Etapes del S.XIX

E
S. XIX
Carles Creus, Alessandro Sergio i Dídac Mas
Índex
◦ Presentació del tema
◦ Fris cronològic dels reis
◦ La guerra del francès
◦ Etapes del govern de Ferran VII
◦ La Restauració
◦ Quadre comparatiu entre Isabelins i Carlins
◦ Quadre comparatiu entre progressistes i conservadors
◦ Regnat d’Isabel II
◦ La primera república
◦ Desastre del 98’
PRESENTACIÓ DEL TEMA
Presentació
◦ El S.XIX s’inicia amb el Tractat de Fontainebleau pel qual les tropes napoleòniques
poden passar per tal de conquerir Portugal i un cop fet això les tropes es queden a
Espanya i conquereixen el territori, després d’un intent fallit de deixar governar a Ferran
VII sota les seves ordres, Napoleó anomena rei al seu germà Josep I.
◦ Cert temps després Espanya és reconquerida i pel tractat de Valençay les tropes de
Napoleó marxen d’Espanya. Es decideix establir una Constitució i obligar a Ferran VII a
complir-la, però ell no fa cas i governa Espanya de forma absolutista.

Josep I Bonaparte

Carles IV
Presentació
◦ Quan Ferran VII arriba al final de la seva vida, fa que mitjançant la Pragmàtica Sanció
Isabel II, que és la seva filla, pugui regnar, però mentrestant apareix la Regència de
María Cristina ja que Isabel és petita, que junt amb les guerres carlines es el període
més destacat de l’època.
◦ Amb 13 anys Isabel II comença a governar degut a una llei que va crear el general
Narváez per a que fos major d’edat. Després d’un temps de inestabilitat política es
crea la quarta constitució i s’exilia a la reina a França.

Ferran VII

Maria Cristina
Presentació
◦ Amb aquesta Constitució es tria un nou rei, Amadeu de Savoia, que només dura 4
anys i tot seguit es proclama la primera república. Després de la fallida de la primera
república es proclama rei a Alfons XII, fill d’Isabel. I el segle acaba amb la desfeta del
98’.
◦ Tots aquests canvis polítics són deguts a diversos cops d’Estat des de branques
moderades o progressistes del liberalisme.

Amadeu de Savoia

Alfons XII
REIS AL LLARG DEL SEGLE
Reis al llarg del segle
LA GUERRA DEL FRANCÈS
La guerra del francès
◦ Aquesta guerra està compresa entre 1808-1814. L’any anterior s’havia signat el Tractat
de Fontainebleau pel qual les tropes napoleòniques es podien assentar a Espanya i
amb l’ajut de les tropes natives conqueririen Portugal i se la repartirien, però les tropes
napoleòniques es van assentar on no estava acordat.
◦ Degut al descontent de la població causats per aquests fets es va produir el Motí
d’Aranjuez. Això es produeix al Març. Aquest motí acaba amb l’abdicació de Carles IV
en el seu fill Ferran VII, però com aquest no obeeix les ordres napoleòniques, el dirigent
francès anomena al seu germà Josep I rei.

Abdicació de Carles IV

Motí d’Aranjuez
La guerra del francès
◦ Després de la repressió a Espanya apareixen 2 bàndols els patriotes i els afrancesats.
Les batalles després d’aquesta repressió continuen sent guanyades pels francesos.
◦ Les tropes de Napoleó es van veure debilitades a causa d’alguns setges en diverses
ciutats com Saragossa, Girona o Tarragona. També algunes guerrilles, que eren tropes
formades ciutadans armats atacaven per tal de frenar a les tropes franceses.

Possessions de l’imperi napoleònic
La guerra del francès
◦ A l’any 1812 amb la batalla d’Arapiles es posa fi al domini napoleònic tant a la
península com al continent europeu, degut gracies al ajut del imperi britànic a
Espanya.
◦ Al 1813 es signa el Tractat de Valençay pel qual les tropes napoleòniques
abandonaran paulatinament la Península i al 1814 no queda cap soldat francès i la
guerra del francès es considera acabada.

Batalla d’Arapiles

Tractat de Valençay
ETAPES DEL GOVERN DE FERRAN VII
Etapes del govern de Ferran VII
◦ Va començar a governar en un curt període durant la guerra del francès, ja que
Napoleó creia que el podia utilitzar com esquer per a dominar la Península; però com
no va ser així va desaparèixer del govern.
◦ Amb el Tractat de Valençay (1813), torna a manar de forma absolutista tot i que les
Corts havien acordat la Primera Constitució, a la que havia de fer cas.

