δε φέρνουμε μαζί μας επικίνδυνα ή μεγάλης αξίας αντικείμενα, καθώς επίσης και
μεγάλα χρηματικά ποσά. Σε περίπτωση απώλειάς τους, η ευθύνη είναι του μαθητή.
• Η εμφάνισή μας οφείλει να χαρακτηρίζεται από απλότητα και ευπρέπεια. Η
αποφυγή υπερβολής, πρόκλησης και επίδειξης είναι στοιχείο της μαθητικής
ιδιότητας (σχισμένο τζιν, καπέλα η κουκούλες στην ώρα του μαθήματος κ.λ.π).
6. Απουσίες
• Σε περίπτωση που ένας μαθητής απομακρύνεται από τον διδάσκοντα από την
αίθουσα διδασκαλίας, οφείλει να προσέλθει στη διεύθυνση του σχολείου. Σε
περίπτωση επαναλαμβανόμενων ωριαίων απομακρύνσεων και πάντως μετά από τρεις
απομακρύνσεις από τον/την ίδιο/α διδάσκοντα/ουσα ή πέντε συνολικά συγκαλείται το
Συμβούλιο του τμήματος.
• Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται μαθητής να απουσιάσει επιλεκτικά από
μεμονωμένα μαθήματα. Αν απουσιάσει μεμονωμένη ώρα, μπορεί να γίνει δεκτός την
επόμενη ώρα, μόνο μετά από έγκριση της διεύθυνσης του σχολείου και για σοβαρούς
λόγους.
 Η ευθύνη για την παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών ανήκει εξ
ολοκλήρου στους γονείς και στους κηδεμόνες τους.
 Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση των μαθητών εφόσον το σύνολο των
απουσιών τους σε όλο το διδακτικό έτος δεν υπερβαίνει τις 114 απουσίες.
 Οι γονείς -κηδεμόνες οφείλουν στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς να
δηλώνουν στο σχολείο υπεύθυνα τα στοιχεία της κατοικίας και την διεύθυνση
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας τους στην οποία θα αποστέλλεται κάθε
ενημέρωση από το σχολείο και αυτή η αποστολή θα αποτελεί απόδειξη της
ενημέρωσης ή ειδοποίησής τους.
7. Εκδηλώσεις-Διδακτικές επισκέψεις-Εκδρομές
• Οφείλουμε να συμμετέχουμε και να παρακολουθούμε τις εκδηλώσεις του
σχολείου, επιδεικνύοντας τον ανάλογο σεβασμό.
• Κατά τη διάρκεια διδακτικών επισκέψεων και σχολικών εκδρομών, που
συνδυάζουν τη μάθηση και ενημέρωση με τη διασκέδαση, είμαστε υποχρεωμένοι να
ακολουθούμε το γενικό πρόγραμμα και τις οδηγίες των συνοδών καθηγητών.
8. Πίνακας ενημέρωσης των μαθητών
• Σημαντικές ανακοινώσεις που αφορούν την εκπαιδευτική διαδικασία (ωρολόγιο
πρόγραμμα, αλλαγές, εκδηλώσεις) καθώς και ενημέρωση των μαθητών για θέματα
που τους αφορούν (έγγραφα υπουργείου Παιδείας, στρατολογία, προγράμματα,
δράσεις) αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του σχολείου.
Οι μαθητές με δική τους ευθύνη οφείλουν να ενημερώνονται σε καθημερινή βάση για
την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.
9. Κινητά τηλέφωνα
• Η χρήση κινητών τηλεφώνων, συσκευών αναπαραγωγής ήχου και smartwatch από
τους μαθητές στον σχολικό χώρο γενικότερα δεν επιτρέπεται. Σε περίπτωση που
κρίνεται από τους γονείς των μαθητών απολύτως απαραίτητο, ο μαθητής οφείλει να
έχει το τηλέφωνο κλειστό όσο βρίσκεται στον σχολικό χώρο.
• Η καταγραφή στιγμιότυπων στην τάξη κατά τη διάρκεια του μαθήματος, καθώς
επίσης και σε οποιοδήποτε χώρο του σχολείου, αποτελεί σοβαρό παράπτωμα. Κάθε
παρέκκλιση από τα ανωτέρω αντιμετωπίζεται για τους μαθητές της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης με τις προβλεπόμενες σχολικές κυρώσεις.
• Αυτονόητο θεωρείται ότι ούτε οι διδάσκοντες επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τα
κινητά τους τηλέφωνα κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας.
10. Κάπνισμα- Οινοπνευματώδη και χρήση άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών
• Οι καθηγητές και οι μαθητές δεν επιτρέπεται να καπνίζουν σε κανένα από τους
χώρους του σχολείου. Απαγορεύεται αυστηρά για τους μαθητές το κάπνισμα και η
κατοχή και χρήση εθιστικών ουσιών τόσο εντός του σχολείου όσο και κατά τη διάρκεια
των εξωσχολικών δραστηριοτήτων, εκδηλώσεων και μετακινήσεων/εκδρομών.
11. Πολύ σοβαρά παραπτώματα θεωρούνται:
- Η άσκηση οποιασδήποτε μορφής βίας από μεμονωμένα άτομα ή ομάδες
