Congrès Energia Catalunya programa_181113

Efienar Eficiencia Energética
Efienar Eficiencia EnergéticaCertificación energética

Incripcions a http://www.congresenercat.blogspot.com Twiter #CoEnercaCat

Recurrsos
Recu sos
Innovaciió
Innovac ó
Sostteniibiilliittatt
Sos en b a

PROGRAMA
(18.11.13)
Inscripcions: congresenercat.blogspot.com
Twitter #CoEnerCat
PROGRAMA
Organització: Associació Congrés d’Energia de Catalunya
[congresenercat@gmail.com]

Comitè organitzador
Coordinació tècnica:
Joaquim Corominas
Laura Reñaga

Entitats

Co-organització local
Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Barcelona

Media partners

Idiomes del congrés: català, castellà, anglès (sense traducció
simultània)

ASSOCIACIÓ CONGRÉS D'ENERGIA DE CATALUNYA
congresenercat@gmail.com

2
Dilluns 25.11.13, BARCELONA
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial (ETSEIB), UPC
Av. Diagonal 647 (Tel. 93 401 6615)
Metro L3 (Palau Reial), TRAM, Busos 7, 67, 68, 74, 75

08:30

Acreditacions

09:15

INAUGURACIÓ DEL CONGRÉS
Pere Palacín, Director General d'Energia, Mines i Seguretat industrial del Dept.
d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya
Neus Cónsul, Directora de la ETSEIB
Albert Vilalta, Gerent Hàbitat Urbà, Ajuntament de Barcelona
Joaquim Corominas, President de l'Associació Congrés d'Energia de Catalunya

10:00

Sessió: L'ENERGIA D'ARA I DEL FUTUR
Presideix: Josep Bordonau, Dtor. Educació KIC-Ibèria, UPC

10:10

10:50

11:30
12:00

12:40

13:20
14:00

16:00

Denmark, 100% renewable
Henrik Lund, professor de Planificació energètica a l'Aalborg University de
Dinamarca i Editor en cap de la revista Internacional Journal ENERGY
La innovación energética en Alemania
Harry Lehman, President executiu del World Council for Renewable Energies
(WCRE)
PAUSA
Hacia donde van las políticas energéticas
Javier García Breva, llicenciat en Ciències Polítiques i Sociologia i President de la
Fundación Renovables
El futuro energético según la universidad y la empresa
Valeriano Ruiz, Catedràtic de Termodinàmica de la Universidad de Sevilla i President
de "Centro Tecnológico Avanzado de Energías Renovables"
COL·LOQUI
Final de la sessió

Sessió: INNOVACIÓ EN EL SECTOR DE L'ENERGIA
Presideix: Jaume Margarit, Dir Gral Asociación Productores de Energías Renovables (APPA)

16:10
16:35
17:00

17:25

El biogàs com a recurs energètic sostenible
Miquel Torrente Rodríguez, Eng. de telecomunicacions, Dir. Energia Grup Hera
Innovació del sistema elèctric
Joan Bergas, Director de R+D+i del CITCEA-UPC
Una visió Europea de desenvolupament del sector renovable, vàlida per a
Catalunya?
Mariàngels Pérez Latorre, economista, Comissió Europea 1985-2007, Secretària
General d’ESTELA 2007-2013
PAUSA

17:45

TAULA CREATIVA. LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA
Relator: Pep Salas, membre de la Comissió d'Energia i Residus del Col·legi Oficial
d'Enginyers Agrònoms de Catalunya
Entrevistador: Marc Boada, divulgador científic
Jaume Margarit, Dir Gral Asociación Productores de Energías Renovables (APPA)
Joan Esteve, Cap de la Divisió de Planificació Energètica, ICAEN
Josep Puig, soci fundador de CMES

19:15
19:30

COL·LOQUI
Final de la sessió

ASSOCIACIÓ CONGRÉS D'ENERGIA DE CATALUNYA
congresenercat@gmail.com

3
Dimarts 26.11.13, LLEIDA
Escola Politècnica Superior, UdL

Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera, CCCT
Sala de videoconferència (Tel. 973003500)
c/ Jaume II, 67 . (Campus de Cappont) Lleida
a 20 min. a peu de l'estació de tren i 5 min. de la d'autobusos
Busos amb parada al Campus: 1, 2, 3, 5, 6, 10

09:30

Acreditacions

10:00

Sessió: ELS RECURSOS ENERGÈTICS A CATALUNYA
Presideix: Ferran Badia, Vicerector de Vicerectorat de Planificació, Innovació i Empresa, UdL

10:10
10:30

Recursos eòlics terrestres i marins
Pep Moreno, Director General de Vortex
Energia solar tèrmica i fotovoltaica a Catalunya
Lluís Morer, Eng. químic, Cap d'Unitat d'eficiència energètica i renovables, ICAEN

10:50

PAUSA

11:15

Els recursos energètics forestals i dels conreus energètics
Pere Josep Navarro i Maroto, Eng. de Forests i Postgraduat en SIG, Cap de l'Àrea
d'Aprofitaments Fusters i Biomassa, Centre Tecnològic Forestal de Catalunya(CTFC)
Recursos i usos energètics geotèrmics. (Repte de futur, aposta de present)
Joan Escuer, Geòleg, EurGeol., President Consell de Govern. Col·legi de Geòlegs de
Catalunya
TAULA CREATIVA. ELS BIOCARBURANTS: POTENCIAL, DIFICULTATS I
ENTREBANCS
Relatora: Anna Lluís Gavaldà, membre de la Comissió d’Energia i Residus del
Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya
Entrevistador: Antonio Cerrillo
Joaquim Corominas, President de l'Associació Congrés d'Energia de Catalunya
Antoni Rius Carrasco, Doctor en Ciències, Dept. d'Enginyeria Química, Escola
d'Enginyeria d'Igualada, UPC
Joan Salvadó, Dr. en Ciències Químiques, professor d’Enginyeria Química, URV.

