Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Similar a Klimabyen i middelfart(20)

Publicidad

Klimabyen i middelfart

 1. Byudvikling gennem Klimatilpasning - det er temaet for Danmarks nye storstilede klimatilpasningsprojekt i Middelfart. Projekt ’KlimaByen i Middelfart’ – Danmarks Smukkeste Klimatilpasning gennemføres som et partnerskab mellem Middelfart Spildevand, Middelfart Kommune og Realdania.
 2. Partnerskabsaftale Projektperiode 2013 – 2017 / Projektøkonomi 76.4 mio. Dkk Partnerskabsprojektet omfatter gennemførelsen af en arkitektkonkurrence og efterfølgende realisering af et klimatilpasningsprojekt i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart. Fokus på håndtering af de problemstillinger, som forundersøgelsen har påpeget, ved at etablere anlæg for regnvandshåndtering i byens overflader, der supplerer det eksisterende kloaknet med ekstra kapacitet, fleksibilitet og robusthed. Klimatilpasningsløsningerne skal udformes på en måde, så de som helhed passer ind i byen og også bidrager til byens og byrummenes kvalitet og liv.
 3. www.klima-byen.dk Projektområde
 4. Forprojekt 1/2 ”Klimatilpasning og byudvikling af kvarteret ved Kongebrovej i Middelfart”. 2012 Status Vision Forprojektet er gennemført i et samarbejde mellem Middelfart Spildevand, Middelfart Kommune og Realdania i løbet af 2012. Formålet med forundersøgelsen var at få belyst hvorledes klimatilpasning af et stort område i Middelfart by kan være et aktivt led i udviklingen af en klimarobust og smukkere by ved at håndtere regnvandet på overfladen som supplement til rør under jorden.
 5. Forprojekt 2/2 ”Klimatilpasning og byudvikling af kvarteret ved Kongebrovej i Middelfart”. 2012 Status Vision Forundersøgelsen omfatter kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart. Området er fælleskloakeret, og den lavtliggende del af området er belastet af oversvømmede kældre, vand på terræn og overløb til Lillebælt ved Havnegade i forbindelse med kraftige regnskyl. Forundersøgelsen viser, at hvis der ikke gennemføres en klimatilpasning af området, så vil disse problemer forværres i takt med, at klimaet forventeligt forandres over de næste 50 år.
 6. MATRIX / OPSTART VIDENSINDSAMLING NETVÆRK / INTERESSENTER FORMIDLING BYGHERRERÅDGIVER ARKITEKTKONKURRENCE PROJEKTUDVIKLING DETAILPROJEKTERING UDBUD + LICITATION ANLÆG + TILSYN AFSLUTNINGSFASE Tids- og Handlingsplan 201620152014 2017
 7. Projektorganisering Kommunikations- og arbejdsmodel STYREGRUPPE TEKNISK RÅDGIVER (ORBICON) TEGNESTUE 1 TEGNESTUE 2 KOORD. GRUPPE DIALOGGRUPPE FØLGEGRUPPE BYGHERRERÅDGIVER (BASCON) PROJEKTLEDER + PROJEKTGRUPPE AAUHAVESELSKABET
 8. www.klima-byen.dk Projekt område 1 OMRÅDE 1 Område 1 ligger i den sydvestlige del af kvarteret ved Kongebrovej og består af boliger og rekreative områder. Området består af tre delområder: A: ‘Pigekvarteret’ B: Stadionområdet C: ‘Postens Rende’
 9. www.klima-byen.dk Projekt område 2 OMRÅDE 2 Område 2 ligger midt i Kongebrokvarteret og består af boligområder, en kirkegård samt et mindre areal ved havnen. Området kan inddeles i tre delområder: A: Villakvarteret ved A.C. Hansens Allé B: Vestre Kirkegaard C: Havnen ved træskibsværftet
 10. www.klima-byen.dk Projekt område 3 OMRÅDE 3 Område 3 består af fire delområder: A: Adlerhusvej En historiske allé med private villaer. B: Skovgade Gade beliggende mellem Adlerhusvej og Knorregade med blandet bebyggelse - herunder ældrecenter, stokbebyggelse og små byhuse. C: Den historiske bykerne D: Havnen
 11. Projektområde Tekniske forundersøgelser
 12. Procesudvikling og projektledelse OPSTART/MATRIX VIDENSINDSAMLING NETVÆRK/INTERESSENTER FORMIDLING BYGHERRERÅDGIVER ARKITEKTKONKURRENCE PROJEKTUDVIKLING DETAILPROJEKTTERING UDBUD+LICITATION ANLÆG+TILSYN PROJEKTAFSLUTNING EVALUERING
 13. EU udbud Bygherrerådgivning
 14. Middel? Mål! Vi ser anlæg som midlet, ikke målet. Vi holder fokus på målet. Hvorfor?
 15. Arkitektkonkurrence 1/2 Arkitektkonkurrencen omfatter de 3 udvalgte delområder i området omkring Kongebrovej i Middelfart. Konkurrencen offentliggøres primo juni 2014og gennemføres som en 2 faset, indbudt konkurrence (ved prækvalifikation). Konkurrenceperiode juni 2014 – januar 2015. Herefter konkretiseres vinderforslagene, hvorefter projekterne realiseres i form af anlægsprojekter. Anlægsprojekterne afsluttes efteråret 2017.
 16. Arkitektkonkurrence 2/2 Tidsplan • Maj – juni 2014 Programskrivning + borgerinddragelse • Juni 2014 Offentliggørelse af arkitektkonkurrencen • juni – juli 2014 Prækvalifikation af arkitekter/rådgiverteams • Juli – sept. 2014 KONKURRENCEFASE 1 • Oktober 2014 Offentlighedsperiode • Oktober 2014 – januar 2015 KONKURRENCEFASE 2 • Januar – februar 2015 Bedømmelse / udpegning af vinderprojekter • Februar 2015 Kontraktskrivning med vinder(e) af konkurrencen • Marts 2015 Projektudvikling
 17. Dialogbaseret projektudvikling Borgerinddragelse FLERE AKTIVITETER DIALOG LIVEABLE CITIES VAND I BYER KLIMA- TILPASNING GRØNNE BYER Projektet berører både offentlige veje og private haver, så der er fra starten lagt op til en aktiv dialog med områdets borgere og erhvervsliv. Dialogbaseret projektudvikling er en forudsætning for, at projektet bliver en succes. Områdets borgere involveres i flere faser i projektet: • Bidrag med input til konkurrenceprogrammet • Den videre bearbejdning af vinderprojekterne i samarbejde med arkitekter og ingeniører. • Håndtering af regnvand på egen matrikel
 18. Klimatilpasning Klimahaver i projektområdet
 19. Klimatilpasning Vestre Skole engagerer sig i KlimaByen Fokus på: VORES BY og KLIMATILPASSET MULTIBANE Cafémøde med 6. klasse Walk & Talk & Workshop Input til konkurrenceprogrammet
 20. Klimatilpasning Minecraft?
 21. Klimatilpasning Eksempler på løsningsmodeller
 22. Klimatilpasning Eksempler på løsningsmodeller
 23. Klimatilpasning Boligvej. Før og efter FØR EFTER
 24. Kommunikation og formidling www.klima-byen.dk
Publicidad