- Η προσβλητική συμπεριφορά στους διδάσκοντες
- Η αδικαιολόγητη απομάκρυνση από το σχολείο χωρίς άδεια
- Η πρόκληση ζημιών ή φθορών στην περιουσία του σχολείου ή σε περιουσία
προσώπων εντός του σχολικού χώρου
- Το κάπνισμα, η χρήση αλκοόλ ή άλλων ουσιών μέσα στους σχολικούς χώρους
• Αποκλίσεις των μαθητών από τη δημοκρατική συμπεριφορά και τους όρους της
ισότιμης συμμετοχής στη ζωή του σχολείου, από όλα αυτά που το σχολείο θέτει ως
κανόνες της λειτουργίας του, θεωρούνται σχολικά παραπτώματα. Τα σχολικά
παραπτώματα θα αντιμετωπίζονται από το σχολείο σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία και με γνώμονα την αρχή ότι η κατασταλτική αντιμετώπιση αυτών των
φαινομένων πρέπει να είναι η τελευταία επιλογή, όμως δεν αποκλείεται ως
παιδαγωγικό μέτρο. Η επιείκεια χωρίς όρια νομιμοποιεί τις αποκλίσεις και καλλιεργεί
την αντίληψη της ατιμωρησίας.
12. Συνεργασία του σχολείου με γονείς – κηδεμόνες - φορείς
Είναι απαραίτητη η επικοινωνία του Σχολείου με τους Γονείς των μαθητών και με τον
εκλεγμένο Σύλλογο τους, διότι απαιτείται η υπεύθυνη ενημέρωση για το
παιδαγωγικό έργο του Σχολείου και παράλληλα η εποικοδομητική συνεργασία όλων
των μελών της σχολικής κοινότητας.
Συγκεκριμένα:
• Οι Γονείς/Κηδεμόνες εγγράφουν τον μαθητή στο Σχολείο, επικοινωνούν συχνά με
τη Διεύθυνση και τους Εκπαιδευτικούς της τάξης και ενημερώνουν για όλα τα
ζητήματα τα οποία σχετίζονται με τον μαθητή, καθώς δικαιούνται να έχουν πλήρη και
υπεύθυνη ενημέρωση για το παιδί τους.
• Οι Γονείς/Κηδεμόνες παρακολουθούν τη φοίτηση, το ήθος και τη σχολική επίδοση
σε συναντήσεις τους με τους Διδάσκοντες, που γίνονται δύο φορές την εβδομάδα σε
συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, η οποία ανακοινώνεται σε αυτούς με την έναρξη της
σχολικής χρονιάς. Επιπρόσθετα, πραγματοποιούνται τακτικές ενημερωτικές
συναντήσεις για την επίδοση, την πρόοδο και τη συμπεριφορά των μαθητών.
Έκτακτες συναντήσεις με τη διεύθυνση και τους Καθηγητές προγραμματίζονται και
σε άλλες περιπτώσεις, όταν συντρέχει λόγος.
• Οι Γονείς/Κηδεμόνες θα πρέπει να απευθύνονται αποκλειστικά στον υπεύθυνο
Καθηγητή της τάξης, για να ενημερωθούν για τις απουσίες του παιδιού τους.
• Οι Γονείς/Κηδεμόνες για οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει στη σχέση του παιδιού
τους με κάποιον Καθηγητή θα πρέπει να απευθύνονται πρωτίστως στον συγκεκριμένο
Καθηγητή. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει κοινά αποδεκτή λύση ή συνεννόηση, τότε
μόνο πρέπει να απευθυνθούν στη διεύθυνση του Σχολείου.
• Οι Γονείς/Κηδεμόνες είναι απαραίτητο να δώσουν την έγκρισή τους για τη
συμμετοχή του μαθητή σε ορισμένες σχολικές εκδηλώσεις (π.χ. εκπαιδευτικές
επισκέψεις, εκδρομές), όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία.
• Ο Υπεύθυνος τμήματος επικοινωνεί τηλεφωνικά με τους Γονείς/Κηδεμόνες, με
ανακοινώσεις που επιδίδονται στα παιδιά, καθώς και με ενημερωτικά σημειώματα
που αφορούν τις απουσίες των μαθητών και αποστέλλονται με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο στη διεύθυνση που έχουν δηλώσει οι γονείς στο σχολείο.
• Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, επειδή είναι το συλλογικό όργανο των
Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών, πρέπει να είναι σε επικοινωνία με τη
Διεύθυνση και με το Σύλλογο των Διδασκόντων για την προαγωγή του σχολικού
έργου καθώς και για την υποστήριξη των διάφορων ενδοσχολικών και εξωσχολικών
εκδηλώσεων.
• Το Σχολείο συνεργάζεται με τη Σχολική Επιτροπή, το Σχολικό Συμβούλιο και την
Τοπική Αυτοδιοίκηση για την εύρυθμη λειτουργία του. Επίσης, είναι ανοικτό στην
Κοινωνία με την επικοινωνία-συνεργασία με επιστημονικούς, καλλιτεχνικούς και
πολιτιστικούς φορείς για την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού του έργου.
Θεσσαλονίκη, 16-9-2023 Η διευθύντρια
Ο σύλλογος διδασκόντων
Τα μαθητικά συμβούλια

