Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Presentación en Power Point

120 visualizaciones

Publicado el

Trabajo

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Presentación en Power Point

 1. 1. ïíï/ JM HVLÏAÏÑ. KH, “ ÍÏ/ l/H [W/ ,7Ï, ’-‘¡ÏÏ“TÏ1 . _, |,. ¡,¡, .;E, ¡:- ¿ z y. (DMHÉRÏEÏÉ [v1 www Cfikffliírïínáí) ïjlLJJRéáíïzfi A ‘ A (- ——— — y . _ A g , .
 2. 2. 1.-entramos a Word vamos a diseño de pagina y a configuraciones de pagina y damos clip en la que dice horizontal
 3. 3. asignamos dos columnas ponemos aceptar y nos da tres columnas y ponemos cual quier texto ‘I ¿mu iAJI ‘A Aaaaaflláaaséiaiaoaasaidoiuisiaaanesa ¿aaa aaaasaaaaa 1a nas 333.13 zaunuauuauau a; ¿un¿au. ¡.uu. ¡.¡. ¡.¡. ¡.¡. ¡.¡. ¡.¡u. ¡.¡. u¿u¿ ¿aiiikaéññiááarliaáañáñiiiia¡aiaáñnii ' ¿aaaaaaaaaqaaaaa na aaaaaaaaaaaaaaaa asaaasaaaa asas JJJJJ.1.1.I. I.¡. n1.l. |AJJJJJJJJJJAJAJAJnJJJ . u.a. a.u. a.uu. a.u. u.u. u.u. i.a. u.uaa A¡JAaJLLuAJAJJJJ. |.| :.| .I. I.¡. v.u. .¡. |.Ia. u.I. I unuuauma¡munuuauuaannaxa aaaaaaaaaaaa aa ¡aaa Aaaasa ¿aan-gasa aaa-a aasasaaïsasaa aassaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaeaaaaasaaa asc-aa saaaaaaaaa Lun11.1.1.1mmm): JJJJJJJJJIJAJJJJJJJJ 2.! ¿.11.113.”AJAmIJaJJAJJAJaJuJAJaJJ.11 : .I. ¡.| .|¡. Ia1.¡.1.IJJ. u.| .|a Lv. .. ¡muuy ¿.53iiaaaaaesdéuésasaaaaaaadaiuasáada «¿asu as ¿’sainá aaa. a iáésadáedaddáficsaá ¡unaaaanunaaaaaanaaaannauna A¡JaaaziauananaauznanaLu | jiadaaaa aamaanaazauanmaaa uaasáïsiáiñóáiiiádiüididasesáiadavaaái ádácááááé ásaísaaiaáfladaaaós aaaasaaa maaaagasaaaa aaaaa a Lu ¡un Lmnunuganzsz; naunnua; azn. unaa. xaannzn. xana. uaannunuua naanaaunnaanzana n se sagas; aaaagaaaaaesaamaasaasa imán usáaüásáéáa 533933.9 aaaaa seeds aasaaaa a aïtiaáóáaeadidiuoáai usuunasaaxnza; ¡unuuauasauna: un¡aazuununaaaaaaamnaaa; ¡un ¿aa saadóiuasáadaacflé ddéuásdásaaa ser“ áaeiaasaidiaáaaaaefiin 34565333 a saasaoaaaaaasaaaaaa ¿IJJJJIJJJJJJJIJJJJJ¡Jauualnuaiaa ¿.34a.1.1mljiaaaanmumsJnzaAamanan2.1.x: ¿aannaaauaaazaaa ¿aaaasaaaa aasseaaaaa saeaa . .<a¿1aaa¿: |as¿&3d gasa A. ‘a¡¿auahu: g.x: uaaa. u.uau. u.uuma“; Annun. »nuazna¡aaicmnaazaamhumtla anuuaaaazmnaamua Ilaísdesasaésnsaáau saaasaaaaaaaaaaaaaa 53.433.343 :1 aaa sa ssaaaaaaaa aaeaasaa; asaaaaasaaaaaaaasaa An2unannnuanaanaannnunamaaa aaunqueJaugaanuuanuaaaaaaau:
 4. 4. 3.- Seleccionamos el texto y hacemos Ia siguiente hoja en forma vertical y hacemos de tres textos
 5. 5. 4.- Una en horizontal y hacemos cuatro textos y escribimos el texto V. e ,1“. t«1111:: nnnnnnnn1-1tmnnmt1‘IA-mamar;1nnn unaandnndddomnmdmnnmnannnmndfi mmsm1ndax1Amt: nnmmdnn1nm1nnn1dan ndanndn.1.1nn.1n1 111mm‘: nmnmmsmaaqafl < | JJI: 'VJL‘DJLÍ1IJ)ÓÜ 5.31 a»): .9 ' 13-14: C-JJJJ L‘: HH‘! L‘011;“tVÚÜJJJÜ! ÍIJILJJÚÜLÍ r! dddddndddddds"tír1d: "'mú1dmddrfiddní1 ndnndddddddd 11.1 nddddf andan-t [-14 J ¿un Jnnuúum jdddtjJul-Juudjd J Jlhld nm! m!üdad», |wJd-Md¡IJ-JJJdmfldnlltlttúújdxltfil Llxïúuddtltldddú-Jidz) l mada tliú<ííthítll<jum (‘d-JuJLrdauúduújrjuududlu uddudddddddddkisjdukuuu nndnríddndddd-ï 11‘ :3 "H nndnnnnnndddnnmflñmnvn anannnnnnnd [HH JJ J cc4:¿mvnmxjduuoutua JDJLD‘A1ÚtÍlÍdJLhKL5ÚJdJ13l5ÚÚ zune: J-JuduudrymianmudJuqld JJ ' uuumduumJdJanuJdJJ 11.1 1 taznonnnnfltmnndwh 111-vz111nr1dnn1núnnrs1nvww d1nwnnnaxsnn : ‘L| J‘J'JJï_’d‘)k’ L! .' 1141.1.) J : .1«J «M: 1 1.: JdddJL1ÚJul4dthUJ 1.1 ¿flülíndn [KJ-JjgnnjauúddxxhjJduudjj uuuuuuíuuduudvysnujuxmjnu nndnddnddddda ‘onfiñdndnd 4ddnnddñdfld-1n114n1-1x111nn nnnnndnnddd [x11.1.1mmsuuunuj. )¿mutua l)¡JL! LJdlÍÚÚdddÚlÁÏJL’)dJÜJÚÚ Jdud-Jdnjtju‘JJJJAMGJMHJÁJ JJ < «xJuúduuaJJJuumJJJ .11 . mndndn1qdnddm1n1 11.": nmndnndmvnnnrfin-fi. 11:: nrmnrm ZhJJtI-JJ4J-J)J UJJJLMJJCJJd J m. ‘ u! JdúddUtUulJülhllJ-Jl
 6. 6. 5.-vamos a diseño de pagina ponemos en borde de pagina damos clic en bordes y ponemos aceptar i141); ÏÍÉÉÜÚLÏÚLÏÏÍLHÜÜMÚ Zsdddúdddddddaddmnnnflü l [Andnanddddüdúfiddddnúid l Bdddddddd/ Aiáamddcmsadd nndnddddddddmñddflzdnn 141:! “ —— r‘ " ""1 ‘ ' 6141-1: nnnnnnnnnnddnzamdmmn ama ‘y: ¡"y A! v, ’ Ermua. ‘M111 uuquuuuuaaaaaxmamuu mu: mu: 1ddr1nr1ddddr1 111:: "" Cum)‘. cñnndnnJdt1-1nnn1n ma: - J a. t. » 41m‘ m m 3.; han] dndddddddddddzcmdáztasd 11:5: K nnnnnnnnnnnnnmmmm-adnn 11,11 " cunuuuuuauuuuumamauu ¿un nnannannaara una: Lin-nnuemannnnmnflnnzfia ¡ma-z suduudddddddtsmddcman 14.13 nñnnñdfldñdddflwrflnfidmddn 11141 Hndndnflx1-1L1fld-J. nmmann 115d IÜ-Jflmíddddtl 3d JO mmmwymnnnnngnnnnnmn num: onnaanauanaa wamawzzau núddddduddddmfiáfinrflsddn nnnnndnndrjnnav: ammtnsnn “uu. ..” ' ’I’ï1’4"<)7’1’4’¡IJ
 7. 7. 6.-vamos a diseño de pagina y ponemos color de pagina y ponemos aceptar ll K‘ ú e i a G ES fl fl o" 3 , e o _ o. cuan» JÏfÏÍ“.
