Publicidad

Arbejdsgruppen vedr-regngrundlag

4 de Nov de 2019
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Arbejdsgruppen vedr-regngrundlag

 1. EVA-møde d. 26. november 2019 Toke Sloth Illeris, HOFOR Ane Loft Mollerup, Novafos 1 SPILDEVANDSKOMITEEN
 2. Arbejdsgruppen vedr. dimensioneringsregn Jens Jørgen Linde Krüger Søren Thorndahl AAU Jan Høybye Just Business Henrik Madsen DHI Ane Loft Mollerup Novafos Dan Rosbjerg DTU Birgit Paludan Birgit Paludan Ida Bülow Gregersen Rambøll Hjalte J. D. Sørup DTU Malte Ahm Aarhus Vand Jørn Torp Pedersen OrbiconToke Sloth Illeris HOFOR
 3. Behovsafklaring i det Faglige udvalg Godkendt kommissorium Arbejdsgruppe etableret i 2018 VUDP ansøgning Bevilling godkendt 13/9-2019 VÆRDI – 2019- 2022 03-10-2019 3
 4. Beregningsniveau Nutid Fremtid 1 - den rationelle metode Regnrækker Regnrækker + klimafaktor 2 - dynamisk model af simple systemer CDS regn CDS regn + klimafaktor 3 - dynamisk model af komplekse systemer Regnserier - 03-10-2019 IDA Spildevandskomiteen 4
 5. 03-10-2019 IDA Spildevandskomiteen 5
 6. Skybrudsberegninger (T > 10 år) og dimensionering af anlæg med lang levetid • Vi har brug for repræsentative, regnserier for store gentagelsesperioder • Vi har brug for klimafremskrevne regnserier 03-10-2019 IDA Spildevandskomiteen 6 Beregningsniveau Nutid Fremtid 1 - den rationelle metode Regnrækker Regnrækker + klimafaktor 2 - dynamisk model af simple systemer CDS regn CDS regn + klimafaktor 3 - dynamisk model af komplekse systemer Regnserier -
 7. Lave afløbstal → Store bassiner → Lange tømmetider → Koblede hændelser! 03-10-2019 IDA Spildevandskomiteen 7 Beregningsniveau Nutid Fremtid 1 - den rationelle metode Regnrækker Regnrækker + klimafaktor 2 - dynamisk model af simple systemer CDS regn CDS regn + klimafaktor 3 - dynamisk model af komplekse systemer Regnserier - AfløbstalVolumen I virkeligheden Modellen
 8. Dimensionering af f.eks. bassiner – hvad er nutidigt klima og hvad er en repræsentativ regnserie? De sidste 10 år eller de sidste 40 år? 03-10-2019 IDA Spildevandskomiteen 8 Beregningsniveau Nutid Fremtid 1 - den rationelle metode Regnrækker Regnrækker + klimafaktor 2 - dynamisk model af simple systemer CDS regn CDS regn + klimafaktor 3 - dynamisk model af komplekse systemer Regnserier -
 9. Hvordan skal vi gå fra punktregn til arealregn? - vha. en arealreduktionsfaktor? 03-10-2019 IDA Spildevandskomiteen 9 Beregningsniveau Nutid Fremtid 1 - den rationelle metode Regnrækker Regnrækker + klimafaktor 2 - dynamisk model af simple systemer CDS regn CDS regn + klimafaktor 3 - dynamisk model af komplekse systemer Regnserier -
 10. Hvad hvis DMIs Klimaatlas anbefaler nogle andre klimafaktorer end SVK? 03-10-2019 IDA Spildevandskomiteen 10 Beregningsniveau Nutid Fremtid 1 - den rationelle metode Regnrækker Regnrækker + klimafaktor 2 - dynamisk model af simple systemer CDS regn CDS regn + klimafaktor 3 - dynamisk model af komplekse systemer Regnserier - Klimaatlas