Recomendados

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.pdf por
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.pdfΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.pdf
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.pdfElena Mitta
299 vistas5 diapositivas
Kanonismos leitoyrgias por
Kanonismos leitoyrgiasKanonismos leitoyrgias
Kanonismos leitoyrgiasStelios Karapiperis
563 vistas9 diapositivas
εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του σχολείου μας por
εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του σχολείου μαςεσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του σχολείου μας
εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του σχολείου μαςΜΙΧΑΛΗΣ ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΤΗΣ
2.5K vistas6 diapositivas
εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας σχολείου por
εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας σχολείουεσωτερικός κανονισμός λειτουργίας σχολείου
εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας σχολείουia1503
460 vistas9 diapositivas
Sxolikos kanonismos por
Sxolikos kanonismosSxolikos kanonismos
Sxolikos kanonismosElena Mitta
918 vistas5 diapositivas
53rd lyceum rules of procedure 2021 por
53rd lyceum  rules of procedure 202153rd lyceum  rules of procedure 2021
53rd lyceum rules of procedure 2021SepoliaLyceumAthens
353 vistas6 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.pdf

2014σχέδιοκανονισμούλειτουργίας por
2014σχέδιοκανονισμούλειτουργίας2014σχέδιοκανονισμούλειτουργίας
2014σχέδιοκανονισμούλειτουργίαςElli Rota
290 vistas9 diapositivas
Κανονισμός Επαλ Καλύμνου por
Κανονισμός Επαλ Καλύμνου Κανονισμός Επαλ Καλύμνου
Κανονισμός Επαλ Καλύμνου ΕΠΑΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
43 vistas30 diapositivas
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2018-9 por
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2018-9ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2018-9
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2018-9cristos
373 vistas32 diapositivas
Rules 2dimkorydallou 2019_2020 por
Rules 2dimkorydallou 2019_2020Rules 2dimkorydallou 2019_2020
Rules 2dimkorydallou 2019_20202dimkoryd
813 vistas4 diapositivas
Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικού Σχολείου 2018-19 por
Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικού Σχολείου 2018-19Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικού Σχολείου 2018-19
Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικού Σχολείου 2018-19Iliana Giannousi
998 vistas25 diapositivas
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2019-20 por
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2019-204ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2019-20
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2019-20cristos
432 vistas29 diapositivas

Similar a ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.pdf(20)

2014σχέδιοκανονισμούλειτουργίας por Elli Rota
2014σχέδιοκανονισμούλειτουργίας2014σχέδιοκανονισμούλειτουργίας
2014σχέδιοκανονισμούλειτουργίας
Elli Rota290 vistas
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2018-9 por cristos
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2018-9ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2018-9
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2018-9
cristos373 vistas
Rules 2dimkorydallou 2019_2020 por 2dimkoryd
Rules 2dimkorydallou 2019_2020Rules 2dimkorydallou 2019_2020
Rules 2dimkorydallou 2019_2020
2dimkoryd813 vistas
Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικού Σχολείου 2018-19 por Iliana Giannousi
Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικού Σχολείου 2018-19Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικού Σχολείου 2018-19
Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικού Σχολείου 2018-19
Iliana Giannousi998 vistas
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2019-20 por cristos
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2019-204ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2019-20
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2019-20
cristos432 vistas
Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας σχολείου por terziant
Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας σχολείουΕσωτερικός κανονισμός λειτουργίας σχολείου
Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας σχολείου
terziant510 vistas
Eσωτερικός Κανονισμός 4ου Γυμνασίου Αλεξανδρούπολης por 4gymalex
Eσωτερικός Κανονισμός 4ου Γυμνασίου ΑλεξανδρούποληςEσωτερικός Κανονισμός 4ου Γυμνασίου Αλεξανδρούπολης
Eσωτερικός Κανονισμός 4ου Γυμνασίου Αλεξανδρούπολης
4gymalex4.6K vistas
Eswterikos kanonismos leitourgias gel amarynthou por eretrianews
Eswterikos kanonismos leitourgias gel amarynthouEswterikos kanonismos leitourgias gel amarynthou
Eswterikos kanonismos leitourgias gel amarynthou
eretrianews 127 vistas
Kanonismos2020 por 5dimkoryd
Kanonismos2020Kanonismos2020
Kanonismos2020
5dimkoryd139 vistas
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ por 12dimagdi
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
12dimagdi613 vistas
Εσωτερικός_Κανονισμός_Λειτουργίας_2023-4 pdf-ιστοσελίδα.pdf por 2lykkomo
Εσωτερικός_Κανονισμός_Λειτουργίας_2023-4 pdf-ιστοσελίδα.pdfΕσωτερικός_Κανονισμός_Λειτουργίας_2023-4 pdf-ιστοσελίδα.pdf
Εσωτερικός_Κανονισμός_Λειτουργίας_2023-4 pdf-ιστοσελίδα.pdf
2lykkomo27 vistas
Kanonismos leitourgias2018 por 5dimkoryd
Kanonismos leitourgias2018Kanonismos leitourgias2018
Kanonismos leitourgias2018
5dimkoryd82 vistas
παρουσίαση για γονείς Α τάξης (4ο Γυμνάσιο Χανίων) por cristos
παρουσίαση για γονείς Α τάξης (4ο Γυμνάσιο Χανίων)παρουσίαση για γονείς Α τάξης (4ο Γυμνάσιο Χανίων)
παρουσίαση για γονείς Α τάξης (4ο Γυμνάσιο Χανίων)
cristos1.3K vistas

