Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Hoge Raad PBW - Advies periodiciteit onderzoeken

459 visualizaciones

Publicado el

De Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk stelt in haar Advies nr. 223 (verschenen op 26 maart 2019) voor om de Codex te wijzigen, met een nieuwe invulling van het periodiek arbeidsgeneeskundig gezondheidstoezicht. In deze presentatie geef ik een uitgebreid overzicht van dit advies.

Publicado en: Salud y medicina
 • Sé el primero en comentar

Hoge Raad PBW - Advies periodiciteit onderzoeken

 1. 1. Advies Hoge Raad: Ontwerp-KB periodiciteit van medisch toezicht Dr. Edelhart Y. Kempeneers Medisch directeur Attentia EDPBW
 2. 2. • Een korte kadering van de wetgeving • Waarom een herziening van de periodiciteit • De nieuwe invulling van het periodieke gezondheidstoezicht • En tot slot een besluit
 3. 3. Wetgeving Arbeidsgeneeskundige diensten Geïntegreerd welzijnsbeleid Periodiciteit periodiek gezondheidstoezicht
 4. 4. Arbeidsgeneeskundige diensten • ARAB: KB van 16 april 1965 • Opdrachten: • Toezicht op de arbeidsvoorwaarden en –hygiëne • Medisch toezicht over de werknemers • Eén arbeidsarts voldoende voor oprichting dienst
 5. 5. Geïntegreerd welzijnsbeleid • Codex: KB 27 maart 1998 • Preventieadviseurs met disciplines: • Arbeidsveiligheid • Arbeidsgeneeskunde • Arbeidsarts • Bijgestaan door • Verpleegkundige • Sociaal assistent • Ergonomie • Industriële hygiëne • Psychosociale aspecten van het werk
 6. 6. Periodiciteit periodiek gezondheidstoezicht • Advies Hoge Raad PBW voor ontwerp-KB op 22/02/2019 • Opsplitsing • Standaard periodiek onderzoek • Tussentijdse handelingen • Verpleegkundigen • Vragenlijsten
 7. 7. Waarom Te weinig artsen Meer coördinerende rol Maatschappelijk fenomeen
 8. 8. Gebrek aan preventieadviseurs-arbeidsartsen • Gemiddelde leeftijd > 50 jaar • Outflow >> inflow: 2012 – 2017 van 746 FTE naar 693 FTE • Hierdoor onvoldoende dienstverlening: • 1,5 miljoen werknemers jaarlijks onderworpen • 82% effectief onderzocht
 9. 9. Gebrek aan preventieadviseurs-arbeidsartsen • Gemiddelde leeftijd > 50 jaar • Outflow >> inflow: 2012 – 2017 van 746 FTE naar 693 FTE • Hierdoor onvoldoende dienstverlening: • 1,5 miljoen werknemers jaarlijks onderworpen • 82% effectief onderzocht
 10. 10. Gebrek aan preventieadviseurs-arbeidsartsen • Gemiddelde leeftijd > 50 jaar • Outflow >> inflow: 2012 – 2017 van 746 FTE naar 693 FTE • Hierdoor onvoldoende dienstverlening: • 1,5 miljoen werknemers jaarlijks onderworpen • 82% effectief onderzocht 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 FTE Jaar waarin 65 jaar Bron: Co-prev (2011), update naar 2019
 11. 11. Optimale inzet arbeidsartsen voor preventie • Evolutie naar meer coördinerende rol • Versterking participatie aan preventiebeleid • Meer tijd voor niet-periodieke onderzoeken Arbeidsarts Verpleeg- kundige Andere preven- tieadviseurs
 12. 12. Maatschappelijk fenomeen • Shift in tal van beroepen • Complexe functies: opdeling taken  Routine-taken: • Naar andere profielen • Automatisering • Doel: • Efficiënter • Goedkoper
 13. 13. Periodiek gezondheidstoezicht Kadering Aanvullende medische handelingen: wie, wat, wanneer De individuele medische vragenlijsten
 14. 14. Preventieve medische onderzoeken • Voorafgaande gezondheidsbeoordeling • Periodieke gezondheidsbeoordeling • Onderzoek bij werkhervatting • Spontane raadpleging • Voortgezet gezondheidstoezicht • Re-integratiebeoordeling • Uitbreiding van het gezondheidstoezicht • Bezoek voorafgaand aan werkhervatting • Onderzoek in het kader van moederschapsbescherming • Onderzoek op vraag van de werkgever KB 28 mei 2003, Art. I.4-15
