Publicidad
Zahájili jsme projekt THEY.EA
Próximo SlideShare
THEY.EA project 2nd meetingTHEY.EA project 2nd meeting
Cargando en ... 3
1 de 1
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Zahájili jsme projekt THEY.EA

  1. Projekt je financován v rámci programu Erasmus+: Strategická partnerství v oblasti mládeže. Číslo projektu: 2014-2-CZ01-KA205. Projekt THEY.EA úspěšně zahájen Evropská rozvojová agentura ve spolupráci s pěti organizacemi z pěti Evropských zemí zahájila 1. srpna projekt THEY.EA – Towards Higher Employability of Youth European Approach. Během dvou let budou partneři společně vytvářet nástroje, které mladým lidem a pracovníkům s mládeží umožní lepší orientaci v nabídce pracovních a vzdělávacích příležitostí v EU. Projekt je financován v rámci programu Erasmus+ a jeho cílem je zvýšit zaměstnanost mladých lidí zejména v oblastech zasažených vysokou mírou nezaměstnanosti. Výstupem projektu bude vzdělávací program ve formě příručky určené mladým lidem hledajícím zaměstnání a pracovních listů určených organizacím pracujícím s mladými nezaměstnanými. Cílovou skupinou jsou tedy neziskové organizace, školy, pracovní úřady i veřejná správa. Kromě ERA se do projektu zapojí následující partneři: • Institut pro regionální rozvoj, o.p.s. (Česká Republika) • Asociace sdružující úředníky na místní úrovni - NAMCB (Bulharsko), • vzdělávací organizace CNIPA PUGLIA (Itálie) • konzultační firma ONECO CONSULTING SL (Španělsko) • nezisková organizace Institut pro sjednocenou Evropu (Polsko). První zahajující setkání projektu proběhlo v bulharské Sofii od 31. října do 1. září 2015. Cílem setkání bylo především domluvit se na formě a obsahu obou příruček a rovněž nastavit pravidla pro bezproblémové řízení a chod projektu. Kick-off meeting se setkal s velmi pozitivním ohlasem ze strany všech partnerů, a to také díky pečlivé přípravy ze strany hostitelské NAMCB. V současné době probíhá intenzivní práce partnerů na výstupech a započaly rovněž přípravy dalšího setkání, které je předběžně naplánováno na prosinec 2015/leden 2016 a jež se v režii CNIPA PUGLIA odehraje v italském městě Lecce. V rámci tohoto setkání budou výstupy konzultovány se zástupci cílové skupiny. V České republice budeme spolupracovat s cílovou skupinou mladých lidí z oblasti Bruntálska, kde nezaměstnanost vysoce překračuje republikové průměry. Komunikaci s cílovou skupinou má na starosti Institut pro regionální rozvoj a ty to aktivity budou probíhat především v rámci bruntálského centre Europe Direct. Více informací o projektu najdete na eracr.cz/projekt-they-ea nebo na facebooku. Zástupci partnerských organizací na kick-off meetingu v bulharské Sofii
Publicidad