 8. 8. Bdddüddddddcdiïdddo-afimd ¿dc oaddddddwdddddd- 3:! ’ aaa-mac dd ddddúdddd dxfictdd d ‘dddüdddidddddd- ddddïfid dd ddd Jdddddddd cñddd mid d » Sddúddúïdxfidúïd-fia Édúdüdfid-ïddüflddrï! . . auuddHMdudddMAd-dv: cunda Ddddddodcda ddaddd: 341M a‘: " ' : Edcdddüdddddddd I'd znaddddddddctddmnztdd zmmcdddamimfiaoddddd dddandcd Jdddddd-idddcdddd dddvieu ‘dddddddddddddv d! “ udüdddflddfidmt daaddcadddddddd-ïddüïufld i ddr’ auddd Jddddddddddc-uïiflddaüsmd (id- dtjdddúddüfiddfldúïd-fi 1 dddwiócdd dd d dddddddüánj-i-S 44.4-«. a444444«4a44. 7.-vamos a diseño de pagina y ponemos en marco de agua y ponemos aceptar azxmddddddddodddma ddddddddddddfldddfidwddd dddddddddddddddifidddddd ddddddddddddwddfidwfldd ddddddddddd E láddddddddddddddd-i üddddddddddddddúidddddd ádddddddddddfldddfiüdd dd uddddddddddddsdmddddad ddddddfldddd Edd 3 ddndïld-Jdddtïln: Duddddddd ddddadiddaddd udddddddddddddddddoaddd oddaddddddddnïddnfidflsddd udddddudddd Dd ïaddddddddxlnlfidddifl ddddddddddddddddddóaaud adddddddddn ifiddïdóaudd duddddddddddddddfiddddad ddádddddddd Eddédaadddddddïdddddmu dúdddddddddddddüidddddd düddddddddddfldddïddfiddd a444¿.1,44.44444.«4.4444a—4.44
 9. 9. 8.-hacemos una de tres en forma horizontal II D e i a 6 B I E! o’ 3 - e o. ’ o. wzwarw “‘"“, ,
 10. 10. Como insertar una tabla 1.-vamos a Word a insertar tabla y insertamos Ia tabla de cinco filas en horizontal y cuatro en vertical . m‘ M . . , ; : ,,_ x ( ‘.133; I:
 11. 11. 2.-insertamos 10 columnas mas y damos clic derecho insertamos celdas y ponemos combinar celdas 'l. ‘. Á ¿l l É ‘ ' . ¡ . ‘¡ML-y ‘crm: — u ¡r í"? ¿enga-v-«ego?
 12. 12. 3.-insertamos una hoja de calculo Míïíllïllïn 1113;! mí qïmïmlmïm . ¿ ‘A íjïqiljzfijlïíílïlflíï -
 13. 13. 4.-vamos a encabezado y entramos a pie de pagina y ponemos anual Fnrqliiwpnlïvl hhumnu ¿mi nl mu“ l. “m” Pllilllllrl v. lrllllllll'llll'ii , ,1 ‘ j ñ . .i A A ¿mmm (uuu TC l . . . ‘ ll . E] l l l "Él l r ‘mi l! ‘ l = Ítrfltlllll/ lluil PmHdA ¡mmm mi — e unn NHmJI-H llll. ‘ ¡(‘í lñuila: "mimi mln l ‘Aurum uwmnunn rm nllm llrluentm lviralwrhlï l ui- ilumm le mu! m luuuí nmulnn m lam. ‘ num . u , . l l ‘m. Ili. ll mw. “ yhujllll . - l _ l un WWW“ li‘ i‘ w ‘i ‘ ‘ ‘ ‘ Inlflzraflo ln mu“, l n lrlnuru um mlunyvm») Anual num, “l. -lllilVlfnlxiilillllllrií ‘J- Huhlllldl hhiJllLVwlu-llzh-lr mln jm n mm 4 Í«ll(. llrl(‘»ll‘liarlill. l ‘un. .. W m- jmxlum Pagina me: l Palabras o j y ppanaumuauunl l H Ü a . Ü n d ‘l " "l; É] m‘ lüstlwgkjfllñ
 14. 14. 5.-vamos a configuraciones y vamos a insertar y en formato y ponemos numero de pagina
 15. 15. Los títulos en Word 1.-entramos a word y escribimos las palabras
 16. 16. 2.-Iuego ponemos con títulos la primera va con titulo 1 y el segundo con titulo 2 y el otro con titulo 3 Documento‘ — Microsoft . ‘.urd jmenar ¡Suena de pagina re-ejejma: Cavieapandenüis j jclsw «Ïanjplervenïo. ¡‘a sum: v 2,, Reenvplazi: a y . v i" v v A 1 v M‘ “ A A A“ / »- Il V AaabccDc AaBhCCDK _ AaBbLc Aaabccl qasbuL A915 V A "llomnl ‘Smecpa Tilulol TRLÚÜÏ Titulo] Hum: Titulo _ï DW v m. ,4: Selemunav‘ Ejj, j—n lnlomnatica Hardware Sama: Aplicaciones | S ¡sumas Internet Pagmajldel j Palabrasz7 j g Españullkuaúolj j