11:50

12:25

13:30

15:30

Final de la sessió

Sessió: USOS INNOVADORS DE L'ENERGIA (1)
Presideix: Luisa F. Cabeza, Dra. en Enginyeria industrial, Dir. de INSPIRES

15:40
16:05
16:30

16:55

17:15

Bioenergia de residus i subproductes orgànics biodegradables
Xavier Flotats, Catedràtic d’Enginyeria Ambiental, UPC.
Usos energètics innovadors dels residus llenyosos
Avebiom*
Emmagatzematge tèrmic de l’energia solar
Luisa F. Cabeza, Dra. en Enginyeria industrial, Dir. de INSPIRES i representant
espanyola de l'IPCC i de AIE
PAUSA

Sessió: NOVES VISIONS D’ENERGIES DE SEMPRE
Presideix: Joan I. Rosell Urrutia, Dir. del Grup de recerca en Energia Solar (GES), UdL

17:25
17.45

18:40

Energia per als drets humans
Marta García París, llicenciada en Ciències Ambientals, Ecoserveis
Hidràulica: reserva, producció i acumulació
Josep Rebollo, enginyer de camins, canals i ports
COL·LOQUI
Presideix: Jaume Fleta, Pres. Comissió Aigua i Energia Col. Eng. de Camins Canals i

Ports

19:00

Final de la sessió

ASSOCIACIÓ CONGRÉS D'ENERGIA DE CATALUNYA
congresenercat@gmail.com

4
Dimecres 27.11.13, TARRAGONA, URV
Universitat Rovira i Virgili

Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia
Sala d'actes, Campus Sescelades (Tel. 977558098)
Carretera de Valls, s/n
Tarragona

09:30

Acreditacions

10:00

Sessió: LA SOSTENIBILITAT EN EL CAMP ENERGÈTIC
Presideix: URV

10:10
10:30

La sostenibilitat social de l’energia
Josep Espluga, Dr. en Sociologia, professor del Dept de Sociologia de la UAB
La sostenibilitat territorial de l’energia
Sergi Saladié, geògraf, professor de la URV

10:55

PAUSA

11:15

La planificació urbanística i territorial per un cicle energètic sostenible
Francesc Magrinyà, Eng. de Camins, Canals i Ports

11:45

TAULA CREATIVA. CENTRALS I RESIDUS NUCLEARS A CATALUNYA
Relator: Marcel Coderch enginyer de Telecomunicacions
Entrevistador: Marc Boada
XXX
Guillem Cortés, Dept de Física i enginyeria nuclear de la UPC*
Pep Puig, ex professor de la UAB

13:25

Emissions tolerables de CO2 associades a l’energia
Josep Enric Llebot, físic, Secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat
de Catalunya

14:00

Final de la sessió

16:00

Sessió: USOS INNOVADORS DE L'ENERGIA (2)
Presideix: URV

16:10
16:30
16:50

Usos innovadors de l'energia solar tèrmica
Alberto Coronas, Catedràtic de màquines i motors tèrmics, URV
Ús més sostenible de l'energia solar fotovoltaica
Jordi Serrano, enginyer tècnic industrial, Director comercial de REC Solar Spain SL
Innovació en les prestacions de l'energia eòlica
Miquel Cabré, President d’EolicCat

17:15

PAUSA

17:35

TAULA CREATIVA. L'ENERGIA EÒLICA TERRESTRE I MARINA A CATALUNYA
Relator: Josep Lascurain, APROMA
Entrevistador: Marc Boada
Jaume Morron, gerent d'EolicCat
Antoni de Solà, alcalde de Pujalt
Rajai Aghabi, gestor de projectes de l’àrea d’eòlica, IREC

18:35

COL·LOQUI

19:00

Final de la sessió

ASSOCIACIÓ CONGRÉS D'ENERGIA DE CATALUNYA
congresenercat@gmail.com

5
Dijous 28.11.13, GIRONA

Aula Magna, Facultat de Ciències
Campus de Montilivi
Girona

Institut de Medi Ambient (IMA) de la UdG

09:30

Acreditacions

10:00

Sessió: SOSTENIBILITAT DE LES INNOVACIONS ENERGÈTIQUES
Presideix: Dr. Josep Calbó, físic, ex-director del IMA i prof. del Dept. de Física de la UdG

10:10
10:35

Elements d'innovació en l'edificació sostenible: sistemes passius i rehabilitació
Toni Solanas, arquitecte, soci de BaM Bioarquitectura Mediterránea
Principals innovacions tecnològiques dels sistemes energètics
Josep Puig, President del Consell Assessor d'Eurosolar

11:15

PAUSA

11:40

Xarxes elèctriques intel·ligents i sostenibles
Roberto Villafáfila Robles, Dr. Enginyer Elèctric, professor del departament
Enginyeria Elèctrica de la UPC i cap d'àrea d'Energia del CITCEA-UPC
L'evolució en la utilització dels recursos fòssils
Mariano Marzo, catedràtic i prof. de Recursos Energètics i Geologia del Petroli, UB