 11. Hvordan kan man vurdere om ens klimafremskrevne regnserie er egnet til formålet? Hvordan dimensionerer vi bassiner m. meget lave afløbstal ift. koblede hændelser? Hvad er nutidigt klima? Skal vi bruge arealreduktionsfaktorer? Hvordan sikrer vi sammenhæng mellem klimafaktorer fra SVK og DMI? 03-10-2019 IDA Spildevandskomiteen Regngruppen
 12. 03-10-2019 IDA Spildevandskomiteen 12
 13. VÆRktøjer og regndata til DImensionering af fremtidens klimatilpassede afløbssystemer • VUDP projekt • Projektperiode: 01.11.2019 – 01.11.2022 • Samlet projektsum: 3,2 mio. kr. • VUDP støtte: 1,5 mio. kr. 03-10-2019 IDA Spildevandskomiteen 13
 14. 03-10-2019 IDA Spildevandskomiteen 14
 15. AP2 – Udvikling af den regionale model •Opdatering af datamateriale og model med hensyn til tidslig dynamik og regionale forskelle. •Udvidelse af gyldighedsområdet til at inkludere længere regnvarigheder og bedre forståelse af koblede hændelser. •Vurdering af muligheden og behovet for brug af arealreduktionsfaktorer. •Opdatering af anbefalede klimafaktorer på baggrund af DMIs Klimaatlas •Landsdækkende klimafremskrevne regnserier AP3 – Udvikling af værktøjer til dimensionering •Værktøj til systematisk evaluering af historiske og syntetiske regnseriers gyldighed for nuværende og ændret klima. •Værktøjer til CDS-regn, bassindimensionering og dimensionering af LAR- elementer AP4 – Konsekvensberegning og sammenligning med gældende praksis •Behovsanalyse i forhold til klimafremskrevne tidsserier med involvering af f.eks. DANVAs hydrauliske netværksgruppe •Konsekvensberegninger af ændringer i den regionale regnmodel •Beregningseksempler for udviklede værktøjer •Udarbejdelse af skrift med opdateret dimensioneringspraksis 03-10-2019 IDA Spildevandskomiteen 15 Klimaatlas
 16. 03-10-2019 IDA Spildevandskomiteen 16 • Opdatering med nyeste SVK regnmålerdata • Vurdering af de input vi får fra Klimaatlas og hvordan de påvirker modellen • Vurdering af hvilken periode der bedst repræsenterer nutidigt klima • Erfaringer fra Aarhus og København omkring arealreduktionsfaktorer sammenholdes • Udarbejdelse af landsdækkende syntetiske regnserier Klimaatlas 2019 2021 2019 2021 Klimaatlas
 17. • Værktøj til udvælgelse af passende regnserie til formålet (aflastningsberegning, oversvømmelsesberegning, flow til renseanlægget mm.) – i dagens klima eller klimafremskrevet • Implementering af resultaterne fra AP2 i eksisterende værktøjer (CDS-regneark, LAR- regneark) 03-10-2019 IDA Spildevandskomiteen 17 Værktøj Kriterier #1 #2 #3 #NN Regnserier (AAU, DTU, NN) Kmd-fil
 18. • Hvad, hvordan, hvad er konsekvensen, hvordan bruges det? • 2020 Q1: Udarbejdelse af notat der beskriver, hvad branchen ønsker at kunne bruge værktøjerne til og hvordan det indarbejdes i projektet 03-10-2019 IDA Spildevandskomiteen 18 År 2020 2050 2100 ? År 2020 2050 2100 ? Skrift XX Værktøj Kriterier #1 #2 #3 #NN AP2 – Udvikling af den regionale model AP3 – Udvikling af værktøjer til dimensionering
 19. Ane Loft Mollerup – alm@novafos.dk Tove Sloth Illeris – tosm@hofor.dk 03-10-2019 IDA Spildevandskomiteen 19
 20. • 30 minutter • 6 ”stande” med flipovers – én for hver arbejdsgruppe • Giv input eller kommentarer – skriv gerne navn og e-mail, så vi har mulighed for at følge op. 03-10-2019 IDA Spildevandskomiteen 20
Publicidad