Más de ELENA MITTA

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ 06-11-23.pdf por
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ 06-11-23.pdfΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ 06-11-23.pdf
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ 06-11-23.pdfELENA MITTA
102 vistas1 diapositiva
ΩΡΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΓΟΝΕΩΝ.pdf por
ΩΡΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΓΟΝΕΩΝ.pdfΩΡΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΓΟΝΕΩΝ.pdf
ΩΡΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΓΟΝΕΩΝ.pdfELENA MITTA
182 vistas1 diapositiva
ΠΡΑΚΤΙΚΟ.pdf por
ΠΡΑΚΤΙΚΟ.pdfΠΡΑΚΤΙΚΟ.pdf
ΠΡΑΚΤΙΚΟ.pdfELENA MITTA
313 vistas2 diapositivas
KALITEXNIKA_compressed.pdf por
KALITEXNIKA_compressed.pdfKALITEXNIKA_compressed.pdf
KALITEXNIKA_compressed.pdfELENA MITTA
96 vistas30 diapositivas
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 2023_NEW.ppt por
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 2023_NEW.pptΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 2023_NEW.ppt
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 2023_NEW.pptELENA MITTA
309 vistas14 diapositivas
2Politistika_programmata 2022_23_5o_Gym_compressed(3).pdf por
2Politistika_programmata 2022_23_5o_Gym_compressed(3).pdf2Politistika_programmata 2022_23_5o_Gym_compressed(3).pdf
2Politistika_programmata 2022_23_5o_Gym_compressed(3).pdfELENA MITTA
313 vistas10 diapositivas

Más de ELENA MITTA(20)

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ 06-11-23.pdf por ELENA MITTA
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ 06-11-23.pdfΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ 06-11-23.pdf
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ 06-11-23.pdf
ELENA MITTA102 vistas
ΩΡΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΓΟΝΕΩΝ.pdf por ELENA MITTA
ΩΡΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΓΟΝΕΩΝ.pdfΩΡΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΓΟΝΕΩΝ.pdf
ΩΡΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΓΟΝΕΩΝ.pdf
ELENA MITTA182 vistas
ΠΡΑΚΤΙΚΟ.pdf por ELENA MITTA
ΠΡΑΚΤΙΚΟ.pdfΠΡΑΚΤΙΚΟ.pdf
ΠΡΑΚΤΙΚΟ.pdf
ELENA MITTA313 vistas
KALITEXNIKA_compressed.pdf por ELENA MITTA
KALITEXNIKA_compressed.pdfKALITEXNIKA_compressed.pdf
KALITEXNIKA_compressed.pdf
ELENA MITTA96 vistas
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 2023_NEW.ppt por ELENA MITTA
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 2023_NEW.pptΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 2023_NEW.ppt
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 2023_NEW.ppt
ELENA MITTA309 vistas
2Politistika_programmata 2022_23_5o_Gym_compressed(3).pdf por ELENA MITTA
2Politistika_programmata 2022_23_5o_Gym_compressed(3).pdf2Politistika_programmata 2022_23_5o_Gym_compressed(3).pdf
2Politistika_programmata 2022_23_5o_Gym_compressed(3).pdf
ELENA MITTA313 vistas
Η διαλογική σχέση θρησκείας και τέχνης.pptx por ELENA MITTA
Η διαλογική σχέση θρησκείας και τέχνης.pptxΗ διαλογική σχέση θρησκείας και τέχνης.pptx
Η διαλογική σχέση θρησκείας και τέχνης.pptx
ELENA MITTA316 vistas
ΑΦΙΣΑ_2023.pdf por ELENA MITTA
ΑΦΙΣΑ_2023.pdfΑΦΙΣΑ_2023.pdf
ΑΦΙΣΑ_2023.pdf
ELENA MITTA3.3K vistas
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.pdf por ELENA MITTA
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.pdfΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.pdf
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.pdf
ELENA MITTA2K vistas
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ.pdf por ELENA MITTA
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ.pdfΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ.pdf
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ.pdf
ELENA MITTA2K vistas
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 (1).pdf por ELENA MITTA
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 (1).pdfΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 (1).pdf
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 (1).pdf
ELENA MITTA1.8K vistas
Dieykrinistikes odigies por ELENA MITTA
Dieykrinistikes odigiesDieykrinistikes odigies
Dieykrinistikes odigies
ELENA MITTA1.9K vistas
Egkyklios ygeias por ELENA MITTA
Egkyklios ygeiasEgkyklios ygeias
Egkyklios ygeias
ELENA MITTA198 vistas
4ος διαγωνισμός scratchgame 1η ανακοίνωση por ELENA MITTA
4ος διαγωνισμός scratchgame 1η ανακοίνωση4ος διαγωνισμός scratchgame 1η ανακοίνωση
4ος διαγωνισμός scratchgame 1η ανακοίνωση
ELENA MITTA9.8K vistas
ωρες ενημερωσης-γονεων por ELENA MITTA
ωρες ενημερωσης-γονεωνωρες ενημερωσης-γονεων
ωρες ενημερωσης-γονεων
ELENA MITTA249 vistas
πρόσκληση σε δραστηριότητες της εθελοντικής λέσχης προγραμματισμού 2017 11-01 por ELENA MITTA
πρόσκληση σε δραστηριότητες της εθελοντικής λέσχης προγραμματισμού 2017 11-01πρόσκληση σε δραστηριότητες της εθελοντικής λέσχης προγραμματισμού 2017 11-01
πρόσκληση σε δραστηριότητες της εθελοντικής λέσχης προγραμματισμού 2017 11-01
ELENA MITTA947 vistas