 17. 17. . - v-a-m-o-s-a-revfe-re-n-c-i-a-s-y-p-o-n e m-o-s tabla de contenido y ponemos tabla a u t o m at i c a Document Miucmfl ¿ara mmsr mua»: >p3giri3 vivan-mv. » Cniléípoiwijeiïtia Feiicsi lili CiZirrijJleFWEHIiJa ¿ïp-ïgiegal «m: v _h‘1 immar nota aivinai l] gaariiniszranuences j iiisenar Tabla de ilustlaticnes j insertar irrmre _j+ ,3 lnseltai Tabla ae aut-ancianas — á- * l. ' j, ¿(tualizailabla Agsiguienze nota ai Wii v ¿sama APA, sien v J {abla d» ln imena: lnsenai Marta! Llarzai canteiriri titulo ¡"Emma ¿”A1303 anciana Integrado W Tabla aulomállta 1 Iïnnu-nmn lindo) mua-I mula) ¡’abla automátira 2 mtenido ram de manu-nulo , Ü¿u¿cj¿, j_ ¡mini ¡mhz ‘nformátíca. mu» a Hardware" Tabla manual Sgfivjjafe Tabla dc m menudo ¡manana-asuman II l-wnlw a mu» m mpfluln (nc-wi n mirar ¡v4 mi. » oa rutina In». u mas. .1 mansion», ¡mi n j jrissrtartabla de cameniaa j j cuitarxauia de [unlemdü informatica Hardware Software Paglnazldel j paianras 12 ¡fi Español (Ezuadorl j ESP WWLZOlS
 18. 18. Move: irrrcrc- lrisertai ¿»Agregar texto - j Actualiza! tabla Tabla ae (criteriido v vagina i de2 i Palabrarúï Diseno de pagina lïeïerenmïw’ Correspondencia Feuisai 4;, insenar nota ai linal 7 ¿j Aamrnrsrrariuentes Agsrguiente nata al pre v f‘, lg Eslrio- APA. Pen v lnsertai lnsertai > nota al ple uta v ¿P Blbllüglñliñ ' i Es una utililadal Es una utilidad Es una utilidad Es una utilidad Aplicaciones Es una utilidad Sistema Es una utilidad Es una utilidad p’ Eíllañal recuaaori i Documental — Mluosoft Word vista Coiiipierirenlos lrlsenai mu“, ¿»g Releienua cruzada Tiil: Informatica Hardware Software Internet B; l? ‘ fi f ui Marcar entrada - r__] insertar Tabla ae lluslratlorils já j insertar indite v—¡ ¿A lnsertai Tabla de autoridades .4 x u Martai ma b
 19. 19. —‘r v ¡L u ¡j u l ¡L u u E‘ ,4 . ,._ _ _ _ _ ' e _ y, r _ . _ _ _. "u-‘h-Éllllkrï» i si i la ‘el Lei. » i/ iiiitr ¿El i. i’ i ‘ lle] ‘l * = Documental » Mrercsattvrara x uu, » lhltlíi snsenar Diseña de pagina ¡’eferenciat Coilespnndemia Revisai xrsta carrruienrerrtas a 0 Tabla de (ariterlldu v Pagina‘ 2 de 2 i Jr Agregar texto v j! Aduallzai tania rr m insertar nata ai final Agílgullnte nota ai ple v 4/ lnSEnaY ata ai pie l. i'i -r— , Español ¡eeuaaorr i 7 ¿jzldrrrrrrrstrarruentes J insertar Tabla ae rirrstraerones L1; Estllm APA. s= ed v lrisertar V insertar m, . ¿p sitrirograira v mu“, ¿g Relerenua (ruzada iri ‘ii er tira rrt il J . ¿r aetuaireartataia Contenido Introducción Es una utilizada Informática Es una utilidad Hardware Es una utilidad Software Es una utilidad J insertar indice — 4- Manel entrada Will fi ginsenaiiabia ae autoridades ¿,42- M altal uta Wir, i< ‘i’ rm.