 15. 15. Nieuwe invulling Periodiek gezondheids- toezicht Gezondheids- beoordeling Arbeidsarts FGB Aanvullende medische handelingen Arbeidsarts of verpleeg- kundige (wrsch.) GEEN FGB
 16. 16. “Klassieke” gezondheidsbeoordeling • Anamnese en klinisch onderzoek • Uitgevoerd door de preventieadviseur-arbeidsarts • Betrekking op verenigbaarheid gezondheidstoestand – uitgeoefende arbeid
 17. 17. Aanvullende medische handelingen - Wie • Uitgevoerd door • De preventieadviseur-arbeidsarts OF • Verpleegkundigen  onder verantwoordelijkheid arbeidsarts • Resultaten steeds geïnterpreteerd door arbeidsarts
 18. 18. Aanvullende medische handelingen - Wie • Inschatting: jaarlijks > 1,5 miljoen tussentijdse medische handelingen • Verpleegkundigen opleiden • Kader creëren  specialisatie arbeidsgezondheid voor verpleegkundigen • Overgangsperiode • Ev. aanvullende vorming niveau II
 19. 19. Aanvullende medische handelingen - Wat • Specifiek verbonden met arbeidsrisico werknemer • Kunnen bestaan uit • Biomonitoring • Bloedonderzoek • Urinetests • Technische onderzoeken (longfunctie, audiometrie, …) • Specifieke medische vragenlijsten • Andere mogelijk mits gelijkwaardig beschermingsniveau  motivering door arbeidsarts in ondertekend document
 20. 20. De individuele medische vragenlijsten (1) • Gestandaardiseerd, wetenschappelijke basis • Voor verschillende sectoren en functies • Steeds onderdeel psychosociale aspecten • Met informatie over spontane raadpleging • Met optie vraag zo snel mogelijk door arbeidsarts te worden gecontacteerd • Ev. specifieke vragen in functie van • Sector • Onderneming • IDPB of EDPB • Centrale gegevensbank
 21. 21. De individuele medische vragenlijsten (2) • Steeds persoonlijk onderhoud! • Verpleegkundige of arbeidsarts • Vragenlijst mee overlopen “om zich er van te vergewissen dat de werknemer deze correct heeft begrepen” • Bijstaan anderstaligen die geen van de 3 landstalen machtig zijn (powodzenia!) • Grondige screening en analyse • Persoonlijk onderhoud verpleeg- kundige – arbeidsarts (overleg) • Groepsresultaten onderneming
 22. 22. Aanvullende medische handelingen - Wanneer • Voorafgaand aan de gezondheidsbeoordeling (max. 1 maand) of tussen twee gezondheidsbeoordelingen in • Frequenties: beschreven in bijlage I.4-5 • Verschillende risico’s  hoogste frequentie AVM PO AVM AVM PO 2020 2021 2022
 23. 23. Frequenties – Veiligheids- en waakzaamheidsfunctie Risico Frequentie (maanden) AVM Veiligheid- of waakzaamheidsfunctie < 50 jaar 24 Vragenlijst Veiligheid- of waakzaamheidsfunctie ≥ 50 jaar 24 of 12 Vragenlijst
 24. 24. Frequenties – Chemische agentia Risico Frequentie (maanden) AVM Kankerverwekkend / mutageen / reprotoxisch 12 Zie KB Overige 24 Zie KB
 25. 25. Frequenties – Fysische agentia Risico Frequentie (maanden) AVM Lawaai 12/36/60 - Infratonen 60 Vragenlijst Trillingen 24 Vragenlijst Koude / warmte / buiten 24 Vragenlijst Kunstmatige optische straling 24 Vragenlijst Ioniserende straling I/II 12 Vragenlijst (I)/ - (II) Ioniserende straling III 24 Vragenlijst Microtrauma 24 Vragenlijst Hyperbare omgeving 12 Vragenlijst EM velden 24 Vragenlijst
 26. 26. Frequenties – Biologische agentia Risico Frequentie (maanden) AVM VII.1-44 1e lid 1° 24 Zie KB VII.1-44 1e lid 2° Advies Comité Zie KB Producten van plantaardige of animale oorsprong 24 Longfunctietest