Último

ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx por
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptxίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptxpsipsa
14 vistas4 diapositivas
Triti_Hlikia_2023.pptx por
Triti_Hlikia_2023.pptxTriti_Hlikia_2023.pptx
Triti_Hlikia_2023.pptx36dimperist
83 vistas3 diapositivas
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ. por
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.ssuser43d27b
38 vistas18 diapositivas
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx por
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptxΓυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptxgymkeram
17 vistas24 diapositivas
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23 por
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23 1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23 gymkeram
11 vistas23 diapositivas
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf por
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdfssuser9e6212
422 vistas15 diapositivas

Último(20)

ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx por psipsa
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptxίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx
psipsa14 vistas
Triti_Hlikia_2023.pptx por 36dimperist
Triti_Hlikia_2023.pptxTriti_Hlikia_2023.pptx
Triti_Hlikia_2023.pptx
36dimperist83 vistas
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ. por ssuser43d27b
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ssuser43d27b38 vistas
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx por gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptxΓυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx
gymkeram17 vistas
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23 por gymkeram
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23 1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23
gymkeram11 vistas
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf por ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
ssuser9e6212422 vistas
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf por Theresa Giakoumatou
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdfΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ por Dimitra Mylonaki
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚΜνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ
Dimitra Mylonaki17 vistas
ATT00004.pdf por 2dimkoryd
ATT00004.pdfATT00004.pdf
ATT00004.pdf
2dimkoryd110 vistas
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx por gymkeram
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptxΜύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx
gymkeram47 vistas
Veroia in Autumn.pdf por dpavlidou
Veroia in Autumn.pdfVeroia in Autumn.pdf
Veroia in Autumn.pdf
dpavlidou11 vistas
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024 por EmployEdu
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024
EmployEdu89 vistas
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx por ssuser86b52c
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptxΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx
ssuser86b52c19 vistas
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγες por Dimitra Mylonaki
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγεςΕπιστολή με θέμα τους πρόσφυγες
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγες
Dimitra Mylonaki107 vistas
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό por Dimitra Mylonaki
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμόΑπό τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Dimitra Mylonaki16 vistas
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023 por gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023
gymkeram73 vistas
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf por ssuser369a35
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdfΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ssuser369a3518 vistas
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;" por gymkeram
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"
gymkeram19 vistas
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf por 2lykkomo
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdfΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
2lykkomo1.3K vistas
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf por Chrisa Kokorikou
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdfΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf
Chrisa Kokorikou42 vistas

