Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Más de Edukacija Obrazovni portal(20)

Publicidad

Klima živi svet i hidrografija Afrike Tanja Gagić

 1. KLIMA, ŽIVI SVET I HIDROGRAFIJA AFRIKE
 2. Da se podsetimo... • Kako geografska širina utiče na klimu? • U kom se toplotnom pojasu nalazi najveći deo Afrike? • Šta su prašume, stepe i savane? • Šta su vadi ili uadi? • Kako se zovu najveća pustinja, najduža reka i najveće jezero Afrike?
 3. NAJTOPLIJI KONTINENT • Zašto je Afrika najtopliji kontinent na Zemlji? • Na klimu Afrike utiču: geografski položaj (ekvator, žarki toplotni pojas), stalni vetrovi (pasati), reljef (visoravni) i morske struje (topla Mozambička, hladne Benguelska, Kanarska)
 4. 1. EKVATORIJLANA KLIMA • basen Konga i obale Gvinejskog zaliva • Koje su odlike ekvatorijalne klime? • tropske kišne šume - prašume • Kako se vlažne tropske šume nazivaju u Aziji?
 5. 2. VLAŽNA TROPSKA KLIMA • savanska klima • severno i južno od ekvatora • Objasniti smenu zimskog i letnjeg perioda. • savane – drvo baobab
 6. 3. PUSTINJSKA KLIMA • oko povratnika • Sahara, Namib i Kalahari • Na koliko stepeni geografske širine se nalaze severni i južni povratnik? • Koje su odlike pustinjske klime? • Sahel – prelazni pojas između savane i pustinje
 7. 4. SREDOZEMNA KLIMA • krajnji sever i jug • Koje su odlike sredozemne klime? • mediteranska vegetacija • Šta su makije i agrumi? • Analizirati klima dijagrame iz udžbenika
 8. HIDROGRAFIJA • Kolim okeanskim slivovima pripada afričko kopno? • 1/3 Afrike ima unutrašnje oticanje • Gde se ulivaju reke sa unutrašnjim oticanjem? • Pročitati zanimljivost o nestašici vode u Africi. • Zašto afričke reke imaju kišni režim? • Zašto su reke ekvatorijalnog dela Afrike veoma bogate vodom?
 9. NIL • najduža reka sveta 6 671 km • Beli i Plavi Nil se sastaju kod Kartuma u Sudanu • Gde nastaju Veli i Plavi Nil? • Pročitati o Nilu iz udžbenka. • Kongo – najbogatija reka vodom u Africi • Niger, Zambezi, Oranje
 10. • vadi ili uadi – suve rečne doline • oaze – plodna mesta u pustinji • Kako nastaju oaze?
 11. JEZERA • Jezerska visoravan – Viktorija (Ukereve),Tanganjika, Malavi, albertovo jezero, Turkana, Edvardovo jezero, Čad • Pročitati zanimljivost o jezeru Čad iz udžbenika. • šotovi – slana jezera
 12. Da ponovimo... • Koji su osnovni klimatski tipovi u Africi? • Koji delovi Afrike imaju klimu sa izuzetno malom količinom padavina? • U kojim delovima Afrike ima najviše padavina? • Nabroj najznačajnije reke i jezera u Africi. • Kako nastaju šotovi?
 13. DOMAĆI ZADATAK • Uraditi pitanja iz džbenika.
Publicidad