Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 29 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a 2019 06 28 ENWHP presentation (20)

Más reciente (20)

Anuncio

2019 06 28 ENWHP presentation

 1. 1. Una eina per la col·laboració i l’intercanvi de coneixement Mª Dolores Solé doloress@insst.meyss. es
 2. 2. 2 Una mica d’història Anys d’edat (1996 – 2019 ...) Inici procés de reestructuració 2016 2018 fase de consolidació i obertura UE (ONCs) –AEE -
 3. 3. 28/06/20193
 4. 4. 28/06/20194 Complement del model tradicional de PRL Més enllà de la prevenció de riscos laborals
 5. 5. 5 • Consensuar una definició de Promoció de la Salut en el Treball. • Desenvolupar el marc conceptual/model ENWHP per la PST. • Promoure la creació de xarxes PST a nivell nacional. • Difondre el concept en tots els estats membres. ENWHP 1996 - 2014 Reptes Accions • Recollir, analitzar i difondre el coneixement (recerca, evidència). • Documentar experiències pràctiques a nivell d’empresa (exemples per sector/grandària/subjecte). • Desenvolupar un argumentari i el “Business case” pels actors rellevants. • Formular estratègies i polítiques d’acció. • Elaborar guies, recomanacions i eines.
 6. 6. 28/06/20196 Document de referència/fundacional https://bit.ly/2KQh4rl 2017 2005 1997
 7. 7. Definició de Promoció de la Salut en el Treball* La promoció de la salut en el treball consisteix en unir els esforços del empresaris, els treballadors i la societat per millorar la salut i el benestar de les persones en el lloc de treball. Això es pot aconseguir mitjançant: • Millores en la organització i les condicions de treball, • Promovent la participació activa, • Facilitant el desenvolupament personal. *Luxembourg Declaration (v4) - 2017 1997
 8. 8. Canvis en el mon del treball – reptes V.2017 Un entorn de treball global, canviant i competitiu. La industria 4.0: noves tecnologies, processos innovadors, big data, robòtica, intel·ligència artificial, nanotecnologies. Diversificació de les formes de ocupació (temps parcial, temporal, teletreball, treball virtual) Gran diversitat (edat, sexe, cultura i capacitat funcional). Evolució de l’atur. Augment de la productivitat. Importància creixent del sector serveis. Reducció de plantilles i més treballadors a PIMES i Autònoms. Centrat en el client y la gestió de qualitat.
 9. 9. Canvis en el mon del treball – reptes V.2017 INCREMENT Malalties cròniques. Trastorns mentals. Lesions musculoesquelètiques. Discapacitats. De causa única a embull de causes. https://bit.ly/2KQh4rl 2017 2005 1997
 10. 10. Digitalització - Tecnoestrés Sobrecàrrega Invasió Complexitat Inseguretat Incertesa TECNO
 11. 11. Sedentarisme Le comportement sédentaire au travail: de quoi parle-t-on? http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=DC%2022
 12. 12. 28/06/201912 https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/andorra Objectius triats de l’Agenda 2030: ANDORRA Amb la voluntat d’aconseguir la totalitat dels objectius pel 2030 Punt de partida
 13. 13. 28/06/201913 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ Agenda 2030 per un desenvolupament sostenible ONU
 14. 14. 1996 – 2014 initiatives WHP in Larger Enterprises WHP in Smaller Enterprises WHP in Public Administrations Implementing Infrastructures Healthy Work in an Ageing Europe MoveEurope Healthy Lifestyles WHP in the New Member States Move Europe Mental Health at Work Dissemination and MOGP recognition Employees with chronic illness
 15. 15. 15 Treball en xarxa i intercanvi MODEL ENWHP PST ESTRATÈGIES PST a Europa PST a les PYMES Bones pràctiques Promoció de la salut mental Treball i malalties cròniques
 16. 16. Comunicació i productes Publicacions Pàgina web Jornades Premis Butlletins Tríptics ...
 17. 17. Xarxes nacionals – Exemple ESP https://www.insst.es/promocion-de-la-salud 2013
 18. 18. Xarxa d’empreses saludables Fòrum d’intercanvi AprenentatgeReconeixement Jornada anual de presentació i reconeixement de bones pràctiques Tallers i seminaris a demanda o programats Elaboració d’eines, guies, materials per la comunicació Col·laboració amb altres xarxes UE o nacionals Assistència tècnica Grups d’interès
 19. 19. 19 ENWHP 2014 - 2016 Manca de finançament per projectes Desmotivació Allunyament del membres
 20. 20. 20 Nova ENWHP - 2018 http://www.enwhp.org
 21. 21. 21 Estructura Comitè de direcció Membres designats com ONC Membres UE i AEE Membres internacionals
 22. 22. 22 ENWHP divisions Estratègies i defensa Recerca Educació i formació Acreditació Pràctica Comunicació i networking Fonaments Coneixemen t Capacitats Exemples Intercanvi Col·laboració Aprendre w/altres Qualitat Excelència Evidència Innovació Solucions efectives
 23. 23. Recerca  Xarxa y fórum per investigadors i altres membres interessats en comunicar resultats, desenvolupar projectes, intercanviar opinions i crear aliances.  Actuar com un lobby per encoratjar la Comissió EU i altres sponsors a promocionar la recerca en PST.  Donar les bases per millorar las estratègies i pràctiques en PST a Europa. Funcions S’han presentat dos projectes a la convocatòria del programa H2020: per crear i posar a punt eines per promocionar la salut mental.
 24. 24. Formació Funcions S’han presentat dos projectes a la convocatòria del programa Erasmus Plus: màster en PST i un curs de promoció de la activitat física.  Assessorar al Comitè de Direcció de la ENWHP sobre Formació i educació en el temes de PST.  Actuar com un repositori de recursos de formació en PST.  Dissenyar i impartir de forma activa cursos i altres iniciatives de formació.
 25. 25. Acreditació  Fer formació i desenvolupar eines i recursos per donar suport a les organitzacions per assolir EQSWH.  Desenvolupar y donar suport a la estructura requerida per posar a l'abast l'estàndard de qualitat en PST (EQSWH).  Promoure i buscar el suport de les estructures governamentals i de les organitzacions professionals i empresarials per promoure la adhesió de les empreses al EQSWH i als esquemes nacionals i/o regionals de bones pràctiques. Funcions L’esquema d’acreditació estarà llest desprès de l’estiu. Es farà una proba pilot en diferents empreses de diferents països.
 26. 26. Comunicació  Promoure, difondre y posar en valor las estratègies de la ENWHP, projectes (i els seus resultats), iniciatives y esdeveniments.  Defensa i treballar per introduir la PST en la agenda política i posicionar la PST com un element clau a ser considerat pels programes europeus que tractin de la salud, el treball i la ocupació.  Desenvolupar activitats de networking entre el membres de la xarxa per millorar la cohesió del membres i enfortir i desenvolupar partenariats amb actors rellevants del ámbit de la PST. Funcions
 27. 27. 27 Xarxes socials https://twitter.com/ENWHP http://www.enwhp.org http://linkedin.com/in/enwhp-foundation- b21121137 info@enwhp.net
 28. 28. Butlletí trimestral Blog / News / Events https://bit.ly/2TjmU5b
 29. 29. Una eina per la col·laboració i l’intercanvi de coneixement Mª Dolores Solé doloress@insst.meyss. es

×