Primera Constitució

Corts de Cadis
Etapes del govern de Ferran VII
◦ Això va ser així fins 1820, on el general Rafael de Riego va fer un aixecament i durant
tres anys va governar de forma liberal, va restablir la Primera Constitució entre altres
mesures. Però, al 1823 al Congrés de Viena es va acordar que els Cent Mil Fills de Sant
Lluís entressin a Espanya per tal de restaurar l’Antic Règim.
◦ Després del retorn de l’Antic Règim entrem en l'època Ominosa. En aquest període de
10 anys, el rei es casa amb Maria Cristina de Nàpols i té la seva primera i única filla. Al
1830 el rei publica la Pragmàtica Sanció i Isabel, pot accedir al tro.

Maria Cristina

Isabel II
LA RESTAURACIÓ
La Restauració
◦ El mateix any que Ferran VII torna al tro, declara il·legal la Constitució i torna a regnar
de forma absolutista. Després de la tornada de Carles al tro hi ha una forta persecució
dels afrancesats.
◦ Al llarg d’aquest temps hi va haver diverses revoltes liberals, però totes van ser
sufocades amb èxit excepte la del coronel Rafael de Riego, que va establir l’antiga
Constitució i durant 3 anys va regnar segons el model liberal.

Rafael de Riego

Les Corts durant el Trienni Liberal
La Restauració
◦ Al 1823 al Congrés de Viena s’acorda que els Cent Mil fills de Sant Lluis es dirigeixen
cap a Espanya per tal d’ajudar al rei Ferran VII a restaurar el sistema absolutista.
◦ Els Cent mil fills de Sant Lluis era un exèrcit format per soldats dels països que ajudaven
a la Santa Aliança a mantenir l’Antic Règim a tota Europa, aquest exèrcit va entrar a
Espanta amb molta facilitat i sense gaires problemes van restablir el govern de Ferran
VII.

Els Cent Mil fills de Sant Lluís

Alliberament de Ferran VII
ISABELINS I CARLINS
Quadre comparatiu entre Isabelins i
Carlins
Carlins

Isabelins

Absolutistes
Societat estamentària
Antic Règim
L’església pertanyia als privilegiats

Liberals
Ascens de la burgesia
Industrialització
Modernització social
MODERATS I PROGRESSISTES
Quadre comparatiu entre progressistes i
conservadors
Característiques
Ajut del poble
Forma de govern
Poder executiu

Moderats
Progressistes
Alta burgesia i alguns alts càrrecs Baixa burgesia i alguns altres alts
militars
càrrecs militars
Monarquia Constitucional
Monarquia Constitucional

Religió

L’exerceix la corona mitjançant L’exerceix la Corona i el seu
el seu govern
govern, sota el control de les
Corts
Compartit entre les corts i la Les Corts principalment
corona
L’Estat manté a l’església
Llibertat religiosa

Poder local

Alcaldes escollits pels governs

Alcaldes escollits pels pobles

Anys de govern

1844-1854 1868-1874

1820-1823 1833-1844 1854-1856

Líders

Narváez, Serrano, Prim

Rafael de Riego, Mendizabal,
Espartero, O’Donnell

Poder legislatiu
REGNAT D’ISABEL II
Regnat d’Isabel II
◦ Durant el regnat d'Isabel II (1833-1868) es construeix l'Estat liberal a Espanya. Després
de l'estira i arronsa entre liberals i absolutistes durant el regnat de Ferran VII, el conflicte
dinàstic que va donar lloc al carlisme va afavorir el pas de l'absolutisme al liberalisme.
El carlisme representava la voluntat conservadora, la ideologia absolutista.
◦ Davant les aspiracions dels carlins, a la regent Maria Cristina no li va quedar altre
remei, si volia mantenir el tro per a la seva filla Isabel, que ajudar-se dels
liberals, facilitant d'aquesta manera l'accés al poder d'aquests. Serà el gran pas per a
dur-se a terme la revolució liberal a Espanya.