 20. 20. 1.-entramos a word y ponemos insertar una imagen enla segunda hoja Doturiieritcl — Microsoft ‘hard Diáeliiïi de pagina veve-er i'i'i’r rr , v -v urcla ríorrrt-ierrrenrizi: J. ¿gregartextvz v AB ¡_i¡ insertar nota aiirrrai >i ¿j eïdminlstrartuentes J lrirertarïabla de ilustraciones AH J insertar llidlti , t‘; insertariabia de autoridades 4 J, átlualllai tabla Ag siguiente nata al pre v t. ¿ Eílll-J APA, 5* ed v — Tabla de lnsertai insertar insertar lrlarrai tontenido v nsta ai pie rita v u] Bibliüaialia ' titula 12'} Réfw-‘Kia Wim entrada lrr*= —ir, re g ' ltiili . |17L i’ r ‘Ii l iiïll. paarnacae: Palabras 4 i í EsnañclíEtuadorl i
 21. 21. HW‘ L¡Í¡1rLI lriltlü insertar Diseña de pagina neéereireias 4| Documental — Microsoft Word Correspondencia Rei/ liar ‘rlsta csriipierrierrius ¿‘jaagregartexto v 4;, insertar nata ai iirrai 7 ¿j Aarriinistiariuentes — jActiraiizartatria Agsigurente riota ai pie v —'/ ltá (strip: APA, 5'ed v á iairia ae insertar insertar Y insertar MEME! writeriido v nota ai pie (Ita v AP Biblmaialia ' titula ¿g “"9"! ” (“me entraaa l 7M: ‘il: 1 ’— litulii, Pagina ldeZ r Palabras-lt‘ p’ Espanaiiccuaaorr l J insertar rama de iiustraciones J J insertar inaite — + ivtiie v—¡ ía lrlseñarlabla de autoridades ,14. a i, . Marcar uta Hari
 22. 22. inicio insertar ‘¿fi Agregar texte ' j! Actualizar rabia Tabla ae contenida r Pagina site3 r Paisbras-iz Diseña de ¡vagina Pesereii . ,¡"_¡ insertar nota ai iirrai Aïsigurente nota ai pie v insertar nata al are «a Espanai (Eruadoll i Documental - Microsoft Word Coilesponueuria Felisa: ‘lista C-Jmulerileritos 7 jAarrirnrstrariuentes A A, lg Estilo. APA, 5‘ed - insertar m, . ¿ji Bibliografia v xr, rJ insertar Tabla ae iiusirarranes j J insertar indice — + Marcar entrada insertar titula ¿gaeierericiarrirzaaa Miri lli rriiii i lliv 4,5 A —« 3,5 ’ lsreriei 2,5‘ ISene2 5erie3 1,5 ‘ Categoría 1 Categoria 2 Categoría 3 categoria a [Él Marcar ¿ita 1; insertar Tabla de autoridades
 23. 23. 1 Al h. “ v» _. ‘ / , m‘ a r: - i U "/ I‘ 5 . , i r w i 7 Documentui v Microsoft Word pam‘; - imtiü insertar DiSEÍW de pagina Peisrenuas Correspondenua Ñéi/ iiav 21515 Camplementos j. Agregar texto v AB1 ¿,3 Insertar nota ai unan j! Actualizar tabla 7 jaammuuayruences j jInsertarïahiadeilushauones j jinszrtaiíndue —+ Aïsyguunce nota ai pre v ¿J L¿ Esmc APA, s= ed — Tania de insertar Insertar 4 insertar Marta! contenida v nota a» me uta - ¿P Blblwovafm ' mula ¿j “ümnüa cruzada ermaaa raw. - a ; u» Ïifa ‘nbiwquil ma” ‘ur: Imagen 1.. .. . ..2 Imagen 2.. .. GrañcoL. .. Pagnna-idei Paiamas-is i j Esnañoiifluadon i (b. . —t/ # ¿‘glnserïal Tabia de auconaaaes J Marta! uta ‘¡Em
