Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Potentialer-og-udfordringer-i-skybrudsprojekter.pdf

 1. Potentialer og udfordringer i tværkommunale skybrudsprojekter Oplæg Erfaringsudveksling i Vandmiljøteknikken 19-05-2022 Tobias Filskov Petersen og Tim Strange Jensen Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold
 2. Projekter: 1) Harrestrup Å i Vigerslevparken 2) Kagsmosen, oversvømmelsesareal 1 2
 3. Harrestrup Å i Vigerslevparken Projektområdet Projekt omfatter Vigerslevparken inklusive Harrestrup Å på en ca. 4 km lang strækning fra S- togsbanen ved Hvidovre Station i nord til Kalveboderne i syd. Københavns Kommune er bygherre på projektet og samarbejder tæt med Hvidovre Kommune og HOFOR om løsningen af projektet. Projektet er en del af Kapacitetsplan 2018 Københavns Kommune Hvidovre Kommune
 4. Baggrund for projektet 2011 2015 2018 2019 2020 2021 Københavns Kommune laver Helhedsplan for Harrestrup Å Første tegninger af Naturgenopretning af åen fra Hvidovre St. til Kalveboderne Skybrudssikring og Kapacitetsplanen for hele Harrestrup Å systemet Anlægsprojektet Harrestrup Å i Vigerslevparken opstartes Løsningsforslag tegnes og Udviklingsplan for Vigerslevparken udarbejdes VVM og videre projektering
 5. Eksisterende forhold
 6. Københavns Kommune Projektet Harrestrup Å i Vigerslevparken • Naturgenopretning – Fjernelse af fliser – Slynge vandløbet – Forbedre adgang til vandløbet med stiforløb og ved at lægge brinkerne ned med dobbeltprofil – Nye broer • Kapacitetsprojekt – Tværkommunalt skybrudshåndtering – Tilbageholde op til 340.000 m3 ved etablering af diger – Vandløbsudvidelse – Håndtering af 5 ‘flaskehalse’ på vandløbet • Skybrudssikring i København og Hvidovre – Modtagelse og håndtering af vand fra oplandene til Vigerslevparken 6
 7. Åen set fra oven 1 2 4 3 4 1 2 3 Cykelsti Hævet terræn Trampesti Åen 2 Trampesti 2
 8. 5 Åen set fra oven 1 2 4 3 2 4 1 2 3 Cykelsti Hævet terræn Trampesti Åen 2 Trampesti Kontrolleret over- svømmelse af parken med vand fra åen
 9. • Potentialer • Løse de rigtige udfordringer i stedet for at rykke dem • De lokale løsninger kan minimeres, da man etablere styring • Udfordringer • Det låser den enkelte kommune til en langsigtet plan • Finansieringsmodellen giver en række begrænsninger på de forskellige bevillinger
 10. 11 Sidehoved
 11. 12
 12. Københavns Kommune 13
 13. Københavns Kommune 14 • Udfordringer • Omfattende myndighedsbehandling: • VVM • Fredning • Vandløbsregulering • Bilag IV-arter • Arkæologi • Med flere • Kommunerne skal forstå de har en stor opgave • Potentialer • Samfundsøkonomisk forsvarligt projekt • Kommunerne er med i samarbejdet og har en politisk opbakning
 14. 15 Kagsåparkens Regnvandsprojekt Miljøvurdering på tværs af kommunegrænser • Potentialer • Synergi i at gennemføre miljø- vurderingen samlet • Reelle konsekvenser af projekterne afdækkes • Kommunalt finansierede forbedringer kan gøre projektet spiseligt • Udfordringer • 4 høringsportaler, 4 politiske beslutninger • 3 forskellige bygherrer
Publicidad