12:10

12:30

TAULA CREATIVA: DECREIXEMENT ENERGÈTIC: DE QUÈ I FINS ON?
Relator: Sergi Nuss, ambientòleg, doctorant, Institut de Medi Ambient, Univ.de Girona
Entrevistador: Oriol Mas, periodista, Cap d'Informatius de TV Girona
Joaquim Sempere, llicenciat en Sociologia i doctor en Filosofia, Professor emèrit,
de Sociologia de la Universitat de Barcelona i membre de C-MES
Salvador Samitier, llic. en Ciències Químiques; Màster en Alta Funció
Directiva; Dir. de l'Oficina del Canvi Climàtic del Dept. de Territori i Sostenibilitat
Antonio Turiel, físic i matemàtic, investigador del CSIC

14:00

Final de la sessió

16:00

Sessió: NOUS ACTORS ENERGÈTICS
Presideix: Dr. Miquel Rigola, enginyer químic, ex-director de l’IMA i especialista en
aprofitament energètic de la biomassa

16:10

16:45
17:10

Energia municipal i comarcal
Paul Fleming, Professor of Energy Management, Dir. of Inst. of Energy and
Sustainable Development a De Montfort University, Leicester, UK
Quin és el paper actual de les cooperatives energètiques?
Marc Roselló Casas, enginyer tècnic industrial i membre de l'equip de Som Energia
Paisatge i infraestructures energètiques. Orientacions per a una adequada
implantació de l'energia eòlica a Catalunya
Pere Sala i Martí, ambientòleg, coord. de l'Observatori del Paisatge de Catalunya

17:35

PAUSA

17:55

TAULA CREATIVA: EL PAISATGE I LES INFRAESTRUCTURES ENERGÈTIQUES
Relatora: Mireia Boya, coordinadora de la Comissió de Territori del COAMB
Entrevistador: Santi Vilanova, periodista
Jaume Margarit, Dir Gral Asociación Productores de Energías Renovables (APPA)
Pere Sala i Martí, ambientòleg, coord. de l'Observatori del Paisatge de Catalunya
Joan Nogué, catedràtic de Geografia Humana, Dept de Geografia, UdG

19:00
19:15

COL·LOQUI
Final de la sessió

ASSOCIACIÓ CONGRÉS D'ENERGIA DE CATALUNYA
congresenercat@gmail.com

6
Divendres 29.11.13, BARCELONA
Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB, UPC)

Sala d’Actes
c/ Compte d’Urgell 187
Metro: Línia 5, Hospital Clínic
Busos: 14, 41, 54, 59, 63,66

09:00

Acreditacions

09:30

Sessió: INNOVACIONS EN ELS MARCS ON OPERA L'ENERGIA
Presideix: Dr. José López López, Director de l’EUETIB

9:45

10:10

La formació energètica a la universitat: nous models
Roberto Villafáfila Robles, Dr. Enginyer Elèctric, professor del departament
Enginyeria Elèctrica de la UPC i cap d'àrea d'Energia del CITCEA-UPC
Anàlisi jurídica d’esdeveniments energètics recents
Josep Lluís Salazar, advocat ambiental, MBA internacional, Ex-president Secció
Dret Ambiental Col·legi Advocats de Barcelona

10:40

PAUSA

11:00

Les polítiques energètiques locals i regionals de Catalunya
Mercè Rius, Dra. en Ciències Biològiques, Diputada adj. de Medi Ambient de la
Diputació de Barcelona
Finançament de programes energètics regionals: l'experiència i instruments
europeus
Juan Alario, Dir. Assoc., Cap de la divisió d'Eficiència energètica i renovables, BEI

11:30

12:00

13:40

TAULA CREATIVA: VALORACIÓ DE LES PROPOSTES RESULTANTS DEL
CONGRÉS
Relator: Ferran Requejo, Doctor en Filosofia, Carrera d'Eng.Superior, Especialitat
Tècniques Energètiques, Catedràtic de Ciència Política (Universitat Pompeu Fabra)
Entrevistador: xxx
Ferran Garrigosa, Eng. Industrial i Executive MBA per ESADE, Desenvolupament
de Negocis a Allia Renovables, membre de la Comissió d’Energia del Col·legi
d’Enginyers Industrials de Catalunya.
Jaume Morron, gerent d’EolicCat.
Maria Teresa Costa Campi, Catedràtica d'Economia, Dra. Càtedra de
Sostenibilitat Energètica i Ambiental, UB, Presidenta CNE 2005-2011.
CLOENDA DEL CONGRÉS
Santi Vila, Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
Mercè Rius, Diputada adjunta de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona

14.00 Final del Congrés

-----------------------------------------------* pendent de confirmació
** pendent de disponibilitat

ASSOCIACIÓ CONGRÉS D'ENERGIA DE CATALUNYA
congresenercat@gmail.com

7
Comitè científic
Carme Pretel, Dra. Enginyera Industrial, Vicedagana de centre, UPC
Josep M. Mallarach, Consultor ambiental, Membre de la Comissió de polítiques
ambientals d’UICN
Marcel Coderch, PhD Electrical Enginering and Computer Science, prof. honorífic UPC
Martí Boada, Doctor en Ciències Ambientals
Núria Garrido, Dra. Enginyera Industrial, Subdirectora d'Entorn, Societat i Comunicació
Escola d'Enginyeria de Terrassa
Toni Lloret, Doctor en Ciències Físiques, col·laborador del GSIEN

Aportacions per assistència
Assistència a la jornada del dia 25 de novembre.
Aportació mínima: 25 euros *
Assistència a una altra jornada.
Aportació mínima: 20 euros *
* estudiants i professionals en situació d’atur descompte del 40%
Per tot allò relacionat amb inscripcions: coenercat.inscripcions@gmail.com
Carpooling: http://www.blablacar.es; http://www.carpooling.es; https://www.amovens.com

Amb el suport de:

Col·laboradors:

Disseny gràfic: Juan Cantero

ASSOCIACIÓ CONGRÉS D'ENERGIA DE CATALUNYA
congresenercat@gmail.com

8

Recomendados

Presentació PAES Vacarisses i energia a la llar por
Presentació PAES Vacarisses i energia a la llarPresentació PAES Vacarisses i energia a la llar
Presentació PAES Vacarisses i energia a la llarAjuntament de Vacarisses
309 vistas75 diapositivas
Francesc Magrinyà i Josep Rebollo a Coenercat, sessió de Tarragona (27.11.2013) por
Francesc Magrinyà i Josep Rebollo a Coenercat, sessió de Tarragona (27.11.2013)Francesc Magrinyà i Josep Rebollo a Coenercat, sessió de Tarragona (27.11.2013)
Francesc Magrinyà i Josep Rebollo a Coenercat, sessió de Tarragona (27.11.2013)Associació Congrés d'Energia de Catalunya
585 vistas79 diapositivas
20131231 ceritificacio energetica informe 100000 ICAEN por
20131231 ceritificacio energetica informe 100000 ICAEN20131231 ceritificacio energetica informe 100000 ICAEN
20131231 ceritificacio energetica informe 100000 ICAENEfienar Eficiencia Energética
495 vistas58 diapositivas
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO. Tuberias PPPR por
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO. Tuberias PPPREFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO. Tuberias PPPR
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO. Tuberias PPPREfienar Eficiencia Energética
682 vistas28 diapositivas
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO. Certificación Energética (ICAEN) por
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO. Certificación Energética (ICAEN)EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO. Certificación Energética (ICAEN)
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO. Certificación Energética (ICAEN)Efienar Eficiencia Energética
563 vistas29 diapositivas
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO. Conductores por
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO. ConductoresEFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO. Conductores
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO. ConductoresEfienar Eficiencia Energética
277 vistas8 diapositivas

Más contenido relacionado

Destacado

CTE DB HE SEP 2013 por
CTE DB HE SEP 2013CTE DB HE SEP 2013
CTE DB HE SEP 2013Efienar Eficiencia Energética
968 vistas73 diapositivas
Rockwool cte db he 2013 por
Rockwool cte db he 2013Rockwool cte db he 2013
Rockwool cte db he 2013SATE VIPAL CANALS
1.8K vistas14 diapositivas
Informe energía eólica AWEA (EEUU) por
Informe energía eólica AWEA (EEUU)Informe energía eólica AWEA (EEUU)
Informe energía eólica AWEA (EEUU)Efienar Eficiencia Energética
538 vistas10 diapositivas
final project dsit 29 pdf por
final project dsit 29 pdffinal project dsit 29 pdf
final project dsit 29 pdfStephanie Leaman
184 vistas5 diapositivas
Nüans catalogue por
Nüans catalogueNüans catalogue
Nüans catalogueNuans Publishing
331 vistas40 diapositivas
โครงงงาน ชื่อเรื่อง testest por
โครงงงาน ชื่อเรื่อง testestโครงงงาน ชื่อเรื่อง testest
โครงงงาน ชื่อเรื่อง testestนายเก่ง คอมพ์
103 vistas1 diapositiva

Destacado(16)

BeCommerce Trust Index 2013 por BeCommerce
BeCommerce Trust Index 2013BeCommerce Trust Index 2013
BeCommerce Trust Index 2013
BeCommerce1.4K vistas
black magic !+!+!+!+!+! specialist babaji por swamigi
black magic !+!+!+!+!+! specialist babajiblack magic !+!+!+!+!+! specialist babaji
black magic !+!+!+!+!+! specialist babaji
swamigi194 vistas
Slang2013 por Aiden Yeh
Slang2013Slang2013
Slang2013
Aiden Yeh2.9K vistas
kasiat gher muqallideen por sunninews92
kasiat gher muqallideenkasiat gher muqallideen
kasiat gher muqallideen
sunninews92147 vistas
Patricia Awyan BIO and_lecture material por Patricia Awyan
Patricia Awyan BIO and_lecture materialPatricia Awyan BIO and_lecture material
Patricia Awyan BIO and_lecture material
Patricia Awyan236 vistas
Baterías autorreguladas por Cesar Mellado
Baterías autorreguladasBaterías autorreguladas
Baterías autorreguladas
Cesar Mellado158 vistas
New base 749 special 16 december 2015 por Khaled Al Awadi
New base 749 special 16 december 2015New base 749 special 16 december 2015
New base 749 special 16 december 2015
Khaled Al Awadi314 vistas
Predstavljanje-4-projekta-iz-SLAPa-MDULS-8-maj-2015-izvestaj-ministarstva por Nedeljko Ćurić
Predstavljanje-4-projekta-iz-SLAPa-MDULS-8-maj-2015-izvestaj-ministarstvaPredstavljanje-4-projekta-iz-SLAPa-MDULS-8-maj-2015-izvestaj-ministarstva
Predstavljanje-4-projekta-iz-SLAPa-MDULS-8-maj-2015-izvestaj-ministarstva
Nedeljko Ćurić65 vistas

