Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Separat-det-er-klart.pdf
Separat-det-er-klart.pdf
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 15 Anuncio

Vandloeb.pdf

Descargar para leer sin conexión

Vandløb – målinger og oversvømmelser
Kristian Vestergaard, Lektor Aarhus Universitet
indlægget vil Kristian bl.a. fortælle om de målinger, der foretages i vandløbene.
Hvad vi kan se af disse – og hvad kan målingerne bruge til?
Indlægget vil også omhandle indføring i hvordan vandføringen i vandløbene er i
dag, og hvordan vandføringen vil udvikle sig, samt hvad udviklingen kan komme
til at betyde for de vandløbsnære arealer.
Ofte er det vandstanden i vandløbene, der påvirker bebyggelse, infrastruktur og
landbrugsmæssig udnyttelse af arealerne langs vandløbene. Hvordan indgår
afvandingspotentialekortene til vurdering af disse risici og hvordan bliver de til?

Vandløb – målinger og oversvømmelser
Kristian Vestergaard, Lektor Aarhus Universitet
indlægget vil Kristian bl.a. fortælle om de målinger, der foretages i vandløbene.
Hvad vi kan se af disse – og hvad kan målingerne bruge til?
Indlægget vil også omhandle indføring i hvordan vandføringen i vandløbene er i
dag, og hvordan vandføringen vil udvikle sig, samt hvad udviklingen kan komme
til at betyde for de vandløbsnære arealer.
Ofte er det vandstanden i vandløbene, der påvirker bebyggelse, infrastruktur og
landbrugsmæssig udnyttelse af arealerne langs vandløbene. Hvordan indgår
afvandingspotentialekortene til vurdering af disse risici og hvordan bliver de til?

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Más de EVAnetDenmark (20)

Anuncio

Vandloeb.pdf

 1. 1. VERSITy UNI KRISTIAN VESTERGAARD M.Sc. Ph.D m.IDA KV@CAE.AU.DK Vandløb Målinger og oversvømmelser Institut for byggeri og bygningsdesign Miljøteknik/Urban Water
 2. 2. KRISTIAN VESTERGAARD, CAE AARHUS UNIVERSITET EVA-TEMADAG 24. MARTS 2022 OVERSVØMMELSE VED VANDLØB Resenbro Kongeåen Foto modtaget fra Poul Erik Nielsen Stutteri Bøgely Gredstedbro Landbrugsavisen 18/2/2020 Svostrup Kro ved Silkeborg 22. februar 2020 Foto: Frederikke Vestergaard
 3. 3. KRISTIAN VESTERGAARD, CAE AARHUS UNIVERSITET EVA-TEMADAG 24. MARTS 2022 VANDLØB OG KLIMATILPASNING I BYER Slusen i Aarhus Foto: Kristian Vestergaard 29/10 2017
 4. 4. KRISTIAN VESTERGAARD, CAE AARHUS UNIVERSITET EVA-TEMADAG 24. MARTS 2022 VANDLØBSHYDRAULIK/VÆRKTØJER VASP Stationære vandspejlsberegninger MIKE Hydro Dynamiske vandspejlsberegninger SCALGO - screening
 5. 5. KRISTIAN VESTERGAARD, CAE AARHUS UNIVERSITET EVA-TEMADAG 24. MARTS 2022 OPMÅLING AF VANDLØB Lindenborg Å
 6. 6. KRISTIAN VESTERGAARD, CAE AARHUS UNIVERSITET EVA-TEMADAG 24. MARTS 2022 HYDROMETRISKE MÅLESTATIONER Traditionel vandføringsstation: Måler vandstand, som konverteres til vandføring via kalibreringsmålinger Fra www. Deltafix.dk Doblerstation: Måler vandstand og vandføring uafhængigt af hinanden (måler strømningshastigheden)
 7. 7. KRISTIAN VESTERGAARD, CAE AARHUS UNIVERSITET EVA-TEMADAG 24. MARTS 2022 HIP: HYDROLOGISK INFORMATIONS OG PROGNOSESYSTEM
 8. 8. KRISTIAN VESTERGAARD, CAE AARHUS UNIVERSITET EVA-TEMADAG 24. MARTS 2022 KARAKTERISTISKE AFSTRØMNINGER Normalt anvendte karakteristiske afstrømninger er baseret på døgnmiddelvandføringer (24 timers midler), f.eks. • Middelværdier • Årsmiddel, sommermiddel, vintermiddel • Medianer (=2 års ekstremer) • Medianminimum, medianmaximum • Andre ekstremværdier • 5-årsmaximum, 10- årsmaximum Ønskes: Højere tidslig opløsning på tidsserier for vandføring
 9. 9. KRISTIAN VESTERGAARD, CAE AARHUS UNIVERSITET EVA-TEMADAG 24. MARTS 2022 UDVIKLING I AFSTRØMNING Fra Vandløb og afvanding Brian Kronvang m.fl 2016 0.1
 10. 10. KRISTIAN VESTERGAARD, CAE AARHUS UNIVERSITET EVA-TEMADAG 24. MARTS 2022 VINTER VANDFØRINGSEVNEN Vandføring l/s Vandspejlskote m
 11. 11. KRISTIAN VESTERGAARD, CAE AARHUS UNIVERSITET EVA-TEMADAG 24. MARTS 2022 VANDSTAND OG VANDFØRING
 12. 12. KRISTIAN VESTERGAARD, CAE AARHUS UNIVERSITET EVA-TEMADAG 24. MARTS 2022 SOMMER VANDFØRINGSEVNE
 13. 13. KRISTIAN VESTERGAARD, CAE AARHUS UNIVERSITET EVA-TEMADAG 24. MARTS 2022 OVERSVØMMELSESKORT Stationær vandspejlsberegning med VASP for en afstrømningshændelse Projektion af beregnet vandspejlskote ud på de vandløbsnære arealer
 14. 14. KRISTIAN VESTERGAARD, CAE AARHUS UNIVERSITET EVA-TEMADAG 24. MARTS 2022 AFVANDINGSPOTENTIALEKORT Stationær vandspejlsberegning med VASP for en afstrømningshændelse Projektion af beregnet vandspejlskote ud på og under de vandløbsnære arealer
 15. 15. KRISTIAN VESTERGAARD, CAE AARHUS UNIVERSITET EVA-TEMADAG 24. MARTS 2022 TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN Svostrup Kro ved Silkeborg 22. februar 2020 Foto: Frederikke Vestergaard SPØRGSMÅL ?

×