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.pdf

 • 1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ Σχολικό έτος: 2023-24 Βασικός σκοπός λειτουργίας του σχολικού κανονισμού είναι να τεθούν οι κατευθυντήριες αρχές, ώστε όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας (καθηγητές, μαθητές και γονείς/κηδεμόνες) να συνεργάζονται αρμονικά και απερίσπαστα, με συνθήκες αλληλοσεβασμού. 1. Κοινωνικός-παιδαγωγικός ρόλος των εκπαιδευτικών Η συμπεριφορά του καθηγητή απέναντι στους μαθητές πρέπει να εστιάζεται κυρίως στα ακόλουθα χαρακτηριστικά: • Ειλικρίνεια, Δικαιοσύνη και Αγάπη, Σεβασμό στην προσωπικότητά τους, στις ιδιαίτερες ανάγκες τους και στις όποιες πολιτισμικές και θρησκευτικές τους ιδιαιτερότητες. • Σταθερή στάση και επιμονή σε κανόνες κοινά αποδεκτούς από τον σύλλογο των διδασκόντων. • Εξασφάλιση της ευταξίας μέσα και έξω από την αίθουσα διδασκαλίας. 2. Συμπεριφορά μαθητών • Σεβόμαστε το δικαίωμα του άλλου να έχει διαφορετικές ιδέες, απόψεις και θρησκευτικές αντιλήψεις. • Λύνουμε τις διαφορές μας με διάλογο και δεν καταφεύγουμε σε χρήση βίας, σωματικής ή ψυχολογικής. • Κάθε εκδήλωση σωματικής, λεκτικής ή συναισθηματικής βίας και εκφοβισμού με οποιονδήποτε τρόπο δεν θα γίνεται ανεκτή από το σχολείο. Οι ίδιοι οι μαθητές, αν παρατηρήσουν οποιοδήποτε δείγμα εκφοβισμού καλούνται να μην μείνουν αμέτοχοι, αλλά να το αναφέρουν και να αναλάβουν δράση μέσω των κοινοτήτων τους. 3. Προσέλευση στο σχολείο και στην τάξη • Οφείλουμε να προσερχόμαστε στο σχολείο πριν το χτύπημα του κουδουνιού, στις 8.15 το πρωί, ενώ οι εφημερεύοντες καθηγητές οφείλουν να προσέρχονται λίγο νωρίτερα. • Είμαστε υποχρεωμένοι να σεβόμαστε και να τηρούμε το ωράριο του καθημερινού προγράμματος. • Ο διδάσκων καθηγητής πρέπει να βρίσκεται εγκαίρως στην αίθουσα διδασκαλίας και οι μαθητές χωρίς χρονοτριβή να κάθονται στις προκαθορισμένες θέσεις με τάξη και ευπρέπεια. • Μετά το κλείσιμο της πόρτας ο μαθητής θεωρείται αργοπορημένος και δικαιούται να εισέλθει στην αίθουσα με σημείωμα από τη διεύθυνση του σχολείου και τη σύμφωνη γνώμη του διδάσκοντα καθηγητή. Η καθυστερημένη προσέλευση (όταν
 • 2. γίνεται συχνά) τιμωρείται. • Παραμένουμε στον χώρο του σχολείου από τη στιγμή της προσέλευσής μας μέχρι την ώρα που θα σχολάσουμε. Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων ή των κενών δεν απομακρυνόμαστε από τον αύλειο χώρο χωρίς άδεια. • Αποχωρούμε την ώρα που προβλέπεται, φροντίζοντας ιδιαίτερα, κατά την έξοδό μας από το σχολείο, για την αποφυγή ατυχημάτων. 4. Διδασκαλία • Την ώρα της διδασκαλίας σεβόμαστε το δικαίωμα των συμμαθητών μας για μάθηση και των καθηγητών για διδασκαλία. • Αποδεχόμαστε με ευγένεια τις υποδείξεις/παρατηρήσεις των καθηγητών. • Οφείλουμε να φέρνουμε μαζί μας τα βιβλία μας και ό,τι χρειάζεται για τη σχολική μας εργασία. • Μέσα στη αίθουσα δεν επιτρέπεται να τρώμε, να μασάμε τσίχλα και να πίνουμε, με εξαίρεση το νερό μετά από άδεια του διδάσκοντα. • Για την είσοδο και έξοδο από την αίθουσα, αλλά και για τη μετακίνησή μας μέσα σε αυτήν ή την αλλαγή θέσης, πρέπει να έχουμε την άδεια του υπεύθυνου εκπαιδευτικού τμήματος. • Η λήξη του μαθήματος προσδιορίζεται από το χτύπημα του κουδουνιού και τη συγκατάθεση του διδάσκοντα. 5. Σεβασμός στον χώρο - Ασφάλεια • Προσέχουμε τη συμπεριφορά μας, έτσι ώστε να αποφεύγονται ατυχήματα και ζημιές. • Δε χρησιμοποιούμε τους εσωτερικούς χώρους του σχολείου ως χώρους παιχνιδιού. Οι διάδρομοι και οι σκάλες δεν αποτελούν χώρους για τρέξιμο ή πάλη. • Διατηρούμε κάθε σχολικό χώρο καθαρό, δε γράφουμε στα θρανία και στους τοίχους και φροντίζουμε να βρίσκεται ο εξοπλισμός του σχολείου σε καλή κατάσταση. Ιδιαίτερα στα εργαστήρια, χρησιμοποιούμε με ιδιαίτερη προσοχή και υπευθυνότητα τα όργανα, τις συσκευές και τους υπολογιστές. • Όποιος προκαλεί σκόπιμα ζημιές ή ρυπαίνει τους χώρους πρέπει να καθαρίζει ή να αποκαθιστά τη ζημιά. Επισημαίνεται ότι όποιος προκαλεί φθορά στην περιουσία του σχολείου ελέγχεται πειθαρχικά και η δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει τον ίδιο. • Το