Similar a Congrès Energia Catalunya programa_181113

Jornada Tècnica d'Estalvi i Eficiència Energètica al sector turístic por
Jornada Tècnica d'Estalvi i Eficiència Energètica al sector turísticJornada Tècnica d'Estalvi i Eficiència Energètica al sector turístic
Jornada Tècnica d'Estalvi i Eficiència Energètica al sector turísticParque Científico y Tecnológico de Turismo y Ocio
293 vistas4 diapositivas
Calendari d'actuacions per a la creació del GTG-CEEEC por
Calendari d'actuacions per a la creació del GTG-CEEECCalendari d'actuacions per a la creació del GTG-CEEEC
Calendari d'actuacions per a la creació del GTG-CEEECICGCat
182 vistas16 diapositivas
Cartell Xerrada 17nov por
Cartell Xerrada 17novCartell Xerrada 17nov
Cartell Xerrada 17novCollserola
49 vistas1 diapositiva
Cartell Xerrada 17nov por
Cartell Xerrada 17novCartell Xerrada 17nov
Cartell Xerrada 17novCollserola
81 vistas1 diapositiva
Presentació del Clúster de l'Energia Eficient de Catalunya (CEEC) por
Presentació del Clúster de l'Energia Eficient de Catalunya (CEEC)Presentació del Clúster de l'Energia Eficient de Catalunya (CEEC)
Presentació del Clúster de l'Energia Eficient de Catalunya (CEEC)ICGCat
200 vistas12 diapositivas
Toni Solanas a Coenercat, sessió de Girona (28.11.2013) por
Toni Solanas a Coenercat, sessió de Girona (28.11.2013)Toni Solanas a Coenercat, sessió de Girona (28.11.2013)
Toni Solanas a Coenercat, sessió de Girona (28.11.2013)Associació Congrés d'Energia de Catalunya
536 vistas65 diapositivas

Similar a Congrès Energia Catalunya programa_181113(20)

Calendari d'actuacions per a la creació del GTG-CEEEC por ICGCat
Calendari d'actuacions per a la creació del GTG-CEEECCalendari d'actuacions per a la creació del GTG-CEEEC
Calendari d'actuacions per a la creació del GTG-CEEEC
ICGCat182 vistas
Cartell Xerrada 17nov por Collserola
Cartell Xerrada 17novCartell Xerrada 17nov
Cartell Xerrada 17nov
Collserola49 vistas
Cartell Xerrada 17nov por Collserola
Cartell Xerrada 17novCartell Xerrada 17nov
Cartell Xerrada 17nov
Collserola81 vistas
Presentació del Clúster de l'Energia Eficient de Catalunya (CEEC) por ICGCat
Presentació del Clúster de l'Energia Eficient de Catalunya (CEEC)Presentació del Clúster de l'Energia Eficient de Catalunya (CEEC)
Presentació del Clúster de l'Energia Eficient de Catalunya (CEEC)
ICGCat200 vistas
Presentació de la iniciativa. Antecedents i proposta del nou GTG por ICGCat
 Presentació de la iniciativa. Antecedents i proposta del nou GTG Presentació de la iniciativa. Antecedents i proposta del nou GTG
Presentació de la iniciativa. Antecedents i proposta del nou GTG
ICGCat276 vistas
20230131-rqtc.pdf por quelet1
20230131-rqtc.pdf20230131-rqtc.pdf
20230131-rqtc.pdf
quelet119 vistas
I Jornada CResidusVO: Minimitzar RESIDUS, maximitzar RECURSOS… en el Món Local por MT Machado
I Jornada CResidusVO: Minimitzar RESIDUS, maximitzar RECURSOS… en el Món LocalI Jornada CResidusVO: Minimitzar RESIDUS, maximitzar RECURSOS… en el Món Local
I Jornada CResidusVO: Minimitzar RESIDUS, maximitzar RECURSOS… en el Món Local
MT Machado48 vistas
Assemblea SCT 2008 por Fede Luque
Assemblea SCT 2008Assemblea SCT 2008
Assemblea SCT 2008
Fede Luque257 vistas
Paisatge i infraestructures energètiques. Orientacions per a una adequada imp... por Pere Sala i Martí
Paisatge i infraestructures energètiques. Orientacions per a una adequada imp...Paisatge i infraestructures energètiques. Orientacions per a una adequada imp...
Paisatge i infraestructures energètiques. Orientacions per a una adequada imp...
Pere Sala i Martí1.3K vistas
ICMAB Premi Solar 2010 por icmabcsic
ICMAB Premi Solar 2010ICMAB Premi Solar 2010
ICMAB Premi Solar 2010
icmabcsic294 vistas
Presentació Bcn Nord por bcntalks
Presentació Bcn NordPresentació Bcn Nord
Presentació Bcn Nord
bcntalks337 vistas
Les energies renovables elèctriques i tèrmiques en el marc de la transició en... por ICGCat
Les energies renovables elèctriques i tèrmiques en el marc de la transició en...Les energies renovables elèctriques i tèrmiques en el marc de la transició en...
Les energies renovables elèctriques i tèrmiques en el marc de la transició en...
ICGCat302 vistas

Más de Efienar Eficiencia Energética

Article " El cost de la no rehabilitació energètica" por
Article " El cost de la no rehabilitació energètica"Article " El cost de la no rehabilitació energètica"
Article " El cost de la no rehabilitació energètica"Efienar Eficiencia Energética
255 vistas2 diapositivas
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO ENERGÉTICO. Sistemas supervisión. por
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO ENERGÉTICO. Sistemas supervisión.EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO ENERGÉTICO. Sistemas supervisión.
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO ENERGÉTICO. Sistemas supervisión.Efienar Eficiencia Energética
395 vistas27 diapositivas
EFICIENCIA Y AHORRO ENERGÉTICO. Iluminación. por
EFICIENCIA Y AHORRO ENERGÉTICO. Iluminación.EFICIENCIA Y AHORRO ENERGÉTICO. Iluminación.
EFICIENCIA Y AHORRO ENERGÉTICO. Iluminación.Efienar Eficiencia Energética
821 vistas40 diapositivas
EFIENCIA Y AHORRO ENERGÉTICO. Análisis termográfico HT. por
EFIENCIA Y AHORRO ENERGÉTICO. Análisis termográfico HT.EFIENCIA Y AHORRO ENERGÉTICO. Análisis termográfico HT.
EFIENCIA Y AHORRO ENERGÉTICO. Análisis termográfico HT.Efienar Eficiencia Energética
762 vistas41 diapositivas
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO. Plà d'energia ICAEN por
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO. Plà d'energia ICAENEFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO. Plà d'energia ICAEN
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO. Plà d'energia ICAENEfienar Eficiencia Energética
572 vistas34 diapositivas
2013 06 principals indicadors energètics 20130820 por
2013 06 principals indicadors energètics 201308202013 06 principals indicadors energètics 20130820
2013 06 principals indicadors energètics 20130820Efienar Eficiencia Energética
191 vistas6 diapositivas