Soldats Carlistes

Primera guerra carlina
Regnat d’Isabel II
◦ Al llarg del regnat d’Isabel II hi ha hagut diversos cops d’Estat de les diferents branques
del liberalisme. Cada cop d’Estat és reconegut per una època les quals són:
 El Triomf Liberal (1833-1844): Governat per Mendizabal (progressista), però després de
la dimissió d’aquest va fer que Maria Cristina anomenés a Espartero (moderat) nou
cap de govern. Però el general Espartero s’exilia i comença una nova etapa.
 La dècada moderada (1844-1854): En aquesta època va manar principalment el
general Narváez, en la qual es va crear una nova Constitució que establia una gran
importància de la monarquia principalment. Aquesta època va acabar amb
l’aixecament dels generals Dulce i O’Donnell.

Mendizabal, Espartero i Narváez respectivament
Regnat d’Isabel II
◦ Les èpoques restants del regnat d’Isabel II:
 El Bienni Progressista (1854-1856): En aquest període van governar Espartero (moderat)
i O’Donnell (progressista), en aquest període es van aprovar diverses lleis prou
importants; les quals eren la desamortització general, la llei de ferrocarrils, que va
construir una xarxa ferroviària a Espanya i la llei bancària. Però degut a la crisi
econòmica principalment la reina va destituir a Espartero i va entregar el
comandament d’Espanya a O’Donnell.
 Al següent període (1856-1866) els generals Narváez i O’Donnell es van alternar el
poder tot i que sense aconseguir solució per a la crisi. Finalment hi va haver un
aixecament en el qual Isabel II va ser desterrada.

O’Donnell

Llei de ferrocarrils
LA PRIMERA REPÚBLICA
La Primera República
◦ La primera república té una durada d’un any. L’actual rei de 1873 Amadeu de Savoia
decidí abdicar degut a les fortes pressions que rebia, entre d’altres del poble espanyol.
Després d’aquest fet les Corts van proclamar la primera república.
◦ La primera república es veia afectada per diversos conflictes:
La primera guerra de Cuba

Aixecaments a favor de la república federalista, degut als dos bàndols republicans (
unitaris i federals)
◦ La Primera República es va mantenir fins el Cop d’Estat del General Pavía.

Pavía

Primera guerra de Cuba
DESASTRE DEL 98’
Desastre del 98’
◦ El Desastre del 98 és la pèrdua de les últimes colònies espanyoles al continent
americà, Cuba i Filipines. Espanya posseïa gran part d’Amèrica. Poc a poc aquestes
colònies es van anar independitzant.
◦ Molts soldats espanyols que estaven a Amèrica van tornar a Espanya per ajudar en la
Guerra del Francès i en aquests anys els natius americans van aprofitar per guanyar
batalles, junt amb l’exèrcit americà, contra els pocs soldats espanyols que quedaven
al continent.

Independència dels països que pertanyien a Espanya.
Desastre del 98’
◦ Degut a la pèrdua de totes aquestes colònies va provocar que Espanya es quedés
com un país pobre i no industrialitzat. El territori espanyol va acabar sent la Península,
les Canàries i Nova Guinea.

http://www.youtube.com/watch?v=yaGD5TZjaOY
1 de 31

Recomendados

LA CRISI DE L'ANTIC RÈGIMLA CRISI DE L'ANTIC RÈGIM
LA CRISI DE L'ANTIC RÈGIMonamenorca
1.1K vistas22 diapositivas
El Reinado de Carlos IVEl Reinado de Carlos IV
El Reinado de Carlos IVbenienge
1.3K vistas63 diapositivas
Espanya i Catalunya en el s. XIXEspanya i Catalunya en el s. XIX
Espanya i Catalunya en el s. XIX2nESO
1.3K vistas79 diapositivas
La crisi de l'Antic RègimLa crisi de l'Antic Règim
La crisi de l'Antic RègimGabriel Gilabert
1.9K vistas21 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La regencia de maria cristinaLa regencia de maria cristina
La regencia de maria cristinabenienge
729 vistas50 diapositivas
DÈCADA OMINOSADÈCADA OMINOSA
DÈCADA OMINOSASatou Hydara
1.3K vistas6 diapositivas
T1  l'espanya del segle xviiiT1  l'espanya del segle xviii
T1 l'espanya del segle xviiixabiapi
903 vistas48 diapositivas
Jorge Batista Jorge Batista
Jorge Batista ArielBatista12
22 vistas21 diapositivas

La actualidad más candente(20)