 24. 24. 5.- insertamos mapas conceptuales y ponemos subtítulos [rqcmnzninl MuioLnIiU/ nvri ¿aauiauanmav ¡tllainuianiliinfi M)‘ i, fimtuniual cama iuuiriiit Hut. ‘ ai ui! v u j, [mia APA s-eu- i manila! v, m Mana! “u. a1 lhilliwumiid‘ ¡a "fiïclzrcmia muana “mu, y m n ¡y .7 u} aummiuuay vumm ¿j mmm rama u: iiunimuuiit’. Q] Imrvul mmm j 1; imciur rama ue aulundadt‘. Panini 1th] i Palabra; n: . Espanallüuadmb i
 25. 25. Tabla de (Ontenldo v Trl7‘r’r re Paginwidei i Paiahrarlo i ¿í «r inicia insertar jpAgregaruxtu — j! Anuaiizar tabla «rrerr i Diseño ue pagrna Pefereitcias m lníerïar nota ai ima! Aïsigurentenocaaiuie v insertar nula ai ple Españoi ¡Emadori i Corresponüentia ei ¿j Adminislrarfuentes J/ v kg Esliio APA. s= eu v insertar (lla v Imagen imagen Grafico 1. Mapa 1. Peuisar ¿‘fl Bibliografia v Documentoi — Microsoft Word urcia «si insertar trïuia Complementos j insenarïabia ae iiuslratiane; J imenar rnaiee — 4» ¿g Rderenzra cruzada ÏWiii r5. AZ. ‘ Marcar entrada i ¿rea aer graíiic i‘! .13 Marta! ma i; insertar Yabia de autoridades El trJLï > Mi «ou4
 26. 26. Word trabajando con Hipervínculo 1.- creamos una carpeta luego entramos a word y escribimos damos un clic izquierdo y ponemos hipervínculo Dltos iriLIrlHriiiprniiuiiltw 7 virmriar In: Tarro. rima: ¡rifa en panlailam o mmm a armar en‘ anareza Dlvhl wal: una“, md rriim a qui mm ‘"9"’ nueva Lim Hilwril i «ma! , i L1 rr ai de me cimiento ii iiiïü
 27. 27. F " ‘1. l ‘Q ) ,4 v, ._ _ _ ' _ _ . _ . _ _ ; i. , J _ fl « Q A Ai A Al Q A s_‘ «ui-«unwi iimi wii iihweii i regir ' ' ' ' ' ' ' ’ E _ _ s v. _ r .4 y, _ ' i _ - « Q‘ r ’ r ' ‘ t . ’ Ii- i e-ii fiiwfiiti-H WW ‘i ‘ i - I‘ . , A. r i > l i i. ‘ H ‘7 ' P‘ = Documental — Microsoft Word inieio irizeltar Diseno de pagina vezereneias Correspondencia Pensar vista zornpie-irentos a 0 je Agregar texte v ¿i insertar nata ai final La) Administrar fuentes _1 insertar Tabla ae iiustraeianes j J insertar iVidKE 2* ¿g insertar Tabla ere autoridades — se l - jAttualizartabla A! siguiente nota ar pre v f“ L¿ Estiio- APA, 5' ea v Tabla d! insertar insertar iHSEflaY MEKBY Mñltal (ontenrda v nota ai pie cita v ¿‘F Erbliflqrñliñ ' titulo 13} RWVMKIB WINS entraaa tita i fi‘? ‘lt l, i ¡f a rir ii: W ‘¡tri "i; insertarhípervlnculo ? >< Vincüar a: Texto: datos tngo, en peruana. .9 . , “¿LW o Bursgr