Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Fastsættelse af mål for vand på terræn

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 12 Anuncio

Fastsættelse af mål for vand på terræn

Descargar para leer sin conexión

Strategien for at tilpasse Aarhus Kommune til klimaforandringer med kraftigere og hyppigere regnskyl er at skabe tid og plads til vandet. Samtidig ses vandet som en ressource, der bidrager med mere værdi i natur og byrum og dermed skaber liveability, der gør Aarhus til en god by at være i for borgere og virksomheder.
Med lokalt differentierede mål for håndtering af vand på terræn behandler vi bedst borgerne ens. Samtidig sikres en samfundsmæssig ansvarlig klimatilpasning og en økonomisk optimal anvendelse af klimatilpasningsmidlerne. Det er konklusionen i Aarhus Kommune, hvor metoden til at udarbejde mål for skybrudshåndtering skal politisk behandles med spildevandsplanen i foråret/sommeren 2016.
Gitte vil fortælle om de overvejelser der ligger bag at fastlægge mål for vand på terræn i spildevandsplanen.

Strategien for at tilpasse Aarhus Kommune til klimaforandringer med kraftigere og hyppigere regnskyl er at skabe tid og plads til vandet. Samtidig ses vandet som en ressource, der bidrager med mere værdi i natur og byrum og dermed skaber liveability, der gør Aarhus til en god by at være i for borgere og virksomheder.
Med lokalt differentierede mål for håndtering af vand på terræn behandler vi bedst borgerne ens. Samtidig sikres en samfundsmæssig ansvarlig klimatilpasning og en økonomisk optimal anvendelse af klimatilpasningsmidlerne. Det er konklusionen i Aarhus Kommune, hvor metoden til at udarbejde mål for skybrudshåndtering skal politisk behandles med spildevandsplanen i foråret/sommeren 2016.
Gitte vil fortælle om de overvejelser der ligger bag at fastlægge mål for vand på terræn i spildevandsplanen.

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a Fastsættelse af mål for vand på terræn (20)

Anuncio

Más de EVAnetDenmark (20)

Fastsættelse af mål for vand på terræn

 1. 1. Forvaltning Teknik og Miljø Aarhus Kommune Fastsættelse af mål for vand på terræn med spildevandsplanen som værktøj
 2. 2. Forvaltning Teknik og Miljø Aarhus Kommune Tilpasning til mere vand Strategien for Aarhus Kommune: • Tid og plads til vandet • Se vandet som en ressource der kan - gøre Aarhus til en god by at være og investere i - øge lokalområdets naturmæssige og rekreative værdi
 3. 3. Forvaltning Teknik og Miljø Aarhus Kommune Serviceniveau for vand på terræn
 4. 4. Forvaltning Teknik og Miljø Aarhus Kommune Serviceniveauer i spildevandsplanen
 5. 5. Forvaltning Teknik og Miljø Aarhus Kommune Ekstremregn • Ikke noget lovkrav at fastsætte serviceniveau for ekstremregn • Udgifter forbundet med oversvømmelse på egen grund er et anliggende mellem private og forsikringsselskaberne • Hvis der er tale om at beskytte mennesker eller væsentlige samfundsmæssige interesser træder beredskabet i kraft.
 6. 6. Forvaltning Teknik og Miljø Aarhus Kommune Men vi bør alligevel gøre noget…… Selvom der ikke er lovkrav om at fastsætte serviceniveauer for klimatilpasning, så er der krav om at kommunerne skal påtage sig et ansvar jf. aftalen mellem regeringen og KL i 2013. Vi har også allerede gennemført mange projekter, f.eks.:  Lystrup indrettes til mere vand  Etablering af Nye med vandet i centrum  Sluse og pumpeanlæg tilpasser Aarhus Midtby til mere vand  Anlæg til skybrudshåndtering skal give herlighedsværdi i Risvangen
 7. 7. Forvaltning Teknik og Miljø Aarhus Kommune Hvad gør vi?
 8. 8. Forvaltning Teknik og Miljø Aarhus Kommune Nyt koncept
 9. 9. Forvaltning Teknik og Miljø Aarhus Kommune Nyt koncept
 10. 10. Forvaltning Teknik og Miljø Aarhus Kommune Nyt koncept
 11. 11. Forvaltning Teknik og Miljø Aarhus Kommune Det videre arbejde • Metoden prøves af de næste 4 år i de områder hvor der gennemføres adskillelse eller sanering af kloakken. • Regnvand håndteres så vidt muligt på overfladen (både normal og ekstremregn) i nedsivningsgrøfter, regn- og vejbede, regnvandssøer mv. • Der etableres transportveje, der kan lede vandet derhen hvor det gør mindst mulig skade. • Niveauet for klimatilpasningen tager udgangspunkt i en cost-benefit analyse (investeringen skal være udgiftsneutral) • Der skal tage højde for ”hotspots” • Der er afsat 10 mio. kr. om året over de næste 4 år – så må vi se hvor langt de rækker  Som udgangspunkt forventes en pæn besparelse ved at arbejde i terræn i stedet for i rør.
 12. 12. Forvaltning Teknik og Miljø Aarhus Kommune Tak for jeres opmærksomhed 

×