αθλητικό παιχνίδι στον αύλειο χώρο του σχολείου επιτρέπεται μόνο μετά από άδεια και εποπτεία του καθηγητή φυσικής αγωγής. • Ο χώρος του σχολείου δεν είναι κατάλληλος για να προσκαλούμε φίλους και γνωστούς. Αν εντοπίσουμε κάποιον εξωσχολικό, οφείλουμε να ενημερώνουμε το γραφείο της διεύθυνσης. • Δε φέρνουμε μαζί μας επικίνδυνα ή μεγάλης αξίας αντικείμενα, καθώς επίσης και μεγάλα χρηματικά ποσά. Σε περίπτωση απώλειάς τους, η ευθύνη είναι του μαθητή. • Η εμφάνισή μας οφείλει να χαρακτηρίζεται από απλότητα και ευπρέπεια. Η αποφυγή υπερβολής, πρόκλησης και επίδειξης είναι στοιχείο της μαθητικής ιδιότητας (σχισμένο τζιν, καπέλα η κουκούλες στην ώρα του μαθήματος κ.λ.π).
 • 3. 6. Απουσίες • Σε περίπτωση που ένας μαθητής απομακρύνεται από τον διδάσκοντα από την αίθουσα διδασκαλίας, οφείλει να προσέλθει στη διεύθυνση του σχολείου. Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων ωριαίων απομακρύνσεων και πάντως μετά από τρεις απομακρύνσεις από τον/την ίδιο/α διδάσκοντα/ουσα ή πέντε συνολικά συγκαλείται το Συμβούλιο του τμήματος. • Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται μαθητής να απουσιάσει επιλεκτικά από μεμονωμένα μαθήματα. Αν απουσιάσει μεμονωμένη ώρα, μπορεί να γίνει δεκτός την επόμενη ώρα, μόνο μετά από έγκριση της διεύθυνσης του σχολείου και για σοβαρούς λόγους.  Η ευθύνη για την παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών ανήκει εξ ολοκλήρου στους γονείς και στους κηδεμόνες τους.  Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση των μαθητών εφόσον το σύνολο των απουσιών τους σε όλο το διδακτικό έτος δεν υπερβαίνει τις 114 απουσίες.  Οι γονείς -κηδεμόνες οφείλουν στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς να δηλώνουν στο σχολείο υπεύθυνα τα στοιχεία της κατοικίας και την διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας τους στην οποία θα αποστέλλεται κάθε ενημέρωση από το σχολείο και αυτή η αποστολή θα αποτελεί απόδειξη της ενημέρωσης ή ειδοποίησής τους. 7. Εκδηλώσεις-Διδακτικές επισκέψεις-Εκδρομές • Οφείλουμε να συμμετέχουμε και να παρακολουθούμε τις εκδηλώσεις του σχολείου, επιδεικνύοντας τον ανάλογο σεβασμό. • Κατά τη διάρκεια διδακτικών επισκέψεων και σχολικών εκδρομών, που συνδυάζουν τη μάθηση και ενημέρωση με τη διασκέδαση, είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθούμε το γενικό πρόγραμμα και τις οδηγίες των συνοδών καθηγητών. 8. Πίνακας ενημέρωσης των μαθητών • Σημαντικές ανακοινώσεις που αφορούν την εκπαιδευτική διαδικασία (ωρολόγιο πρόγραμμα, αλλαγές, εκδηλώσεις) καθώς και ενημέρωση των μαθητών για θέματα που τους αφορούν (έγγραφα υπουργείου Παιδείας, στρατολογία, προγράμματα, δράσεις) αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του σχολείου. Οι μαθητές με δική τους ευθύνη οφείλουν να ενημερώνονται σε καθημερινή βάση για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. 9. Κινητά τηλέφωνα • Η χρήση κινητών τηλεφώνων, συσκευών αναπαραγωγής ήχου και smartwatch από τους μαθητές στον σχολικό χώρο γενικότερα δεν επιτρέπεται. Σε περίπτωση που κρίνεται από τους γονείς των μαθητών απολύτως απαραίτητο, ο μαθητής οφείλει να
 • 4. έχει το τηλέφωνο κλειστό όσο βρίσκεται στον σχολικό χώρο. • Η καταγραφή στιγμιότυπων στην τάξη κατά τη διάρκεια του μαθήματος, καθώς επίσης και σε οποιοδήποτε χώρο του σχολείου, αποτελεί σοβαρό παράπτωμα. Κάθε παρέκκλιση από τα ανωτέρω αντιμετωπίζεται για τους μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τις προβλεπόμενες σχολικές κυρώσεις. • Αυτονόητο θεωρείται ότι ούτε οι διδάσκοντες επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τα κινητά τους τηλέφωνα κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. 10. Κάπνισμα- Οινοπνευματώδη και χρήση άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών • Οι καθηγητές και οι μαθητές δεν επιτρέπεται να καπνίζουν σε κανένα από τους χώρους του σχολείου. Απαγορεύεται αυστηρά για τους μαθητές το κάπνισμα και η κατοχή και χρήση εθιστικών ουσιών τόσο εντός του σχολείου όσο και κατά τη διάρκεια των εξωσχολικών δραστηριοτήτων, εκδηλώσεων και μετακινήσεων/εκδρομών. 