Congrès Energia Catalunya programa_181113

 • 1. Recurrsos Recu sos Innovaciió Innovac ó Sostteniibiilliittatt Sos en b a PROGRAMA (18.11.13) Inscripcions: congresenercat.blogspot.com Twitter #CoEnerCat
 • 2. PROGRAMA Organització: Associació Congrés d’Energia de Catalunya [congresenercat@gmail.com] Comitè organitzador Coordinació tècnica: Joaquim Corominas Laura Reñaga Entitats Co-organització local Barcelona Girona Lleida Tarragona Barcelona Media partners Idiomes del congrés: català, castellà, anglès (sense traducció simultània) ASSOCIACIÓ CONGRÉS D'ENERGIA DE CATALUNYA congresenercat@gmail.com 2
 • 3. Dilluns 25.11.13, BARCELONA Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial (ETSEIB), UPC Av. Diagonal 647 (Tel. 93 401 6615) Metro L3 (Palau Reial), TRAM, Busos 7, 67, 68, 74, 75 08:30 Acreditacions 09:15 INAUGURACIÓ DEL CONGRÉS Pere Palacín, Director General d'Energia, Mines i Seguretat industrial del Dept. d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya Neus Cónsul, Directora de la ETSEIB Albert Vilalta, Gerent Hàbitat Urbà, Ajuntament de Barcelona Joaquim Corominas, President de l'Associació Congrés d'Energia de Catalunya 10:00 Sessió: L'ENERGIA D'ARA I DEL FUTUR Presideix: Josep Bordonau, Dtor. Educació KIC-Ibèria, UPC 10:10 10:50 11:30 12:00 12:40 13:20 14:00 16:00 Denmark, 100% renewable Henrik Lund, professor de Planificació energètica a l'Aalborg University de Dinamarca i Editor en cap de la revista Internacional Journal ENERGY La innovación energética en Alemania Harry Lehman, President executiu del World Council for Renewable Energies (WCRE) PAUSA Hacia donde van las políticas energéticas Javier García Breva, llicenciat en Ciències Polítiques i Sociologia i President de la Fundación Renovables El futuro energético según la universidad y la empresa Valeriano Ruiz, Catedràtic de Termodinàmica de la Universidad de Sevilla i President de "Centro Tecnológico Avanzado de Energías Renovables" COL·LOQUI Final de la sessió Sessió: INNOVACIÓ EN EL SECTOR DE L'ENERGIA Presideix: Jaume Margarit, Dir Gral Asociación Productores de Energías Renovables (APPA) 16:10 16:35 17:00 17:25 El biogàs com a recurs energètic sostenible Miquel Torrente Rodríguez, Eng. de telecomunicacions, Dir. Energia Grup Hera Innovació del sistema elèctric Joan Bergas, Director de R+D+i del CITCEA-UPC Una visió Europea de desenvolupament del sector renovable, vàlida per a Catalunya? Mariàngels Pérez Latorre, economista, Comissió Europea 1985-2007, Secretària General d’ESTELA 2007-2013 PAUSA 17:45 TAULA CREATIVA. LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA Relator: Pep Salas, membre de la Comissió d'Energia i Residus del Col·legi Oficial d'Enginyers Agrònoms de Catalunya Entrevistador: Marc Boada, divulgador científic Jaume Margarit, Dir Gral Asociación Productores de Energías Renovables (APPA) Joan Esteve, Cap de la Divisió de Planificació Energètica, ICAEN Josep Puig, soci fundador de CMES 19:15 19:30 COL·LOQUI Final de la sessió ASSOCIACIÓ CONGRÉS D'ENERGIA DE CATALUNYA congresenercat@gmail.com 3
 • 4. Dimarts 26.11.13, LLEIDA Escola Politècnica Superior, UdL Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera, CCCT Sala de videoconferència (Tel. 973003500) c/ Jaume II, 67 . (Campus de Cappont) Lleida a 20 min. a peu de l'estació de tren i 5 min. de la d'autobusos Busos amb parada al Campus: 1, 2, 3, 5, 6, 10 09:30 Acreditacions 10:00 Sessió: ELS RECURSOS ENERGÈTICS A CATALUNYA Presideix: Ferran Badia, Vicerector de Vicerectorat de Planificació, Innovació i Empresa, UdL 10:10 10:30 Recursos eòlics terrestres i marins Pep Moreno, Director General de Vortex Energia solar tèrmica i fotovoltaica a Catalunya Lluís Morer, Eng. químic, Cap d'Unitat d'eficiència energètica i renovables, ICAEN 10:50 PAUSA 11:15 Els recursos energètics forestals i dels conreus energètics Pere Josep Navarro i Maroto, Eng. de Forests i Postgraduat en SIG, Cap de l'Àrea d'Aprofitaments Fusters i Biomassa, Centre Tecnològic Forestal de Catalunya(CTFC) Recursos i usos energètics geotèrmics. (Repte de futur, aposta de present) Joan Escuer, Geòleg, EurGeol., President Consell de Govern. Col·legi de Geòlegs de Catalunya TAULA CREATIVA. ELS BIOCARBURANTS: POTENCIAL, DIFICULTATS I ENTREBANCS Relatora: Anna Lluís Gavaldà, membre de la Comissió d’Energia i Residus del Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya Entrevistador: Antonio Cerrillo Joaquim Corominas, President de l'Associació Congrés d'Energia de Catalunya