La regencia de maria cristinaLa regencia de maria cristina
La regencia de maria cristina
benienge729 vistas
DÈCADA OMINOSADÈCADA OMINOSA
DÈCADA OMINOSA
Satou Hydara1.3K vistas
Construcció estat libera ll 2013Construcció estat libera ll 2013
Construcció estat libera ll 2013
Vicent Puig i Gascó3.7K vistas
T1  l'espanya del segle xviiiT1  l'espanya del segle xviii
T1 l'espanya del segle xviii
xabiapi903 vistas
Jorge Batista Jorge Batista
Jorge Batista
ArielBatista1222 vistas
Resum segle xix xxResum segle xix xx
Resum segle xix xx
benienge1.8K vistas
La regencia de esparteroLa regencia de espartero
La regencia de espartero
benienge759 vistas
Història Segle XIXHistòria Segle XIX
Història Segle XIX
Rosa Cerdà1.3K vistas
la crisi de l’antic règim (1788-1833)la crisi de l’antic règim (1788-1833)
la crisi de l’antic règim (1788-1833)
Vicent Puig i Gascó3.8K vistas
La crisi de l´antic règimLa crisi de l´antic règim
La crisi de l´antic règim
ahidalg_043K vistas
El reinado de isabel iiEl reinado de isabel ii
El reinado de isabel ii
benienge703 vistas
T2 el final de l antic regimT2 el final de l antic regim
T2 el final de l antic regim
xabiapi1.7K vistas
Tema 15 Repàs L'edat ContemporàneaTema 15 Repàs L'edat Contemporànea
Tema 15 Repàs L'edat Contemporànea
Jesús Vidal Martín-Toledano1.4K vistas
Els Borbons D EspanyaEls Borbons D Espanya
Els Borbons D Espanya
llucpc6.1K vistas
Guerra de SuccessióGuerra de Successió
Guerra de Successió
Eladi Fernàndez15.2K vistas
LA CRISI DE L’ANTIC RÈGIMLA CRISI DE L’ANTIC RÈGIM
LA CRISI DE L’ANTIC RÈGIM
histgeo3451.3K vistas

Similar a Etapes del S.XIX

T5  l'espanya del segle xixT5  l'espanya del segle xix
T5 l'espanya del segle xixxabiapi
4.3K vistas70 diapositivas
01 crisi antic-regim_v201 crisi antic-regim_v2
01 crisi antic-regim_v2Luis D
1.1K vistas38 diapositivas
CarlesivCarlesiv
CarlesivMaria Argila Tejada
291 vistas34 diapositivas
Tema 4Tema 4
Tema 4sole toribio
904 vistas31 diapositivas

Similar a Etapes del S.XIX(20)

T5  l'espanya del segle xixT5  l'espanya del segle xix
T5 l'espanya del segle xix
xabiapi4.3K vistas
01 crisi antic-regim_v201 crisi antic-regim_v2
01 crisi antic-regim_v2
Luis D1.1K vistas
Tema 5 espanya al segle xixTema 5 espanya al segle xix
Tema 5 espanya al segle xix
Histora 4t ESO Puresa de Maria-Grau València1.1K vistas
CarlesivCarlesiv
Carlesiv
Maria Argila Tejada291 vistas
Tema 4Tema 4
Tema 4
sole toribio904 vistas
1808.pdf1808.pdf
1808.pdf
maria3259402 vistas
El segle XIX a Catalunya i Espanya El segle XIX a Catalunya i Espanya
El segle XIX a Catalunya i Espanya
David Sancho3.2K vistas
Guerra de la independènciaGuerra de la independència
Guerra de la independència
pascupascu382 vistas
Les revolucions burgesesLes revolucions burgeses
Les revolucions burgeses
kikolokiko4.7K vistas
U 4-espanya al s.xixU 4-espanya al s.xix
U 4-espanya al s.xix
molives3719 vistas
Trienni liberalTrienni liberal
Trienni liberal
Alicia Santiago Tamame ( Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya)2.4K vistas
Unitat 2. Les revolucions liberalsUnitat 2. Les revolucions liberals
Unitat 2. Les revolucions liberals
Cristian Domínguez Bolaños656 vistas
Presentació espanya contemporàneaPresentació espanya contemporànea
Presentació espanya contemporànea
eduardriudavets947 vistas
LacrisidelanticregimLacrisidelanticregim
Lacrisidelanticregim
Eduard Costa677 vistas
Edat ModernaEdat Moderna
Edat Moderna
Blancafort2.4K vistas
Revolucio liberal Revolucio liberal
Revolucio liberal
Alicia Santiago Tamame ( Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya)928 vistas
La monarquia hispànica (1469-1714)La monarquia hispànica (1469-1714)
La monarquia hispànica (1469-1714)
Isabel Barniol1.3K vistas
Tema 11Tema 11
Tema 11
Isabel Barniol341 vistas