11. Πολύ σοβαρά παραπτώματα θεωρούνται: - Η άσκηση οποιασδήποτε μορφής βίας από μεμονωμένα άτομα ή ομάδες - Η προσβλητική συμπεριφορά στους διδάσκοντες - Η αδικαιολόγητη απομάκρυνση από το σχολείο χωρίς άδεια - Η πρόκληση ζημιών ή φθορών στην περιουσία του σχολείου ή σε περιουσία προσώπων εντός του σχολικού χώρου - Το κάπνισμα, η χρήση αλκοόλ ή άλλων ουσιών μέσα στους σχολικούς χώρους • Αποκλίσεις των μαθητών από τη δημοκρατική συμπεριφορά και τους όρους της ισότιμης συμμετοχής στη ζωή του σχολείου, από όλα αυτά που το σχολείο θέτει ως κανόνες της λειτουργίας του, θεωρούνται σχολικά παραπτώματα. Τα σχολικά παραπτώματα θα αντιμετωπίζονται από το σχολείο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με γνώμονα την αρχή ότι η κατασταλτική αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων πρέπει να είναι η τελευταία επιλογή, όμως δεν αποκλείεται ως παιδαγωγικό μέτρο. Η επιείκεια χωρίς όρια νομιμοποιεί τις αποκλίσεις και καλλιεργεί την αντίληψη της ατιμωρησίας. 12. Συνεργασία του σχολείου με γονείς – κηδεμόνες - φορείς Είναι απαραίτητη η επικοινωνία του Σχολείου με τους Γονείς των μαθητών και με τον εκλεγμένο Σύλλογο τους, διότι απαιτείται η υπεύθυνη ενημέρωση για το παιδαγωγικό έργο του Σχολείου και παράλληλα η εποικοδομητική συνεργασία όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. Συγκεκριμένα: • Οι Γονείς/Κηδεμόνες εγγράφουν τον μαθητή στο Σχολείο, επικοινωνούν συχνά με τη Διεύθυνση και τους Εκπαιδευτικούς της τάξης και ενημερώνουν για όλα τα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με τον μαθητή, καθώς δικαιούνται να έχουν πλήρη και υπεύθυνη ενημέρωση για το παιδί τους. • Οι Γονείς/Κηδεμόνες παρακολουθούν τη φοίτηση, το ήθος και τη σχολική επίδοση σε συναντήσεις τους με τους Διδάσκοντες, που γίνονται δύο φορές την εβδομάδα σε
 • 5. συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, η οποία ανακοινώνεται σε αυτούς με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Επιπρόσθετα, πραγματοποιούνται τακτικές ενημερωτικές συναντήσεις για την επίδοση, την πρόοδο και τη συμπεριφορά των μαθητών. Έκτακτες συναντήσεις με τη διεύθυνση και τους Καθηγητές προγραμματίζονται και σε άλλες περιπτώσεις, όταν συντρέχει λόγος. • Οι Γονείς/Κηδεμόνες θα πρέπει να απευθύνονται αποκλειστικά στον υπεύθυνο Καθηγητή της τάξης, για να ενημερωθούν για τις απουσίες του παιδιού τους. • Οι Γονείς/Κηδεμόνες για οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει στη σχέση του παιδιού τους με κάποιον Καθηγητή θα πρέπει να απευθύνονται πρωτίστως στον συγκεκριμένο Καθηγητή. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει κοινά αποδεκτή λύση ή συνεννόηση, τότε μόνο πρέπει να απευθυνθούν στη διεύθυνση του Σχολείου. • Οι Γονείς/Κηδεμόνες είναι απαραίτητο να δώσουν την έγκρισή τους για τη συμμετοχή του μαθητή σε ορισμένες σχολικές εκδηλώσεις (π.χ. εκπαιδευτικές επισκέψεις, εκδρομές), όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία. • Ο Υπεύθυνος τμήματος επικοινωνεί τηλεφωνικά με τους Γονείς/Κηδεμόνες, με ανακοινώσεις που επιδίδονται στα παιδιά, καθώς και με ενημερωτικά σημειώματα που αφορούν τις απουσίες των μαθητών και αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση που έχουν δηλώσει οι γονείς στο σχολείο. • Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, επειδή είναι το συλλογικό όργανο των Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών, πρέπει να είναι σε επικοινωνία με τη Διεύθυνση και με το Σύλλογο των Διδασκόντων για την προαγωγή του σχολικού έργου καθώς και για την υποστήριξη των διάφορων ενδοσχολικών και εξωσχολικών εκδηλώσεων. • Το Σχολείο συνεργάζεται με τη Σχολική Επιτροπή, το Σχολικό Συμβούλιο και την Τοπική Αυτοδιοίκηση για την εύρυθμη λειτουργία του. Επίσης, είναι ανοικτό στην Κοινωνία με την επικοινωνία-συνεργασία με επιστημονικούς, καλλιτεχνικούς και πολιτιστικούς φορείς για την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού του έργου. Θεσσαλονίκη, 16-9-2023 Η διευθύντρια Ο σύλλογος διδασκόντων Τα μαθητικά συμβούλια