en: andress v .11 Q _, Página web _ ¿xistgntg la mgo a qui est: l marcador. .. c531“: ¡É Nuevo Documento de Microsoft Word Ü - Nuevo Hua de dlculq de MrcrcisolÏ Excel‘ ‘ Marco de desgarro. = gugarde este “i u. Ï “mmm” Eávinas ¿j Nuevo Presentación de Microsoft PowerPont (2) consultadas L] crear Quevo msm, “ ¿Ommeflm recientes ¿a " ' ’ ’ ’ ’ ’ ’ " Í men, “ ¿E rgiremónr Dflusersündresllïncunentshndressvüuevo Presentación de Mcrasaít P v _ COUEO ‘ ¿“WWW Acevlar Cancelar ‘ Pagina-AdeA i Palabras ¡’Z1 l y; Espanaiierua ’: +r
 28. 28. nitiizr insertar 3 Restablecer Pegar Nueira N i; s v aianositivav 45mm’ ra «ei: F‘i= .i. : r i’ 'i. .nis Diapcsiti a E i e V1 A Diapositiva l dei Diseño Transiuones irrimxiorie: J J g oisena v Y Haga clic para agregar notas Nuevo Presentación de Microsoft PowerPoint e Microsoft PowerPoint presentation con ciispositiias Revisar M513 , - lïri ¿"l ‘x, ii Üi i N“ { } ¿A? __ organizar Pïliïrí riivui’ Haga clic para agregar título Haga CNC para agregar subtütflo A1L©5o—’J M e o ita Buscar i“ Reemplazar ' .3 sereeeianar v [1i”i'1 reina deofflce" i ¿’a EsrlñíioliEtuadori i la gt mi r, s, -
 29. 29. mm: ’ j, (mm J Pegar v; coma. v . jcapuaucoumato Á 1 Á 1 ' r1‘ = Nuevo Hoja de calculo de Mxcvusoh Excel — Mlcrusoh Excel msmav meno depaglna Formuhis Dato: Pewsiv wsta Compícmentos Callbn n v A‘ ' v - á A uslavtexm General v i“ A / ' s1 J ‘¡a N K v i ii gcomumyyunzyar v {I} v ‘V. ooo 2 JE F°""“"° i c s F e H w ) K L Í: Hogaz Hana] _v_ 1 Dav Iovmato Esmas ae condmonalv camotama‘ E1 1' 1 1;. » mas v ¿m «A» 2 Autnsuma v 4‘ 4‘ 2| ReHenar v FHSEFÏB! EHMIHBI Fonnam . . . ¿ Barral v ¿u m} NJ 10"» Ordenar y muav v selecuonav v >< agmgïtm u‘) Buszal y
 30. 30. i _) ¡x Jl c) ‘Í > W B‘ 7í7’ iv ‘V fi x ¿rx Fonxxuxa‘, (uva: Fe , x. » x Jmpxenxrmrx; x IluhDHDJa de calmo :1: Mxclnzofl [vcel — Mxzruznfl [mel ¡ ¿[nl 33x’ ‘y , ‘x ¿i L) rv/ ‘ ¡lu x A ‘ ] ¿‘El “xx Ïxllxhv xm-uyrxvv FxxrlxxxxxÑrkutlxxxvx¡plxuxn ¡’nlxnxuxxl xxx-rx: Ïnxxxlvux a. ..“ mu: m. m. ” Ohm Hxxra ¡xuxmuxxx un, “ mmm. Fxxmlm, ‘ Wnx-llxx! Mxwxxxlrïïiurhx Lxxnmuxm‘ p¡gr¡x5!v| n(| .1'x ' ‘ ' - . _ ‘ _ _ tlrYcllú‘ ¡HCHNO ' Mmm‘ ‘ ‘xx x x x x‘ ¡‘xxxx xx x x A1 - JL datos A H x n k s c, H x r x M N n u u H a x xx _ x ¿Lun 3 xxx. xxxxxx « x Humxímxxxx‘ xxxxxhxlxVhxxxxxx-x xiïxnxvvxïxxxx‘ m. Hxlxmxhx xxx V'xxL7 m, x , xxxx. . x, um xxxx x. >'xx'xvxHV.1 w. xxx x4‘ Lxxx‘ xx luxxrx x xxx x. “ . x . .xxx_. “lvxxxnvxuvx xxxxxxnu, ‘ .3 x4 4 > vx I| u)ul xxxxx, xxx, “ x ¡q xx («x x x x. xx

×