Último

PGA 23-24 PGA 23-24
PGA 23-24 zerlaparellada
7 vistas48 diapositivas
ELECTRÒNICA ANALÒGICAELECTRÒNICA ANALÒGICA
ELECTRÒNICA ANALÒGICALasilviatecno
8 vistas98 diapositivas
Reflexió personal.pdfReflexió personal.pdf
Reflexió personal.pdfRaulGomez822561
47 vistas1 diapositiva

Último(8)

PGA 23-24 PGA 23-24
PGA 23-24
zerlaparellada7 vistas
Avaluar competències sl.pptxAvaluar competències sl.pptx
Avaluar competències sl.pptx
Ramon Grau5 vistas
ELECTRÒNICA ANALÒGICAELECTRÒNICA ANALÒGICA
ELECTRÒNICA ANALÒGICA
Lasilviatecno 8 vistas
Notícies de la setmana.pdfNotícies de la setmana.pdf
Notícies de la setmana.pdf
RaulGomez82256142 vistas
Reflexió personal.pdfReflexió personal.pdf
Reflexió personal.pdf
RaulGomez82256147 vistas
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptFIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
MARIBEL SOSPEDRA56 vistas
Pràctica 1.pdfPràctica 1.pdf
Pràctica 1.pdf
RaulGomez82256124 vistas
4 RATLLES DESEMBRE.pdf4 RATLLES DESEMBRE.pdf
4 RATLLES DESEMBRE.pdf
SuperAdmin913 vistas