 27. 27. Frequenties – Ergonomisch Risico Frequentie (maanden) AVM Tillen van lasten < 45 jaar 36 - Tillen van lasten ≥ 45 jaar 24 Vragenlijst Monotoon / tempogebonden werk < 45 jaar 36 - Monotoon / tempogebonden werk ≥ 45 jaar 24 Vragenlijst
 28. 28. Frequenties – Bijzondere risico’s Risico Frequentie (maanden) AVM Psychosociaal 24 Vragenlijst Nacht- / ploegenarbeid zonder risico’s 36 - Nacht- / ploegenarbeid met risico’s 24 Vragenlijst Lichamelijke of geestelijke spanningen ≥ 50 jaar 12 -
 29. 29. Aanvullende medische handelingen - Afwijkingen • 1e periodieke gezondheidsbeoordeling bij arbeidsarts 1 jaar na voorafgaande gezondheidsbeoordeling (nulmeting): inschatting reactie werknemer op blootstelling aan risico • “Ongewoon resultaat” aanvullende medische handelingen Arbeidsarts contacteert werknemer  • Periodieke gezondheidsbeoordeling werknemer • Periodieke gezondheidsbeoordeling werknemers met risico • Verhoging frequentie algemeen • Initiatief arbeidsarts voor situaties werkvloer of risicogroep • Initiatief inspectie Toezicht Welzijn op het werk AVM VO AVM PO AVM AVM PO 2020 2021 2022 2023
 30. 30. AVM VO AVM PO AVM PO AVM 2020 2021 2022 2023 Aanvullende medische handelingen - Afwijkingen • 1e periodieke gezondheidsbeoordeling bij arbeidsarts 1 jaar na voorafgaande gezondheidsbeoordeling (nulmeting): inschatting reactie werknemer op blootstelling aan risico • “Ongewoon resultaat” aanvullende medische handelingen Arbeidsarts contacteert werknemer  • Periodieke gezondheidsbeoordeling werknemer • Periodieke gezondheidsbeoordeling werknemers met risico • Verhoging frequentie algemeen • Initiatief arbeidsarts voor situaties werkvloer of risicogroep • Initiatief inspectie Toezicht Welzijn op het werk
 31. 31. Aanvullende medische handelingen - Afwijkingen • 1e periodieke gezondheidsbeoordeling bij arbeidsarts 1 jaar na voorafgaande gezondheidsbeoordeling (nulmeting): inschatting reactie werknemer op blootstelling aan risico • “Ongewoon resultaat” aanvullende medische handelingen Arbeidsarts contacteert werknemer  • Periodieke gezondheidsbeoordeling werknemer • Periodieke gezondheidsbeoordeling werknemers met risico • Verhoging frequentie algemeen • Initiatief arbeidsarts voor situaties werkvloer of risicogroep • Initiatief inspectie Toezicht Welzijn op het werk AVM VO AVM PO AVM PO AVM PO 2020 2021 2022 2023
 32. 32. … en ook spontane raadplegingen • Jaarlijks inlichten werknemers over deze mogelijkheid, met • Coördinaten preventieadviseurs • Beschrijving taken en • Wijze waarop contact • Verbetering zichtbaarheid EDPBW in de onderneming • Eenvoudige manier afspraak (telefoon / mail / ander communicatiemiddel)
 33. 33. … en ook spontane raadplegingen • Jaarlijks inlichten werknemers over deze mogelijkheid, met • Coördinaten preventieadviseurs • Beschrijving taken en • Wijze waarop contact • Verbetering zichtbaarheid EDPBW in de onderneming • Eenvoudige manier afspraak (telefoon / mail / ander communicatiemiddel)
 34. 34. … en de kost mag niet verhogen voor de werkgevers • C- en D: alles opgenomen in het basispakket • OOK de vragenlijsten, longfunctietests, audiogrammen en andere
 35. 35. … en een herevaluatie binnen 2 jaar • Eventuele disfuncties en verminderde prestaties • In het bijzonder KMO • Ev. herziening wetgeving
 36. 36. Besluit
 37. 37. TitelsEn, wat hebben we geleerd vandaag? Aanvullende medische handelingen Belangrijke rol voor verpleegkundigen Sterke verhoging complexiteit
 38. 38. edelhart.kempeneers@attentia.be @edelhart https://be.linkedin.com/in/edelhartkempeneers http://edelhart.kempeneers.org

×