Antoni Rius Carrasco, Doctor en Ciències, Dept. d'Enginyeria Química, Escola d'Enginyeria d'Igualada, UPC Joan Salvadó, Dr. en Ciències Químiques, professor d’Enginyeria Química, URV. 11:50 12:25 13:30 15:30 Final de la sessió Sessió: USOS INNOVADORS DE L'ENERGIA (1) Presideix: Luisa F. Cabeza, Dra. en Enginyeria industrial, Dir. de INSPIRES 15:40 16:05 16:30 16:55 17:15 Bioenergia de residus i subproductes orgànics biodegradables Xavier Flotats, Catedràtic d’Enginyeria Ambiental, UPC. Usos energètics innovadors dels residus llenyosos Avebiom* Emmagatzematge tèrmic de l’energia solar Luisa F. Cabeza, Dra. en Enginyeria industrial, Dir. de INSPIRES i representant espanyola de l'IPCC i de AIE PAUSA Sessió: NOVES VISIONS D’ENERGIES DE SEMPRE Presideix: Joan I. Rosell Urrutia, Dir. del Grup de recerca en Energia Solar (GES), UdL 17:25 17.45 18:40 Energia per als drets humans Marta García París, llicenciada en Ciències Ambientals, Ecoserveis Hidràulica: reserva, producció i acumulació Josep Rebollo, enginyer de camins, canals i ports COL·LOQUI Presideix: Jaume Fleta, Pres. Comissió Aigua i Energia Col. Eng. de Camins Canals i Ports 19:00 Final de la sessió ASSOCIACIÓ CONGRÉS D'ENERGIA DE CATALUNYA congresenercat@gmail.com 4
 • 5. Dimecres 27.11.13, TARRAGONA, URV Universitat Rovira i Virgili Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia Sala d'actes, Campus Sescelades (Tel. 977558098) Carretera de Valls, s/n Tarragona 09:30 Acreditacions 10:00 Sessió: LA SOSTENIBILITAT EN EL CAMP ENERGÈTIC Presideix: URV 10:10 10:30 La sostenibilitat social de l’energia Josep Espluga, Dr. en Sociologia, professor del Dept de Sociologia de la UAB La sostenibilitat territorial de l’energia Sergi Saladié, geògraf, professor de la URV 10:55 PAUSA 11:15 La planificació urbanística i territorial per un cicle energètic sostenible Francesc Magrinyà, Eng. de Camins, Canals i Ports 11:45 TAULA CREATIVA. CENTRALS I RESIDUS NUCLEARS A CATALUNYA Relator: Marcel Coderch enginyer de Telecomunicacions Entrevistador: Marc Boada XXX Guillem Cortés, Dept de Física i enginyeria nuclear de la UPC* Pep Puig, ex professor de la UAB 13:25 Emissions tolerables de CO2 associades a l’energia Josep Enric Llebot, físic, Secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya 14:00 Final de la sessió 16:00 Sessió: USOS INNOVADORS DE L'ENERGIA (2) Presideix: URV 16:10 16:30 16:50 Usos innovadors de l'energia solar tèrmica Alberto Coronas, Catedràtic de màquines i motors tèrmics, URV Ús més sostenible de l'energia solar fotovoltaica Jordi Serrano, enginyer tècnic industrial, Director comercial de REC Solar Spain SL Innovació en les prestacions de l'energia eòlica Miquel Cabré, President d’EolicCat 17:15 PAUSA 17:35 TAULA CREATIVA. L'ENERGIA EÒLICA TERRESTRE I MARINA A CATALUNYA Relator: Josep Lascurain, APROMA Entrevistador: Marc Boada Jaume Morron, gerent d'EolicCat Antoni de Solà, alcalde de Pujalt Rajai Aghabi, gestor de projectes de l’àrea d’eòlica, IREC 18:35 COL·LOQUI 19:00 Final de la sessió ASSOCIACIÓ CONGRÉS D'ENERGIA DE CATALUNYA congresenercat@gmail.com 5
 • 6. Dijous 28.11.13, GIRONA Aula Magna, Facultat de Ciències Campus de Montilivi Girona Institut de Medi Ambient (IMA) de la UdG 09:30 Acreditacions 10:00 Sessió: SOSTENIBILITAT DE LES INNOVACIONS ENERGÈTIQUES Presideix: Dr. Josep Calbó, físic, ex-director del IMA i prof. del Dept. de Física de la UdG 10:10 10:35 Elements d'innovació en l'edificació sostenible: sistemes passius i rehabilitació Toni Solanas, arquitecte, soci de BaM Bioarquitectura Mediterránea Principals innovacions tecnològiques dels sistemes energètics Josep Puig, President del Consell Assessor d'Eurosolar 11:15 PAUSA 11:40 Xarxes elèctriques intel·ligents i sostenibles Roberto Villafáfila Robles, Dr. Enginyer Elèctric, professor del departament Enginyeria Elèctrica de la UPC i cap d'àrea d'Energia del CITCEA-UPC L'evolució en la utilització dels recursos fòssils Mariano Marzo, catedràtic i prof. de Recursos Energètics i Geologia del Petroli, UB 12:10 12:30 TAULA CREATIVA: DECREIXEMENT ENERGÈTIC: DE QUÈ I FINS ON? Relator: Sergi Nuss, ambientòleg, doctorant, Institut de Medi Ambient, Univ.de Girona Entrevistador: Oriol Mas, periodista, Cap d'Informatius de TV Girona Joaquim Sempere, llicenciat en Sociologia i doctor en Filosofia, Professor emèrit, de Sociologia de la Universitat de Barcelona i membre de C-MES Salvador Samitier, llic. en Ciències Químiques; Màster en Alta Funció Directiva; Dir. de