Etapes del S.XIX

 • 1. S. XIX Carles Creus, Alessandro Sergio i Dídac Mas
 • 2. Índex ◦ Presentació del tema ◦ Fris cronològic dels reis ◦ La guerra del francès ◦ Etapes del govern de Ferran VII ◦ La Restauració ◦ Quadre comparatiu entre Isabelins i Carlins ◦ Quadre comparatiu entre progressistes i conservadors ◦ Regnat d’Isabel II ◦ La primera república ◦ Desastre del 98’
 • 4. Presentació ◦ El S.XIX s’inicia amb el Tractat de Fontainebleau pel qual les tropes napoleòniques poden passar per tal de conquerir Portugal i un cop fet això les tropes es queden a Espanya i conquereixen el territori, després d’un intent fallit de deixar governar a Ferran VII sota les seves ordres, Napoleó anomena rei al seu germà Josep I. ◦ Cert temps després Espanya és reconquerida i pel tractat de Valençay les tropes de Napoleó marxen d’Espanya. Es decideix establir una Constitució i obligar a Ferran VII a complir-la, però ell no fa cas i governa Espanya de forma absolutista. Josep I Bonaparte Carles IV
 • 5. Presentació ◦ Quan Ferran VII arriba al final de la seva vida, fa que mitjançant la Pragmàtica Sanció Isabel II, que és la seva filla, pugui regnar, però mentrestant apareix la Regència de María Cristina ja que Isabel és petita, que junt amb les guerres carlines es el període més destacat de l’època. ◦ Amb 13 anys Isabel II comença a governar degut a una llei que va crear el general Narváez per a que fos major d’edat. Després d’un temps de inestabilitat política es crea la quarta constitució i s’exilia a la reina a França. Ferran VII Maria Cristina
 • 6. Presentació ◦ Amb aquesta Constitució es tria un nou rei, Amadeu de Savoia, que només dura 4 anys i tot seguit es proclama la primera república. Després de la fallida de la primera república es proclama rei a Alfons XII, fill d’Isabel. I el segle acaba amb la desfeta del 98’. ◦ Tots aquests canvis polítics són deguts a diversos cops d’Estat des de branques moderades o progressistes del liberalisme. Amadeu de Savoia Alfons XII
 • 7. REIS AL LLARG DEL SEGLE
 • 8. Reis al llarg del segle
 • 9. LA GUERRA DEL FRANCÈS
 • 10. La guerra del francès ◦ Aquesta guerra està compresa entre 1808-1814. L’any anterior s’havia signat el Tractat de Fontainebleau pel qual les tropes napoleòniques es podien assentar a Espanya i amb l’ajut de les tropes natives conqueririen Portugal i se la repartirien, però les tropes napoleòniques es van assentar on no estava acordat. ◦ Degut al descontent de la població causats per aquests fets es va produir el Motí d’Aranjuez. Això es produeix al Març. Aquest motí acaba amb l’abdicació de Carles IV en el seu fill Ferran VII, però com aquest no obeeix les ordres napoleòniques, el dirigent francès anomena al seu germà Josep I rei. Abdicació de Carles IV Motí d’Aranjuez
 • 11. La guerra del francès ◦ Després de la repressió a Espanya apareixen 2 bàndols els patriotes i els afrancesats. Les batalles després d’aquesta repressió continuen sent guanyades pels francesos. ◦ Les tropes de Napoleó es van veure debilitades a causa d’alguns setges en diverses ciutats com Saragossa, Girona o Tarragona. També algunes guerrilles, que eren tropes formades ciutadans armats atacaven per tal de frenar a les tropes franceses. Possessions de l’imperi napoleònic
 • 12. La guerra del francès ◦ A l’any 1812 amb la batalla d’Arapiles es posa fi al domini napoleònic tant a la península com al continent europeu, degut gracies al ajut del imperi britànic a Espanya. ◦ Al 1813 es signa el Tractat de Valençay pel qual les tropes napoleòniques abandonaran paulatinament la Península i al 1814 no queda cap soldat francès i la guerra del francès es considera acabada. Batalla d’Arapiles Tractat de Valençay
 • 13. ETAPES DEL GOVERN DE FERRAN VII
 • 14. Etapes del govern de Ferran VII ◦ Va començar a governar en un curt període durant la guerra del francès, ja que Napoleó creia que el podia utilitzar com esquer per a dominar la Península; però com no va ser així va desaparèixer del govern. ◦ Amb el Tractat de Valençay (1813), torna a manar de forma absolutista tot i que les Corts havien acordat la Primera Constitució, a la que havia de fer cas. Primera Constitució Corts de Cadis
 • 15. Etapes del govern de Ferran VII ◦ Això va ser així fins 1820, on el general Rafael de Riego va fer un aixecament i durant tres anys va governar de forma liberal, va restablir la Primera Constitució entre altres mesures. Però, al 1823 al Congrés de Viena es va acordar que els Cent Mil Fills de Sant Lluís entressin a Espanya per tal de restaurar l’Antic Règim. ◦ Després del retorn de l’Antic Règim entrem en l'època Ominosa. En aquest període de 10 anys, el rei es casa amb Maria Cristina de Nàpols i té la seva primera i única filla. Al 1830 el rei publica la Pragmàtica Sanció i Isabel, pot accedir al tro. Maria Cristina Isabel II
 • 17. La Restauració ◦ El mateix any que Ferran VII torna al tro, declara il·legal la Constitució i torna a regnar de forma absolutista. Després de la tornada de Carles al tro hi ha una forta persecució dels afrancesats. ◦ Al llarg d’aquest temps hi va haver diverses revoltes liberals, però totes van ser sufocades amb èxit excepte la del coronel Rafael de Riego, que va establir l’antiga Constitució i durant 3 anys va regnar segons el model liberal. Rafael de Riego Les Corts durant el Trienni Liberal