l'Oficina del Canvi Climàtic del Dept. de Territori i Sostenibilitat Antonio Turiel, físic i matemàtic, investigador del CSIC 14:00 Final de la sessió 16:00 Sessió: NOUS ACTORS ENERGÈTICS Presideix: Dr. Miquel Rigola, enginyer químic, ex-director de l’IMA i especialista en aprofitament energètic de la biomassa 16:10 16:45 17:10 Energia municipal i comarcal Paul Fleming, Professor of Energy Management, Dir. of Inst. of Energy and Sustainable Development a De Montfort University, Leicester, UK Quin és el paper actual de les cooperatives energètiques? Marc Roselló Casas, enginyer tècnic industrial i membre de l'equip de Som Energia Paisatge i infraestructures energètiques. Orientacions per a una adequada implantació de l'energia eòlica a Catalunya Pere Sala i Martí, ambientòleg, coord. de l'Observatori del Paisatge de Catalunya 17:35 PAUSA 17:55 TAULA CREATIVA: EL PAISATGE I LES INFRAESTRUCTURES ENERGÈTIQUES Relatora: Mireia Boya, coordinadora de la Comissió de Territori del COAMB Entrevistador: Santi Vilanova, periodista Jaume Margarit, Dir Gral Asociación Productores de Energías Renovables (APPA) Pere Sala i Martí, ambientòleg, coord. de l'Observatori del Paisatge de Catalunya Joan Nogué, catedràtic de Geografia Humana, Dept de Geografia, UdG 19:00 19:15 COL·LOQUI Final de la sessió ASSOCIACIÓ CONGRÉS D'ENERGIA DE CATALUNYA congresenercat@gmail.com 6
 • 7. Divendres 29.11.13, BARCELONA Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB, UPC) Sala d’Actes c/ Compte d’Urgell 187 Metro: Línia 5, Hospital Clínic Busos: 14, 41, 54, 59, 63,66 09:00 Acreditacions 09:30 Sessió: INNOVACIONS EN ELS MARCS ON OPERA L'ENERGIA Presideix: Dr. José López López, Director de l’EUETIB 9:45 10:10 La formació energètica a la universitat: nous models Roberto Villafáfila Robles, Dr. Enginyer Elèctric, professor del departament Enginyeria Elèctrica de la UPC i cap d'àrea d'Energia del CITCEA-UPC Anàlisi jurídica d’esdeveniments energètics recents Josep Lluís Salazar, advocat ambiental, MBA internacional, Ex-president Secció Dret Ambiental Col·legi Advocats de Barcelona 10:40 PAUSA 11:00 Les polítiques energètiques locals i regionals de Catalunya Mercè Rius, Dra. en Ciències Biològiques, Diputada adj. de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona Finançament de programes energètics regionals: l'experiència i instruments europeus Juan Alario, Dir. Assoc., Cap de la divisió d'Eficiència energètica i renovables, BEI 11:30 12:00 13:40 TAULA CREATIVA: VALORACIÓ DE LES PROPOSTES RESULTANTS DEL CONGRÉS Relator: Ferran Requejo, Doctor en Filosofia, Carrera d'Eng.Superior, Especialitat Tècniques Energètiques, Catedràtic de Ciència Política (Universitat Pompeu Fabra) Entrevistador: xxx Ferran Garrigosa, Eng. Industrial i Executive MBA per ESADE, Desenvolupament de Negocis a Allia Renovables, membre de la Comissió d’Energia del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya. Jaume Morron, gerent d’EolicCat. Maria Teresa Costa Campi, Catedràtica d'Economia, Dra. Càtedra de Sostenibilitat Energètica i Ambiental, UB, Presidenta CNE 2005-2011. CLOENDA DEL CONGRÉS Santi Vila, Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya Mercè Rius, Diputada adjunta de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona 14.00 Final del Congrés -----------------------------------------------* pendent de confirmació ** pendent de disponibilitat ASSOCIACIÓ CONGRÉS D'ENERGIA DE CATALUNYA congresenercat@gmail.com 7
 • 8. Comitè científic Carme Pretel, Dra. Enginyera Industrial, Vicedagana de centre, UPC Josep M. Mallarach, Consultor ambiental, Membre de la Comissió de polítiques ambientals d’UICN Marcel Coderch, PhD Electrical Enginering and Computer Science, prof. honorífic UPC Martí Boada, Doctor en Ciències Ambientals Núria Garrido, Dra. Enginyera Industrial, Subdirectora d'Entorn, Societat i Comunicació Escola d'Enginyeria de Terrassa Toni Lloret, Doctor en Ciències Físiques, col·laborador del GSIEN Aportacions per assistència Assistència a la jornada del dia 25 de novembre. Aportació mínima: 25 euros * Assistència a una altra jornada. Aportació mínima: 20 euros * * estudiants i professionals en situació d’atur descompte del 40% Per tot allò relacionat amb inscripcions: coenercat.inscripcions@gmail.com Carpooling: http://www.blablacar.es; http://www.carpooling.es; https://www.amovens.com Amb el suport de: Col·laboradors: Disseny gràfic: Juan Cantero ASSOCIACIÓ CONGRÉS D'ENERGIA DE CATALUNYA congresenercat@gmail.com 8