 • 18. La Restauració ◦ Al 1823 al Congrés de Viena s’acorda que els Cent Mil fills de Sant Lluis es dirigeixen cap a Espanya per tal d’ajudar al rei Ferran VII a restaurar el sistema absolutista. ◦ Els Cent mil fills de Sant Lluis era un exèrcit format per soldats dels països que ajudaven a la Santa Aliança a mantenir l’Antic Règim a tota Europa, aquest exèrcit va entrar a Espanta amb molta facilitat i sense gaires problemes van restablir el govern de Ferran VII. Els Cent Mil fills de Sant Lluís Alliberament de Ferran VII
 • 20. Quadre comparatiu entre Isabelins i Carlins Carlins Isabelins Absolutistes Societat estamentària Antic Règim L’església pertanyia als privilegiats Liberals Ascens de la burgesia Industrialització Modernització social
 • 22. Quadre comparatiu entre progressistes i conservadors Característiques Ajut del poble Forma de govern Poder executiu Moderats Progressistes Alta burgesia i alguns alts càrrecs Baixa burgesia i alguns altres alts militars càrrecs militars Monarquia Constitucional Monarquia Constitucional Religió L’exerceix la corona mitjançant L’exerceix la Corona i el seu el seu govern govern, sota el control de les Corts Compartit entre les corts i la Les Corts principalment corona L’Estat manté a l’església Llibertat religiosa Poder local Alcaldes escollits pels governs Alcaldes escollits pels pobles Anys de govern 1844-1854 1868-1874 1820-1823 1833-1844 1854-1856 Líders Narváez, Serrano, Prim Rafael de Riego, Mendizabal, Espartero, O’Donnell Poder legislatiu
 • 24. Regnat d’Isabel II ◦ Durant el regnat d'Isabel II (1833-1868) es construeix l'Estat liberal a Espanya. Després de l'estira i arronsa entre liberals i absolutistes durant el regnat de Ferran VII, el conflicte dinàstic que va donar lloc al carlisme va afavorir el pas de l'absolutisme al liberalisme. El carlisme representava la voluntat conservadora, la ideologia absolutista. ◦ Davant les aspiracions dels carlins, a la regent Maria Cristina no li va quedar altre remei, si volia mantenir el tro per a la seva filla Isabel, que ajudar-se dels liberals, facilitant d'aquesta manera l'accés al poder d'aquests. Serà el gran pas per a dur-se a terme la revolució liberal a Espanya. Soldats Carlistes Primera guerra carlina
 • 25. Regnat d’Isabel II ◦ Al llarg del regnat d’Isabel II hi ha hagut diversos cops d’Estat de les diferents branques del liberalisme. Cada cop d’Estat és reconegut per una època les quals són:  El Triomf Liberal (1833-1844): Governat per Mendizabal (progressista), però després de la dimissió d’aquest va fer que Maria Cristina anomenés a Espartero (moderat) nou cap de govern. Però el general Espartero s’exilia i comença una nova etapa.  La dècada moderada (1844-1854): En aquesta època va manar principalment el general Narváez, en la qual es va crear una nova Constitució que establia una gran importància de la monarquia principalment. Aquesta època va acabar amb l’aixecament dels generals Dulce i O’Donnell. Mendizabal, Espartero i Narváez respectivament
 • 26. Regnat d’Isabel II ◦ Les èpoques restants del regnat d’Isabel II:  El Bienni Progressista (1854-1856): En aquest període van governar Espartero (moderat) i O’Donnell (progressista), en aquest període es van aprovar diverses lleis prou importants; les quals eren la desamortització general, la llei de ferrocarrils, que va construir una xarxa ferroviària a Espanya i la llei bancària. Però degut a la crisi econòmica principalment la reina va destituir a Espartero i va entregar el comandament d’Espanya a O’Donnell.  Al següent període (1856-1866) els generals Narváez i O’Donnell es van alternar el poder tot i que sense aconseguir solució per a la crisi. Finalment hi va haver un aixecament en el qual Isabel II va ser desterrada. O’Donnell Llei de ferrocarrils
 • 28. La Primera República ◦ La primera república té una durada d’un any. L’actual rei de 1873 Amadeu de Savoia decidí abdicar degut a les fortes pressions que rebia, entre d’altres del poble espanyol. Després d’aquest fet les Corts van proclamar la primera república. ◦ La primera república es veia afectada per diversos conflictes: La primera guerra de Cuba Aixecaments a favor de la república federalista, degut als dos bàndols republicans ( unitaris i federals) ◦ La Primera República es va mantenir fins el Cop d’Estat del General Pavía. Pavía Primera guerra de Cuba
 • 30. Desastre del 98’ ◦ El Desastre del 98 és la pèrdua de les últimes colònies espanyoles al continent americà, Cuba i Filipines. Espanya posseïa gran part d’Amèrica. Poc a poc aquestes colònies es van anar independitzant. ◦ Molts soldats espanyols que estaven a Amèrica van tornar a Espanya per ajudar en la Guerra del Francès i en aquests anys els natius americans van aprofitar per guanyar batalles, junt amb l’exèrcit americà, contra els pocs soldats espanyols que quedaven al continent. Independència dels països que pertanyien a Espanya.
 • 31. Desastre del 98’ ◦ Degut a la pèrdua de totes aquestes colònies va provocar que Espanya es quedés com un país pobre i no industrialitzat. El territori espanyol va acabar sent la Península, les Canàries i Nova Guinea. http://www.youtube.com/watch?v=yaGD5TZjaOY